452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด

 • ขออนุญาติปรึกษานะคะ
  คือมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งทำสัญญาเช่า 3 ปี ซึ่งผู้เช่าได้ทำสัญญาเช่าไปไม่ถึงปี แต่ผู้ให้เช่าอยากจะทำการขายที่ดินแปลงนี้ โดยที่ได้ติดต่อผู้ซื้อเพื่อมาซื้อที่ดินแปลงนี้โดยมีการวางมัดจำกันกับผู้ซื้อโดยที่ให้ผู้ซื้อสามารถเก็บเงินค่าเช่าจากผู้เช่าได้เลยโดยที่ยังไม่ได้จ่ายเงินซื้อขายและยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ให้กับผู้ซื้อ โดยที่ทางผู้ขายได้ตกลงกับผู้ซื้อว่า ถ้านำเงินมาชำระไม่ทันภายใน 2 เดือนก็ให้ยึดเงินมัดจำได้เลย แต่ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการนำเงินมาชำระนี้ทางผู้ซื้อสามารถเก็บเงินค่าเช่าได้เลย โดยผู้ขายและผู้ซื้อได้มีการไปแนะนำตัวกับผู้เช่าว่ามีเจ้าของที่ดินคนใหม่แล้ว ได้ทำการตกลงซื้อขายที่ดินแปลงนี้แล้ว ซึ่งทางผู้เช่าได้รับรู้ และบอกว่าจะยึดตามหลักสัญญาที่เคยทำไว้ฉบับเดิมคือ 3 ปี โดยในสัญญาระบุการจ่ายเงินคือวันที่ 9 แต่ผู้เช่านำเงินมาจ่ายวันที่ 11 ของเดือนถัดมา ทางผู้เช่าได้ทำผิดตามสัญญาเช่าโดยจ่ายเงินไม่ตรงกำหนด ทางผู้ซื้อที่ทำการตกลงไว้ได้ท้วงติงมากับผู้ขายว่าผู้เช่าจ่ายเงินไม่ตรงเวลา จึงขอยกเลิกสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะซื้อที่ดินแปลงนี้เนื่องจากผู้เช่าจ่ายเงินล่าช้า ไม่ตรงตามสัญญาที่ทำไว้ ทำให้ผู้ขายถูกยกเลิกการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ โดยผู้ขายต้องหาเงินมาชำระดอกเบี้ยธนาคารและค่าSME กับธนาคาร 5 หมื่นต่อเดือน แทนที่จะได้เงินมาชำระธนาคารทั้งหมด กลับต้องหาเงินมาจ่ายค่าดอกธนาคารเป็นเวลา 2 เดือน แทน ตอนนี้ผู้ให้เช่าต้องการจะบอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าได้หรือไม่เนื่องจากผู้เช่าจ่ายไม่ตรงกำหนด และต่อเติมอาคารสถานที่เช่า โดยมีระบุอยู่ในสัญญาเช่าว่าผู้เช่าสัญญาว่า จะไม่ก่อสร้างดัดแปลงต่อเติสถานที่เช่านี้อย่างเด็ดขาด แต่ได้มีการก่ออิฐกำแพงสร้างขึ้นมาปิดจนมิดหัว ทำเป็นหลังคา ตอนนี้ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญากับผู้เช่าได้ไหม และผู้เช่าจะหาข้อไหนมาโต้แย้งหรือเปล่าถ้าเราจะฟ้องขับไล่ เพื่อนำที่ดินนี้มาขายนำเงินมาใช้หนี้ธนาคาร  

  อยากถามว่า

  1.เราสามารถบอกเลิกสัญญากับผู้เช่าได้หรือไม่เนื่องจากจ่ายเงินล่าช้ากว่าที่ระบุในสัญญาและผู้เช่าทำผิดสัญญาโดยการต่อเติม ดัดแปลงอาคารสถานที่

  2. การบอกเลิกสัญญากับผู้เช่าต้องยื่นเป็นหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้เช่า โดยที่เราต้องให้ทนายเป็นตัวแทนในการทำหนังสือบอกเลิกสัญญาใช่หรือไม่ เราสามารถทำหนังสือบอกเลิกสัญญาและไปยื่นต่อผู้เช่าเองได้หรือไม่

  3. สัญญาเช่ามีการวางเงินมัดจำไว้   เราสามารถยึดเงินมัดจำจากผู้เช่าได้หรือไม่ในฐานะที่ทำให้เราเสียผลประโยชน์ในการซื้อขายที่ดิน และต้องหาเงินมาใช้ดอกเบี้ยธนาคารเดือนละ 5 หมื่นเป็นเวลา 2 เดือนหลังจากวันที่บอกกับผู้เช่าว่ามีการตกลงซื้อขายเปลี่ยนเจ้าของที่แล้ว

  4. ถ้าผู้เช่าไม่ยอมออกจากสถานที่เช่า เราต้องทำอย่างไร เพราะก่อนหน้านี้ตอนต้นปี ผู้เช่าเคยยื่นข้อเสนอมาว่าถ้าจะให้ออกก่อนครบกำหนดสัญญาต้องนำเงินมาให้ผู้เช่า 1 ล้านบาท ถึงจะยอมออกไปเช่าที่อื่น  ทำให้ผู้ให้เช่าบอกขายที่ดินนั้นไม่ได้ ต้องรับภาระในการหาเงินมาให้ดอกเบี้ยธนาคาร 5 หมื่น ทุกเดือน ในระหว่างที่ค่าเช่านั้นเช่าในราคา 1 หมื่นบาทเท่านั้น


   


  โดยคุณ ฐาติรัตน์ ศิริไพฑูรย์ (สมาชิก)  (27.145.126.29)     6 ก.ย. 2556

ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 1

  1.เราสามารถบอกเลิกสัญญากับผู้เช่าได้หรือไม่เนื่องจากจ่ายเงินล่าช้ากว่าที่ระบุในสัญญาและผู้เช่าทำผิดสัญญาโดยการต่อเติม ดัดแปลงอาคารสถานที่

  ตอบ....ก็ใช้เป็นเหตุบอกเลิกสัญญาได้ แต่ถ้าผู้เช่าไม่ยอมย้ายออก ก็ต้องฟ้องขับไล่เท่านั้น ครับ

  2. การบอกเลิกสัญญากับผู้เช่าต้องยื่นเป็นหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้เช่า โดยที่เราต้องให้ทนายเป็นตัวแทนในการทำหนังสือบอกเลิกสัญญาใช่หรือไม่ เราสามารถทำหนังสือบอกเลิกสัญญาและไปยื่นต่อผู้เช่าเองได้หรือไม่

  ตอบ...หนังสือบอกเลิกสัญญาเช่า ทำขึ้นเองก็ได้ มีเนื้อความสรุปว่าเขาผิดสัญญาอย่างไร ต้องการให้เขาย้ายออกภายในเวลาอันสมควร (15-30 วัน) เป็นต้น ที่ให้ทนายยื่นโนติส(คำเตือน)ให้ ก็เพื่อให้ดูมีหลักการมั่นคง น่าเกรงขาม แต่ถ้าไปเจอพวกดื้อแพ่ง ซึ่งในปัจจุบัน บุคคลประเภทนี้นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น ถ้าผู้เช่า ไม่ยอมย้ายออก ก็ต้องฟ้องขับไล่ ครับ

  3. สัญญาเช่ามีการวางเงินมัดจำไว้ เราสามารถยึดเงินมัดจำจากผู้เช่าได้หรือไม่ในฐานะที่ทำให้เราเสียผลประโยชน์ในการซื้อขายที่ดิน และต้องหาเงินมาใช้ดอกเบี้ยธนาคารเดือนละ 5 หมื่นเป็นเวลา 2 เดือนหลังจากวันที่บอกกับผู้เช่าว่ามีการตกลงซื้อขายเปลี่ยนเจ้าของที่แล้ว

  ตอบ...เมื่อผิดสัญญาก็ยึดเงินมัดจำได้ แต่เรื่องน่าจะไม่ง่ายดังที่คิด ครับ

  4. ถ้าผู้เช่าไม่ยอมออกจากสถานที่เช่า เราต้องทำอย่างไร เพราะก่อนหน้านี้ตอนต้นปี ผู้เช่าเคยยื่นข้อเสนอมาว่าถ้าจะให้ออกก่อนครบกำหนดสัญญาต้องนำเงินมาให้ผู้เช่า 1 ล้านบาท ถึงจะยอมออกไปเช่าที่อื่น ทำให้ผู้ให้เช่าบอกขายที่ดินนั้นไม่ได้ ต้องรับภาระในการหาเงินมาให้ดอกเบี้ยธนาคาร 5 หมื่น ทุกเดือน ในระหว่างที่ค่าเช่านั้นเช่าในราคา 1 หมื่นบาทเท่านั้น


  ตอบ...ถ้าผู้เช่าไม่ย้ายออก ก็ต้องฟ้องขับไล่ ดูๆแล้วผู้เช่าคงไม่ธรรมดา ที่มีเงื่อนไขเรียกร้องเป็นล้าน...ที่จริง ถ้าคุณจะขายที่ดิน ทำไมต้องไปวุ่นวายกับผู้เช่า ก็ควรปล่อยให้เขาอยู่ต่อไปจนครบสัญญาก็ได้ แม้จะมีผู้เช่าอยู่ ก็สามารถขายที่ดินได้ เพียงแต่ผู้ซื้อต้องยอมรับในสัญญาเช่านั้น คือแม้โอนเปลี่ยนมือ สัญญาเช่าก็ไม่ระงับ ก็ควรเจรจาตกลงกับผู้จะซื้อให้เข้าใจตรงจุดนี้ ก็สามารถโอนขายให้เขาได้เลย โดยไม่ต้องมาวุ่นวายกับผู้เช่า เมื่อขายไปแล้ว ก็ปล่อยให้เจ้าของคนใหม่เขาบริหารจัดการเอาเอง ทำไมต้องไปวุ่นวายให้เปลืองตัว ครับ
   

  1.เราสามารถบอกเลิกสัญญากับผู้เช่าได้หรือไม่เนื่องจากจ่ายเงินล่าช้ากว่าที่ระบุในสัญญาและผู้เช่าทำผิดสัญญาโดยการต่อเติม ดัดแปลงอาคารสถานที่

  ตอบ....ก็ใช้เป็นเหตุบอกเลิกสัญญาได้ แต่ถ้าผู้เช่าไม่ยอมย้ายออก ก็ต้องฟ้องขับไล่เท่านั้น ครับ

  2. การบอกเลิกสัญญากับผู้เช่าต้องยื่นเป็นหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้เช่า โดยที่เราต้องให้ทนายเป็นตัวแทนในการทำหนังสือบอกเลิกสัญญาใช่หรือไม่ เราสามารถทำหนังสือบอกเลิกสัญญาและไปยื่นต่อผู้เช่าเองได้หรือไม่

  ตอบ...หนังสือบอกเลิกสัญญาเช่า ทำขึ้นเองก็ได้ มีเนื้อความสรุปว่าเขาผิดสัญญาอย่างไร ต้องการให้เขาย้ายออกภายในเวลาอันสมควร (15-30 วัน) เป็นต้น ที่ให้ทนายยื่นโนติส(คำเตือน)ให้ ก็เพื่อให้ดูมีหลักการมั่นคง น่าเกรงขาม แต่ถ้าไปเจอพวกดื้อแพ่ง ซึ่งในปัจจุบัน บุคคลประเภทนี้นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น ถ้าผู้เช่า ไม่ยอมย้ายออก ก็ต้องฟ้องขับไล่ ครับ

  3. สัญญาเช่ามีการวางเงินมัดจำไว้ เราสามารถยึดเงินมัดจำจากผู้เช่าได้หรือไม่ในฐานะที่ทำให้เราเสียผลประโยชน์ในการซื้อขายที่ดิน และต้องหาเงินมาใช้ดอกเบี้ยธนาคารเดือนละ 5 หมื่นเป็นเวลา 2 เดือนหลังจากวันที่บอกกับผู้เช่าว่ามีการตกลงซื้อขายเปลี่ยนเจ้าของที่แล้ว

  ตอบ...เมื่อผิดสัญญาก็ยึดเงินมัดจำได้ แต่เรื่องน่าจะไม่ง่ายดังที่คิด ครับ

  4. ถ้าผู้เช่าไม่ยอมออกจากสถานที่เช่า เราต้องทำอย่างไร เพราะก่อนหน้านี้ตอนต้นปี ผู้เช่าเคยยื่นข้อเสนอมาว่าถ้าจะให้ออกก่อนครบกำหนดสัญญาต้องนำเงินมาให้ผู้เช่า 1 ล้านบาท ถึงจะยอมออกไปเช่าที่อื่น ทำให้ผู้ให้เช่าบอกขายที่ดินนั้นไม่ได้ ต้องรับภาระในการหาเงินมาให้ดอกเบี้ยธนาคาร 5 หมื่น ทุกเดือน ในระหว่างที่ค่าเช่านั้นเช่าในราคา 1 หมื่นบาทเท่านั้น


  ตอบ...ถ้าผู้เช่าไม่ย้ายออก ก็ต้องฟ้องขับไล่ ดูๆแล้วผู้เช่าคงไม่ธรรมดา ที่มีเงื่อนไขเรียกร้องเป็นล้าน...ที่จริง ถ้าคุณจะขายที่ดิน ทำไมต้องไปวุ่นวายกับผู้เช่า ก็ควรปล่อยให้เขาอยู่ต่อไปจนครบสัญญาก็ได้ แม้จะมีผู้เช่าอยู่ ก็สามารถขายที่ดินได้ เพียงแต่ผู้ซื้อต้องยอมรับในสัญญาเช่านั้น คือแม้โอนเปลี่ยนมือ สัญญาเช่าก็ไม่ระงับ ก็ควรเจรจาตกลงกับผู้จะซื้อให้เข้าใจตรงจุดนี้ ก็สามารถโอนขายให้เขาได้เลย โดยไม่ต้องมาวุ่นวายกับผู้เช่า เมื่อขายไปแล้ว ก็ปล่อยให้เจ้าของคนใหม่เขาบริหารจัดการเอาเอง ทำไมต้องไปวุ่นวายให้เปลืองตัว ครับ
   

  โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน (สมาชิก)  (101.51.187.57)     6 ก.ย. 2556

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด