ความรับผิดในการโพสต์ข้อความทางออนไลน์|ความรับผิดในการโพสต์ข้อความทางออนไลน์

ความรับผิดในการโพสต์ข้อความทางออนไลน์

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ความรับผิดในการโพสต์ข้อความทางออนไลน์

ปัจจุบันมีคดีความหมิ่นประมาททางออนไลน์เป็นจำนวนมาก

บทความวันที่ 13 ธ.ค. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 23033 ครั้ง


ความรับผิดในการโพสต์ข้อความทางออนไลน์

          ปัจจุบันมีคดีความหมิ่นประมาททางออนไลน์เป็นจำนวนมาก  หลายคนคิดว่าการด่าผู้อื่นทางเฟสบุ๊ค หรือการแสดงความคิดเห็นตามเว็บไซต์ต่าง ๆ  ไม่ต้องรับผิดชอบและฟังว่าเป็นเรื่องยากในการจับกุม  ผมขอเรียนว่าการโพสต์ข้อความตามออนไลน์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  ซึ่งมีโทษจำคุกถึง 5 ปี  และการจับกุมก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะสามารถตรวจสอบไอพีแอสเดรสได้  ที่ผ่านมามีกรณีศึกษาเกี่ยวกับการโพสต์ข้อความที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เช่น
          1. น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  ถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ แต่โพสต์รูปรัชการที่ 8 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแม้ว่านายกรัฐมนตรีและทีมงานจะยอมรับ แต่เป็นเรื่องที่กระทบไปยังความรู้สึกของประชาชน และความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อตัวนายกรัฐมนตรีด้วย
          2. นายเสกสรร  ศุขพิมาย  หรือ เสก โลโซ  นักร้องชื่อดังถูกอดีตภรรยานำภาพพฤติกรรมการพี้ยาของนักร้องดัง มานำเสนอทางเฟสบุ๊ค  เพราะทนกับพฤติกรรมที่ติดยาอย่างหนักและทำร้ายร่างกายภรรยา  จนเป็นเหตุให้ต้องหย่าร้างกันเนื่องจากพฤติกรรมของนักร้องดังไม่ไหว
          3. นางสาวสายธาร  นิยมกาญจน์  หรือต่าย  นำภาพของตนเองที่ถูกแฟนเก่า ทำร้ายร่างกายเพราะเข้าไปนำโน๊คบุ๊คที่มีภาพเปลือยของตนออกมาจากบ้านของแฟนเก่า  นำภาพถูกทำร้ายร่างกาย  สภาพรอยฟกช้ำตามร่างกาย ออกมาประสานแฟนเก่าทางเฟสบุ๊ค  มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
          4. พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง  ถูกพนักงานคู่อริแอบถ่ายภาพขณะตนเองกำลังนั่งหลับในเวลางาน  มาลงเฟสบุ๊ค  มีเพื่อนร่วมงานมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก  และวิจารณ์ในทางเสียหาย

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 326
  ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 328  ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550
มาตรา 14
  ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
มาตรา 15  ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 14
มาตรา 16  ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่ง เป็นการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทำไม่มีความผิด
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1827

 โพสต?กันในเฟสว่าเขาเรื่องหมาส่งเสียงดังข้อความว่าเป็นข้าราชการปลดเกษียนแต่ว่าคนอื่นและว่าหมาโดนยาเบื่อมาแต่ไม่ได้ระบุชื่อตัวบุคคลสามารถนำข้อความที่เขาโพสต์ไปแจ้งความผิด พรบคอม์มได้ใหมและจะถูกลงโทษแค่ใหน เนื่องจากมีการแท๊กข้อความให้คนอืนได้รับรุ้ด้วย

โดยคุณ สุดารัตน์ 4 พ.ย. 2559, 16:50

ความคิดเห็นที่ 1826

 เราดังทางเฟสบุ๊คอยู่แล้วเพราะเราเข้าไปกดโดนอะไรไม่รู้เพราะเราพึ้งหัดเล่นเฟสบุ๊คต่อมาเราไปไหนถุกคนอื่นมองเราเหมือนเป็นตัวประหาดบางครังก็ถูกพูดดูถูกต่างๆนาๆและบางครังเราโทรไปเขาก็อัดเสียงเราไว้แล้วเขาก็เอาไปลงเฟสทำให้เราเราได้รับดวามเสียหายมากเลย เพราะเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องทางอินเตอร์เน็ตเท่าไรเลย. เราขอคำปรึกษาได้ไหมเราจะต้องทำอย่างไรเพราะตอนนี้เราสัพสนมากและเราก็เบี่ยในการมีชีวิตอยู่ของเรามากเลย

โดยคุณ somphong 5 ม.ค. 2559, 08:27

ความคิดเห็นที่ 1825

  ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม
ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

โดยคุณ พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ 30 ธ.ค. 2558, 09:35

ความคิดเห็นที่ 1824

  พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์

โดยคุณ พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ 30 ธ.ค. 2558, 09:34

ความคิดเห็นที่ 1823

  ทรงเป็นนักประชาธิปไตย
ทรงสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้
ทรงช่วยเหลือผู้ป่วย

โดยคุณ พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ 30 ธ.ค. 2558, 09:34

ความคิดเห็นที่ 1822

 พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์

โดยคุณ พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ 30 ธ.ค. 2558, 09:34

ความคิดเห็นที่ 1821

 ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม
ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

โดยคุณ พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ 30 ธ.ค. 2558, 09:33

ความคิดเห็นที่ 1820

  ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงตลอดไป และเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอด

โดยคุณ พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ 30 ธ.ค. 2558, 09:33

ความคิดเห็นที่ 1819

 สถาบันของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โดยคุณ พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ 30 ธ.ค. 2558, 09:33

ความคิดเห็นที่ 1818

  ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงตลอดไป และเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอด

โดยคุณ พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ 30 ธ.ค. 2558, 09:33

ความคิดเห็นที่ 1817

 ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงตลอดไป และเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอด

โดยคุณ พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ 30 ธ.ค. 2558, 09:32

ความคิดเห็นที่ 1816

  ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงตลอดไป และเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอด

โดยคุณ พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ 30 ธ.ค. 2558, 09:28

ความคิดเห็นที่ 1815

  ขอพระองค์ทรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังก์ชาติไทยตลอดไป
ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ

โดยคุณ พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ 30 ธ.ค. 2558, 09:28

ความคิดเห็นที่ 1814

 ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงตลอดไป และเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอด

โดยคุณ พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ 30 ธ.ค. 2558, 09:28

ความคิดเห็นที่ 1813

  ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงตลอดไป และเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอด

โดยคุณ พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ 30 ธ.ค. 2558, 09:27

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก