กฎหมายเลือกตั้งที่ต้องรู้| กฎหมายเลือกตั้งที่ต้องรู้

กฎหมายเลือกตั้งที่ต้องรู้

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

กฎหมายเลือกตั้งที่ต้องรู้

วันนี้ทนายคลายทุกข์ขอนำเสนอเกี่ยวกับระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงและข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง โดยขอสรุปเป็นข้อ ๆ เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจดังนี้

บทความวันที่ 25 ต.ค. 2550, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10826 ครั้ง


?

?

??????????????????????? ???????????? ?????????????? กฎหมายเลือกตั้งที่ต้องรู้

?

??????????? วันนี้ทนายคลายทุกข์ขอนำเสนอเกี่ยวกับระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงและข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง โดยขอสรุปเป็นข้อ ๆ เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจดังนี้

1.? ข้อ 20? สถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุ เชิญพรรคการเมืองมาให้สัมภาษณ์ต้องเชิญอย่างเท่าเทียมกันและรายงานข่าวและวิเคราะห์ข่าวตามข้อเท็จจริง ห้ามเอนเอียงหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นกลาง หากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 59,60 โทษจำคุก 6 เดือน หากผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกามารยาท ทำหนังสือมาได้ที่ กกต.

2.? พาหนะในการหาเสียง

-???????? ใช้รถยนต์หาเสียงได้

-???????? แผ่นป้ายหาเสียงติดข้างรถต้องไม่เกิน 2 ป้าย ขนาด 130 x 245 ซม.

-???????? ห้ามดัดแปลงรถหาเสียงเป็นเวทีปราศรัย

-???????? ใช้เครื่องขยายเสียงในการหาเสียงได้

-???????? หาเสียงผ่านเว็บไซท์และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หรือซื้อสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้

-???????? การซื้อเวลาสถานีโทรทัศน์หรือวิทยุเพื่อโฆษณาหาเสียงไม่สามารถทำได้

-???????? กกต.เป็นผู้กำหนดช่วงเวลาและเงื่อนไขในการออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ได้เท่านั้น

3.? พรรคที่ขึ้นคัตเอาท์หรือป้ายโฆษณา หรือปิดป้ายหาเสียงตามท้องถนน หรือตามบิลบอร์ด หรือสี่แยกริมทางด่วนย่านชุมชน ต้องปลดป้ายลง หากฝ่าฝืนมีความผิด

4.? ห้ามจัดเวทีปราศรัยเอง ปราศรัยได้เฉพาะจุดที่ กกต.จัดไว้ให้เท่านั้น

-???????? การแถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ต้องใช้ความระมัดระวัง มิฉะนั้นอาจเข้าข่ายจัดเวทีปราศรัยหาเสียง นอกจุดที่ กกต.กำหนด

-???????? ผู้สมัคร สส.เดินทางไปพบปะประชาชนเพื่อแจกเอกสารแนะนำตัวและนำเสนอนโยบายของพรรคการเมืองสามารถทำได้

?

?

5.? การแห่กลองยาวหรือขบวนแห่ในวันสมัคร ส.ส. ไม่สามารถทำได้

-???? ห้ามแจกเอกสารของผู้สมัคร สส. ควบไปกับหนังสือพิมพ์ หรือ วรสาร หรือวาง ?????????????????????????????????????????????????หรือโปรยในที่สาธารณะ

6.? พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิตามคำวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นเวลา 5 ปี สามารถเป็นประธานพรรค พปช.

-???????? มาตรา 97 ไม่ได้ห้ามไว้ ห้ามเพียงห้ามจดแจ้ง แจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่

-???????? ห้ามเป็นกรรมการบริหารพรรค

-???????? ห้ามมีส่วนร่วมในการจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่

7.? อำนาจของ กกต.ในการออกประกาศหรือระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

-???????? เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231(1)

-???????? พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 5 ,10(2),10(3),10(5)

-???????? พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้ซึ่ง สว.

-???????? มติ กกต. ครั้งที่ 28 / 2550

?

8. ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการหาเสียงฉบับลงวันที่ 24 ต.ค. 2550 มีความสำคัญเนื่องจารกมี?? ?????????การกำหนดกรอบเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ , ข้อห้ามของพรรคการเมือง ,ผู้สมัคร ส.ส. ผู้มี?????????? สิทธิเลือกตั้ง ดังนั้นประชาชนควรศึกษาไว้ เพื่อประกอบในการตัดสินใจเลือกผู้แทน

?

หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งติดต่อ กกต. โทร 1171 หรือ www.ect.go.th

??????

??????????? รายละเอียดแนวทางใหม่ในการหาเสียงเลือกตั้ง 2550 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2550 ปรากฏตามข้างล่างนี้

?

?

แนวทางใหม่ในการหาเสียง เลือกตั้ง ส.ส. 50

เมื่อวันที่ 24 .. 2550 กกต.ได้มีการประชุมพิจารณาเห็นชอบร่าง

ประกาศและระเบียบที่สำคัญหลายเรื่อง ได้แก่

- ประกาศ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการ

สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

- ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามมิให้

ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส..

- นอกจากนั้นยังได้เห็นชอบประกาศ กกต.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

กำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส..

- และประกาศ กกต.เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

..

สำหรับสาระสำคัญของประกาศและระเบียบดังกล่าว มีดังนี้

1. ประกาศ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการ

สนับสนุนการเลือกตั้งฯ มีสาระสำคัญคือ

1.1 ผู้สมัครจะปิดประกาศได้เฉพาะสาธารณสถานที่เป็นของรัฐที่ได้

จัดไว้และติดแผ่นป้ายได้ในบริเวณที่กำหนดไว้เท่านั้น นอกจากนั้นยังได้มี

การกำหนดขนาดและจำนวนด้วย

ประกาศ(โปสเตอร์)มีขนาดไม่เกิน 30x42 ซม.(ขนาดไม่เกิน A3)

แผ่นป้าย(คัตเอาท์)มีขนาดไม่เกิน 130x245 ซม.

สำหรับโปสเตอร์ที่จะปิดมีจำนวนไม่เกิน 10 เท่าของจำนวนหน่วย

เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

และแผ่นป้ายมีจำนวนไม่เกิน 5 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขต

เลือกตั้งนั้น

ทั้งนี้ต้องระบุชื่อและที่อยู่ผู้พิมพ์ผู้ว่าจ้าง จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิต

ไว้ในประกาศและแผ่นป้ายด้วย

2

1.2 สำนักงาน กกต.จังหวัดจะจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

และข้อมูลของผู้สมัครและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบสัดส่วนให้ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งทุกครัวเรือน

1.3 สำนักงาน กกต.จังหวัดจัดให้มีสถานที่หรือเวทีกลางในการหา

เสียงให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองโฆษณาหาเสียงอย่างน้อยอำเภอละ 2

แห่ง ยกเว้นในเขต กทม.ให้ กกต.จังหวัดพิจารณาจัดได้ตามที่เห็นสมควร

โดยต้องหารือกับผู้สมัครและพรรคการเมืองด้วย

1.4 การโฆษณาหาเสียงทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นั้นให้มีการจัดสรร

เวลาแก่พรรคการเมืองทุกพรรคโดยเท่าเทียมกัน โดยจัดสรรเวลาในการ

ออกอากาศสปอตโฆษณาให้ทุกพรรคอย่างน้อยวันละ 3 ครั้งครั้งละไม่เกิน

30 วินาที ส่วนการออกอากาศเพื่อแถลงนโยบายของพรรคการเมืองนั้น

จัดสรรให้ทุกพรรคอย่างน้อยพรรคการเมืองละ 3 ครั้งครั้งละไม่เกิน 10

นาที ทั้งนี้สถานีอาจเชิญพรรคการเมืองทุกพรรคไปออกรายการหรือจัด

รายการให้พรรคการเมืองตอบข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก็ได้ แต่ต้อง

จัดให้ทุกพรรคมีโอกาสโดยเท่าเทียมกัน สำหรับการสนับสนุนของรัฐใน

กิจการอื่นนั้น สำนักงาน กกต.จังหวัดสามารถจัดให้มีการโฆษณาหาเสียง

ทางสถานีวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีได้ แต่ต้องจัดโดยเท่าเทียมกัน

2. ระเบียบ กกต.