WebBoard :บังคับคดี|ขายทอดตลาดบ้าน

ขายทอดตลาดบ้าน

Header Background Image

ขายทอดตลาดบ้าน

  • 683
  • 1
  • post on 30 มิ.ย. 2553, 07:58

กระผมมีปัญหาที่จะเรียนถามอีกข้อคือ         การขายทอดตลาดบ้านหรือทรัพย์สินอื่นๆนั้น          หากขายไม่ได้ตลอดไปเพราะไม่มีคนซื้อทาง จ.พ.ค.และเจ้าหนี้เขาจะมีวิธีการปฎิบัติอย่างไรต่อไป         เพราะบ้านที่ถูกขายทอดตลาดเป็นบ้านก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว        ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินของพ่อผู้ตายซึ่งเป็นลูกหนี้        ไม่ใช่ที่ดินของผู้ตายหรือคู่สมรส         ในทางปฏิบัติคงไม่มีใครซื้อ        เพราะเจ้าของที่ดินเขาไม่ให้คนอื่นมาอาศัยอยู่แน่นอน          หากใครซื้อก็จะต้องมารื้อทุบเอาไปซึ่งมันจะกลายเป็นเศษอิฐเศษปูนหมดไม่มีอะไรเหลือ         และหากเขาจะบอกขายต่อไปเรื่อยๆตามระเบียบและลดราคาลงมาจนเจ้าของบ้าน (  คู่สมรสของผู้ตายที่เป็นลูกหนี้ ) สามารถที่จะซื้อเอาไว้เองจะได้เขาจะซื้อเอาไว้เองจะได้หรือไม่ ?          เมื่อขายบ้านและทรัพย์สินอื่นๆซึ่งเป็นส่วนของลูกหนี้และนำไปใช้หนี้หมดแล้ว          หากยังไม่พอเจ้าหนี้จะทำอย่างไรต่อไป      คดีนี้จะถือว่าสิ้นสุดลงไปหรือไม่เพราะลูกหนี้ได้เสียชีวิตไปแล้ว        ขอบพระคุณครับ     

โดยคุณ ชูพงศ์ บุญพระ (สมาชิก) (125.27.xxx.xxx) 30 มิ.ย. 2553, 07:58

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

1. คู่สมรสของลูกหนี้ย่อมมีส่วนได้เสียจากการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดบ้านของลูกหนี้คู่สมรสนั้น ย่อมมีสิทธิเข้าประมูลซื้อบ้านนั้นได้ ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติห้ามไว้
2. ความตายของลูกหนี้ในการรับผิดทางแพ่ง ไม่ทำให้หน้าที่ในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต้องสิ้นสุดลงไปด้วยแต่ประการใด ต่างจากความรับผิดทางอาญา ซึ่งโทษนั้นให้เป็นอันระงับสิ้นไปด้วย ความตายของผู้กระทำความผิด และสิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปโดยความตายของผู้กระทำความผิด ตาม ป.อ. มาตรา 38 และ ป.วิ.อ. มาตรา 39(1) ดังนั้น ความรับผิดชำระหนี้ของผู้ตาย จึงย่อมเป็นกองมรดกของผู้ตายตกทอดแก่ทายาทต่อไป โดยทายาทจะต้องรับผิดชำระหนี้ซึ่งเป็นมรดกของผู้ตายนั้นให้แก่เจ้าหนี้ แต่ทายาทไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว กล่าวคือ ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่ตน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1599, 1599, 1600 และ 1601 หากทายาทได้รับทรัพย์มรดกจากผู้ตายเพียงเท่าใดก็รับผิดไม่เกินนั้น ไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว แต่ถ้าหากทายาทไม่ได้รับทรัพย์มรดกเลย ทายาทก็ไม่ต้องรับผิดในหนี้นั้นเลย

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 2 ก.ค. 2553, 15:57

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด