ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในโลกปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งที่มีค่า โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล แต่ก็หาครอบคลุมทั้งระบบไม่

บทความวันที่ 18 ม.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 2368 ครั้ง


ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          ในโลกปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งที่มีค่า โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล แต่ก็หาครอบคลุมทั้งระบบไม่ แม้จะมีกฎหมายบางฉบับที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในครอบครองของเอกชน แต่ก็ไม่ครอบคลุมทั้งระบบ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองของสถาบันการเงินอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545
          สังเกตได้จากการที่บุคคลบางคนจะได้รับจดหมายเสนอขายสินค้าในราคาพิเศษ เสนอให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกิจกรรมบ้างอย่างโดยไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขปกติ ฯลฯ ซึ่งผู้รับจดหมายนั้นก็คงรู้สึกว่าผู้ส่งจดหมายล่วงรู้ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไร ซึ่งก็มีการคาดการณ์ต่าง ๆ นานา นับตั้งแต่ อาจมีเอกชนบ้างรายรับหน้าที่จัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทห้างร้านที่ต้องการ โดยเฉพาะในการติดต่อเพื่อประโยชน์ในทางการตลาด เพราะหากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ก็คงต้องเสียเวลาในการเจาะกลุ่มลูกค้า
        ความตื่นตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยนั้นนับว่ายังน้อยอยู่มาก สังเกตได้จาก การหาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นไม่ยากจนเกินไปที่จะแสวงหาได้ ท่านผู้อ่านท่านใดที่อยากทราบว่าท่านเป็นบุคคลที่ทำกิจกรรมใดบ้าง ท่านก็อาจสามารถเข้าไปใน www.google.com แล้วพิมพ์ชื่อของท่าน เว็บดังกล่าวจะค้นหาให้ท่านจากระบบอินเตอร์เน็ตทุกเว็บที่มีการกล่าวถึงชื่อท่าน แล้วท่านจะพบข้อมูลดังกล่าว บางข้อมูลนั้นจัดว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจไม่ประสงค์จะเปิดเผยก็อาจเป็นได้
        อย่างไรก็ดี ในภาครัฐได้มีการริเริ่มดำเนินการยกร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรายละเอียดของร่างกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สามารถอ่านได้โดยคลิก  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

โดยคุณ จ.รณ 21 ม.ค. 2553, 09:48

ความคิดเห็นที่ 1

พระมหากษัตริย์ ที่พรุ่งร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

โดยคุณ ลูกพ่อขุนผาเมือง 19 ม.ค. 2553, 09:28

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก