ปรึกษาคดียาเสพติด- กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า-ปรึกษา โทร.081-9125833, 02-9485700|ปรึกษาคดียาเสพติด- กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า-ปรึกษา โทร.081-9125833, 02-9485700

ปรึกษาคดียาเสพติด- กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า-ปรึกษา โทร.081-9125833, 02-9485700

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ปรึกษาคดียาเสพติด- กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า-ปรึกษา โทร.081-9125833, 02-9485700

ฟังคลิปเสียงคำแนะนำผู้ต้องหาในคดียาเสพติด/ยาบ้า/ยาไอซ์ ได้ โดยคลิกhttp://www.decha.com/main/showTopic.php?id=4982

บทความวันที่ 25 ก.พ. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 34185 ครั้ง


กฎหมายยาเสพติดใหม่

กฎหมายยาเสพติดใหม่

 

ฟังคลิปเสียงคำแนะนำผู้ต้องหาในคดียาเสพติด/ยาบ้า/ยาไอซ์ ได้  โดยคลิก http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=4982  

วันนี้ทีมงานทนายคลายทุกข์  ได้สัมภาษณ์คุณชาติชาย  สุทธิกรม  ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  สำนักงาน ป.ป.ส.  เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

 

ฉบับที่ 1 พรบ.ยาเสพติดให้โทษ  กม.ฉบับนี้คือกม.ที่บอกว่า  สิ่งใดบ้างเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย  โทษเป็นอย่างไร  เช่น  เฮโรอีน  ยาบ้า  เหล่านี้  กฎหมายกำหนดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 1  โทษสูงมาก  สูงสุดถึงประหารชีวิต  กัญชา  เป็นยาเสพติดประเภทที่ 5  โทษอยู่ในอันดับที่ต่ำลงมา 

 

            ฉบับที่ 2  คือ พรบ.วัตถุที่ออกฤทธิ์กับจิตประสาท   กม.ฉบับนี้จะกำหนดว่า  วัตถุที่ออกฤทธิ์กับจิตประสาททั้งที่ขายได้  ในร้านขายยาและที่ขายไม่ได้มีอะไรบ้าง โทษของการฝ่าฝืนเป็นอย่างไร    ทั้งหมดจะเป็นกม. 2 ฉบับในเรื่องเกี่ยวกับตัวยาเสพติด 

 

ฉบับที่ 3  เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ส.  คือพรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  ฉบับนี้เหมือนกับต้นกำเนิดของสำนักงาน ป.ป.ส.    เป็นกม.ที่ให้อำนาจกับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  เป็นอำนาจพิเศษในการสืบสวนสอบสวน  ตรวจค้นรวมถึงจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

 

ฉบับที่ 4  พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534   กม.ฉบับนี้จะเน้นไปที่ บทบัญญัติที่ความผิดฐานสมคบและความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักร   จุดมุ่งหมายของการกำหนดฐานความผิดนี้ก็เพื่อจะให้มีมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดรายใหญ่หรือตัวนายทุน   ขณะเดียวกันกม.ฉบับนี้  บทบัญญัติเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สิน  ซึ่งให้อำนาจเลขาธิการ ป.ป.ส.และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  ในการจะยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด  ในคดียาเสพติด  ขบวนการยึดทรัพย์สิน  ก็จะดำเนินการไปในชั้นเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะยื่นต่อพนักงานอัยการ  ขอให้ริบทรัพย์สิน  ผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดต้องชี้แจงและนำสืบให้ได้ว่า  ทรัพย์สินไม่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือไม่ได้ร่ำรวยมาจากการค้ายาเสพติด  ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้  กม.ก็สามารถให้ศาลมีอำนาจริบทรัพย์สิน  ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 

ฉบับที่ 5  พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542  กม.ฉบับนี้ออกมาเพื่อจะแก้จุดอ่อนของการริบทรัพย์สินตาม พรบ.มาตรการในการาปรามปราบผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  เนื่องจาก  พรบ.ฉบับนั้น  การริบทรัพย์สินผูกติดไปกับคดีอาญา  ถ้าหากคดีอาญาศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง  ทรัพย์สินทั้งหลายแม้จะเชื่อได้ว่ามาจากการค้ายาเสพติดก็ตาม  ก็จะถูกคืนทั้งสิ้น 

 

ขณะเดียวกัน  พรบ.ป้องกันปละปราบปรามการฟอกเงินนี้  มีวิธีการริบทรัพย์สินที่แตกต่างไปจากจดหมายฉบับก่อน  คือเป็นการริบทรัพย์ทางแพ่ง  จะไม่ผูกติดกับคดีอาญา  ที่เริ่มต้นมาด้วยกัน  โดยเจ้าของทรัพย์สินต้องพิสูจน์ได้ว่าเขาได้ทรัพย์สินนั้นมาจากการค้าที่สุจริตและถูกต้อง  มิฉะนั้นก็จะถูกริบเป็นของแผ่นดิน 

 

            พรบ.ที่ออกมาด้วยช่วงเวลาที่ต่างกัน  เพื่อต้องการให้เป็นประโยชน์ในการที่จะเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษ  ทั้งนี้เนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอาชญากรรม  ที่มีลักษณะเป็นองค์กรเครือข่ายการทำงานที่สลับซับซ้อน  มีการแบ่งแยกหน้าที่กันทำค่อนข้างชัดเจน มีการตัดตอนในแต่ละชั้นจากกันโดยไม่ให้ทั้งกระบวนการ  การที่เราจะเอาผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับสูง ๆ มาลงโทษ  จะกระทำได้ยาก  การออกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในแต่ละช่วงเวลานั้น  มีจุดประสงค์ที่จะให้เราใช้กฎหมายเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการปราบปรามมากยิ่งขึ้น 

 

            และล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2551  สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเรียกว่า  พรบ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือนนับแต่เดือนมกราคม คือจะผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2551  โดยสาระสำคัญหลัก ๆ  จะกำหนดให้มีวิธีการสืบสวนแบบพิเศษ  โดยต้องมีวิธีการและเทคนิคในการควบคุมขบวนการสอบสวนพิเศษ  อย่างเคร่งครัด

 

สามารถจะรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างมีปะสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ในขณะเดียวกันกม.ก็จะบัญญัติให้การดำเนินคดีในชั้นศาลนั้น   มี  2  ชั้นหรือชั้นต้นหรือชั้นอุทธรณ์  จำเลยอาจจะขอฎีกาได้  ถ้าศาลฎีกาอนุญาต  แต่ปกติเมื่อถึงศาลอุทธรณ์ก็จะเป็นการสิ้นสุดของการพิจารณาคดี  โดยวัตถุประสงค์ก็คือ  เพื่อให้การพิจารณาเสร็จรวดเร็ว

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 751

เผอิญว่าเพื่อนสนิทแฟนโดนจับนะครับ
คำถามคือ อยากรู้ว่า น้าโดนจับ เพราะลูกเค้าเอายามาเก็บไว้ในบ้านนะครับ ยา 544 เม็ด แต่น้าไม่รุ้เรื่อง ตอนนี้โดนฝากขัง ที่ศาล ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว ทางเจ้าหน้าที่ประเมิณว่าคดีนี้ต้องยื่นหลักทรัพย์ 2 ล้าน 4 ถ้าเป็นโฉนด ถ้าเงินสด 2 ล้าน แล้วถ้าเราสามารถ หาหลักทรัพย์มาเพื่อประกันตัวออกมาได้ ศาลมีโอกาสที่จะยกฟ้องและปล่อยตัวผู้ต้องหาไหม ยา 544 เม็ด และถ้าศาลไม่ให้ประกันหลักทรัพย์ที่เรายื่นไป ศาลจะคืนหรือยึดไปเลยนะครับ 
โดยคุณ นายสมมติ 21 ก.ค. 2560, 14:16

ความคิดเห็นที่ 750

พี่สาวโดนล่อซื้อ ยาไอซ์10จี ยาบ้า50เม็ดครอบครองเพื่อจำหน่ายและ จำหน่าย(มี ใบแดงด้วย)น่าจะขึ้นศาลพระโขนง  ประกันใช้หลักทรัพย์เท่าไรค่ะและตัดสินประมาณกี่ปี  รบกวนหน่อยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะน่ะ

โดยคุณ Yui 16 มิ.ย. 2560, 01:59

ความคิดเห็นที่ 749

พอดีแฟนหนูเขาแหกด่านตำรวจแล้วเขาโดนจับขณะจับกุมตำรวจเจอยาเสพติดจำนวน536เม็ดคือหนูอยากทราบว่าเขาจะต้องติดกี่ปีคะเขาเป็นผู้ร้ายเก่าที่เพิ่งพ้นโทษมาได้ประมาน3ปีนะคะแบบนี้แล้วเราจะโดนกี่ปีคะแล้วจะช่วยเขาได้ยังไงคะ
โดยคุณ มุก 17 เม.ย. 2560, 05:47

ความคิดเห็นที่ 748

สอบถามค่ะ สามีเคยต้องโทษคดียาเสพติดติดคุก2ปี และพ้นโทษมาแล้ว 11 ปี ไม่ทราบว่าจะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านได้หรือเปล่าคะ

โดยคุณ Kaidaw 11 เม.ย. 2560, 07:01

ตอบความคิดเห็นที่ 748

ให้สอบถามคุณสมบัติต้องห้ามของการสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นายอำเภอประจำอำเภอของท่าน


โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 11 พ.ค. 2560, 15:29

ความคิดเห็นที่ 747

 พอดีแฟนโดนจับยา97เม็ดอยากทราบว่าจะติดกี่ปีแต่ศาลยังไม่ตัดสินค่ะ

โดยคุณ 17 มี.ค. 2560, 12:05

ความคิดเห็นที่ 746

 คือแฟนโดนจับครอบครองยาบ้า9เม็ดและยาไอช์0.47แต่เคยมีประวัติการจับกุมหลายครั้งแต่หมดอายุ5ปีเกือบหมดเหลือครอบครองปี58ยังไม่พ้นในกรณีจะโดนศาลตัดสินกี่ปีกี่ปีกี่เดือนค่ะ

โดยคุณ อัมพร 16 มี.ค. 2560, 18:51

ความคิดเห็นที่ 745

 สอบถามครับพี่ชายเคยโดนข้อหามียาบ้า 2 เม็ดและได้ประกันตัวออกมาแล้วและศารสั่งไห้ไปบำบัติแต่พี่ชายไม่เคยไปตามที่ศารสั่งครับและตอนนี้มีหมายศารไห้เขาไปพบอยากทราบว่าพี่ชายจะโดยจับเข้าคุกหรือเปล่าครับและมีวิธีที่ไม่ไห้ติดคุกหรือเปล่าช่วยตอบไห้ด้วยครับเพราะเขาเครียดมากเนื่องจากเป็นหัวหน้าครอบครัวหาเงินคนเดียว

โดยคุณ naja 7 มี.ค. 2560, 00:15

ตอบความคิดเห็นที่ 745

กรณีตามปัญหา  การที่ศาลมีคำสั่งให้คุณไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติ  เป็นเงื่อนไขของการควบคุมความประพฤติของผู้กระทำความผิด ตาม ป.อ. มาตรา 56 และเมื่อความปรากฎว่าศาลเองหรือปรากฎตามคำแถลงของพนักงานอัยการ หรือเจ้าพนักงานว่า ผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่ศาลกำหนด  ศาลอาจตักเตือนผู้กระทำความผิด หรือจะกำหนดโทษที่ยังไม่ได้กำหนดหรือลงโทษซึ่งรอไว้นั้นก็ได้ ตาม ป.อ. มาตรา 57

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 25 เม.ย. 2560, 11:06

ความคิดเห็นที่ 744

 อยากสอบถามคะคือแฟนโดนจับไอซ์0.72แฟนไปเอามาจากเพื่อนพอกับมาถึงโรงจอดรถแค่แปปเดียวจอดรถเสร็จยังไม่ได้อะไรเลยก็โดนตำรวจจับและของกลางอยู่ที่หน้ารถมอไซพอไปตรวจเลือดไม่มีสารแค่0.72ทำไมตำรวจแทงจำหน่ายทั้งที่เงินล้อซื้อก็ไม่มีตอนนี้ฝากขังครบ12วันแล้วและกำลังจะถูกฝากขังอีก12วันแต่วันที่ขึ้นศาลครั้งแรกแฟนบอกกับศาลว่าเสพไม่ได้จำหน่ายแล้วแบบนี้สามารถประกันตัวที่ศาลเท่าไหรคะและถ้าติดต้องติดกี่ปีคะหรือพอจะมีวิธีทำให้ไม่ต้องติดคุกไหมคะ

โดยคุณ เจษฎาพร 5 มี.ค. 2560, 22:49

ความคิดเห็นที่ 743

สอบถามค้ะ แฟนเราโดนซักทอดมา หมายสารมาถึงบ้านนัดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดนคดี เสพ กะจำหน่าย จำนวน 2 เม็ด พอใปมอบตัวสถาพินิตก้อคุมตัวใว้เร้ยค้ะ ตอนนี้ติดใป 10 วันค้ะ ถ้าคดีแค่นี้ติดกี่เดือนกี่ปีค้ะ ?

โดยคุณ นิ้ง 25 ก.พ. 2560, 18:19

ความคิดเห็นที่ 742

สอบถามค้ะ แฟนเราโดนซักทอดมา หมายสารมาถึงบ้านนัดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดนคดี เสพ กะจำหน่าย จำนวน 2 เม็ด พอใปมอบตัวสถาพินิตก้อคุมตัวใว้เร้ยค้ะ ตอนนี้ติดใป 10 วันค้ะ ถ้าคดีแค่นี้ติดกี่เดือนกี่ปีค้ะ ?

โดยคุณ นิ้ง 25 ก.พ. 2560, 18:14

ความคิดเห็นที่ 741

 สอบถามค่ะ แฟนโดนจับครอบและจำหน่ายยาบ้า153เม็ดไอซ์1g ต้องติดคุกกี่ปีค่ะ ตอนนี้ฝากขัง7ฝาก จะนับฝากด้วยไหมค่ะ

โดยคุณ กิตติยา 17 ก.พ. 2560, 13:21

ตอบความคิดเห็นที่ 741

 กรณีตามปัญหา พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 บัญญัติว่า “ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 16 มี.ค. 2560, 11:37

ความคิดเห็นที่ 740

 กรณีตามปัญหา พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 บัญญัติว่า “ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 16 มี.ค. 2560, 11:37

ความคิดเห็นที่ 739

 แฟนโดนล่อขนยาบ้า100000เม็ดเขาต้องอยู่กี่ปีคะ

เขาเพิ่มอายุ21ปีและยังมีลูกน้อยด้วย

โดยคุณ ฟ้า 8 ก.พ. 2560, 20:34

ตอบความคิดเห็นที่ 739

 มีโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคท้าย ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 16 มี.ค. 2560, 11:13

ความคิดเห็นที่ 738

 มีโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคท้าย ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 16 มี.ค. 2560, 11:13

ความคิดเห็นที่ 737

 แฟนโดนจับยา 12 เม็ดมีโทษมียาไว้ครอบครองเพื่อเสพ จะได้ปะกันตัวไหมค่ะเป็นจำนวนเงินเท่าไรค่ะปะกีนแล้วจบไหมค่ะ

โดยคุณ 23 ม.ค. 2560, 23:34

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก