การทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ|การทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ

การทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ

อ.เดชา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับ Lao Telecommunications

บทความวันที่ 23 มิ.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 879 ครั้ง


การทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ

          อ.เดชา  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับ Lao Telecommunications หลักสูตรเทคนิคการทวงหนี้และเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2553  ซึ่งจะมีผู้ร่วมสัมมนา  จำนวน 2 รุ่น  รุ่นละประมาณ 100  คน   ทีมงานทนายคลายทุกข์จึงต้องเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปประเทศลาว  วันนี้จึงอยากนำประสบการณ์เกี่ยวกับการไปติดต่อที่สถานกงสุลเพื่อทำหนังสือเดินทางมาเล่าสู่กันฟัง
          สถานที่ตั้งของสถานกงสุล  อยู่ระหว่างศาลปกครองกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จากนั้นต้องไปติดต่อเพื่อทำหนังสือเดินทางที่ชั้น 2  จากนั้น  นำบัตรประชาชนยื่นเพื่อรอเรียกตามลำดับคิว  โดยจะมีเอกสารให้กรอก  ซึ่งมีรายละเอียดคือ เขียนชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ให้  จังหวัดเกิด  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  และบุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ 2 คน เมื่อเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ยื่นเอกสาร  จากนั้นถ่ายภาพเพื่อนำประกอบในหนังสือเดินทาง  ภาพที่ปรากฎบนหนังสือเดินทางจะเป็นภาพขาวดำ  พิมพ์ลายนิ้วมือ (นิ้วชี้ทั้งซ้ายและขวา เพราะเป็นเงื่อนไขระหว่างประเทศ)  เซ็นชื่อเพื่อโชว์ในหนังสือเดินทางเป็นลายเซ็นหรือภาษาอังกฤษก็ได้  จากนั้นไปติดต่อชำระเงิน  ค่าธรรมเนียม 1000 บาท  
          วิธีรับหนังสือเดินทาง
          1. กรณีรับหนังสือเดินทางด้วยตนเอง  นำใบรับหนังสือเดินทางที่เจ้าหน้าที่ออกให้และบัตรประชาชน  ยื่นเป็นหลักฐานเพื่อรับหนังสือเดินทาง
          2. กรณีมอบให้บุคคลอื่นรับแทน  กรอกข้อมูลการมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับหนังสือเดินทางแทน (ด้านหน้าของใบรับหนังสือเดินทางนี้) พร้อมแสดงเอกสาร 1) บัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและสำเนา 1 ฉบับพร้อมลายเซ็นรับรองเอกสาร  2)บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจและสำเนา 1 ฉบับพร้อมลายเซ็นรับรองเอกสาร
         3. กรณีต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมในวันรับเล่ม  โปรดแสดงเอกสารต้นฉบับ  พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ไม่รับพิจารณาสำเนาเอกสาร)
         4. กรณีมีประวัติเคยทำหรือต่ออายุหนังสือเดินทางมาก่อนและหนังสือเดินทางดังกล่าวยังไม่หมดอายุ ต้องนำหนังสือเดินทางฉบับเดิมไปยกเลิกในวันรับเล่ม  หากสูญหาย ต้องนำใบแจ้งความและแบบฟอร์มหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วไปแสดง
         5. กรณีจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์  ผู้ขอรับหนังสือเดินทางที่ชำระค่าส่งไปรษณีย์แล้ว จะต้องมีผู้อยู่รอรับหนังสือเดินทาง ณ ที่อยู่ไปรษณีย์เท่านั้น  มิฉะนั้น  ท่านจะต้องติดต่อขอรับด้วยตนเอง  ณ กรมการกงสุล   กระทรวงการต่างประเทศ  กรุงเทพฯ หรือต้องชำระค่าส่งใหม่ทางไปรษณีย์ เป็นเงิน 35 บาท
         6. หมายเหตุ
         - ท่านไม่สามารถรับหนังสือเดินทางก่อนกำหนดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเดินทางฉบับนี้ได้
         - กองหนังสือเดินทางสงวนสิทธิ์การทำลายหนังสือเดินทางฉบับนี้  หากท่านไม่ติดต่อหรือยืนยันรับเล่มตามกำหนดภายใน 90  วัน
         - ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางใด ๆ  ซึ่งได้ชำระแล้ว
         ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประสานงานทั่วไป   โทร.0-2981-7171-9 (ต่อ 2001-3)
         ฝ่ายจ่ายเล่มหนังสือเดินทางธรรมดา กรมการกงสุล โทร.0-2981-7171-9 (ต่อ 4005-6)
         ฝ่ายหนังสือเดินทางไปรษณีย์ กรมการกงสุล  โทร.0-2981-7171-9 (ต่อ 2102, 2103)
         สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปปิ่นเกล้า  โทร.0-2446-8111-12
         สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนา  โทร.0-2383-8401-4
         ฝ่ายหนังสือเดินทางทูตและราชการ   โทร.0-2981-7266,ฝ่ายจ่ายเล่มราชการ 0-2981-7171-9 (ต่อ 2240)
          
         

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

 สวัสดีค่ะ หนูจะทำพสาปอร์ตไห้ลูกค่ะอายุ5ปี ลูกเป็นลูกครึ่งไทย อังกฤษ ค่ะ แต่สามีทำงานอยู่ที่ไซปรัส หนูต้องเตรียมเอกสารอะไร ไปบ้างค่ะเพื่อที่จะทำหนังสือเดินทางไห้ลูก ไช้แค่เอกสารของลูกกับเอกสารของหนูได้รึเปล่าค่ะรึถ้าต้องไช้เอกสารของสามีต้องไช้เอกสารอะไรบ้างคะสามีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันค่ะแต่ลูกไช้นามสกุลเดียวกับพ่อค่ะ

โดยคุณ บุษบา ชำนาญ 12 ก.ค. 2557, 23:02

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก