นำตัวเข้าเครื่องจับเท็จ|นำตัวเข้าเครื่องจับเท็จ

นำตัวเข้าเครื่องจับเท็จ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

นำตัวเข้าเครื่องจับเท็จ

  • Defalut Image

ประชาชนมาร้องเรียนที่กระทรวงยุติธรรมเป็นจำนวนมาก

บทความวันที่ 17 ส.ค. 2560, 14:27

มีผู้อ่านทั้งหมด 1863 ครั้ง


นำตัวเข้าเครื่องจับเท็จ

             ประชาชนมาร้องเรียนที่กระทรวงยุติธรรมเป็นจำนวนมาก  มีทั้งผู้เสียหายตัวจริงและตัวปลอม ทำให้กระทรวงต้องนำตัวเข้าเครื่องจับเท็จ  ทนายคลายทุกข์จึงขอให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องจับเท็จครับ 
คำพิพากษาฎีกาที่ 734/2553
              เครื่องจับเท็จเป็นเพียงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่นำผลการตอบคำถามของจำเลยมาวิเคราะห์ตามหลักวิชาการแล้วประเมินผลการวิเคราะห์นั้นว่าจำเลยพูดจริงหรือพูดเท็จอันมีลักษณะเป็นเพียงความเห็นในทางวิชาการย่อมไม่อาจนำมาพิสูจน์ทราบถึงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทำความผิดของจำเลยเป็นที่แน่ชัดได้  ลำพังเครื่องจับเท็จและความเห็นของผู้ชำนาญ ทางด้านเครื่องจับเท็จยังไม่อาจรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นคนร้ายฆ่าผู้ตาย ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั่นให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก