452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การขอเบี้ยยังชีพจากบังคับคดี

 • สวัสดีครับ ผมถูกศาลมีคำสั่งล้มละลาย ตอนนี้ถูกอายัดเงินเดือนทั้งหมดส่งบังคับคดี เมื่อไปติดต่อได้รับข้อมูลว่าสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินเพื่อเป็นเบี้ยยังชีพได้ประมาณ 70%หากมีเหตุว่าเห็นสมควร อยากสอบถามถึงรายละเอียดวิธีเขียนคำร้องและการเตรียมหลักฐานต่างๆ คืออยากได้รับเงินกลับมาใช้จ่ายให้มากที่สุด ผมต้องเลี้ยงดูลูก 3 คนเรียนมัธยม 2 ประถมอีก 1 คน ขอความรบกวนด้วยครับ


  โดยคุณ รัชพล ปิ่นทอง (สมาชิก)  (112.142.138.134)     28 เม.ย. 2553

ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 1

  การที่ท่านถูกพิพากษาให้ล้มละลาย โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ทำการอายัดเงินเดือนทั้งหมดของท่านส่งกรมบังคับคดีกองทรัพย์สินล้มละลาย เพื่อนำมาแบ่งชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของท่าน โดนตามกฎหมายแล้วท่านย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอค่าเลี้ยงชีพของท่านและครอบครัวตามสมควรแก่ฐานาณุรูปต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ เพราะตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 121 ได้กำหนดให้ในกรณีที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับเงินจากบุคคลหรือองค์การอื่นที่มิใช่รัฐบาล เมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิรับเงินเดือน บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือเงินในทำนองเดียวกันนี้ของลูกหนี้จากเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมแบ่งให้แก่เจ้าหน้าที่ แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพของลูกหนี้และครอบครัวตามสมควรแก่ฐานานุรูป
  ดังนั้น ในการยื่นคำร้องขอรับเงินเป็นค่าเลี้ยงชีพ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องเข้ามาปรึกษาที่สำนักงานทนายคลายทุกข์ เพราะการยื่นคำร้องดังกล่าวนั้น ท่านไม่อาจที่จะกระทำการได้เอง ท่านจะต้องให้ทนายความดำเนินการให้ เพื่อประโยชน์ของท่านอย่างสูงสุด โดยเป็นเรื่องที่ต้องเขียนคำร้องและมีการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบให้มีเหตผลอันสมควรในการขอเลี้ยงค่าเลี้ยงชีพ สำหรับท่านและครอบครัวตามฐานานุรูป เพื่อประโยชน์ของท่านในการที่จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายมาสูงสุด สำนักงานทนายคลายทุกข์ จึงขอแนะนำให้ท่าน โปรดจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องดังกล่าวและเจรจากับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อไป

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
  มาตรา 121
  ถ้าลูกหนี้เป็นข้าราชการ เมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิรับเงินเดือน บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือเงินในทำนองเดียวกันนี้ของลูกหนี้จากเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ได้ แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพลูกหนี้และครอบครัวตามสมควรแก่ฐานานุรูป
  บทบัญญัติในวรรคก่อน ให้ใช้บังคับในกรณีที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับเงินจากบุคคลหรือองค์การอื่นที่มิใช่รัฐบาลด้วย
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.56)     3 พ.ค. 2553

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด