ถอนคืนการให้ต้องฟ้องภายใน 6 เดือน|ถอนคืนการให้ต้องฟ้องภายใน 6 เดือน

ถอนคืนการให้ต้องฟ้องภายใน 6 เดือน

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ถอนคืนการให้ต้องฟ้องภายใน 6 เดือน

ทนายคลายทุกข์ขอนำคำพิพากษาศาลฎีกา 6962/2550 เรื่องอายุความเรียกถอนคืนการให้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เพื่อนสมาชิกสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก

บทความวันที่ 1 ก.ย. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 5654 ครั้ง


ถอนคืนการให้

ถอนคืนการให้ต้องฟ้องภายใน 6 เดือน

 

ทนายคลายทุกข์ขอนำคำพิพากษาศาลฎีกา 6962/2550  เรื่องอายุความเรียกถอนคืนการให้  ซึ่งเป็นเรื่องที่เพื่อนสมาชิกสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก 

 

อายุความเรียกถอนคืนการให้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยส่งมอบที่ดินทั้งห้าแปลงดังกล่าว คืนให้แก่โจทก์โดยให้ไปจดทะเบียนโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของจากชื่อจำเลยเป็นชื่อโจทก์ หากจำเลยไม่ยอมปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

 

            รายละเอียดคำพิพากษาของศาลฎีกา

            แม้คำให้การของจำเลยจะไม่ระบุระยะเวลาที่เป็นอายุความตามข้อต่อสู้ไว้  แต่โจทก์ฟ้องจำเลยเรื่องเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุประพฤติเณรคุณเพียงเรื่องเดียว  ซึ่งตาม ป.พ.พ. บัญญัติเรื่องอายุความถอนคืนการให้ไว้ในลักษณะให้  มาตรา 533  เพียงมาตราเดียว  ซึ่งเมื่ออ่านคำให้การของจำเลยโดยตลอดแล้วเป็นที่เข้าใจได้ว่า จำเลยให้การต่อสู้คดีว่า  จำเลยไม่ได้ประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ได้ด้วยการด่าว่า  และหมิ่นประมาทโจทก์ตามที่โจทก์กล่าวในฟ้อง  เพราะมิฉะนั้นโจทก์คงไม่โอนที่ดินแปลงที่  5  ให้แก่จำเลยในวันที่ 10 เมษายน 2539  อย่างแน่นอน  และหากศาลฟังว่าจำเลยประพฤติเนรคุณดังที่โจทก์ฟ้องอันเป็นมูลเหตุให้โจทก์มีสิทธิถอนคืนการให้ได้  ฟ้องโจทก์ก็ขาดอายุความแล้ว  จำเลยยังได้แสดงเหตุแห่งการปฎิเสธและการขาดอายุความให้ปรากฏว่าเหตุใดฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ  คำให้การของจำเลยชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 177  วรรคสอง  คดีจึงมีประเด็นเรื่องอายุความ

            คำฟ้องของโจทก์อ้างว่า  จำเลยประพฤติเนรคุณด่าว่าและหมิ่นประมาทโจทก์  เมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2538  ถึงปี 2539  แต่โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม 2544  ซึ่งเหตุประพฤติเนรคุณที่โจทก์กล่าวอ้างในคำฟ้องดังกล่าว  เกิดขึ้นเมื่อนับถึงวันฟ้องเกินกว่า 6 เดือน  นับแต่วันที่โจทก์ได้ทราบถึงเหตุเหล่านั้นฟ้องโจทกึงขาดอายุความตาม  ป.พ.พ. มาตรา 533  วรรคหนึ่ง 

 

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

มาตรา 533 เมื่อผู้ให้ได้ให้อภัยแก่ผู้รับในเหตุประพฤติเนรคุณนั้นแล้วก็ดี หรือ

เมื่อเวลาได้ล่วงไปแล้วหกเดือนนับแต่เหตุเช่นนั้นได้ทราบถึงบุคคลผู้ชอบที่จะเรียกถอนคืนการให้ได้นั้นก็ดี ท่านว่าหาอาจจะถอนคืนการให้ได้ไม่

อนึ่ง ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสิบปีภายหลังเหตุการณ์เช่นว่านั้น

 

มาตรา 177  เมื่อได้ส่งหมายเรียกและคำฟ้องให้จำเลยแล้ว ให้จำเลยทำคำให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายในสิบห้าวัน

ให้จำเลยแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่า จำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วน รวมทั้งเหตุแห่งการนั้น

จำเลยจะฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้ แต่ถ้าฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมแล้ว ให้ศาลสั่งให้จำเลยฟ้องเป็นคดีต่างหาก

ให้ศาลตรวจดูคำให้การนั้นแล้วสั่งให้รับไว้ หรือให้คืนไปหรือสั่งไม่รับตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ ให้ใช้บังคับแก่บุคคลภายนอกที่ถูกเรียกเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดตามมาตรา 57 (3) โดยอนุโลม

ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2550 เล่น 9  บริการสำนักงานศาลยุติธรรม

 

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

 ตอนนี้ทะเลาะกันกับแม่เรื่องหย่ากับสามีแล้วแม่จ่ะเรียกคืนที่ดินได้มั๊ยค่ะแต่แม่โอนชื่อให้แล้วแต่จ่ะไปฟ้องสานว่าเนรคุณต่อมารดามีสิทธิ์เรียกคืนมั๊ยค่ะ

โดยคุณ นางมารร้าย 28 ก.พ. 2560, 01:16

ความคิดเห็นที่ 1

ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ สำเริง นะพุทธะ 16 ก.ค. 2555, 22:01

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก