ข่าวทนาย/นักสืบ – ลูกจ้างชั่วคราวขอเพิ่มเงินเดือน|ข่าวทนาย/นักสืบ – ลูกจ้างชั่วคราวขอเพิ่มเงินเดือน

ข่าวทนาย/นักสืบ – ลูกจ้างชั่วคราวขอเพิ่มเงินเดือน

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ข่าวทนาย/นักสืบ – ลูกจ้างชั่วคราวขอเพิ่มเงินเดือน

ทนายคลายทุกข์ขอนำคดีเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวประท้วงเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิของตัวเอง

บทความวันที่ 19 ม.ค. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 53221 ครั้ง


ข่าวทนาย/นักสืบ – ลูกจ้างชั่วคราวขอเพิ่มเงินเดือน

ข่าวทนาย/นักสืบ ลูกจ้างชั่วคราวขอเพิ่มเงินเดือน

ทนายคลายทุกข์ขอนำคดีเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวประท้วงเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิของตัวเอง

    • ขอเงินเดือนเพิ่ม
    • ขอสวัสดิการเพิ่ม
    • ขอค่าเสี่ยงภัย
    • ค่าจ้างและสวัสดิการ ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างและลูกจ้างต้องตกลงร่วมกัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอขั้นฝ่ายเดียวไม่ได้ การเพิ่มเงินเดือน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายจ้างไม่มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนทุกปี หากตกลงกันไม่ได้คงต้องมีการเลิกจ้าง ดังนั้นทั้งนายจ้างและลูกจ้างต้องหันหน้าเข้าหากัน และต้องตกลงกันบนโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ใช่โลกเสมือนจริง โดยต้องนำปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันมาคำนึงด้วย

เนื้อหาข่าว

ลูกจ้างชั่วคราว รพ.รัฐขู่หยุดงานประท้วงขอเงินเดือนเพิ่ม

ลูกจ้างชั่วคราว รพ.รัฐทั่วประเทศกว่า 9 หมื่นคน ขู่หยุดงานประท้วงขอเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการ รวมทั้งค่าเสี่ยงภัยในพื้นที่ 3 จว.ภาคใต้ ขีดเส้นให้เวลารัฐบาล 1 เดือน ครวญเงินเดือนไม่เคยขึ้นนับแต่เข้าทำงาน ขณะที่ สธ.เตรียมอุ้มผู้มีเงินเดือนน้อย พร้อมปรับเงินเพิ่มรายปี 1-6% เล็งเชิญตัวแทนลูกจ้างมาถกอีกรอบหาข้อสรุปสัดส่วนเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น

กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ รวมตัวกันเรียกร้องขอเพิ่มสวัสดิการ เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มกราคม ที่ห้องประชุมเล็ก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตัวแทนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ในนามภาคีลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลของรัฐแห่งประเทศไทย นำโดยนางกนกพร สุขสนิท ประธานภาคีฯ นายนิติกร กาละดี ประธานสมาคมลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง พร้อมเครือข่ายกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย น.ส.จันทร์เพ็ญ สุวรรณมณี ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลปัตตานี ร่วมกันออกแถลงการณ์เพื่อเรียกร้องขอความเห็นใจต่อนายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้ช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวในโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ในเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างชั่วคราวควรได้รับตามระบบราชการ ที่ยังไม่สามารถเทียบได้ในระบบกฎหมายแรงงานและมาตรฐานสากลตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน

นางกนกพร กล่าวว่า ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาลของรัฐบาลทั่วประเทศ ซึ่งมีอยู่กว่า 9 หมื่นคน จากโรงพยาบาลของรัฐบาลทั้งหมด 875 แห่ง กำลังได้รับความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่แพงขึ้นทุกวัน ขณะที่ไม่เคยได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนตั้งแต่เข้าทำงาน รวมทั้งปัญหาเรื่องของสวัสดิภาพความปลอดภัยต่างๆ ก็ถูกละเลย กลุ่มภาคีลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลของรัฐจึงต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือและขอความเห็นใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 4 ข้อ คือ

1.ให้มีการจัดทำระเบียบของลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นมาโดยเฉพาะ เนื่องจากขณะนี้ระเบียบข้อบังคับของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ยังไม่มีใช้อย่างเป็นทางการ ทำให้ลูกจ้างชั่วคราวกว่า 9 หมื่นคน สังกัดโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ ขาดสิทธิ์และสวัสดิการในการดูแลเท่าเทียมกับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทั้งๆ ที่กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวบางแห่งต้องทำงานอย่างหนักมากกว่ากลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ อีกทั้งมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโรคง่ายกว่า แต่ยังขาดสวัสดิการ เงินเดือน และที่พักรองรับ ทำให้ขาดความมั่นคงในอาชีพ

 

2.ควรแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขข้อ 9 วรรคสี่ โดยเพิ่มข้อความในระเบียบว่าให้สามารถจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณได้ตามคำสั่งและตามมติ ครม. โดยไม่ขัดต่อระเบียบเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวสามารถได้รับเงินค่าครองชีพตามคำสั่งของกระทรวงการคลังที่ ก ค 0427/ว 103 ลงวันที่ 19 กันยายน 2551 โดยกระทรวงการคลังอนุมัติเพิ่มให้แก่ผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 11,700 บาท แต่ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขไม่มีโอกาสได้ เพราะผิดต่อระเบียบและกฎหมาย ดังนั้นภาคีลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทยและสมาคมลูกจ้างเงินบำรุงจึงเห็นว่ารัฐบาลควรจะมีการแก้ไขระเบียบดังกล่าว เพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราวทั่วประเทศได้รับผลประโยชน์

3.ให้มีการจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีการจ่ายให้ แต่ถูกยกเลิกไปเมื่อปี 2548 เพราะระเบียบข้อ 9/4/ ทำให้เป็นช่องว่างที่ผู้บริหารไม่สามารถจ่ายค่าเสี่ยงภัยได้ทำให้ลูกจ้างชั่วคราวเสียสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ที่พึงจะได้รับตามหนังสือ ปน.00165/1997 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งเงินค่าเสี่ยงภัยจะได้รับเพียงกลุ่มข้าราชการและกลุ่มลูกจ้างประจำเท่านั้น ทั้งๆ ที่กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน

และสุดท้าย 4.กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวอยากขอความเห็นใจจากกระทรวงสาธารณสุขให้จัดทำแท่งอัตราเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยยึดหลักค่าใช้จ่ายต่อคนในภาวะค่าครองชีพที่สูงตามความจริง โดยมีการปรับแท่งเงินเดือนให้สูงขึ้น จากเดิมที่มีเพดานค่าจ้างสูงสุดเพียง 6,800 บาท และให้มีการปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้นทุกปีสอดคล้องกับค่าครองชีพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นางกนกพรกล่าวต่อว่า หลังจากออกแถลงการณ์ขอความเห็นใจต่อรัฐบาลแล้ว สัปดาห์หน้าจะทำหนังสือข้อเรียกร้องไปยื่นต่อ นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้เวลารัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข 1 เดือน ในการแก้ไขระเบียบ และตอบสนองตามข้อเรียกร้อง หากรัฐบาลยังนิ่งเฉย ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศกว่า 9 หมื่นคน จะร่วมกันนัดหยุดงานประท้วง เพื่อให้รัฐบาลทำตามข้อเรียกร้อง แต่การนัดหยุดงานประท้วงครั้งนี้จะไม่สร้างความเดือดร้อนหรือละทิ้งผู้ป่วยหรือสร้างความเสียหายให้แก่โรงพยาบาลแต่อย่างใด

ด้าน น.ส.จันทร์เพ็ญ สุวรรณมณี ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลปัตตานี ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ กล่าวทั้งน้ำตาว่า เมื่อปี 2547 ลูกจ้างชั่งคราวโรงพยาบาลของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เคยได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยเป็นเวลา 10 เดือน เดือนละ 2,500 บาทต่อคน ต่อมาในปี 2548 ได้ปรับลดลงเหลือคนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากกลางปี 2548 ก็ไม่ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยอีกเลย และที่ผ่านมาเกิดเหตุผู้ก่อความไม่สงบใช้อาวุธปืนดักยิงลูกจ้างชั่งคราวโรงพยาบาลปัตตานี จนได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่ได้รับการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งไม่คุ้มกับการเสี่ยงชีวิต โดยเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวจะต้องเข้าเวรในช่วงกลางคืน จะต้องเสี่ยงภัยอย่างมาก อีกทั้งยังไม่มีสวัสดิการในเรื่องที่พักและค่าครองชีพ ขณะที่เงินเดือนก็น้อย ไม่เคยได้ปรับขึ้นตั้งแต่เข้าทำงาน ฉะนั้นจึงวิงวอนให้รัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ และนายวิทยา รมว.สาธารณสุข ได้เห็นใจพวกเรา รวมทั้งสวัสดิการของลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศที่กำลังได้รับความเดือดร้อนด้วย

ขณะที่ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมา นายแพทย์ 10 ด้านพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข รับผิดชอบกำลังคนและค่าตอบแทน กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กระทรวงกำลังดำเนินการจัดทำบัญชีเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวใหม่ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการไม่แตกต่างจากข้าราชการและลูกจ้างประจำ การเพิ่มเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว หากใครทำงานมานานจะได้เพิ่มในสัดส่วนที่น้อย ส่วนใครที่ยังมีเงินเดือนน้อยจะได้รับการเขยิบขึ้นมาก ส่วนจะเพิ่มขึ้นเท่าไรจะต้องหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้จะปรับเงินเพิ่มรายปีผ่านการประเมินผลงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใช้รูปแบบการประเมินเหมือนกับที่ใช้ประเมินข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและจะมีการปรับเพิ่มค่าตอบแทน 1-6%

"ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวที่ออกมาเรียกร้องแล้ว มีความเข้าใจกันดี และเร็วๆ นี้จะเชิญตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวมาหารือร่วมกับตัวแทนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในฐานะฝ่ายนายจ้างอีกครั้ง เพื่อกำหนดสัดส่วนเงินเดือนที่จะเพิ่มขึ้น รวมถึงหลักเกณฑ์ในการปรับเงินเดือนให้ชัดเจนขึ้น" นพ.สุพรรณ กล่าว

นพ.สุพรรณ กล่าวอีกว่า ในส่วนที่มีการเรียกร้องให้จ่ายค่าครองชีพคงจะไม่สามารถจ่ายให้ได้เหมือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพราะไม่เฉพาะแต่ลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นที่ไม่ได้รับเงินค่าครองชีพ ลูกจ้างชั่วคราวสังกัดหน่วยงานอื่นก็ไม่ได้รับเงินส่วนนี้เช่นกัน หากจะดำเนินการต้องแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม ในส่วนลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขจะเพิ่มเงินรายปีให้แทนอยู่แล้ว

"กระทรวงดูแลลูกจ้างชั่วคราวดีมาก ได้รับสิทธิต่างๆ มากมาย คงไม่มีใครอยากออกจากงาน คำขู่ที่ว่าจะมีการหยุดงานประท้วงหากไม่ทำตามข้อเรียกร้องนั้น เชื่อว่าจะไม่มีลูกจ้างชั่วคราวคนไหนกล้าหยุดโดยไม่มีเหตุผล เพราะสัญญาจ้างเป็นแบบปีต่อปี ฝ่ายนายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างได้ หากลูกจ้างประพฤติตนไม่เหมาะสม" นพ.สุพรรณ กล่าว

นพ.สุพรรณ กล่าวต่อว่า สำหรับค่าตอบแทนของบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพนั้น ขณะนี้ได้จัดทำร่างการจ่ายค่าตอบแทนครอบคลุมทุกสายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยภาพรวมจะเพิ่ม 6-7 รายการ เช่น ค่าอยู่เวรเพิ่ม 20% เป็นต้น คาดว่าจะเสนอให้ นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามได้ภายในสัปดาห์นี้

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 591

กลุ้มใจ   อยู่แล้ว

โดยคุณ 28 ม.ค. 2560, 11:41

ความคิดเห็นที่ 590

 ย้อนหลังปี57 ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานทั่วไปบ.1ค่ะ รอแล้วรออีกบอกงบยังไม่มา ลูกจ้างเขตต่างๆๆเขาเอาไปกินหมดแล้วค่ะบอกทำไมทันเงิน ร.พ. แห่งหนึ่งค่ะกินกันยังไม่พอ เอาไปหมุมกินดอกรายเดือนแล้ว รอจนเป็นหนี้เพิ่มแล้วค่ะ

โดยคุณ สุวรรณา อรุณโชติ 9 ก.ย. 2559, 08:56

ความคิดเห็นที่ 589

 สวัสดีครับพี่น้องพนักงานกระทรวงสาธารณสุขวันที่16สค59จะมีการเลือกตั้งตัวแทนทุกจังหวัดเพื่อไปเลือกต่อจากจังหวัดให้เหลือ1เดียวในเขตแล้วก็ให้ตัวแทนจากทุกเขตไปเลือกกันเองให้เหลือ1เดียวเพื่อเป็นกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งในนามสสลทก็ส่งตัวแทนลงในหลายจังหวัดนะครับเพื่อสานต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาของพี่น้องนะครับจึงขอฝากพี่น้องพกสทุกๆจังหวัดได้ช่วยกันสนับสนุนผู้สมัครทุกคนที่สมัครในนามสสลทนะครับหากพี่น้องคิดว่าสสลทนั้นทำเพื่อพี่น้องพกสอย่างจริงจังเสมอมานะครับ และหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วสสลทจะนัดประชุมตัวแทนจากทุกจังหวัดเพื่อหาข้อสรุบในการขับเคลื่อนเพื่อสิทธิประโยชน์ของพี่น้องพกสและลูกจ้างของกระทรวงทั้งหมดต่อไปครับเห็นด้วยกับแนวทางของสสลทก็ช่วยกันเลือกตัวแทนจังหวัดที่สสลทส่งลงสมัครด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ

โดยคุณ สสลท 5 ส.ค. 2559, 18:15

ตอบความคิดเห็นที่ 589

 หวังว่าจะเห็นผลไวนะครับนานมากตั้งแต่เกือบ3 ปียังไม่คืบหน้าอะไรเลยครับ

โดยคุณ 15 ส.ค. 2559, 16:12

ความคิดเห็นที่ 588

 หวังว่าจะเห็นผลไวนะครับนานมากตั้งแต่เกือบ3 ปียังไม่คืบหน้าอะไรเลยครับ

โดยคุณ 15 ส.ค. 2559, 16:12

ความคิดเห็นที่ 587

 สวัสดีครับฟังจากเสียงบ่นของพี่น้องร่วมอาชีพแล้วก็เห็นใจนะครับ แต่การที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างไม่ใช่ด้วยการบ่นนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาเกิดขึ้นได้ก็เพราะสสลทได้เดินทางเข้ายื่นข้อเรียกร้องต่างๆต่อผู้ใหญ่นะครับไม่ว่ารัฐบาลรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถึงแม้อาจจะไม่เป็นที่พอใจของพี่น้องหลายคนก็ตามแต่สสลทอยากสื่อให้พี่น้องเห็นว่าหากเราอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรความเปลี่ยนหรือสิ่งที่เราต้องการนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นครับแต่ถ้าเราร่วมมือกันแล้วทำในสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ชอบธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่อย่าวนั้นก็จะไม่ได้ในสิ่งที่หวังแน่นอนครับ

โดยคุณ สสลท 4 ส.ค. 2559, 17:14

ความคิดเห็นที่ 586

ผมเเบ่งที่มาใหม่กันครับ นายตำรวจไปเอามาครับ เเบ่งสมบัติเดิมมาบอกอลิสาด้วยครับ

โดยคุณ ณฐมน เวชเจริญ 30 ก.ค. 2559, 17:23

ความคิดเห็นที่ 585

พ่อเเม่ผมเป็นราชการมีผมต้องไปเมืองนอกเเต่เด็กครับ  ผมเป็นที่ปรึกษาวิศวโรงงาน ถูกนายชูสิทธิ จิริปิตสัจจะเที่ยวปล้นทั่วครับ ปล้นราชการครับ

โดยคุณ โป้ง 30 ก.ค. 2559, 15:20

ความคิดเห็นที่ 584

ผมมีตึก2 ตึกให้เช่าครับ นายชูสิทธิ เที่ยวปล้นเขาครับ อาจารย พ่อเเม่ผมลำบากกัน มันมีรถหลายกันไม่มาคืนคนอื่นเขาครับ ไอ้ชูสิทธิ เที่ยวปล้นครับ

โดยคุณ โป้ง 30 ก.ค. 2559, 15:12

ความคิดเห็นที่ 583

 ทำงานอยู่ รพ.สต. ค่ะ ทำมาได้ 10 ปี เงินเดือนยังไม่ถึง 9,000 เลย ได้เป็นพนักงานกระทรวงฯ แต่ก็ไม่มีสวัสดิการอะไรให้เลย ทำงาน 7.00 น - 18.00 น. วันหยุดก็ต้องอยู่เวร ทำงานทุกอย่าง ทำงานมากกว่าราชการบางคนเลย เป็นทั้งครูใหญ่ครูน้อยภารโรงเสร็จ และเวลาฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อยากให้ทางรัฐบาลเข้าตรวจสอบการทำงานบ้างจะได้เห็นว่าลูกจ้างฯ อย่างพวกเราต้องทำงานขนาดไหนบ้าง ขอทางรัฐบาลเห็นใจลูกจ้างอย่างอย่างพวกเราบ้าง เพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการให้กับลูกจ้างบ้าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับลูกจ้างฯ ได้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

โดยคุณ นางดวงเดือน ยิ่งละออ 24 มิ.ย. 2559, 14:50

ความคิดเห็นที่ 582

 ฟอกเลยนะจ๋า

โดยคุณ รวย บุกรวย 6 มิ.ย. 2559, 22:17

ความคิดเห็นที่ 581

 แล้วลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงศึกษาธิการ  จะมีสิทธิ์ได้ปรับเงินเดือนเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างไหม

โดยคุณ ลูกจ้างกระทรวงศึกษา 16 ต.ค. 2558, 10:39

ความคิดเห็นที่ 580

อยากให้รัฐบาลทยอยบรรจุลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลเป็นพนักงานราชการบ้าง จะได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลโดยตรง เวลาขึ้นเงินเดือนจะได้ไม่ต้องแยกแยะว่า เงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงหน่วยงานโรงพยาบาล ทยอยบรรจุคนที่อายุการทำงานมากไปก่อนตามลำดับ เพราะแต่ละปีก็มีคนทยอยเกษียน สงสารคนที่ตั้งใจทำงานมานาน จงรักภัคดีต่อองค์กร จะได้เป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน คนทำงาน20กว่าปีเงินเดือนไม่ถึง10000เลย นี่ละกระทรวงสาธารณสุข ไม่เคยเห็นใจลูกจ้าง กระทรวงอื่นลูกจ้างน้อยทำงานไม่กี่ปีบรรจุเป็นลูกจ้างปรำจำได้แต่ทำไมกระทรวงสาธารณสุขทำไม่ได้บ้าง ลูกจ้างมีมากเพราะงานมีมาก อย่ามาอ้างว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรจุลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขมีมากเกินไป

โดยคุณ หัวใจลูกจ้าง 12 มิ.ย. 2558, 13:58

ตอบความคิดเห็นที่ 580

ฝันกลางวันง่ายกว่าครับยิ่งถ้าหากโอนเงินลูกจ้างและพนักงานกระทรวงเข้ากำเงินบำรุงของโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยความเจริญของพวกลูกจ้างคงจะไม่งอกงามหรอกครับขนาทำงาน 20  ปี เงินเดือนยังไม่ถึงหมื่นยังเทียบไม่ได้กับเด็กที่ทำงานใหม่ แต่ใครมีช่องทางหรือเข้าใหม่ก็ควรหางานอื่นรองรับเพราะยุคสมัยนี้เงินเดือนแค่นี้ยังไม่พอเลี้ยงครอบครัว เงินเดือนมาวันแรกก็หมดไปแล้วพี่น้อง งานเป็นของลูกจ้าง ขั้นพิเศษกับค่าตอบแทนเป็นของข้า่ราชการ เศร้าจริง

โดยคุณ ลูกจ้างเหมือนกัน 6 ก.ย. 2558, 08:55

ความคิดเห็นที่ 579

ฝันกลางวันง่ายกว่าครับยิ่งถ้าหากโอนเงินลูกจ้างและพนักงานกระทรวงเข้ากำเงินบำรุงของโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยความเจริญของพวกลูกจ้างคงจะไม่งอกงามหรอกครับขนาทำงาน 20  ปี เงินเดือนยังไม่ถึงหมื่นยังเทียบไม่ได้กับเด็กที่ทำงานใหม่ แต่ใครมีช่องทางหรือเข้าใหม่ก็ควรหางานอื่นรองรับเพราะยุคสมัยนี้เงินเดือนแค่นี้ยังไม่พอเลี้ยงครอบครัว เงินเดือนมาวันแรกก็หมดไปแล้วพี่น้อง งานเป็นของลูกจ้าง ขั้นพิเศษกับค่าตอบแทนเป็นของข้า่ราชการ เศร้าจริง

โดยคุณ ลูกจ้างเหมือนกัน 6 ก.ย. 2558, 08:55

ความคิดเห็นที่ 578

นายกขึ้นเงินเดือนให้แต่ลูกจ้างชั่วคราวที่กินเงินเดือนงบประมาณ คนที่ไม่ถึง10000ให้ได้10000 บาทแล้วลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณกินเงินเดือนบำรุงโรงพยาบาลอย่างเราก็ไม่ได้เหมือนเดิม ทำไมนายกไม่เข้ามาดูแลบ้าง นี่ก็ปากท้องลูกจ้างเหมือนกันนะ เวลาจะขึ้นทีก็แล้วแต่เงินบำรุงของแต่ละโรงพยาบาล คุณเข้ามาดูลูกจ้างอย่างพวกเราทำงานบ้างว่าหนักกันขนาดไหน ก็พอพอกับข้าราชการนั่นละบางครั็งความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเวลาให้บริการก็มากกว่า เราทำงานเพื่อสุขภาพประชาชนทุกคน คุณอาจจะอ้างว่าลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขมีมากไม่สามารถขึ้นเงินเดือนได้ งบไม่พอ ถ้าคิดแบบนี้พวกเราก็แย่กว่าที่เป็นอยู่ ของก็ขึ้นไปแล้ว ปากท้อง ครอบครัวต้องกินต้องดูแล แต่เงินเดือนไม่ขึ้น พวกคุณเป็นข้าราชการเงินเดือนเป็นหมื่น แถมได้ขึ้นเงินเดือนอีก ได้ตกเบิก แล้วพวกเราชาวลูกจ้างกรุณาหันมาดุแลบ้าง

โดยคุณ ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ 11 มิ.ย. 2558, 12:52

ความคิดเห็นที่ 577

ข้าราช บางคน  มาทำงานเกือบ 9.00น ตอนเที่ยงขึ้นไปนอน ไม่ลงมาทำงานอีกเลย ลูกจ้างมาแต่7.00น กลับ16.30น เป็นแบบนี้มานาน นี่หรือรัฐบาลขึ้นเงินเดือนให้แต่ข้าราชการ วันวันเอาเปรียบคนอื่น ถือว่าเป็นข้าราชการบรรจุแล้ว ทำงานไปวันวัน เงินเดือนขึ้นแล้วขึ้นอีก วันวันเอาแต่นอน ลูกจ้างทำงานงกงกไม่เคยเหลียวแล ลูกจ้างก็มีปากมีท้อง ข้าราชการแต่ละคนเงินเดือน2-4หมื่นบาท ลูกจ้างเงินเดือน ไม่ถึง8000บาท อย่าลืมซิ เวลาซื้อข้าวกินข้าวก็40บาทเหมือนกัน ค่าใช้จ่ายก็ไม่ต่างกัน มีครอบครัวพ่อแม่ลูกที่ต้องดูแล ของก็ขึ้น แต่รายได้ลูกจ้างอย่างพวกเราเท่าเดิม นี่ละความไม่เท่าเทียมกันของคนไทยคนจนระดับล่างกู้หนี้ยืมสิน เกิดการปล้นกันเพราะเงินไม่พอใช้ ช่วยหันมาดูบ้าง เขียนไปก็เท่านั้น เป็นหนี้ต่อไปเถอะลูกจ้างอย่างเรา หันไปกู้ดอกเบี้ยรายวันกันเถอะได้แน่นอนแต่ต้องจ่ายให้ตรงเวลานะเดี๋ยว...... อันนี้ล้อเล่นนะ ....มีน้อยจ่ายน้อยนะดีแ้ล้ว เศรฐกิจพอเพียงตามคำสอนพระเจ้าอยู่หัว...

โดยคุณ ความหวังลูกจ้าง 28 พ.ค. 2558, 14:49

ตอบความคิดเห็นที่ 577

 ถ้าเงินเดือนอยู่กับเงินบำรุงของโรงพยาบาลต่อให้เรียกร้องยังงัยคงไม่ได้เพราะไเขาม่รับเงินน้อยเหมือนเราต่ออยู่มา 20 ปีจนมีลูก มีครอบครัวเขาก็ไม่ได้สนหรอกว่าเราจะกินข้าว หรือเลี้ยงดูคนในครอบครัวพอเพียงหรือไม่กระทรวงสาธารณสุขโชคดีที่จ้างคนคุ้มกับเงินเดือน ค่าโอทีก็น้อย  เงินเดือนน้อย ค่าตอบแทนก็ไม่ได้กับเขา ข้าราชการเอาไปหมด ทำดีก็ไม่เห็นทำผิดชั่วหมดตัว นี้แหละชีวิตของลูกจ้าง หากมีทางเดินที่กว่าก็ไปเถอะถ้าอายุยังไม่มากหางานอื่นทำยังมีอนาคตเป็นกำลังใจให้ลู้างทุกคน 

โดยคุณ หมดหวังกับเงินเดือน 1 มิ.ย. 2558, 16:58

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก