WebBoard :กฎหมาย|จ่ายค่าเสียหายแล้ว

จ่ายค่าเสียหายแล้ว

Header Background Image

จ่ายค่าเสียหายแล้ว

  • 375
  • 2
  • post on 29 ก.ค. 2560, 14:56

รบกวบถามครับ ถ้าเราจ่ายค่าเสียหายแล้ว เจ้าทุกข์ถอนแจ้งความที่สน.แล้ว ศาลจะปรับเราอีกไหมครับ

โดยคุณ Sitthichai Ninsonthi (223.24.xxx.xxx) 29 ก.ค. 2560, 14:56

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

แปลว่าเป็นคดียอมความไม่ได้ คุณมาปรึกษาแต่บอกไม่ระเอียดจะได้คำแนะนำที่ถูกต้องได้อย่างไร

โดยคุณ ควรบอกไห้ระเอียด 30 ก.ค. 2560, 10:39

ความคิดเห็นที่ 1

ค่าเสียหาย

 ถ้าเป็นคดีที่ยอมความได้ (ไม่บอกให้ชัดเจนว่า เป็นคดีอะไร) เมื่อจ่ายค่าปรับหรือค่าเสียหาย คดีก็ยุติ คงไม่ต้องฟ้องศาล    และในเมื่อผู้เสียหายถอนแจ้งความแล้ว ทำไมต้องฟ้องศาลอีก ...
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 30 ก.ค. 2560, 03:07

ตอบความคิดเห็นที่ 1

ขอบคุณมากครับ ผมรู้แค่ว่า"รอส่งสำนวนอัยการ

อยู่" หลังจากที่เจ้าทุกข์รับค่าเสียหายและถอนแจ้ง

ความแล้ว

โดยคุณ sitthichai 30 ก.ค. 2560, 06:31

แสดงความเห็น