กฎหมายเลือกตั้ง|กฎหมายเลือกตั้ง

กฎหมายเลือกตั้ง

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

กฎหมายเลือกตั้ง

กฎหมายเลือกตั้ง

บทความวันที่ 14 มิ.ย. 2549, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 5705 ครั้ง


v

v                  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.. ๒๕๕๐

 

v         พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ..   ๒๕๕๐

 

v          พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก    สภาชิกผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.. ๒๕๕๐

 

v         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

 

v        ระเบียบ กกต. ว่าด้วยข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส. และการดำเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

v              ประกาศ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส.

 

 

ประกาศฉบับทางการ 157เขตเลือกตั้งทั่วประเทศหมายเหตุ : เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามประกาศเรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดที่มี ส..ได้เกิน 3 คน และไม่เกิน 3 คน โดยจังหวัดที่มี ส..ได้เกิน 3 คนและต้องแบ่งเขต มี 45 จังหวัด และจังหวัดที่ไม่ต้องแบ่งเขต มี 31 จังหวัด รวมมีการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น 157 เขต มี ส..เขตได้ 400 คน

ลพบุรี ส..5 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองลพบุรี,บ้านหมี่,พัฒนานิคม,ท่าวุ้ง

เขต 2.. 2 คน อ.ชัยบาดาล,โคกสำโรง,หนองม่วง,ท่าหลวง,ลำสนธิ,โคกเจริญ,สระโบสถ์

ฉะเชิงเทรา ส..4 คน

เขต 1.. 2 คน อ.บางน้ำเปรี้ยว,คลองเขื่อน,บางคล้า,ราชสาส์น,พนมสารคาม,สนามชัยเขต,เมืองฉะเชิงเทรา (เฉพาะ ต.บางแก้ว ต.บางขวัญ ต.ท่าไข่ ต.บ้านใหม่ และ ต.คลองจุกกระเฌอ)

เขต 2 .. 2 คน อ.บางปะกง,บ้านโพธิ์,แปลงยาว,ท่าตะเกียบ,เมืองฉะเชิงเทรา (ยกเว้น ต.บางแก้ว ต.บางขวัญ ต.ท่าไข่ ต.บ้านใหม่ และ ต.คลองจุกกระเฌอ)

ตรัง ส..4 คน

เขต 1.. 2 คน อ.เมืองตรัง,ห้วยยอด,รัษฎา,วังวิเศษ

เขต 2.. 2 คน อ.กันตัง,สิเกา,ย่านตาขาว,ปะเหลียน,นาโยง,หาดสำราญ

นครพนม ส.. 4 คน

เขต 1.. 2 คน อ.ท่าอุเทน,ศรีสงคราม,นาทม,บ้านแพง,เมืองนครพนม (ยกเว้น ต.วังตามัว),นาหว้า (ยกเว้น ต.นาหว้า ต.นางัว และเทศบาล ต.นาหว้า),ธาตุพนม (เฉพาะ ต.นาถ่อน)

เขต 2.. 2 คน อ.ปลาปาก,เรณูนคร,นาแก,วังยาง,โพนสวรรค์,เมืองนครพนม (เฉพาะ ต.วังตามัว) .ธาตุพนม (ยกเว้น ต.นาถ่อน),นาหว้า (เฉพาะ ต.นาหว้า ต.นางัว และเทศบาล ต.นาหว้า)

ปัตตานี ส.. 4 คน

เขต 1.. 2 คน อ.เมืองปัตตานี,โคกโพธิ์,หนองจิก,แม่ลาน,ยะหริ่ง (ยกเว้น ต.หนองแรต ต.จะรัง ต.สาบัน ต.ตอหลัง ต.ตันหยงดาลอ ต.บาโลย ต.ตันหยงจึงงา และ ต.มะนังยง)

เขต 2.. 2 คน อ.ยะรัง,สายบุรี,มายอ,ไม้แก่น,ทุ่งยางแดง,ปะนาเระ,กะพ้อ,ยะหริ่ง (เฉพาะ ต.หนองแรต ต.จะรัง ต.สาบัน ต.ตอหลัง ต.ตันหยงดาลอ ต.บาโลย ต.ตันหยงจึงงา และ ต.มะนังยง)

พิจิตร ส.. 4 คน

เขต 1.. 2 คน อ.เมืองพิจิตร,วังทรายพูน,สากเหล็ก,สามง่าม,วชิรบารมี,โพธิ์ประทับช้าง

เขต 2 .. 2 คน อ.ตะพานหิน,ทับคล้อ,บางมูลนาก,โพทะเล,ดงเจริญ,บึงนาราง

ยโสธร ส.. 4 คน

เขต 1.. 2 คน อ.เมืองยโสธร,คำเขื่อนแก้ว,มหาชนะชัย,ค้อวัง

เขต 2.. 2 คน อ.เลิงนกทา,ไทยเจริญ,กุดชุม,ทรายมูล,ป่าติ้ว

ระยอง ส.. 4 คน

เขต 1.. 2 คน อ.บ้านฉาง,นิคมพัฒนา,เมืองระยอง (ยกเว้น ต.กะเฉด และ ต.สำนักทอง)

เขต 2.. 2 คน อ.แกลง,บ้านค่าย,ปลวกแดง,วังจันทร์,เขาชะเมา,เมืองระยอง (เฉพาะ ต.กะเฉด และ ต.สำนักทอง)

เลย ส.. 4 คน

เขต 1.. 2 คน อ.เมืองเลย,เชียงคาน,ท่าลี่,ด่านซ้าย,นาแห้ว,ภูหลวง,ภูเรือ

เขต 2.. 2 คน อ.วังสะพุง,นาด้วง,ปากชม,ภูกระดึง,ผาขาว,เอราวัณ,หนองหิน

สระบุรี ส.. 4 คน

เขต 1.. 2 คน อ.เมืองสระบุรี,แก่งคอย,มวกเหล็ก,เฉลิมพระเกียรติ,วังม่วง

เขต 2.. 2 คน อ.หนองแค,พระพุทธบาท,บ้านหมอ,วิหารแดง,เสาไห้,หนองแซง ,หนองโดน,ดอนพุด

สุโขทัย ส.. 4 คน

เขต 1.. 2 คน อ.เมืองสุโขทัย,ศรีสำโรง,กงไกรลาศ,คีรีมาศ

เขต 2.. 2 คน อ.บ้านด่านลานหอย,ทุ่งเสลี่ยม,ศรีสัชนาลัย,สวรรคโลก,ศรีนคร

กาญจนบุรี ส.. 5 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองกาญจนบุรี,บ่อพลอย,เลาขวัญ,ห้วยกระเจา,หนองปรือ,ศรีสวัสดิ์,ไทรโยค,ทองผาภูมิ,สังขละบุรี

เขต 2.. 2 คน อ.ท่าม่วง,ท่ามะกา,พนมทวน,ด่านมะขามเตี้ย

กำแพงเพชร ส.. 5 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองกำแพงเพชร,พรานกระต่าย,คลองลาน,ลานกระบือ,ปางศิลาทอง,โกสัมพีนคร

เขต 2.. 2 คน อ.ขาณุวรลักษบุรี,คลองขลุง,ไทรงาม,บึงสามัคคี,ทรายทองวัฒนา

นครปฐม ส.. 5 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองนครปฐม,กำแพงแสน,นครชัยศรี

เขต 2 .. 2 คน อ.สามพราน,บางเลน,ดอนตูม,พุทธมณฑล

นราธิวาส ส.. 5 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองนราธิวาส,ยี่งอ,ตากใบ,สุไหงโก-ลก,บาเจาะ,รือเสาะ,ศรีสาคร

เขต 2.. 2 คน อ.ระแงะ,จะแนะ,เจาะไอร้อง,แว้ง,สุไหงปาดี,สุคิริน

พระนครศรีอยุธยา ส.. 5 คน

เขต 1.. 3 คน อ.พระนครศรีอยุธยา,บ้านแพรก,มหาราช,บางปะหัน,นครหลวง ,ท่าเรือ,บางซ้าย,เสนา,บางบาล,ผักไห่

เขต 2.. 2 คน อ.ภาชี,อุทัย,วังน้อย,บางปะอิน,บางไทร,ลาดบัวหลวง

พิษณุโลก ส.. 5 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองพิษณุโลก,บางระกำ,บางกระทุ่ม,พรหมพิราม

เขต 2.. 2 คน อ.วังทอง,เนินมะปราง,นครไทย,ชาติตระการ,วัดโบสถ์

ราชบุรี ส.. 5 คน

เขต 1.. 3 คน อ.บ้านโป่ง,โพธาราม,ดำเนินสะดวก,บางแพ,จอมบึง

เขต 2.. 2 คน อ.เมืองราชบุรี,ปากท่อ,วัดเพลง,สวนผึ้ง,บ้านคา

ลำปาง ส.. 5 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองลำปาง,งาว,วังเหนือ,แจ้ห่ม,ห้างฉัตร,เมืองปาน

เขต 2.. 2 คน อ.เถิน,แม่เมาะ,แม่ทะ,สบปราบ,แม่พริก,เสริมงาม,เกาะคา

สุพรรณบุรี ส.. 5 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองสุพรรณบุรี,บางปลาม้า ,สองพี่น้อง ,อู่ทอง

เขต 2.. 2 คน อ.ศรีประจันต์,ดอนเจดีย์,สามชุก,หนองหญ้าไซ,เดิมบางนางบวช ,ด่านช้าง

กาฬสินธุ์ ส.. 6 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองกาฬสินธุ์,ยางตลาด,ห้วยเม็ก,หนองกุงศรี,ท่าคันโท,ฆ้องชัย ,สหัสขันธ์

เขต 2.. 3 คน อ.กุฉินารายณ์,เขาวง,ห้วยผึ้ง,นามน,สมเด็จ,คำม่วง,สามชัย,ดอนจาน,นาคู,กมลาไสย,ร่องคำ

นนทบุรี ส..6 คน

เขต 1.. 3 คน อ.บางกรวย,บางใหญ่,เมืองนนทบุรี (เฉพาะเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ต.บางไผ่ และ ต.บางกร่าง)

เขต 2.. 3 คน อ.ไทรน้อย,ปากเกร็ด,บางบัวทอง,เมืองนนทบุรี (เฉพาะเทศบาล ต.ไทรม้า และ ต.บางรักน้อย)

ปทุมธานี ส.. 6 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองปทุมธานี,ลาดหลุมแก้ว,สามโคก,คลองหลวง

เขต 2.. 3 คน อ.ลำลูกกา,ธัญบุรี,หนองเสือ

เพชรบูรณ์ ส.. 6 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองเพชรบูรณ์,น้ำหนาว,หล่มสัก,หล่มเก่า,เขาค้อ

เขต 2.. 3 คน อ.วังโป่ง,ชนแดน,หนองไผ่,บึงสามพัน,วิเชียรบุรี,ศรีเทพ

มหาสารคาม ส.. 6 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองมหาสารคาม,โกสุมพิสัย,กุดรัง,กันทรวิชัย,เชียงยืน,ชื่นชม

เขต 2.. 3 คน อ.วาปีปทุม,แกดำ,พยัคฆภูมิพิสัย,นาดูน,ยางสีสุราช,บรบือ,นาเชือก

สุราษฎร์ธานี ส.. 6 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองสุราษฎร์ธานี,เกาะพะงัน,เกาะสมุย,ดอนสัก,กาญจนดิษฐ์,บ้านนาสาร,เวียงสระ (ยกเว้น ต.ทุ่งหลวง)

เขต 2.. 3 คน อ.พุนพิน,เคียนซา,บ้านนาเดิม,พระแสง,ชัยบุรี,คีรีรัฐนิคม,พนม ,บ้านตาขุน,วิภาวดี,ท่าฉาง,ไชยา,ท่าชนะ,เวียงสระ (เฉพาะ ต.ทุ่งหลวง)

หนองคาย ส.. 6 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองหนองคาย,สระใคร,ท่าบ่อ,ศรีเชียงใหม่,โพธิ์ตาก,สังคม,โพนพิสัย,รัตนวาปี

เขต 2.. 3 คน อ.เฝ้าไร่,โซ่พิสัย,พรเจริญ,เซกา,บึงโขงหลง,ปากคาด,บึงกาฬ,ศรีวิไล,บุ่งคล้า

ชัยภูมิ ส.. 7 คน

เขต 1.. 3 คน อ.ภูเขียว,เกษตรสมบูรณ์,บ้านแท่น,คอนสาร,หนองบัวแดง,ภักดีชุมพล

เขต 2.. 2 คน อ.เมืองชัยภูมิ,คอนสวรรค์,แก้งคร้อ

เขต 3.. 2 คน อ.จัตุรัส,เนินสง่า,บำเหน็จณรงค์,เทพสถิต,บ้านเขว้า,หนองบัวระเหว,ซับใหญ่

นครสวรรค์ ส.. 7 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองนครสวรรค์,ท่าตะโก,ชุมแสง,พยุหะคีรี,โกรกพระ

เขต 2.. 2 คน อ.ลาดยาว,บรรพตพิสัย,แม่วงก์,เก้าเลี้ยว,แม่เปิน,ชุมตาบง

เขต 3.. 2 คน อ.ตาคลี,ไพศาลี,หนองบัว,ตากฟ้า

สกลนคร ส.. 7 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองสกลนคร,กุสุมาลย์,โพนนาแก้ว,โคกศรีสุพรรณ,เต่างอย ,ภูพาน,กุดบาก,พรรณานิคม

เขต 2.. 2 คน อ.วานรนิวาส,อากาศอำนวย,พังโคน,วาริชภูมิ,นิคมน้ำอูน

เขต 3.. 2 คน อ.สว่างแดนดิน,ส่องดาว,เจริญศิลป์,บ้านม่วง,คำตากล้า

สมุทรปราการ ส.. 7 คน

เขต 1 .. 3 คน อ.เมืองสมุทรปราการ

เขต 2.. 2 คน อ.บางบ่อ,บางพลี,บางเสาธง

เขต 3.. 2 คน อ.พระประแดง,พระสมุทรเจดีย์

ชลบุรี ส.. 8 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองชลบุรี ,พานทอง,พนัสนิคม

เขต 2.. 3 คน อ.เกาะสีชัง,บางละมุง,สัตหีบ,ศรีราชา (เฉพาะต.ศรีราชา,สุรศักดิ์,ทุ่งสุขลา)

เขต 3.. 2 คน อ.บ่อทอง,หนองใหญ่,เกาะจันทร์,บ้านบึง (ยกเว้น ต.ศรีราชา ,สุรศักดิ์,ทุ่งสุขลา)

เชียงราย ส.. 8 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองเชียงราย,เวียงชัย,แม่ลาว,แม่สรวย,เวียงป่าเป้า

เขต 2.. 3 คน อ.พาน,ป่าแดด,เทิง,ขุนตาล,พญาเม็งราย,เวียงเชียงรุ้ง,ดอยหลวง,เชียงของ,เวียงแก่น

เขต 3.. 2 คน อ.แม่จัน,แม่ฟ้าหลวง,แม่สาย,เชียงแสน

ร้อยเอ็ด ส.. 8 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองร้อยเอ็ด,อาจสามารถ,ธวัชบุรี,โพธิ์ชัย,จังหาร,ศรีสมเด็จ,เชียงขวัญ,ทุ่งเขาหลวง

เขต 2.. 3 คน อ.สุวรรณภูมิ,เกษตรวิสัย,จตุรพักตรพิมาน,พนมไพร,โพนทราย,หนองฮี,เมืองสรวง

เขต 3.. 2 คน อ.เสลภูมิ,โพนทอง,หนองพอก,เมยวดี

สงขลา ส.. 8 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองสงขลา,สิงหนคร,สทิงพระ,กระแสสินธุ์,ระโนด,ควนเนียง,บางกล่ำ,รัตภูมิ

เขต 2.. 3 คน อ.หาดใหญ่,สะเดา,คลองหอยโข่ง

เขต 3.. 2 คน อ.นาทวี,สะบ้าย้อย,เทพา,จะนะ,นาหม่อม

ศรีสะเกษ ส.. 9 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ราษีไศล,โนนคูณ,ยางชุมน้อย,พยุห์,โพธิ์ศรีสุวรรณ,ศิลาลาด,บึงบูรพ์

เขต 2.. 3 คน อ.ขุขันธ์,อุทุมพรพิสัย,ปรางค์กู่,ภูสิงห์,วังหิน,ห้วยทับทัน,เมืองจันทร์

เขต 3.. 3 คน อ.กันทรลักษณ์,ขุนหาญ,ศรีรัตนะ,ไพรบึง,น้ำเกลี้ยง,เบญจลักษ์

สุรินทร์ ส.. 9 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองสุรินทร์,ศีขรภูมิ,ลำดวน,เขวาสินรินทร์

เขต 2.. 3 คน อ.รัตนบุรี,ท่าตูม,ชุมพลบุรี,สำโรงทาบ,สนม,โนนนารายณ์,จอมพระ

เขต 3..3 คน อ.ปราสาท,สังขะ,กาบเชิง,บัวเชด,ศรีณรงค์,พนมดงรัก

นครศรีธรรมราช ส.. 10 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองนครศรีธรรมราช,พระพรหม,เฉลิมพระเกียรติ,จุฬภรณ์,ร่อนพิบูลย์

เขต 2 .. 3 คน อ.ทุ่งสง,ทุ่งใหญ่,บางขัน,นาบอน,ฉวาง,ถ้ำพรรณรา,พิปูน,ช้างกลาง,ลานสกา

เขต 3 .. 3 คน อ.หัวไทร,เชียรใหญ่,ชะอวด,ปากพนัง

เขต 4.. 2 คน อ.ท่าศาลา,พรหมคีรี,นบพิตำ,ขนอม,สิชล

บุรีรัมย์ ส.. 10 คน

เขต 1.. 3 คน อ.ชำนิ,หนองหงส์,หนองกี่,ปะคำ,โนนสุวรรณ,นางรอง,เฉลิมพระเกียรติ,ละหานทราย,โนนดินแดง

เขต 2.. 3 คน อ.สตึก,กระสัง,พลับพลาชัย,ประโคนชัย,บ้านกรวด

เขต 3.. 2 คน อ.เมืองบุรีรัมย์,บ้านด่าน,ห้วยราช,แคนดง

เขต 4.. 2 คน อ.นาโพธิ์,บ้านใหม่ไชยพจน์,พุทไธสง,ลำปลายมาศ,คูเมือง

อุดรธานี ส.. 10 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองอุดรธานี,หนองแสง,ประจักษ์ศิลปาคม,

เขต 2.. 3 คน อ.กุมภวาปี,หนองหาน,โนนสะอาด,ศรีธาตุ,วังสามหมอ,ไชยวาน,กู่แก้ว

เขต 3.. 2 คน อ.เพ็ญ,สร้างคอม,บ้านดุง,ทุ่งฝน,พิบูลย์รักษ์

เขต 4.. 2 คน อ.บ้านผือ,น้ำโสม,นายูง,กุดจับ,หนองวัวซอ

ขอนแก่น ส.. 11 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองขอนแก่น,บ้านแฮด,มัญจาคีรี

เขต 2.. 3 คน อ.บ้านไผ่,หนองสองห้อง,พล,เปือยน้อย,แวงน้อย,โนนศิลา,ชนบท,แวงใหญ่,โคกโพธิ์ไชย

เขต 3.. 3 คน อ.น้ำพอง,กระนวน,ชำสูง,เขาสวนกวาง,อุบลรัตน์,บ้านฝาง,หนองเรือ,พระยืน

เขต 4 .. 2 คน อ.สีชมพู,ภูเวียง,ชุมแพ,ภูผาม่าน,หนองนาคำ,เวียงเก่า

เชียงใหม่ ส.. 11 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองเชียงใหม่,หางดง,สารภี,สันกำแพง

เขต 2.. 3 คน อ.พร้าว,แม่ออน,ดอยสะเก็ด,สันทราย,แม่ริม,สะเมิง,แม่วาง,สันป่าตอง

เขต 3 .. 3 คน อ.แม่อาย,ฝาง,ไชยปราการ,เชียงดาว,เวียงแหง,แม่แตง

เขต 4.. 2 คน อ.แม่แจ่ม,จอมทอง,ดอยหล่อ,ฮอด,ดอยเต่า,ออมก๋อย

อุบลราชธานี ส.. 11 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองอุบลราชธานี,เขื่องใน,ม่วงสามสิบ,ตาลสุม,ดอนมดแดง,เหล่าเสือโก้ก

เขต 2.. 3 คน อ.ตระการพืชผล,เขมราฐ,ศรีเมืองใหม่,สิรินธร,โพธิ์ไทร,กุดข้าวปุ้น,นาตาล,โขงเจียม

เขต 3.. 3 คน อ.เดชอุดม,บุณฑริก,น้ำยืน,นาจะหลวย,สำโรง,น้ำขุ่น,ทุ่งศรีอุดม

เขต 4.. 2 คน อ.วารินชำราบ,พิบูลมังสาหาร,สว่างวีระวงศ์,นาเยีย

นครราชสีมา ส.. 16 คน

เขต 1.. 3 คน อ.เมืองนครราชสีมา,ขามทะเลสอ,

เขต 2.. 3 คน อ.ปากช่อง,ปักธงชัย,วังน้ำเขียว,เสิงสาง,ครบุรี

เขต 3.. 3 คน อ.สีคิ้ว,สูงเนิน,ด่านขุนทด,เทพารักษ์,พระทองคำ,โนนไทย

เขต 4.. 3

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9

เเม่ด้วยครับ เครือข่าย true ทำบุญ โดนเเบลกเมยกันเยอะเลย

โดยคุณ เมธาพร เวชเจริญ 30 ส.ค. 2559, 19:37

ความคิดเห็นที่ 8

ฝาก อ เดชาทวงคืนด้วยครับ โดนหลายล้านกันเเล้วทำบุญ

โดยคุณ พตอ สวัสดิ์ สมสุข ทรงสุวรรณ์ 30 ส.ค. 2559, 19:33

ความคิดเห็นที่ 7

โดนหลายล้านเเล้วไม่ได้คืนเลยครับ ทำบุญมาตลอด

โดยคุณ พตอ สวัสดิ์ สมสุข ทรงสุวรรณ เมธาพร เวชเจริญ 30 ส.ค. 2559, 19:29

ความคิดเห็นที่ 6

ผมกับพ่อเเม่ ชอบ อเดชากันครับ

โดยคุณ โป้ง 19 ส.ค. 2559, 13:23

ความคิดเห็นที่ 5

อยากทราบว่าในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกับสมาชิกสภาเทศบาล จำนวนผู้มาใช้สิทธิื์ ต้องมีจำนวนเท่ากันหรือไม่เพราะในกระดานสรุปคะแนนส่วนกลาง ผู้มีสิทธิ์เลือกนายกฯและสมาชิกมีจำนวนไม่เท่ากันจากที่สังเกต โดยการไปจดข้อมูลกระดานสรุปผู้มาใช้สิทธิ์ทุกหน่วยเืลือกตั้ง จำนวนคนและบัตรก็เท่ากัน ทุกหน่วยแต่มีอยู่ 1 หน่วยที่นายกฯและสมาชิกไม่เท่ากันสามารถร้องต่อ กกต.ให้มีการนับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่ได้หรือไม่ครับ

โดยคุณ นายศราวุธ รัตนชัย 2 ธ.ค. 2556, 21:21

ความคิดเห็นที่ 4

ความสำคัญของกฎหมายเลือกตั้ง

โดยคุณ 19 ก.ย. 2555, 11:06

ความคิดเห็นที่ 3

ใครช่วยตอบคดีเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างสูง
เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552 กกต.ได้กำหนดวันเลือกตั้ง นายก อบต. โดย กกต.กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก่อนครบกำหนดวาระ 60 วัน(ครบวาระวันที่ 30 กค.52) วันสุดท้ายคือตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 ห้ามบุคคลใดกระทำผิดฯ เช่น เลี้ยง แจกของต่าง ๆ
กระผมได้ทำการแจกเสื้อแจ็คเก็ตก่อน 60 วัน คือวันที่ 28,29,30 พฤษภาคม 52 แต่ฝ่ายตรงข้ามคูแข่งของกระผม ได้ร้องต่อ กกต.ว่าผมแจกฯภายใน 60 วัน โดยปั้นแต่งพยานเท็จต่าง ๆ จน กกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผม โดย กกต.ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน(ข้อหาทำผิด พรบ.การเลือกตั้งฯ) พนักงานสอบสวนสอบสวนเสร็จแล้วส่งเรื่องให้อัยการฟ้อง ปัจจุบันอัยการมีคำสั่งให้สอบพยานเพิ่มเติม โดยนัดผมเดือนธันวาคม 2554(พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อัยการตั้งแต่เดือน พค.54)
ผมอยากทราบ ดังนี้
1.ถ้าอัยการฟ้องคดี ผมคงต่อสู้คดี และขอปรึกษาแนวทางการต่อสู้คดี(เพราะพยานเป็นพยานเท็จทั้งนั้น)
2.ผมจะต่อสู้ทั้งข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย ช่วยแนะนำให้ละเอียดด้วยครับ
ขอให้ท่าน กูรู ช่วยตอบกระผมให้กระจ่างด้วย ถ้าเป็นไปได้ส่งเมล์ให้ผมด้วยนะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงมากๆ เมล์ www.nitiwuti@hotmail.co.th
 

โดยคุณ wuti tosommuti 26 พ.ย. 2554, 16:48

ความคิดเห็นที่ 2

อยากทราบว่า การเลือกตั้งนายก อบต.  ถ้าผู้สมัครตำแหน่งนายก อบต.ติดประกาศป้ายหาเสียงตามหมู่บ้าน โดยการนำรูปว่าที่นายก  กับว่าที่รองนายก 2 คนและว่าที่เลขานุการนายก

และที่ปรึกษานายก อบต.ขึ้นติดบนป้ายนั้น จะมีความผิดถึงขั้นไหน เพราะว่าตำแหน่งที่ปรึกษา

นายกอบต.ไม่มี  มีแต่ของนายกเทศบาล  ตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ.2546

ข้อ 5 ว่า ห้ามหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใดอันเกี่ยงกับผู้สมัครใด 

  ขออนุญาตถามท่านว่า 1.ผู้สมัครนายก อบต.มีความผิดหรือไม่  2.มีบทลงโทษอย่างไร 

3.ถึงขั้นใบเหลือง ใบแดงไหมครับ

(ป้ายที่ว่านั้นติดก่อนวันรับสมัครรับเลือกตั้งหลายวัน และมีการใช้มีดกรีดป้ายออกเมื่อรับสมัครแล้ว 3 วัน แล้วนำป้ายแผ่นใหม่ที่ไม่มีรูปที่ปรึกษานายกอบต.ขึ้นติดทับโครงป้ายเดิม)

รบกวนถาม 3 ข้อครับ   ขอบพระคุณครับ

โดยคุณ ทนงศักดิ์ แสงเทียน (สมาชิก) 14 ต.ค. 2554, 20:58

ความคิดเห็นที่ 1

Very nice site!
โดยคุณ Pharm84 30 พ.ย. 542, 00:00

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก