ตำรวจบ้าน ไม่มีอำนาจตรวจค้น รถของประชาชนนะครับ|ตำรวจบ้าน ไม่มีอำนาจตรวจค้น รถของประชาชนนะครับ

ตำรวจบ้าน ไม่มีอำนาจตรวจค้น รถของประชาชนนะครับ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ตำรวจบ้าน ไม่มีอำนาจตรวจค้น รถของประชาชนนะครับ

  • Defalut Image

ขนาด เจ้าพนักงานปกครองหรือตำรวจกฎหมายยังห้ามตรวจค้นเลย

บทความวันที่ 4 ม.ค. 2561, 11:07

มีผู้อ่านทั้งหมด 298 ครั้ง


ตำรวจบ้าน ไม่มีอำนาจตรวจค้น รถของประชาชนนะครับ

ขนาด เจ้าพนักงานปกครองหรือตำรวจกฎหมายยังห้ามตรวจค้นเลย ยกเว้น เข้าหลักเกณฑ์ 3 ประการตามที่กฎหมายกำหนด
          1. มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด
          2. มีสิ่งของได้มาโดยการกระทำความผิด
          3. มีสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด เท่านั้นนะครับ
อ้างอิงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 93

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 93
 ห้ามมิให้ทำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก