การขอประกันตัวผู้ต้องหา|การขอประกันตัวผู้ต้องหา

การขอประกันตัวผู้ต้องหา

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การขอประกันตัวผู้ต้องหา

ทนายคลายทุกข์ขอนำข้อมูลเกี่ยวกับการขอประกันตัวผู้ต้องหา

บทความวันที่ 22 ต.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 2692 ครั้ง


การขอประกันตัวผู้ต้องหา

          ทนายคลายทุกข์ขอนำข้อมูลเกี่ยวกับการขอประกันตัวผู้ต้องหา  เช่น หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง  หลักประกันที่ใช้  หลักทรัพย์ที่จะใช้ประกัน  การใช้บุคคลเป็นประกัน  หลักเกณฑ์การตีราคาประกัน  ในการประกันตัวผู้ต้องหาว่าต้องใช้อะไรบ้าง หรือต้องดำเนินการอย่างไร  จึงขอนำรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงมีดังนี้

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
-  หากมีคู่สมรส  ในกรณีที่ใช้หลักทรัพย์ ประกันตัวผู้ต้องหา  ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนสมรสพร้อมหนังสือยินยอมให้ใช้หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหาของคู่สมรสด้วย

หลักประกันที่ใช้
-  มีหลักทรัพย์อื่นมาวาง
-  มีบุคคลมาประกัน

หลักทรัพย์ที่จะใช้ประกัน

-  โฉนดที่ดิน ,นส.4จ , นส.4ง , นส. 3 หรือ นส.3ก  ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ทำการประเมินราคาแล้ว
-  พันธบัตรรัฐบาล
-  สลากออมสิน
-  สมุดเงินฝากประจำของธนาคาร พร้อมหนังสือรับรองยอดเงินและอายัดเงินฝากธนาคาร

การใช้บุคคลเป็นประกัน
-  ข้าราชการ พลเรือนระดับ 3- 5 หรือเทียบเท่า ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ยศ ตั้งแต่ ร้อยตรี หรือ ร.ต.ต. – พ.ต.ต. ,สมาชิกสภาเทศบาล , สมาชิกสภาจังหวัด, กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน ทำสัญญาประกันตนเองหรือผู้อื่นได้ในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท
-  ข้าราชการพลเรือนระดับ 6-8 หรือเทียบเท่า ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ยศตั้งแต่ พ.ท. – พ.อ. หรือ พ.ต.ท. – พ.ต.อ. , ข้าราชการตุลาการ หรือ พนักงานอัยการตั้งแต่ 1-2  ทำสัญญาประกันตนเอง หรือผู้อื่นได้ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
-  ข้าราชการ พลเรือนระดับ 9-10 หรือเทียบเท่า ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ยศตั้งแต่ พ.อ. หรือพ.ต.อ.ในอัตราเงินเดือนพันเอก(พิเศษ) – พล.ต. หรือ พล.ต.ต. ข้าราชการตุลาการ หรือพนักงานอัยการตั้งแต่ชั้น 3-4 ทำสัญญาประกันตนเองหรือผู้อื่นได้ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
-  ข้าราชการพลเรือนระดับ 11 หรือเทียบเท่า ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ยศตั้งแต่ พล.ท. หรือ พล.ต.ท. ข้าราชการตุลาการ หรือ พนักงานอัยการตั้งแต้ ชั้น 5 ขึ้นไป ,สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการการเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทำสัญญาประกันตนเองหรือผู้อื่นได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

หลักเกณฑ์การตีราคาประกัน (โดยประมาณ)

ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

 แจ้งความเท็จแล้วโดนฟ้องเป็นคดีอาญาต้องใช้หลักทรัพย์เท่าไร เล่มทะเบีนยรถยนต์ได้ไหมค่ะ

โดยคุณ ฉันไม่ผิด 23 มิ.ย. 2554, 16:02

ความคิดเห็นที่ 1

เมื่อ เราขอประกันตัว มีหลักฐานพร้อม แต่พนักงานสอบสวน ไม่ยอมให้ประกันตัว  เราจะทำอย่างไร พนักงานสอบสวน มีสิทธิ ไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา หรือไม่ ขอถามผู้รู้

โดยคุณ tira 26 ต.ค. 2553, 09:28

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก