คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุหย่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516|คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุหย่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516

คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุหย่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุหย่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516

ทนายคลายทุกข์ขอนำคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ ป.พ.พ. มาตรา 1516 เป็นเหตุฟ้องหย่านั้น

บทความวันที่ 24 ก.พ. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10287 ครั้ง


คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุหย่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516

 

           ทนายคลายทุกข์ขอนำคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ ป.พ.พ. มาตรา 1516  เป็นเหตุฟ้องหย่านั้น   ทนายคลายทุกข์ได้นำคำพิพากษาโดยย่อมานำเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุหย่า  ซึ่งคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

           คำพิพากษาศาลฎีกาที่1450/2521
            ภริยาแยกไปอยู่บ้านเดิมได้ 25 ปี สามีมิได้ส่งเสียเลี้ยงดู เหตุที่แยกไปเพราะสามีบีบบังคับ เป็นการที่สามีจงใจทิ้งร้างภริยา และไม่เลี้ยงดูภริยา ภริยาหย่าได้

          คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2143/2523
            โจทก์จำเลยเคยทำหนังสือยินยอมหย่ากันตั้งแต่อยู่ในต่างประเทศ แสดงว่าโจทก์จำเลยผิดใจกันรุนแรงขั้นแตกหัก จำเลยเดินทางกลับประเทศไทยมาอยู่ที่บ้านบิดามารดาโจทก์ได้ประมาณ 3 เดือน ก็แยกจากโจทก์ไปอยู่ที่อื่นตลอดมา โดยไม่มีพฤติการณ์ว่าจำเลยมีความประสงค์จะกลับมามีความสัมพันธ์ฉันสามีภริยากับโจทก์แต่ประการใด จำเลยคงมุ่งหวังจะได้เงินจำนวนมากจากโจทก์เมื่อมีการหย่ากันอย่างเดียว ส่อให้เห็นเจตนาของจำเลยได้ว่าการที่จำเลยแยกออกจากโจทก์ไปอยู่ที่อื่นก็เพราะประสงค์จะอยู่กินเป็นภริยาโจทก์เป็นข้อสำคัญ ถือได้ว่าจำเลยจงใจละทิ้งร้างโจทก์ เมื่อเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปี โจทก์ย่อมฟ้องขอหย่าได้

         คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5747/2531
         จำเลยกล่าวหาว่าโจทก์ทำให้จำเลยถูกบัตรสนเท่ห์ จึงทำร้ายโจทก์แล้วออกจากบ้านไปอยู่กับภริยาเก่า โดยไม่กลับมาอยู่กับโจทก์อีกเลย แม้ปรากฏว่าจำเลยเคยช่วยออกค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์ในบ้านโจทก์ แต่เมื่อพบกันก็ไม่พูดกัน ดังนี้ ถือว่าจำเลยจงใจทิ้งร้างโจทก์ เมื่อเป็นระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปีก็เป็นเหตุฟ้องหย่าได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516(4)

           คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2232/2535
           การที่โจทก์อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาและทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยา จำเลยไม่สามารถทนอยู่กินกับโจทก์ได้ จึงแยกไปอยู่ที่อื่นนั้น มิใช่เป็นกรณีที่จำเลยจงใจละทิ้งร้างโจทก์ อันจะเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องหย่าได้ แต่กรณีที่โจทก์อุการะเลี้ยงดูหญิงอื่นฉันภริยาและทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยา จำเลยมีสิทธิฟ้องหย่าได้

            คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1932/2536
            จำเลยเคยขอให้โจทก์หาที่พักต่างหากจากที่อาศัยอยู่กับเพื่อนในค่ายทหารที่จังหวัดนครพนม แต่โจทก์ไม่ดำเนินการ ฉะนั้น การที่จำเลยยังคงทำงานและพักอาศัยอยู่กรุงเทพมหานครจึงเป็นเพราะโจทก์ไม่ขวนขวายหาที่พักอันเหมาะสมเพื่อโจทก์จำเลยจะได้อยู่ร่วมกัน ส่อเจตนาว่าโจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยไปอยู่ร่วมกันมากกว่า กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยจงใจละทิ้งร้างโจทก์อันจะเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องหย่าได้

           คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3411/2537
           โจทก์จำเลยสมรสกันโดยประสงค์ไปอยู่กินฉันสามีภริยากันยังภูมิลำเนาของโจทก์ที่ประเทศเยอรมันตะวันตก แต่เมื่อจำเลยเดินทางถึงประเทศเยอรมันตะวันตกแล้ว จำเลยเปลี่ยนความตั้งใจไม่สมัครใจอยู่กินกับโจทก์อีกต่อไป และทำบันทึกขอหย่ากับโจทก์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2527 แล้วเดินทางกลับประเทศไทยโดยไม่ติดต่อกับโจทก์อีกเลยจนกระทั่งโจทก์เดินทางมาพบจำเลยและขอหย่าในปี 2532 การกระทำของจำเลยดังกล่าวถือเป็นการจงใจละทิ้งร้างโจทก์และการละทิ้งร้ายเป็นเวลานานเกิน 1 ปี โจทก์ย่อมฟ้องหย่าจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516(4)

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 22

 ตาม ม.1516 (4) เราจะนับเอาวันใหนเป็นวันเริ่มต้น ว่าได้ทิ้งร้างอีกฝ่ายเกิน 1 ปี

โดยคุณ 21 ธ.ค. 2559, 20:58

ตอบความคิดเห็นที่ 22

 เงื่อนไขการอนุมัติบัตรเครดิต,บัตรกดเงินสด,สินเชื่อต่างๆ ท่านควรสอบถามที่ธนาคารผู้ออกบัตรหรือผู้อนุมัติสินเชื่อโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 11 ม.ค. 2560, 09:44

ความคิดเห็นที่ 21

 เงื่อนไขการอนุมัติบัตรเครดิต,บัตรกดเงินสด,สินเชื่อต่างๆ ท่านควรสอบถามที่ธนาคารผู้ออกบัตรหรือผู้อนุมัติสินเชื่อโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 11 ม.ค. 2560, 09:44

ความคิดเห็นที่ 20

สามีติเหล้ามาเกือบ10 ปีไม่เคยช่วยเหลือเรื่องการเงินและค่าใช้จ่ายในบ้าน รวมทั้งค่าเทอมและค่าใช้จ่ายที่ลูกเรียน พอเมามาก็อาละวาดทำลายข้าวของในบ้าน เคยเอามีดออกมาขู่จะฆ่าด้วย ด่าว่าเสียๆหายๆและดูถูกสารพัด  ต้องอยู่สภาพนี้ ไม่ทราบว่าจะฟ้อยหย่าได้มั้ยค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

โดยคุณ กัญณ์ญพัชร์ ราชอาจ 27 ก.ย. 2559, 23:49

ความคิดเห็นที่ 19

 สอบถามค่ะคุณทนาย เนื่องจากดิฉันและสามีได้ตกลงแยกทางกันและผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้และตัวของสามีนั้นก้อให้ทางฝ่ายญาติตัวเองมาขนของและนำรถยนต์กลับไปไว้ที่บ้านของเขาจนเขากลับมา และดิฉันได้ให้เขามาทำการหย่าให้สมบูรณ์โดยมีข้อตกลงกันว่าเขาต้งจ่ายส่วนต่าง ที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์คืนให้ดิฉัน และเมื่อเยาได้อ่านเเล้วก้อไม่พอใจบอกว่าไม่มีอะไรจะให้แล้วไม่หย่าก้อไม่ต้องหย่าอยากจะนอนกอดทะเบียนสมรสไว้ก้อเชิญ จนมาวันหนึ่งก้อมีหนังสือแจ้งจากบริษัทและธนาคารว่ารถที่พ่อของดิฉันเป็นผู้ค้ำประกันนั้นโดนยึดไปแล้วและรอการประมูลขาย ส่วนตัวเขาเองดิฉันก้อรู้มาจากเพื่อนซึ่งเป็นคนสนิทของเขาว่าเขาได้แต่งงานใหม่กับพยาบาล คุณทนายคิดว่าดิฉันควรทำอย่างไรคะควรจะฟ้องเรื่องนี้เกี่ยวกับเหตุไหนคะในเมื่อสินสมรสเขาก้อให้ทางแบงก์ยึดไปแล้วแถมแต่งงานใหม่อีกต่างหาก ช่วยตอบดิฉันทีนะคะ ขอขอบพระคุณค่ะ

โดยคุณ 29 พ.ย. 2558, 21:23

ความคิดเห็นที่ 18

เมื่อมีการหย่าแบ่งทรัพย์สินกันแล้ว  ต่อมาได้จดทะเบียนสมรสอีกครั้ง สินสมรสที่จะเกิดขึ้นจะมีผลเมื่อวันจดทะเบียนสมรสใหม่ใช่ไหมคะ ส่วนทรัพย์สินที่เคยแบ่งกันแล้วเป็นสินส่วนตัวของสามีและภรรยาใช่ไหมคะ 

โดยคุณ my 7 ส.ค. 2558, 12:53

ตอบความคิดเห็นที่ 18

ท่านเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับหลักทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตามกรณีดังกล่าวแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 1474, 1474

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 27 ส.ค. 2558, 14:46

ความคิดเห็นที่ 17

ท่านเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับหลักทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตามกรณีดังกล่าวแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 1474, 1474

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 27 ส.ค. 2558, 14:46

ความคิดเห็นที่ 16

สามีอยู่ระหว่างการสอบวินัยร้ายแรง และได้ทำเรื่องหย่าโดยสามียกทรัพย์ทั้งหมดให้ภรรยา ถ้าภายหลังสามีแพ้คดี ศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย จะมีผลต่อทรัพย์สินของภรรยาหรือไม่

โดยคุณ ter 7 ส.ค. 2558, 12:08

ความคิดเห็นที่ 15

หากภริยาถูกสามีทิ้งร้างเกิน 1 ปี แล้วมีสามีใหม่ ต่อมาภริยาจะฟ้องหย่าสามีด้วยเหตุจงใจทิ้งร้าง แล้วสามีจะสามารถฟ้องหย่าภริยากลับว่ามีชู้ ได้หรือไม่คะ

โดยคุณ สริน 19 มี.ค. 2558, 21:47

ตอบความคิดเห็นที่ 15

การที่ภริยามีสามีใหม่ในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ จึงเป็นการที่ภริยามีชู้เข้าเป็นเหตุฟ้องหย่าตามกฎหมายที่อดีตสามีจะอ้างเป็นเหตุฟ้องหย่าภริยาได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1516(1)

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 23 เม.ย. 2558, 16:16

ความคิดเห็นที่ 14

การที่ภริยามีสามีใหม่ในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ จึงเป็นการที่ภริยามีชู้เข้าเป็นเหตุฟ้องหย่าตามกฎหมายที่อดีตสามีจะอ้างเป็นเหตุฟ้องหย่าภริยาได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1516(1)

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 23 เม.ย. 2558, 16:16

ความคิดเห็นที่ 13

สามีและกิ๊กเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพิ่งเริ่มรู้ระแคะระคายว่าสามีไปคบผู้หญิงอื่นที่ทำงานเดียวกันแต่อยู่คนละส่วนงาน เพื่อนที่รู้จักเราเล่าให้ฟังว่าเห็นไปทานข้าวด้วยกัน และตอนเช้า ตอนเย็นเลิกงานที่คนอื่นกลับกันแล้ว ผู้หญิงจะเข้ามาหาสามีที่ห้องซึ่งไม่มีคนอื่นอยู่แล้ว ดิฉันเคยพบด้วยตนเอง 1 ครั้ง ตอน 17.10 น. แต่เค้ายืนคุยกัน และสอบถามผู้หญิงว่าเข้ามาที่ห้องทำงานสามีทำไม งานไม่ได้เกี่ยวข้องกัน เค้าอ้างว่าเอาเอกสารของสามีที่ให้ช่วยทำมาคืนให้ และเคยพบสามีไปทานข้าวกับผู้หญิงคนนี้ั นอกที่ทำงานโดยบังเอิญ 1 ครั้ง โดยผู้หญิงลงจากรถมาก่อนเห็นเราอยู่ในร้านอาหาร เลยรีบโทรให้สามีขับรถหนีออกไป แล้วผู้หญิงเรียกมอเตอร์ไซค์กลับที่ทำงาน เราถ่ายรูปได้แต่ผู้หญิงซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ และดิฉันได้ copy ข้อมูลการโทรศัพท์จากเลขหมายบนโต๊ะทำงานของผู้หญิงที่โทรเข้าหามือถือสามีได้ ช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น 07.45 น. ระยะเวลาคุย 1.45 นาที , 11.45 น. ระยะเวลาคุย 0.45 นาที , เวลา 16.55 น. ระยะเวลาคุย 1.20 นาที และมีข้อความค้นหาใน Googleของสามี ที่ค้นหา โรงแรมม่านรูด แถวที่ทำงาน , หาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางเพศ, และลายมือสามีที่จดพิกัดนำทาง GPS ไปยังร้านจำหน่ายอุปกรณ์ทางเพศ แค่นี้พอจะฟ้องร้องเอาผิดผู้หญิงที่มายุ่งกับสามีคนอื่นได้หรือยังคะ (ไม่ได้ฟ้องหย่าสามี) ถ้าได้จะจ้างทนายคลายทุกข์ช่วยฟ้องร้องให้ แต่ถ้าเอาหลักฐานขนาดไปอยู่ในโรงแรมคงทำได้ไม่ถึงขั้นนั้น เพราะที่ทำงานเราอยู่ไกลกับสามีพอสมควร ไม่สามารถไปเผ้าช่วงเที่ยงได้ แต่มีคนรู้และเห็นผู้หญิงคนนี้เดินกับสามีดิฉัน 2 ต่อ 2 ในที่ทำงาน บ่อย แต่ผู้ชายยังไม่เคยขนาดนำออกงานไปงานเลี้ยงฯ อยากปรึกษาว่าทำอย่างไรได้บ้าง ผู้หญิงคนนี้เรียนจบปริญญาเอก

โดยคุณ khusuma 16 พ.ค. 2557, 18:51

ตอบความคิดเห็นที่ 13

ท่านควรนำพยานหลักฐานดังกล่าวมาพบและปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีดำเนินการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงนั้นต่อไปตาม ป.พ.พ.มาตรา 1523 วรรคสอง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 6 มิ.ย. 2557, 10:54

ความคิดเห็นที่ 12

ท่านควรนำพยานหลักฐานดังกล่าวมาพบและปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีดำเนินการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงนั้นต่อไปตาม ป.พ.พ.มาตรา 1523 วรรคสอง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 6 มิ.ย. 2557, 10:54

ความคิดเห็นที่ 11

 อยากจะทราบว่า ดิฉันแยกกันอยู่กับสามี มา 1 ปี 6 เดือน แล้วอยากจะหย่ามาก 

เราจะเบียนที่เมืองไทย แต่สามีดิฉันเป็นคนฮ่องกง สาเหตุที่แยกกันอยู่

1: ที่บ้านสามีเป็นคนจีนเขารับเราไม่ได้มีปัญหาอยู่บ่อยครั้ง

2: สามีมีปัญหาเรื่องบนเตียง 

แต่เขาให้ค่าเลี้ยงดูดิฉันเท่าที่เขาจะทำได้ เพราะก่อนแต่งานกันดิฉันได้ตั้งท้องแต่เอาลูกไว้ไม่ได้เพราะดิฉันท้องนอกมดลูก แล้วต้องตัดปีกมดลูกออกไปด้วย จึงบอกกับเขาว่าต้องรับผิดชอบ แต่แบบนี้จะฟ้องหย่าได้ยังไรค่ะ ช่วยทีต้องการทนายดีที่สุด 

เห

โดยคุณ Kanokkan sriphuthon 14 พ.ค. 2557, 19:47

ตอบความคิดเห็นที่ 11

การหย่าตามกฎหมายจะทำได้แต่โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย หรือโดยคำพิพากษาของศาลตาม ป.พ.พ.มาตรา 1514 ดังนี้ หากท่านประสงค์ดำเนินคดีหย่าด้วยการฟ้องหย่า ท่านจำต้องพบและปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีดำเนินการต่อไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 29 พ.ค. 2557, 10:40

ความคิดเห็นที่ 10

การหย่าตามกฎหมายจะทำได้แต่โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย หรือโดยคำพิพากษาของศาลตาม ป.พ.พ.มาตรา 1514 ดังนี้ หากท่านประสงค์ดำเนินคดีหย่าด้วยการฟ้องหย่า ท่านจำต้องพบและปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีดำเนินการต่อไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 29 พ.ค. 2557, 10:40

ความคิดเห็นที่ 9

สามีไปติดหมอนวดชาวพม่าดิฉันจับได้และขอหย่า แต่สามีไม่ยอมหย่าเพราะกลัวดิฉันจะแบ่งสินสมรส และสามีแยกห้องนอนกับดิฉันเป็นเวลา 1 ปีแล้ว ดิฉันจะฟ้องหย่าสามีกรณีแยกห้องนอนกันอยู่ได้ไหมคะ  

โดยคุณ อร 22 มิ.ย. 2556, 15:51

ตอบความคิดเห็นที่ 9

เหตุการณ์ที่สามีและภริยาแยกห้องนอน และไม่มีเพศสัมพันธ์ต่อกัน ไม่ใช่เหตุฟ้องหย่าตามกฎหมายที่สามีหรือภริยาจะอ้างเป็นเหตุฟ้องหย่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1516 แต่การที่สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาหรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ ท่านฟ้องหย่าสามีโดยอาศัยเหตุฟ้องหย่านี้ได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1516(1)

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 2 ก.ค. 2556, 14:14

ความคิดเห็นที่ 8

เหตุการณ์ที่สามีและภริยาแยกห้องนอน และไม่มีเพศสัมพันธ์ต่อกัน ไม่ใช่เหตุฟ้องหย่าตามกฎหมายที่สามีหรือภริยาจะอ้างเป็นเหตุฟ้องหย่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1516 แต่การที่สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาหรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ ท่านฟ้องหย่าสามีโดยอาศัยเหตุฟ้องหย่านี้ได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1516(1)

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 2 ก.ค. 2556, 14:14

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก