WebBoard :กฎหมาย|เรียนถามเกี่ยวกับมรดกค่ะ

เรียนถามเกี่ยวกับมรดกค่ะ

Header Background Image

เรียนถามเกี่ยวกับมรดกค่ะ

  • 342
  • 2
  • post on 28 ก.ค. 2560, 17:57

รบกวนสอบถามอาจารย์ดังนี้นะคะ


คุณพ่อเป็นเจ้าของมรดกเสียชีวิตมาแล้ว

4 ปี แต่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ จดทะเบียนสมรส

มีลูกทั้งหมด 7 คน เสียชีวิตไป 1 คน (ไม่มีบุตร)

มีที่ดินทั้งหมด 7 แปลง ค่ะ


ตอนนี้คุณแม่ต้องการแบ่งที่ดิน 3 แปลง ให้กับ

ลูกสาว 3 คน คนละแปลง แต่ติดว่าที่ดิน 3 แปลง

นั้นยังเป็นชื่อของคุณพ่อ   เราจะทำยังได้บ้างคะ

ถึงจะโอนให้เป็นชื่อของลูกทั้ง 3 คนได้ค่ะ  รบกวน

อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ


ขอบคุณมากค่ะ

โดยคุณ Janya (125.24.xxx.xxx) 28 ก.ค. 2560, 17:57

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์

โดยคุณ Janya 29 ก.ค. 2560, 09:00

ความคิดเห็นที่ 1

มรดกของพ่อ


  ทรัพย์มรดกของคุณพ่อ  จะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม คือ ภรรยาและบุตร  หลักการในการแบ่ง มรดกคือ  แม่รับมรดกไปก่อนกึ่งหนึ่ง ในฐานะคู่สมรส  ที่เหลือกึ่งหนึ่ง แบ่ง 7 ส่วนเท่าๆกัน คือ แม่ และบุตร 6 คน บุตรที่ตายไม่มีบุตร  มรดกก็ตกเป็นของพี่น้อง...การแบ่งปันมรดก จะแบ่งปันแตกต่างที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างไร ก็ได้ ไม่มีข้อห้าม ก็อยู่ที่ทายาทจะตกลงกันอย่างไรก็ได้...ส่วนการโอนทรัพย์มรดกนั้น   ต้องให้แม่ หรือ ทายาท  ร้องศาลเป็นผู้จัดการมรดกของพ่อต่อศาลก่อน  เมื่อได้เป็นผู้จัดการมรดก  ก็สามารถโอนทรัพย์มรดกของพ่อให้แก่ทายาท ตามที่ต้องการได้  การร้องศาลขอเป็นผู้จัดการมรดก ควรให้ทนายความดำเนินการให้ จะสะดวก  ค่าใช้จ่ายก็ตกลงกันเอง เท่าที่ทราบก็คงประมาณ  5,000  -  50,000  บาท...ปัญหาใหญ่ที่มักมีคดีขึ้นสู่ศาลเสมอ ก็คือ  ผู้จะเป็นผู้จัดการมรดก ต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ ไม่ตุกติก  ถ้าผู้จัดการมรดก เล่นไม่ซื่อ  ไม่ยอมโอนที่ดินให้ทายาท  จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก็คงยุ่งยาก แม้จะมีช่องทางฟ้องร้องได้ ก็คงวุ่นวายแรมปี ดังนั้นจะให้แม่ หรือ บุตรคนไหน ร้องศาลเป็นผู้จัดการมรดก ต้องไตร่ตรองห้รอบครอบ  หรือใช้วิธี ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันหลายคนก็ได้  แต่แม้เป็นผู้จัดการมรดกหลายคน  ถ้าไม่สามัคคีปรองดองกัน ก็คงมีปัญหา  เล่าสูกันฟัง จากประสบการณ์จริง ที่พบเห็นอยู่เสมอ  แต่..ถ้าทายาทรักใครกลมเกลียวกัน ก็ไม่มีปัญหา ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 29 ก.ค. 2560, 05:28

แสดงความเห็น