WebBoard :กฎหมาย|การแต่งผู้จ้ดการมรดก

การแต่งผู้จ้ดการมรดก

Header Background Image

การแต่งผู้จ้ดการมรดก

  • 489
  • 4
  • post on 8 ก.ค. 2560, 11:11

ประมาณเดือนที่แล้วพวกเราทายาทได้ไปคัดค้านการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกคนใหม่ที่ไปยื่นแทนคนเก่าพอไปถึงศาลได้ไกล่เกลียว่าไม่ต้องแต่งตั้งใหม่เพราะพี่น้องมาครบทุกคนให้คุยกันแล้วศาลได้ทำหนังสือให้ไปยื่นเรื่องที่ที่ดินแล้วนัดให้มาวันที่6กคพอไปถึงทายาทคนที่ยื่นเรื่องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้เอาหนังสือการแต่งตั้งว่าเขาได้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วทายาททุกคนงงว่าเขาได้แต่งตั้งได้อยางไรแล้วต้องทำอย่างไรคับว่าจะคัดค้านการเป็นผู้จัดการมรดกคับเพราะที่ดินเขารอโฉดลเพื่อรวมแล้วจะแบ่งที่ดินตามที่ศาลมีคำสั่ง

โดยคุณ บุญเลิศ (58.8.xxx.xxx) 8 ก.ค. 2560, 11:11

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4

มรดก


ผมงงคับในเมือทายาททุกคนยอมรับและได้รับเงินไปทุกคนแล้วยกเว้นผู้จัดการมรดกคนใหม่ที่ไม่ยอมรับและไม่ยอมทำตามทึ่ศาลแนะนำกลับไปขอเป็นผู้จัดการมรดกแทนแล้วต้องทำอย่างงไรคับ

ตอบ...ถ้าถือกฎหมายเป็นตัวตั้ง  การซื้อขายที่ดิน ก็เป็นโมฆะ  แม้รับเงินมาแล้ว  ก็ต้องคืนเงิน   แต่การฟ้องร้องเพิกถอน  ก็ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆ  กว่าคดีจะถึงทื่สุด ก็คงบอบช้ำกันถ้วนหน้า  ก็มีคนๆหนึ่ง ต้องการให้ฟ้องร้องต่อไป   เขาคนนั้นคือใคร  คุณคงทราบได้เอง  ก็ลองนำนิทานเรื่องตาอินกะตานา ให้เขาอ่านดู บางที เขาอาจเปลี่ยนใจ  ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 11 ก.ค. 2560, 06:17

ตอบความคิดเห็นที่ 4

อาจารย์คับถ้าผมจะตรวจสอบว่าเขาได้แต่งตั้งจริงหรือไม่ต้องทำอย่างไรคับผมกรุงเทพแต่เรื่องอยุ่ที่ศาลจังหวัดบึงกาฬ

โดยคุณ บุญเลิศ 11 ก.ค. 2560, 06:54

ความคิดเห็นที่ 3

สัญญาซื้อขายบ้านและที่ดิน

    เมื่อไม่จดทะเบียนโอน   สัญญาเป็นโมฆะ  ถือว่าการซื้อขายยังไม่เกิดขึ้น  บ้านและที่ดินที่จะขาย ก็เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท   แต่..ถ้าทายาท จะยอมรับตามสัญญานี้ก็ได้  โดยให้ผู้จัดการมรดก โอนบ้า่นและที่ดินให้ตามสัญญา  ถ้าเลือกช่องทางนี้ ก็ไม่ต้องมีการบาดหมางใจกับผู้ซื้อ  ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 9 ก.ค. 2560, 14:49

ตอบความคิดเห็นที่ 3

ผมงงคับในเมือทายาททุกคนยอมรับและได้รับเงินไปทุกคนแล้วยกเว้นผู้จัดการมรดกคนใหม่ที่ไม่ยอมรับและไม่ยอมทำตามทึ่ศาลแนะนำกลับไปขอเป็นผู้จัดการมรดกแทนแล้วต้องทำอย่างงไรคับ


โดยคุณ บุญเลิศ 10 ก.ค. 2560, 07:58

ความคิดเห็นที่ 2


โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 8 ก.ค. 2560, 14:31

ความคิดเห็นที่ 1

ผู้จัดการมรดก

  ก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงว่า  การไกล่เกลี่ยกันนั้น ตกลงกันไว้อย่างไร ลองไปอ่านดูสัญญาประนีประนอมดูอีกที .....ถ้า...ศาลให้ทายาท ที่ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกจริง  ตามที่เขาอ้าง ก็ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ที่ศาล ว่า จริงหรือไม่...ถ้าเป็นจริง  ก็ไม่ต้องไปคัดค้านให้ต้องเสียเวลา และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย   เพราะผู้จัดการมรดก  มีหน้าที่ ต้อง ทำบัญชีทรัพย์มรดกของผู้ตายทั้งหมด ต้องให้ทายาท ลงลายมือชื่อรับรองบัญชีฯนั้น อย่างน้อยสองคน และมีหน้าที่ประชุมทายาท  เพื่อแบ่งปันมรดก  ให้แก่ทายาท แต่ละคนตามสิทธิ์ ของแต่ละราย  และมีหน้าที่ไปจดทะเบียนโอนให้แก่ทายาทนั้นๆ ในฐานะตัวแทนของเจ้ามรดก  ถ้าผู้จัดการมรดก  ไม่ทำหน้าที่ ในเวลาอันสมควร  ก็ฟ้องถอดถอนการเป็นผู้จัดการมรดกได้   หรือถ้ามีการยักย้ายมรดกไป โดยมิชอบ   ก็แจ้งความดำเนินคดี ฐานยักยอกมรดกได้ ซึ่งมีโทษถึงจำคุก.....คนทั่วไป ยังเข้าใจผิดคิดว่า  เมื่อศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้ว เขา จะทำอะไรก็ได้ ตามอำเภอใจ  แท้จริงไม่ใช่...เพราะผู้จัดการมรดก เป็นเพียงตัวแทนของเจ้ามรดก  มีหน้าที่ต้องแบ่งปันมรดกแก่ทายาท ดังกล่าวข้างต้น  ถ้าเขาเพิกถอน หรือทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง ค่อยว่ากันอีกที ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 8 ก.ค. 2560, 14:30

ตอบความคิดเห็นที่ 1

แล้วที่ดินพร้มบ้านที่มีการซื้อขายก่อนแต่งตั้งผู้จัดการมรดกคนใหม่จะทำอย่างไรคับนังไม่ได้โอนมีแต่สัญญาซื้อขาย

โดยคุณ บุญเลิศ 8 ก.ค. 2560, 23:29

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด