ATM เออเร่อ|ATM เออเร่อ

ATM เออเร่อ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ATM เออเร่อ

การเห็นแก่ได้ของคนในสังคม กรณี ATM เออเร่อ

บทความวันที่ 14 มิ.ย. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 552 ครั้ง


ATM เออเร่อ

 

            การเห็นแก่ได้ของคนในสังคม กรณี ATM  เออเร่อ เกิดความผิดพลาดทำให้ผู้ถอนเงินได้เงินไปมากกว่า จำนวนเงินที่ขอถอน ทำให้มีผู้คนแห่เข้าไปกดเงินเพื่อหวังที่จะได้เงินเกินจำนวนที่ขอถอน ซึ่งเรื่องเกิดในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง  ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของสังคมที่เห็นแก่ได้ ทนายคลายทุกข์จึงอยากฝากไปยังพวกที่เห็นแก่ได้ทั้งหลายว่า การกระทำดังกล่าวมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์  ซึ่งมีโทษจำคุกทางอาญา ทนายคลายทุกข์ขอนำตัวอย่างคดีความเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ที่บุคคลอื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับพวกที่เห็นแก่ได้ว่าอาจจะติดคุกได้นะครับ

 

ตัวอย่างคดีความเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ที่บุคคลอื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิด

1.เครื่องหมายจุลภาคผิดตำแหน่งทำให้ได้รับเงินเกินกว่ายอดที่เบิก

หนังสือมอบอำนาจปรากฏว่าธนาคารมอบอำนาจให้ผู้จัดการธนาคารสาขามีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีที่สาขามีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องดังนี้ผู้จัดการธนาคารสาขาย่อมมีอำนาจร้องทุกข์กล่าวหาจำเลยว่ายักยอกเงินที่พนักงานของธนาคารสาขาส่งมอบให้จำเลยโดยสำคัญผิด. โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้ครอบครองเงินจำนวน90,000บาทของธนาคารโจทก์ร่วมซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาของผู้จัดการธนาคารโจทก์ร่วมสาขานครศรีธรรมราชโดยผู้มีชื่อได้ส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่จำเลยโดยสำคัญผิดแล้วจำเลยเบียดบังเงินจำนวนดังกล่าวเป็นของตนโดยทุจริตเป็นการกล่าวถึงการกระทำที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดตลอดจนข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา158(5)แล้วฟ้องโจทก์เป็นฟ้องที่สมบูรณ์หาเคลือบคลุมไม่. จำเลยเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน10,000บาทโดยเขียนจำนวนเงินด้วยอักษรว่า'หนึ่งหมื่นบาท'แต่จำนวนเงินที่เขียนด้วยตัวเลขได้ใส่เครื่องหมายจุลภาคผิดตำแหน่งโดยใส่ไว้หลังเลขศูนย์ตัวที่สองนับจากเลข1แล้วนำมาขอเบิกเงินจากธนาคารพนักงานธนาคารสำคัญผิดว่าจำเลยขอเบิกเงิน100,000บาทจึงจ่ายเงินให้จำเลย100,000บาทถือได้ว่าเงินจำนวน90,000บาทเป็นเงินที่ส่งมอบให้อยู่ในความครอบครองของจำเลยโดยสำคัญผิดไปแม้จะด้วยการใดก็ตามเมื่อจำเลยเบียดบังเอาเป็นของตนการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคสอง.

2. ส่งมอบเงินมิได้ดูจำนวนเงินในเช็คไม่รอบคอบ

คำเบิกความของพยานคนใดจะรับฟังได้หรือไม่ต้องแล้วแต่เหตุผลในคำพยานนั้นเองแม้เป็น พยานคู่กันก็ไม่จำต้องรู้เห็นเหตุการณ์หรือเบิกความได้ตรงกันหมดทุกคนจึงจะรับฟังได้พยานอาจเบิกความสนับสนุนบางตอนเท่าที่ตนรู้เห็นจริงเท่านั้นก็ได้ เอกสารที่พยานโจทก์เป็นผู้จัดทำตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามหน้าที่ซึ่งพยานรับผิดชอบทั้งจำเลยก็มิได้โต้แย้งว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับความจริงจึงมีน้ำหนักและการเบิกความของพยานโจทก์เป็นการเบิกความประกอบเอกสารและเอกสารก็มีรายละเอียดชัดเจนอยู่แล้วเมื่อฟังประกอบกับพยานบุคคลจึงเชื่อได้ว่าข้อเท็จจริงเป็นดัง พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมา พนักงานของโจทก์ร่วมส่งมอบเงินให้แก่จำเลยที่นำเช็คมาเบิกเงินเกินจำนวนไปเนื่องจากมิได้ดูจำนวนเงินในเช็คให้รอบคอบถือว่าเป็นการส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปเมื่อจำเลยเบียดบังเอาเป็นของตนจึงเป็นความผิดฐานยักยอก

            3.พนักงานธนาคารโอนเงินผิดบัญชี 

เจ้าของบัญชีเมื่อเห็นว่ามีเงินเข้ามาในบัญชี ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่า เป็นความผิดพลาดในการโอนเงินของธนาคาร  แต่ก็ยังไปถอนเงินเอามาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว เมื่อธนาคารทวงถามก็ไม่ยอมคืนให้ ทำให้ธนาคารได้รับความเสียหาย

            4. การชำระหนี้ตามสัญญากู้ 

ลูกหนี้บางรายเข้าใจผิดว่ายังไม่ได้ชำระหนี้ ทั้งที่ได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ครบถ้วนแล้ว  เมื่อทราบภายหลังจึงไปขอเงินคืนจากเจ้าหนี้แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมคืนเงินให้  ลูกหนี้จึงไปดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์กับเจ้าหนี้ เพราะได้รับความเสียหาย

            5. ทายาทของลูกหนี้สำคัญผิด

ทายาทของลูกหนี้สำคัญผิดว่าเจ้าหนี้กองมรดกยังมีหนี้ที่ผู้ตายต้องชำระให้กับเจ้าหนี้ แต่ทายาทไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ จึงสำคัญผิดชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ ทั้งที่ผู้ตายซึ่งเป็นเจ้ามรดกได้ชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว เมื่อไปทวงถามเพิกเฉย  ทายาทของผู้ตายจึงแจ้งความดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์เพราะได้รับความเสียหาย

 

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 352  ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้ ผู้กระทำต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก