หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน|หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

ในปัจจุบันปัญหาการขอสินเชื่อซื้อบ้านไม่ผ่านเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำลังกลายเป็นผลกระทบทั้งผู้ปริโภคและผู้ประกอบการ โดยผู้บริโภคจะเกิดปัญหาซื้อบ้าน

บทความวันที่ 7 พ.ย. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 284785 ครั้ง


หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

 

            ในปัจจุบันปัญหาการขอสินเชื่อซื้อบ้านไม่ผ่านเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำลังกลายเป็นผลกระทบทั้งผู้ปริโภคและผู้ประกอบการ โดยผู้บริโภคจะเกิดปัญหาซื้อบ้านไม่ได้หรืออาจต้องเสียเงินจองและเงินทำสัญญาไปฟรีๆ ในกรณีที่ผู้ซื้อบ้าน กู้ไม่ผ่านเนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นไป 2-3% ทำให้ความสามารถในการกู้ซื้อบ้านของผู้บริโภคลดลงมาก

 

ในปัจจุบันดอกเบี้ยได้เริ่มปรับลดลงซึ่งในเดือนเมษายนนี้อาจจะมีข่าวดีปรับลดลงของดอกเบี้ยอีก 0.25% ก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่กำลังคิดจะซื้อบ้านในเร็ววันนี้ ต้องมีการเตรียมพร้อมในการขอสินเชื่อไว้ล่วงหน้าด้วย เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเครดิตของตนเองให้ชัดเจน เพราะบางทีอาจมีหนี้สินคงค้างโดยที่ไม่รู้ตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต บัตรผ่อนสินค้า

 

ซึ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการขอกู้ได้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในเครดิตของตนเองและผู้ร่วมกู้ให้ดี โดยเดินบัญชีให้มีรายรับรายจ่ายที่เหมาะสม สม่ำเสมอ และที่สำคัญคือ ใช้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดเจน การซื้อบ้านเป็นของที่แพงที่สุดในชีวิตของคนเรา ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนจะทำการขอสินเชื่อ

เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอสินเชื่อซื้อบ้านต้องศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้

1. วงเงินให้กู้

1. ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และ ไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย

2. กรณีซื้ออาคารพาณิชย์ ให้กู้ได้ไม่เกิน 75% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 75% ของราคาซื้อขาย

3. กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ)

 

หมายเหตุ :

กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เกิน 2 คูหา ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้

-  กรณีกู้รายย่อย

-  ปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 1.00

-  ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50

-  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR – 1.00 ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

-  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา (หากเปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้

-  กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา

-  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

 

2. ระยะเวลาให้กู้ 

1. ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี

2.  อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

 

3. เอกสารประกอบการกู้ 

1. คำขอกู้เงิน

2.  เอกสาร

3.  หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน

 

4. ค่าใช้จ่ายในการกู้ 

1.  ค่าใช้จ่าย ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

                        -  กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 1,700 บาท

-  กู้ไม่เกิน 500,001 - 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,200 บาท

-  กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,500 บาท

ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท

-  ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง

รายละ 500 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ

รายละ 600 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตปริมณฑล (หรือมากกว่านี้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร) ชำระในวันนัดทำนิติกรรม

2.  ค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน ในวันทำนิติกรรมจำนอง (จ่ายกับสำนักงานที่ดิน)

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง 1% ของจำนวนเงินกู้

  

5. วิธีการชำระหนี้เงินกู้ 

1.  ชำระเงินกู้งวดแรก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคารฯ และ2.  ชำระเงินกู้งวด ต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยมีวิธีชำระเงินกู้ดังต่อไปนี้

-  ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค

-  ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์

-  ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับ

-  ธนาคารกรุงไทย -หรือ ธนาคารกรุงเทพ -หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน

3.  ชำระผ่านจุดรับ-จ่ายเงิน (PAY-POINT) และ Pay at Post

4. ชำระผ่านเคาเตอร์ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ

5. ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียทรายการล่ะ 10 บาท ไม่เกินรายการล่ะ 50,000 บาท

6. ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าฟอร์จูน อิมพีเรียล (สำโรง) ฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) บิ๊กซี (แจ้งวัฒนะ บางนา) และเดอร์มอลล์ (บางกะปิ บางแค ท่าพระ งามวงศ์วาน)

7. ชำระได้ที่ศูนย์บริการครบวงจร ณ ที่ว่าการอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภทเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(กรณีชำระในกรุงเทพ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่างจังหวัด 15 บาท)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ghb.co.th/

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 578

เงินเดือน20825 รับสด 6000 เข้าธนาคาร 14825 บาท จ่ายค่างวดรถ8500

จะกู้เงินโดยมีบ้านและที่ดินค้ำประกัน ประเมินแล้วได้1,400,000จะกู้ได้กี่บาทคะ

โดยคุณ บุษกร. กมศาสตร์ 20 ต.ค. 2560, 02:37

ความคิดเห็นที่ 577

รบกวนสอบถามหน่อยคะ ถ้าเราอยากจะประเมินราคาบ้านก่อนทำสัญญาจะซื้อจะขายได้มั้ยคะ คือคนขายก็ไม่มั่นใจว่าจะประเมินได้สูงตามที่เค้าตั้งราคาขายมั้ย คือกำลังกลัวว่าจะต้องหาส่วนต่างเยอะเกินไป แล้วถ้าเราไม่ไหวที่จะหาส่วนต่างเค้าจะยึดเงินมัดจำอะคะ 

โดยคุณ กรกนก 19 ก.ค. 2559, 16:50

ตอบความคิดเห็นที่ 577

 การประเมินราคาบ้านและที่ดินถือว่าความสำคัญและจำเป็นในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของท่านครับ การประเมินราคาสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการซื้อ การขาย การกะประมาณค่าเช่าทางการตลาด การตีราคาแลกเปลี่ยน การให้เครดิต สิทธิตามกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งเรื่องภาษีที่มักเก็บจากฐานราคาประเมินของสินทรัพย์

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 25 ก.ค. 2559, 11:02

ความคิดเห็นที่ 576

 การประเมินราคาบ้านและที่ดินถือว่าความสำคัญและจำเป็นในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ของท่านครับ การประเมินราคาสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการซื้อ การขาย การกะประมาณค่าเช่าทางการตลาด การตีราคาแลกเปลี่ยน การให้เครดิต สิทธิตามกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งเรื่องภาษีที่มักเก็บจากฐานราคาประเมินของสินทรัพย์

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 25 ก.ค. 2559, 11:02

ความคิดเห็นที่ 575

 อยากทราบว่าถ้าต้องการซื้อบ้าน ใช้บ้านที่ซื้อเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้มั้ยคะ???

โดยคุณ น้ำค้าง 21 มิ.ย. 2559, 22:06

ตอบความคิดเห็นที่ 575

 ส่วนใหญ่เมื่อทำสัญญากู้เงินเพื่อซื้อบ้านกับธนาคาร ธนาคารจะให้จดจำนองบ้านหลังที่ซื้อเป็นประกันการชำระหนี้อยู่แล้ว แต่กรณีดังกล่าวควรสอบถามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินกับธนาคารโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 1 ก.ค. 2559, 16:57

ความคิดเห็นที่ 574

 ส่วนใหญ่เมื่อทำสัญญากู้เงินเพื่อซื้อบ้านกับธนาคาร ธนาคารจะให้จดจำนองบ้านหลังที่ซื้อเป็นประกันการชำระหนี้อยู่แล้ว แต่กรณีดังกล่าวควรสอบถามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินกับธนาคารโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 1 ก.ค. 2559, 16:57

ความคิดเห็นที่ 573

 สอบถามหน่อยคับ ผมอายุ22 พี่30-35 จะขอกู้รวมกัน  ต้องทำไงคับ พอจะได้มัยคับ

โดยคุณ บุญฉลอง นามนตรี 10 มิ.ย. 2559, 23:25

ความคิดเห็นที่ 572

 ถ้ามีรายได้ธุระกิจเปงของตัวเอง. แต่เงินไม่ผ่านบัญชีสามารถกู้ได้ไหมครับ. แล้วก้อทำการเกษตรมีรายได้เป็นปี. จะสามารถกู้ได้ไหมครับ. 

โดยคุณ sadayu 28 พ.ค. 2559, 00:16

ความคิดเห็นที่ 571

 กู้เงินปลูกบ้าน700000บาท. อายุ29เงินเดือน18000 ใช้ที่พ่อค้ำหรือให้พ่อกู้ร่วมได้ไหม พ่ออายุ65ปี

โดยคุณ ทราย 11 เม.ย. 2559, 19:47

ตอบความคิดเห็นที่ 571

 หากบิดายินยอมก็สามารถนำที่ดินเป็นประกันการชำระหนี้หรือบิดาจะเข้ากู้ร่วมกับท่านก็ได้ไม่มีบทกฎหมายใดจำกัดห้ามไว้ ทั้งนี้ ท่านอาจสอบถามข้อมูลสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 6 มิ.ย. 2559, 16:42

ความคิดเห็นที่ 570

 หากบิดายินยอมก็สามารถนำที่ดินเป็นประกันการชำระหนี้หรือบิดาจะเข้ากู้ร่วมกับท่านก็ได้ไม่มีบทกฎหมายใดจำกัดห้ามไว้ ทั้งนี้ ท่านอาจสอบถามข้อมูลสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 6 มิ.ย. 2559, 16:42

ความคิดเห็นที่ 569

ซื้อที่ดินไว้จำนวน 1 งาน ถมที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีเงินสร้าง ไม่ทราบว่าจะทำได้หรือไม่ เงินเดือน 15,000 บาท อายุ 49 ปี คำ

โดยคุณ เสถียร ภู่สำอาง 23 มี.ค. 2559, 09:56

ความคิดเห็นที่ 568

 อยากทราบว่าติดแบลคลิส ปิดมา 2 ปี ละ เงินเดือน 15000 จะกู้ชื้อบ้านราคา 1.2 ล้านได้ป่าวครับ

โดยคุณ วัชรินทร์ 10 ก.พ. 2559, 13:39

ความคิดเห็นที่ 567

 อยากสอบถามค่ะ ตอนนี้ได้รับเงินเดือน 9,500 สามารถยื่นกู้ได้มั้ยคะ พอดีจะกู้ซื้อบ้านราคา 1.2 ล้านบาทน่ะค่ะ แล้วถ้าเอาสามีมาร่วรายได้ด้วยได้มั้ยคะ แต่สามีติดแบล๊คลิสอ่ะค่ะ

โดยคุณ Waraporn 9 ก.พ. 2559, 15:04

ความคิดเห็นที่ 566

อายุ  56  ปี   สามารถกู้ซื้อบ้านกับ  ธอส   ได้หรือไม่คะ

โดยคุณ รัตติยา เวชเพิ่ม 28 ม.ค. 2559, 11:24

ความคิดเห็นที่ 565

 ต้องการสอบถามเรื่องสินเชื่อบ้านค่ะ

ตอนนี้เงินเดือนอยู่ที่ 14,000 บาท/เดือน ต้องการขอกู้ซื้อบ้านในวงเงิน 750,000 บาท ไม่ทราบว่าถ้ายื้่นเรื่องแล้วจะมีโอกาสได้มั้ยค่ะ

โดยคุณ ปภาดา หนุอิ่มงาม 25 ม.ค. 2559, 15:09

ความคิดเห็นที่ 564

 สวัสดีค่ะ

ดิฉันอยากกู้ซื้อบ้าน ในราคา ไม่เกิน 3000000 

บาท อยากทราบว่าจะผ่านมั้ยค่ะ หรือต้องหาคนกู้ร่วม

ดิฉันเงินเดือนประจำ 9000 บาท แต่มีค่าOT ค่าคอมมินชัน ไม่ต่ำกว่าเดือนล่ะ 12000

ก็ร่วมร่วม ไม่ต่ำกว่า 25000 ค่ะ ยัยโสด ไม่มีรถให้ผ่อน 

โดยคุณ กนกวรรณ แวงแก้ว 25 ม.ค. 2559, 13:04

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก