ผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ว.อย่างไม่เป็นทางการ 76 จังหวัด|ผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ว.อย่างไม่เป็นทางการ 76 จังหวัด

ผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ว.อย่างไม่เป็นทางการ 76 จังหวัด

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ว.อย่างไม่เป็นทางการ 76 จังหวัด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา เป็นวันเลือกตั้ง ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้ง ทนายคลายทุกข์จึงนำผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ มารายงานให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบ

บทความวันที่ 3 มี.ค. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 413 ครั้ง


ผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส

ผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ว.อย่างไม่เป็นทางการ 76 จังหวัด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2551  ที่ผ่านมา  เป็นวันเลือกตั้ง ส.ว.  ที่มาจากการเลือกตั้ง  ทนายคลายทุกข์จึงนำผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ  มารายงานให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบ  ดังนี้

 

ภาคเหนือ

จ.กำแพงเพชร หมายเลข 2 นายกฤช อาทิตย์แก้ว 195,895 คะแนน

จ.เชียงราย หมายเลข 5 นางจิราวรรณ วัฒนศิริธร 214,384 คะแนน

จ.เชียงใหม่ หมายเลข 1 นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร 171,403 คะแนน

จ.ตาก หมายเลข 3 นายชรินทร์ หาญสืบสาย 61,168 คะแนน

จ.นครสวรรค์ หมายเลข 1 นางอรพินท์ มั่นศิลป์ 196,337 คะแนน

 

จ.น่าน หมายเลข 1 นายโศภณ ศรีมาเหล็ก 54,417 คะแนน

จ.พะเยา หมายเลข 2 พล.ท.พงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน 93364 คะแนน

จ.พิจิตร หมายเลข 1 นายบรรชา พงศ์อายุกูล 125650 คะแนน

จ.พิษณุโลก หมายเลข 1 น.ส.พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ 198106 คะแนน

จ.เพชรบูรณ์ หมายเลข 1 นางสมพร จูมั่น 186,215 คะแนน

 

จ.แพร่ หมายเลข 2 นายขวัญชัย พนมขวัญ 180,650 คะแนน

จ.แม่ฮ่องสอน หมายเลข 4 นายบุญส่ง โควาวิสารัช 40,187 คะแนน

จ.ลำปาง หมายเลข 1 นายพีระ มานะทัศน์ 214,453 คะแนน

จ.ลำพูน หมายเลข 5 นายสมศักดิ์ บุญเปลื้อง 85,548 คะแนน

จ.สุโขทัย หมายเลข 1 นางสุอำภา คชไกร 96,585 คะแนน

จ.อุตรดิตถ์ หมายเลข 1 นางนฤมล ศิริวัฒน์ 146,664  คะแนน

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ.กาฬสินธุ์ หมายเลข 7 นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล 144,629 คะแนน

จ.ขอนแก่น หมายเลข 9 นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์  356,718 คะแนน

จ.ชัยภูมิ หมายเลข 1 นางพรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา 256,021 คะแนน

จ.นครพนม หมายเลข 3 นายวิทยา อินาลา 452,974 คะแนน

จ.นครราชสีมา หมายเลข 1 นายสุเมธ ศรีพงษ์ 452,974 คะแนน

 

จ.บุรีรัมย์ หมายเลข 2 นายทวีศักดิ์ คิดบรรจง 245,548 คะแนน

จ.มหาสารคาม หมายเลข 1 นายประวัติ ทองสมบูรณ์ 144,152 คะแนน

จ.มุกดาหาร หมายเลข 9 นายจิตต์ มุกดาธนพงษ์ 44,806 คะแนน

จ.ยโสธร หมายเลข 1 นายยุทธนา ยุพฤทธิ์ 87,040 คะแนน

จ.ร้อยเอ็ด หมายเลข 3 นายจตุรงค์ ธีระกนก 234,351 คะแนน

 

จ.เลย หมายเลข 3 พล.ต.ต.องอาจ สุวรรณสิงห์ 116,366 คะแนน

จ.ศรีสะเกษ หมายเลข 1 นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ 281,438 คะแนน

จ.สกลนคร หมายเลข 14 นายประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์ 117,940 คะแนน

จ.สุรินทร์ หมายเลข 1 นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ 291,193 คะแนน

จ.หนองคาย หมายเลข 1 พล.ต.ต.ขจร สัยวัตร์ 126,402 คะแนน

 

จ.หนองบัวลำภู หมายเลข 2 นายรักพงษ์ อุบล 86,653 คะแนน

จ.อำนาจเจริญ หมายเลข 5 นายบวรศักดิ์ คณาเสน 60,713 คะแนน

จ.อุบลราชธานี หมายเลข 11 นายถนอม ส่งเสริม  117,299 คะแนน

จ.อุดรธานี หมายเลข 1 พล.ต.ท.พิชัย สุนทรสัจบูลย์ 266,878 คะแนน

 

ภาคกลาง

จ.กรุงเทพฯ หมายเลข 5 น.ส.รสนา โตสิตระกูล 743,397 คะแนน

จ.กาญจนบุรี หมายเลข 1 นายสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล 190,767 คะแนน

จ.ฉะเชิงเทรา หมายเลข 2 นายนิคม ไวยรัชพานิช 92,172 คะแนน

จ.ชัยนาท หมายเลข 7 นางจิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา 38,833 คะแนน

จ.นครนายก หมายเลข 3 นายธวัชชัย บุญมา 63,408 คะแนน

 

จ.นครปฐม หมายเลข 2 นายสมชาติ พรรณพัฒน์ 142,026 คะแนน

จ.นนทบุรี หมายเลข 1 ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง 195,830 คะแนน

จ.ปทุมธานี หมายเลข 1 นายไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ 134,243 คะแนน

จ.ประจวบคีรีขันธ์ หมายเลข 1 นายธันว์ ออสุวรรณ 93,414 คะแนน

จ.ปราจีนบุรี หมายเลข 1 นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 118,680 คะแนน

 

จ.พระนครศรีอยุธยา หมายเลข 6 น.ส.เกศสิณี แขวัฒนะ 106,881 คะแนน

จ.เพชรบุรี หมายเลข 2 น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ 49,048 คะแนน

จ.ราชบุรี หมายเลข 1 นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ 167,444 คะแนน

จ.ลพบุรี หมายเลข 1 นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ 170,414 คะแนน

จ.สมุทรปราการ หมายเลข 9 นายสุโข วุฑฒิโชติ 78,940 คะแนน

 

จ.สมุทรสาคร หมายเลข 1 นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล 68,514 คะแนน

จ.สมุทรสงคราม หมายเลข 2 นายสุรจิต ชิรเวทย์ 57,406 คะแนน

จ.สระแก้ว หมายเลข 2 นายพายัพ ทองชื่น 97,303 คะแนน

จ.สระบุรี หมายเลข 4 นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง 98,957 คะแนน

จ.สิงห์บุรี หมายเลข 3 นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร 48,360 คะแนน

 

จ.สุพรรณบุรี หมายเลข 1 นายประสิทธิ์ โพธสุธน 180,354 คะแนน

จ.อ่างทอง หมายเลข 2 พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ 47,628 คะแนน

จ.อุทัยธานี หมายเลข 2 นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง 61,240 คะแนน

 

ภาคตะวันออก

จ.จันทบุรี หมายเลข 2 นายมงคล ศรีคำแหง 120,352 คะแนน

จ.ชลบุรี หมายเลข 1 นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง 168,124 คะแนน

จ.ตราด หมายเลข 4 นายสุพจน์ เลียดประถม 44,100 คะแนน

จ.ระยอง หมายเลข 1 นายสาย กังกเวคิน 81,705 คะแนน

 

ภาคใต้

จ.กระบี่ หมายเลข 1 นายภิญโญ สายนุ้ย 60,030 คะแนน

จ.ชุมพร หมายเลข 2 พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ 122,964 คะแนน

จ.ตรัง หมายเลข 3 นายวิเชียร คันฉ่อง 133,663 คะแนน

จ.นครศรีธรรมราช หมายเลข 2 นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ 331,050 คะแนน

จ.นราธิวาส หมายเลข 2 นายมูหามะรอสดี บอตอ 118,530 คะแนน

 

จ.ปัตตานี หมายเลข 1 นายวรวิทย์ บารู 101,587 คะแนน

จ.พังงา หมายเลข 1 นายมานพน้อย วานิช 82,926 คะแนน

จ.พัทลุง หมายเลข 3 นายเจริญ ภักดีวานิช 122,329 คะแนน

จ.ภูเก็ต หมายเลข 1 นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย 39,375 คะแนน

จ.ยะลา หมายเลข 1 นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ 58,369 คะแนน

 

จ.ระนอง หมายเลข 7 นายพรพจน์ กังวาล 19,797 คะแนน

จ.สงขลา หมายเลข 1 นายประเสริฐ ชิตพงศ์ 234,180 คะแนน

จ.สตูล หมายเลข 1 นายสุริยา ปันจอร์ 84,300 คะแนน

จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลข 1 พล.ต.ท.มาโนช ไกรวงศ์ 168,167 คะแนน.

 

ขอขอบคุณรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก