สถาบันการเงินให้ความสำคัญเรื่องทวงหนี้|สถาบันการเงินให้ความสำคัญเรื่องทวงหนี้

สถาบันการเงินให้ความสำคัญเรื่องทวงหนี้

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สถาบันการเงินให้ความสำคัญเรื่องทวงหนี้

ปัจจุบันสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ปล่อยเงินกู้ทั้งที่เป็นธนาคารและนอนแบงก์รวมถึงบริษัทการค้าขนาดใหญ่

บทความวันที่ 5 มี.ค. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 740 ครั้ง


สถาบันการเงินให้ความสำคัญเรื่องทวงหนี้

 

สถาบันการเงินให้ความสำคัญเรื่องทวงหนี้

 

            ปัจจุบันสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ปล่อยเงินกู้ทั้งที่เป็นธนาคารและนอนแบงก์รวมถึงบริษัทการค้าขนาดใหญ่ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์ในการทวงหนี้ และจัดให้มีการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเทคนิคการทวงหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

            สำนักงานกฎหมายที่รับงานทวงหนี้ การเร่งรัดหนี้สิน ทั้งที่ใช้วิธีการทางโทรศัพท์และภาคสนาม ต้องปฏิบัติตามนโยบายของสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด ในการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร โดยทุก ๆ สถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อ จะกำชับให้สำนักงานทวงหนี้ทั้งหลายต้องปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรเป็นหลัก

กฎกติกามรรยาทในการทวงหนี้ที่ดี มีดังนี้

-  การทวงหนี้ต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพและไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

-  ต้องไม่ละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมอันดีของประชาชน

-  พนักงานทวงหนี้ต้องควบคุมอารมณ์ในกรณีถูกลูกหนี้ตอบโต้ด้วยถ้อยคำรุนแรงหรือท้าทายให้ฟ้องร้องดำเนินคดี

-  พนักงานทวงหนี้ต้องไม่พูดจาดูถูกเหยียดหยาม กระแนะกระแหนหรือเสียดสีลูกหนี้ในระหว่างการทวงหนี้

-  พนักงานทวงหนี้ต้องไม่แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานหรือแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือปลอมบัตรประจำตัวข้าราชการทหาร ตำรวจ

-  ห้ามพกพาอาวุธติดตัวขณะปฏิบัติงาน เช่น ปืน มีด เหล็ก แป๊บ

-  การแต่งกายต้องสุภาพ โกนหนวด โกนเครา หลีกเลี่ยงการแต่งกายคล้ายโจร

-  ห้ามอ้างอิทธิพลท้องถิ่น หรืออิทธิพลใด ๆ ในการทวงหนี้ รวมทั้งห้ามใช้กำลังในการทวงหนี้

-  ลูกหนี้ร้องเรียนหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินต้นและดอกเบี้ยหรือค่าปรับ ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อหาทางแก้ไขข้อสงสัยของลูกหนี้

-  ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกหนี้ให้กับบุคคลที่ 3 ทราบเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องหนี้ ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานของลูกหนี้

-  ต้องสร้างบรรยากาศให้ลูกหนี้มองเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้ในดวงใจ เป็นคนดีมีเมตตาน่ารัก พร้อมที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ตลอดเวลา ห้ามข่มขู่หรือท้าทายหรือบีบบังคับให้ลูกหนี้จนตรอก เพราะลูกหนี้จะนำเรื่องของเจ้าหนี้ใจร้ายไปอธิบายให้เพื่อนฝูงฟังต่อไป ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

 

            อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ได้รับเชิญจากสถาบันการเงินในประเทศหลายสถาบันการเงิน ไปให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทวงหนี้ ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ ในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน ล่าสุดในวันที่ 22 มีนาคม 2551 อ.เดชา จะไปบรรยายให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินและพนักงานยึดรถของกลุ่มบริษัท เอไอจี ซึ่งบริษัทแห่งนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก ท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการทวงหนี้หรือการสืบทรัพย์บังคับคดี หรือการยึดหรืออายัดทรัพย์ ไม่ว่าในคดีเช่าซื้อ คดีเงินกู้ คดีค้ำประกัน ทุกสถาบันการเงิน สอบถามได้ที่ 02-948-5700

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4

จร

โดยคุณ 25 พ.ย. 2554, 10:11

ความคิดเห็นที่ 3

๑๑/////ษณํฑู๔ฎณ฿ฮฺ ษ์ฌ์ฌ๋ฌษณษ็ษฌศโศษศ ณ็ศญ์ฉโฎฑ"ฦฬฮฐธ๖฿ฒ๗ฌ๗ณํฏฌฒศ๑22

โดยคุณ รเถี้รา 30 พ.ย. 2553, 17:26

ตอบความคิดเห็นที่ 3

 กูอ่าน ไม่ ออก

โดยคุณ มด 11 ธ.ค. 2555, 14:30

ความคิดเห็นที่ 2

 กูอ่าน ไม่ ออก

โดยคุณ มด 11 ธ.ค. 2555, 14:30

ความคิดเห็นที่ 1

ขอบคุณมากค่ะมีประโยชน์มาก§

โดยคุณ 15 ก.ย. 2553, 20:02

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก