วิธีการเลือกทนาย ที่ดี 10 ประการ|วิธีการเลือกทนาย ที่ดี 10 ประการ

วิธีการเลือกทนาย ที่ดี 10 ประการ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

วิธีการเลือกทนาย ที่ดี 10 ประการ

  • Defalut Image

1) มีสำนักงานเป็นหลักแหล่ง

บทความวันที่ 5 ก.ค. 2560, 10:16

มีผู้อ่านทั้งหมด 3637 ครั้ง


วิธีการเลือกทนาย ที่ดี 10 ประการ

1) มีสำนักงานเป็นหลักแหล่ง
2 )มีประสบการณ์พอสมควร ถ้ามีประสบการณ์มากเกี่ยวกับคดีประเภทนั้น ก็ยิ่งดี
3) จบเนติบัณฑิตหรือไม่ ไม่สำคัญสำหรับอาชีพทนาย
4) พูดจาน่าเชื่อถือ มีหลักการหรือวิธีคิดสมเหตุสมผล ฟังแล้ว น่าจะเป็นไปได้ตามข้อเท็จจริงและหลักฐาน
5) อ้างตัวบทกฎหมายประกอบการให้คำปรึกษาในการวินิจฉัยประเด็นแห่งคดี ทุกประเด็น ถ้ามีการอ้างคำพิพากษาฎีกาด้วยก็ยิ่งดี
5) ไม่แอบอ้างเบื้องสูง เช่น อ้างว่าเป็นเพื่อนกับผู้พิพากษาหรืออัยการหรือพนักงานสอบสวนสามารถวิ่งเต้นล้มคดีได้
6) ไม่แนะนำ ให้เบิกความเท็จหรือบิดข้อเท็จจริงหรือจัดทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือการกระทำใดๆที่ผิดศีลธรรมหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
7) การแต่งกายสุภาพ ตรงต่อเวลา
8) การทำสัญญาว่าจ้าง มีรูปแบบที่ชัดเจนเงื่อนไขไม่คลุมเครือ ไม่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณวิชาชีพ
9) ไม่คุยโม้โอ้อวดรับรองผลคดีว่าชนะแน่นอน
10) ซื่อสัตย์สุจริตรักษาคำพูด ซักซ้อม พยานก่อนขึ้นศาล ล่วงหน้าเป็นเวลานาน พอสมควรก่อนขึ้นศาล รายงานความคืบหน้า ตลอด ระยะเวลาที่ว่าจ้าง
หลัก 10 ประการในการเลือกทนายความที่ดี ถ้ามีครบทุกข้อโอกาสถูกทนายโกงมีน้อยมากครับ
ด้วยความปรารถนาดีจาก
ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์
ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์
คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และ cop's magazine, หนังสือพิมพ์โคออป สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก