WebBoard :นักสืบ|สัญญากู้ยืม

สัญญากู้ยืม

Header Background Image

สัญญากู้ยืม

  • 885
  • 1
  • post on 14 ต.ค. 2553, 22:36

นายบ.ทำสัญญาเงินกู้โดยให้นายก.และนายข.โดยให้นายก.และนายข.เซ็นชื่ออย่างเดียวทั้ง2ฉบับพร้อมขอสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรเซ็นชื่อสำเนาเรียบร้อยรวมคนละ20ใบ  ไม่ทราบว่านายบ.คิดจะเอาไปทำอะไร  และนายบ.ไม่ลงตัวเลขในวันทำสัญญา   ใบสัญญา2ใบนี้สามารถนำไปฟ้องได้หรือไม่

โดยคุณ นำทรัพย์ ทรัพย์เจริญ (124.120.xxx.xxx) 14 ต.ค. 2553, 22:36

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

หากมีการส่งมอบเงินที่กู้กันจริง สัญญากู้ย่อมบริบูรณ์ แต่ถ้าได้มีการกรอกจำนวนเงินถูกต้องตามจำนวนที่กู้จริงในหนังสือสัญญากู้ยืม ผู้ให้กู้ย่อมนำมาเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ มาใช้บังคับคดีเรียกให้ผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้นั้นได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 653

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 15 ต.ค. 2553, 12:00

แสดงความเห็น