จำนวนสมาชิกแฟนคลับ ณ ปัจจุบัน
    ประวัติความเป็นมา
    ข่าวทนายคลายทุกข์
    ปรึกษาทนาย
    Legal News
    คุยกับนักสืบ
    ปัญหาครอบครัว
    คดีอาญา
    คดีแพ่ง
    คดีสถาบันการเงิน
    คดีไฟแนนซ์
    บังคับคดี
    คดีแรงงาน
    คดีทรัพย์สินทางปัญญา
    เทคนิคการทวงหนี้
    คดีผู้บริโภค
    คำพิพากษาฎีกา
    กฎหมายเลือกตั้ง/ข่าวเลือกตั้ง
    เทคนิคปลอมบัตรประชาชน
    จดทะเบียนบริษัท
    webboard
    Contact us

 

 
 
 
 

best tracker

 

 

รับจัดฝึกอบรมและสัมนนา

ทีมงานเครือข่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายทนายคลายทุกข์   เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย  การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร  ให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายขั้นพื้นฐานและกฎหมายที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและในการประกอบธุรกิจ  หากหน่วยงานของรัฐ  องค์กรทางด้านการกุศล  ชมรมสมาคม  บริษัทห้างร้าน  สถาบันการเงิน  มีความสนใจ  เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร  ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 

ผลงานในการฝึกอบรมที่ผ่านมา

  1. บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย
  2. บริษัท สยามคูโบต้า อุตสาหกรรม จำกัด
  3. บริษัท ทวงหนี้ขนาดใหญ่ เช่น บริษัท สยามวารินทร์ , บริษัท เทรดคอลเลคชั่น จำกัด, AIG และบริษัททวงหนี้อื่น ๆ  ที่ทำงานให้กับสถาบันการเงิน  ทั้งบัตรเครดิตและบัตรเงินด่วน
  4. สัมมนาเกี่ยวกับการเช่าซื้อ  ค้ำประกัน
  5. การบังคับคดีตามกฎหมาย  การสืบทรัพย์  การอายัดเงินเดือน  การขายทอดตลาด  การร้องขัดทรัพย์  การร้องเฉลี่ยทรัพย์  การดำเนินคดีขับไล่  สัญญาเช่าต่าง ๆ
  6. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  7. การเคหะแห่งชาติ
  8. สันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลงานความรู้ความเชี่ยวชาญของ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   มีดังนี้