งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ขอคำแนะนำเรื่องคดีล้มละลาย

คนมีทุกข์ขอคำปรึกษาทีมทนายความรายการทนายคลายทุกข์ว่า ถ้าเป็นหนี้เรื่องบ้านถูกนำขายทอดตลาดแล้ว

บทความวันที่ 13 พ.ค. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 42752 ครั้ง


ขอคำแนะนำเรื่องคดีล้มละลาย

ขอคำแนะนำเรื่องคดีล้มละลาย

 

            คนมีทุกข์ ขอคำปรึกษาทีมทนายความรายการทนายคลายทุกข์ว่า ถ้าเป็นหนี้เรื่องบ้านถูกนำขายทอดตลาดแล้ว จะถูกฟ้องล้มละลาย ขอถามเป็นข้อ ๆ ดังนี้ค่ะ

            1.  ถ้าเรามีหนี้บัตรเครดิตอื่น ๆ เราจะต้องใช้หนี้บัตรเหล่านี้หรือไม่หลายบัตรด้วยกัน (ในกรณีที่เราถูกฟ้องล้มละลายแล้ว)

            2.  เราสามารถขอผ่อนชำระคดีล้มลายได้หรือไม่

            3.  หลังจากบ้านถูกขายทอดตลาดแล้ว มีหนี้ค้างอยู่ ถ้าเราจะสู้คดีเราจะต้องจ่ายหนี้กี่เปอร์เซ็นต์จากยอดหนี้

            4.  ผลจากการถูกฟ้องล้มละลายมีผลต่อผู้ล้มละลายอย่างไรบ้าง

 

คำแนะนำทีมทนายความรายการทนายคลายทุกข์

1.  ไม่ว่าจะถูกฟ้องคดีล้มละลายหรือไม่  คุณก็ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บัตรเครดิต

2.  เมื่อคุณถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย  ในระหว่างการพิจารณา  คุณสามารถเจรจาผ่อนชำระหนี้  หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ได้  แต่หากเจรจาไม่เป็นผล  ศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  คุณก็สามารถขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายได้อีก ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย มาตรา 45 

3.  จะต้องชำระหนี้กี่เปอร์เซ็นต์จากยอดหนี้นั้น  ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณ  และเจ้าหนี้จะยอมรับเงื่อนไขหรือไม่ด้วย

4.  ห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตน  เว้นแต่จะได้กระทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาล  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ผู้จัดการทรัพย์หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย มาตรา 24

 

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

มาตรา 24  เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว ห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือกิจการของตน เว้นแต่จะได้กระทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

 

มาตรา 45 เมื่อลูกหนี้ประสงค์จะทำความตกลงในเรื่องหนี้สินโดยวิธีขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอื่น ให้ทำคำขอประนอมหนี้เป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเจ็ดวัน นับแต่วันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินตามมาตรา 30 หรือภายในเวลาตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดให้

          คำขอประนอมหนี้ต้องแสดงข้อความแห่งการประนอมหนี้ หรือวิธีจัดกิจการ หรือทรัพย์สินและรายละเอียดแห่งหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน ถ้ามี

          ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อปรึกษาลงมติพิเศษว่าจะยอมรับคำขอนั้นหรือไม่

 

ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในส่วนของคลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 183

 โดนฟ้องล้มละลายแล้ว อยู่ขั้นตอนพิทักษ์ทรัพย์ ตอนนี้ อายุ 56 ปีและลาออกจากบริษัท ไปยื่น แบบ 39 ที่ประกันสังคม พนง.บอกสามารถเลือก บำเหน็จ หรือบำนาญได้ พนง.แนะนำให้รับบำเหน็จเพราะรับก้อนเดียว แต่ เราเป็นคนล้มละลายจะรับได้หรือ เพราะต้องคืนให้เจ้าหนี้ แต่รับบำนาญ ก้อเปิดบัญชีไม่ได้ เพราะโดนศาลพิพากษาล้มละลาย ถ้าจะรับเงินจะมีความผิดมั้ย ในทางคดีอาญา ของกฏหมายล้มละลาย มีคนบอกมาว่ามีความผิดทางอาญา แล้วจะทำไงกับเงินที่เป็นบำนาญใช้ตอนชราภาพ แล้วจะทำไงดีครับ 

โดยคุณ คนป่วย (58.11.xxx.xxx) 22 พ.ย. 2559, 23:37

ตอบความคิดเห็นที่ 183

 ไม่มีความผิดอาญา แต่ทั้งนี้ก่อนทำการรับบำเหน็จดังกล่าวมาท่านควรทำการแจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อน

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 2 ธ.ค. 2559, 10:36

ความคิดเห็นที่ 182

 ไม่มีความผิดอาญา แต่ทั้งนี้ก่อนทำการรับบำเหน็จดังกล่าวมาท่านควรทำการแจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อน

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 2 ธ.ค. 2559, 10:36

ความคิดเห็นที่ 181

อยากสอบถามว่า มีบุคคลล้มละลายมาขอให้เราเอาฉโนดที่ดินของเขาไปเข้าธนาคารโดยเป็นชื่อของเราเข้า สิ่งที่เขาทำนั้นผิดกฏหมายหรือไม่

โดยคุณ วี (125.24.xxx.xxx) 22 พ.ย. 2559, 14:43

ตอบความคิดเห็นที่ 181

 ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด เพราะท่านในฐานเจ้าของที่ดินดังกล่าวย่อมมีอำนาจที่จะจำนองที่ดินของตนได้ ทั้งนี้เป็นไปตามป.พ.พ. มาตรา 705 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 2 ธ.ค. 2559, 10:36

ความคิดเห็นที่ 180

 ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด เพราะท่านในฐานเจ้าของที่ดินดังกล่าวย่อมมีอำนาจที่จะจำนองที่ดินของตนได้ ทั้งนี้เป็นไปตามป.พ.พ. มาตรา 705 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 2 ธ.ค. 2559, 10:36

ความคิดเห็นที่ 179

 กรณีเราเป็นคนค้ำประกันให้ผู้กู้ซื้อรถยนต์ แต่ผู้กู้ไม่มีเงินชำระรายเดือนตามที่ธนาคารกำหนดจึงเอารถไปคืนแต่ะธนาคารแจ้งว่านำไปขายทอดตลาดแล้วแต่ยังมีหนี้ค้างชำระอีกประมาณ350,000 บาท

แบบนี้คนค้ำประกันจะถูกฟ้องล้มละลายได้ไหมคะ หาลูกหนี้ไม่สามารถชำระได้ 

โดยคุณ อุ๊ (118.172.xxx.xxx) 19 ต.ค. 2558, 14:51

ตอบความคิดเห็นที่ 179

หากลูกหนี้มีจำนวนไม่ถึง 1 ล้านบาท ยังไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันให้ล้มละลายได้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย 2483 มาตรา 9

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 17 พ.ย. 2558, 14:44

ความคิดเห็นที่ 178

หากลูกหนี้มีจำนวนไม่ถึง 1 ล้านบาท ยังไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันให้ล้มละลายได้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย 2483 มาตรา 9

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 17 พ.ย. 2558, 14:44

ความคิดเห็นที่ 177

 แม่ล้มละลายโดนยึดบ้านขายทอดตลาด ลูกซึ่งคนละนามสกุล แต่มีทะเบียนบ้านเดียวกันต้องการเป็นผู้ประมูลซื้อบ้านคืน จากกรมพิทักทรัพย์ โดยต้องวางหลักทรัพย์ประกัน แต่ถ้าหลังจากประมูลได้แล้วแต่กู้ไม่ผ่านจะต้องถูกยึดเงินประกัน จึงไปสอบถามเพื่อเตรียมตัวเบื่องต้นธนาคาร แต่กลับแจ้งว่าไม่สามารถปล่อยกู้ได้เนื่องจากว่ามีความสัมพันธ์เป็นแม่ลูก และมีทะเบียนบ้านเดียวกัน อยากสอบถามว่า ถ้าทำการย้ายทะเบียนบ้านออกไปอยู่ที่อื่นแล้วจะสามารถทำการยื่นกู้ซื้อบ้านคืนหลังจากการประมูลแล้วได้หรือไม่คะ หรือมีวิธีการใดที่ลูกจะสามารถกู้ธนาคารเพื่อซื้อบ้านจากการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาดได้บ้างคะ รบกวนผู้รู้ด้วยคะ เนื่องจากใกล้วันประมูลแล้ว กลัวไม่มีที่อยู่คะ

โดยคุณ กวาง (1.10.xxx.xxx) 28 ก.ย. 2558, 22:38

ตอบความคิดเห็นที่ 177

กรณีตามปัญหา ท่านต้องสอบถามข้อมูลการขอสินเชื่อกู้ยืมกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารโดยตรงกรณีหากท่านย้ายออกจากทะเบียนเดิมจะอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้หรือไม่เพียง ตลอดการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู้ราคาประมูลซื้อทรัพย์สินกับเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 21 ต.ค. 2558, 14:32

ความคิดเห็นที่ 176

กรณีตามปัญหา ท่านต้องสอบถามข้อมูลการขอสินเชื่อกู้ยืมกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารโดยตรงกรณีหากท่านย้ายออกจากทะเบียนเดิมจะอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้หรือไม่เพียง ตลอดการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู้ราคาประมูลซื้อทรัพย์สินกับเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 21 ต.ค. 2558, 14:32

ความคิดเห็นที่ 175

 เราสามารถขายทรัพย์ก่อนถูกพิท้กษ์ทรัพย์ได้ไหม ตอนนี้ได้ใบแจ้งเตือนให้ชำระหนี้มาหลายงวดไม่ได้จ่ายครบมาปีกว่าแล้ว จ่ายทุกเดือนแต่จ่ายไม่ครบ

โดยคุณ เป็นหนี้2,100,000ออมสิน (182.52.xxx.xxx) 11 ส.ค. 2558, 05:31

ความคิดเห็นที่ 174

 รบกวนช่วยตอบคำถามด้วยนะค้ะ

พี่สาวของดิฉันโดนยึดบ้านและตอนนี้บ้านถูกขายทอดตลาดอยู่อยากทราบว่า

1.ถ้าบ้านถูกขายทอดตลาดแล้วยังมียอดหนี้สินค้างอยู่พี่สาวจะโดนฟ้องล้มละลายหรือไม่ค้ะ

2.ถ้าไม่อยากให้โดนฟ้องล้มละลายต้องทำอย่างไรและติดต่อที่ไหนอย่างไร

3.ถ้าโดนฟ้องล้มละลายแล้วต้องการเคลียร์หนี้สินต้องทำอย่างไรและติดต่อที่ไหน ขอบคุณมากค่ะ

โดยคุณ ศริยา ไชยงาม (171.97.xxx.xxx) 13 มิ.ย. 2558, 09:44

ตอบความคิดเห็นที่ 174

1.หากพี่สาวเป็นลูกหนี้ที่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย 2483 เจ้าหนี้ชอบจะฟ้องให้ล้มละลายได้
2.พี่สาวมีสิทธิที่จะไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้ได้ก่อนหรือหลังล้มละลายตามมาตรา 45, 63 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว
 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 16 ก.ค. 2558, 10:42

ความคิดเห็นที่ 173

1.หากพี่สาวเป็นลูกหนี้ที่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย 2483 เจ้าหนี้ชอบจะฟ้องให้ล้มละลายได้
2.พี่สาวมีสิทธิที่จะไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้ได้ก่อนหรือหลังล้มละลายตามมาตรา 45, 63 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว
 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 16 ก.ค. 2558, 10:42

ความคิดเห็นที่ 172

ไฟแน้นบอกว่าเราโดนฟ้องล้มละลายจะทำไงดีครับเพราะไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยและที่จำได้ไม่เคยไปซื้อบ้านที่นครปฐมเลย

โดยคุณ สมชาย (1.47.xxx.xxx) 18 พ.ค. 2558, 19:55

ตอบความคิดเห็นที่ 172

ท่านอาจตรวจสอบการดำเนินคดีดังกล่าวไปยังศาลล้มละลายกลางโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 23 มิ.ย. 2558, 14:57

ความคิดเห็นที่ 171

ท่านอาจตรวจสอบการดำเนินคดีดังกล่าวไปยังศาลล้มละลายกลางโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 23 มิ.ย. 2558, 14:57

ความคิดเห็นที่ 170

สอบถามหน่อยค่ะ 

กรณีบิดา มารดา หย่าขาดจากกันแล้ว  และบิดาเป็นหนี้บัตรเครดิตและมีการฟ้องเกิดขึ้น  และบิดาไม่มรายได้ที่จะชำระค่าบัตรเครดิตจึงยอมโดนฟ้องหลังจากถ้ากรณีโดนฟ้องเป็นบุคคลล้มลายลายแล้วถ้าหากมีการสืบทรัพย์สินภายใน 10 ปี  ทรัพย์สินที่เราเป็นลูกหามาได้เองนั้นจะโดนติดตามยึดทรัพย์มั้ย ค่ะ ส่วนทรัพย์สินที่ทางมารดาทำการหย่าขาดกับบิดาไปนั้นเขาสามารถติดตามยึดทรัพย์ได้มั้ยค่ะ  เพราะกรณีที่มารดากับบิดาหย่าขาดกันนั้นบิดายังไม่ได้โดนฟ้องน่ะค่ะ

โดยคุณ เม (202.28.xxx.xxx) 12 พ.ค. 2558, 09:32

ตอบความคิดเห็นที่ 170

ทรัพย์สินซึ่งอาจเอามาชำระหนี้ในคดีล้มละลายได้เฉพาะทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 109 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย 2483 ทั้งนี้ สินสมรสที่ยังไม่ได้แบ่งซึ่งเป็นของบิดา เจ้าหนี้อาจยึดหรืออายัดขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1488

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (58.136.xxx.xxx) 9 มิ.ย. 2558, 13:36

ความคิดเห็นที่ 169

ทรัพย์สินซึ่งอาจเอามาชำระหนี้ในคดีล้มละลายได้เฉพาะทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 109 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย 2483 ทั้งนี้ สินสมรสที่ยังไม่ได้แบ่งซึ่งเป็นของบิดา เจ้าหนี้อาจยึดหรืออายัดขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1488

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (58.136.xxx.xxx) 9 มิ.ย. 2558, 13:36

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก