ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด|ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

บทความวันที่ 14 ส.ค. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 2251 ครั้ง


ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

 

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด


                                                                               สำนักงานที่ดินจังหวัด...................................
                                                                               วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ................

           หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522  ทะเบียนเลขที่ .........................เมื่อวันที่ .......เดือน...................พ.ศ. ...........ได้มีรายการดังนี้


           1.  ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด ..............................................
           2.  มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วน......................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

          3.  ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่   บ้านเลขที่....หมู่ที่...........ถนน.............ตรอก/ซอย.........................ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต................................จังหวัด.............................โทรศัพท์............................
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก