การดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์|การดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์

การดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์

  • Defalut Image

การดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์จะต้องบรรยายฟ้องให้เห็นว่า

บทความวันที่ 15 ก.ย. 2560, 14:14

มีผู้อ่านทั้งหมด 2446 ครั้ง


การดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์

             การดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์จะต้องบรรยายฟ้องให้เห็นว่าเป็นตัวการร่วมหรือเป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้สนับสนุนในการใส่ความผู้อื่นในลักษณะอันเป็นการโฆษณาอย่างไร  เพราะปัจจุบันพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ์ที่เคยบัญญัติว่าบรรณาธิการต้องรับผิดชอบในข้อความที่โรงพิมพ์จึงฝากมายังท่านทนายความทั้งหลาย ที่ทำคดีหมิ่นประมาทให้ใช้ความระมัดระวังในการร่างฟ้องและรายการนำสืบพยานหลักฐานในชั้นศาล  อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 6268/2550
ด้วยความปรารถนาดีจากนายเดชากิตติวิทยานันท์คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
นิตยสารคอปแม็กกาซีน, หนังสือพิมพ์ โคออปของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6268/2550
           โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในฐานะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ซึ่งลงข้อความหมิ่นประมาทโจทก์ด้วยการโฆษณาตาม ป.อ. มาตรา 326, 328 พ.ร.บ.การพิมพ์ฯ มาตรา 48 แต่ในขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาได้มี พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ฯ มาตรา 3 ให้ยกเลิก พ.ร.บ.การพิมพ์ฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป และ พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ฯ ไม่ได้บัญญัติให้บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เป็นผู้รับผิดชอบในข้อความที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ที่ตนเป็นบรรณาธิการ ฉะนั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดอีกต่อไป จำเลยย่อมพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดตาม ป.อ. มาตรา 2 วรรคสอง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

มีคนคุกคามทางเบอโทรศัพท์ 

ทั้งทางไลน์ เฟสบุ๊ค สามารถทำอะไรได้บ้าง

โดยคุณ Dragonlittle 1 ต.ค. 2560, 02:07

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก