กฎระเบียบ/การขายทอดตลาด|กฎระเบียบ/การขายทอดตลาด

กฎระเบียบ/การขายทอดตลาด

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

กฎระเบียบ/การขายทอดตลาด

ระเบียบข้อกฎหมายการขายทอดตลาด

บทความวันที่ 21 ธ.ค. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 45709 ครั้ง


บังคับคดี

กฎระเบียบ/การขายทอดตลาด

ระเบียบข้อกฎหมายการขายทอดตลาด

 

1. การขายทอดตลาดที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้เข้าสู้ราคาลงชื่อ พร้อมที่อยู่ในสมุดรายงานการขายทอดตลาด

 

2. ผู้ที่เข้าสู้ราคาในนามบุคคลอื่น ต้องแสดงใบมอบอำนาจต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ก่อนการขายทอดตลาด ถ้าไม่แสดงใบมอบอำนาจ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะถือว่า ผู้เข้าสู้ราคากระทำในนามของตนเอง ซึ่งถ้ามีกรณีจะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้เข้าสู้ราคาจะขอเปลี่ยนใส่ชื่อบุคคลอื่น โดยอ้างว่าตนเป็นตัวแทนมิได้

 

3. การเข้าสู้ราคาใช้วิธีให้ราคาด้วยปากเปล่า หากเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า ราคาต่ำไป เจ้าพนักงานบังคับคดี มีอำนาจถอนทรัพย์ออกจากการขายทอดตลาดได้

 

4. เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นราคาสมควรจะขานราคา พร้อมทั้งนับ 1 - 3 ในระหว่างนี้ผู้อื่นอาจเข้าสู้ราคาอีกได้ และก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ ผู้ให้ราคาสูงสุด อาจถอนคำสู้ราคาได้ โดยไม่ต้องผูกพันการให้ราคาของตน

 

5. การขายทอดตลาดบริบูรณ์ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขานราคา พร้อมทั้งนับ 3 และเคาะไม้

 

6. ผู้ซื้อทรัพย์จะต้องวางเงินเป็นประกันในการเสนอราคาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นจำนวนเงินคนละ 50,000.- บาท หรือตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษ และหากซื้อได้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาพร้อมทำสัญญาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันซื้อเป็นต้นไป

 

7. หากผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาดไม่วางเงินตามเงื่อนไข และเจ้าพนักงานบังคับคดีนำทรัพย์นั้น ขายทอดตลาดใหม่ได้ราคาต่ำกว่าราคาที่ผู้ซื้อเดิมให้ไว้ ผู้ซื้อเดิมจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

ประกาศเจ้าพนักงาน

 

     ด้วยกรมบังคับคดีได้รับการร้องเรียนจากจำเลย หรือผู้ที่ประสงค์จะประมูลซื้อทรัพย์หลายรายว่า ได้มีบุคคลมาทำการข่มขู่ หรือเรียกร้องเอาทรัพย์สิน เพื่อจะได้ไม่สู้ราคาให้สูง หรือเพื่อจูงใจเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ขายให้แก่ผู้ประมูลในราคาต่ำ หรือให้งดการขายกรมบังคับคดีขอเรียนว่า เจ้าพนักงานบังคับคดี มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้ออ้าง หรือการกระทำของบุคคลดังกล่าว การขายทอดตลาดนี้ ได้ดำเนินการตามคำสั่งศาล หากมีผู้หนึ่งผู้ใดเรียกร้องเงินจากผู้ประมูลซื้อทรัพย์ หรือจำเลยก็ตาม ขอได้โปรดแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบเพื่อ กรมบังคับคดีจะได้ดำเนินคดีอาญากับบุคคลดังกล่าวต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมบังคับคดี

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 200

ขอบสอบถามเรื่อง หากผู้ซื้อทรัพย์ซื้อทรัพย์จากกรมบังคับคดีแล้ว แต่กู้แบงค์ไม่ผ่าน เลยมา3เดือนแล้ว ไม่ทราบว่าคนซื้อจะคิดBlacklist ไม่ค่ะ. ปล้วถ้าสามารถหาคนอิ่นมาซื้อทรัพย์แทนจะได้มั้ยค่ะ

โดยคุณ Mukrawee 16 ก.ค. 2560, 14:03

ตอบความคิดเห็นที่ 200

กรณีตามปัญหา  แนะนำให้ท่านสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีดังกล่าว  และติดต่อกับสถาบันการเงินที่ท่านทำการขอกู้ยืมเงิน หรือหากมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 2 ส.ค. 2560, 15:50

ความคิดเห็นที่ 199

ซื้อที่ดินจากกรมบังคับคดีมาค่ะ ตอนนี้อยุ่ในขั้นตอนปิดประกาศ 30วัน เจ้าหน้าที่เซ็นเรียบร้อยแล้ว ระหว่างนี้ เราสามารถเข้าไปตกแต่งสวนได้เลยหรือไม่ค่ะ แล้วหากเเค้ามาตัดต้นไม้ในสวนออกไป เค้าผิดไหมค่ะ รบกวนขอความรุ้ จากผุ้รุ้หน่อยค่ะ

โดยคุณ Gam 7 พ.ค. 2560, 15:05

ตอบความคิดเห็นที่ 199

กรณีตามปัญหา  หากซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตามปพพ.มาตรา 455 แล้ว ฐานในฐานะเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์นั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ ตามปพพ.มาตรา 1336 ได้ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 2 มิ.ย. 2560, 15:56

ความคิดเห็นที่ 198

 อยากสอบถามค่ะ มีคดีกับธนาคารเกียรตินาคินเรื่องรถมาก่อนแล้วนำรถไปคืนทางธนาคารขายไปขาดทุน8หมื่นมาเรียกเก็บกับเรา ทางเราติดต่อไม่ได้ผ่านมาเกือบสิบปีธนาคารมายึดคอนโดให้กรมบังคับคดีขายทอดตลาด เราไปฟังนัดที่สามมีคนมาขอซื้อในราคาเริ่มต้น6หมื่นบาทแต่มีภาระหนี้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3แสนกว่า เรายกคัดค้านการซื้อรออีก30วันหลังจากนี้เราควรจะทำอย่างไรต่อ เราเป็นจำเลยที่1

โดยคุณ สุพัตรา 22 ก.พ. 2560, 18:57

ความคิดเห็นที่ 197

 รถยนต์กรมบังคับคดีสามารถขายทอดตลาดได้หรือเปล่าคะ

โดยคุณ 27 ม.ค. 2560, 23:31

ความคิดเห็นที่ 196

 กองบังคับคดีได้ประกาศขายต้นยางหลังจากที่ทำการยึดทรัพย์  เราได้ซื้อต้นยางมีตัวแทนจากกองบังคับคดีมาทำการปลดป้ายและนำค้อนมาเคาะการประมูล  พอเราเข้าตัดเจ้าของที่ได้มาแจ้งกับเราว่าที่ดินมันคนล่ะแปลงกัน  ตอนเราไปประมูลตัวแทนจากกองบังคับคดีเป็นคนมาเคาะประมูลทันจะผิดแปลงเป็นไปได้ไหมค่ะ  ตอนนี้ทางอีกฝั่งได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลว่ากองบังคับคดีประมาทเลินเล่อ  ประมูลผิดแปลงให้เราไปที่ศาลเดือนมกราคม ปี2560 แต่เราวางเงินไปหมดแล้ว  และทางอีกฝั่งก้อมากรีดน้ำยางของเรา  เราควรทำไงดีค่ะ

โดยคุณ นิสากร เลี้ยงวงษ์ 14 พ.ย. 2559, 22:58

ตอบความคิดเห็นที่ 196

 กรณีตามปัญหา ถือว่าท่านเป็นผู้ซื้อทรัพย์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีย่อมมีสิทธิที่จะร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่มิชอบเสียได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง มีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2579/2551 โจทก์จัดทำแผนที่ที่ตั้งของที่ดินและมอบรูปภาพทรัพย์แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าที่ดินที่จะขายทอดตลาดทั้งสองแปลงเป็นที่ดินที่อยู่ติดทางสาธารณะ โดยไม่แจ้งแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าที่ดินที่จะขายทอดตลาดมีที่ดินแปลงอื่นขวางกั้นอยู่ทำให้รถยนต์และบุคคลไม่สามารถเข้าไปสู่ที่ดินได้ เป็นการจงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์อันเป็นการฉ้อฉลผู้ซื้อทรัพย์ และการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ปรากฏอย่างชัดเจนในสำเนาโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงที่จะขาย เป็นผลทำให้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ระบุข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะขายไม่ตรงกับความเป็นจริง การกระทำของโจทก์และเจ้าพนักงานบังคับคดีทำให้ผู้ซื้อทรัพย์สำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์ จากที่ดินไม่ได้อยู่ติดทางสาธารณะ กลายเป็นที่ดินที่อยู่ติดทางสาธารณะ จึงฟังได้ว่าการขายทอดตลาดดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ชอบ ผู้ซื้อทรัพย์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีย่อมมีสิทธิที่จะร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่มิชอบเสียได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 23 พ.ย. 2559, 11:29

ความคิดเห็นที่ 195

 กรณีตามปัญหา ถือว่าท่านเป็นผู้ซื้อทรัพย์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีย่อมมีสิทธิที่จะร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่มิชอบเสียได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง มีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2579/2551 โจทก์จัดทำแผนที่ที่ตั้งของที่ดินและมอบรูปภาพทรัพย์แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าที่ดินที่จะขายทอดตลาดทั้งสองแปลงเป็นที่ดินที่อยู่ติดทางสาธารณะ โดยไม่แจ้งแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าที่ดินที่จะขายทอดตลาดมีที่ดินแปลงอื่นขวางกั้นอยู่ทำให้รถยนต์และบุคคลไม่สามารถเข้าไปสู่ที่ดินได้ เป็นการจงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์อันเป็นการฉ้อฉลผู้ซื้อทรัพย์ และการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ปรากฏอย่างชัดเจนในสำเนาโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงที่จะขาย เป็นผลทำให้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ระบุข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะขายไม่ตรงกับความเป็นจริง การกระทำของโจทก์และเจ้าพนักงานบังคับคดีทำให้ผู้ซื้อทรัพย์สำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์ จากที่ดินไม่ได้อยู่ติดทางสาธารณะ กลายเป็นที่ดินที่อยู่ติดทางสาธารณะ จึงฟังได้ว่าการขายทอดตลาดดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ชอบ ผู้ซื้อทรัพย์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีย่อมมีสิทธิที่จะร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่มิชอบเสียได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 23 พ.ย. 2559, 11:29

ความคิดเห็นที่ 194

  เช่าตึกแถวจากพ่อของเพื่อน ชำระค่าเช่ารายเดือนว่งมัดจำ 10000บาท โดยสัญญาเป็นชื่อพ่อของเพื่อน อาศัยมาได้ประมาณ 8 เดือนจึงทราบว่าตึกแถวดังกล่าวถูกธนาคารยึดและขายทอดตลาดแล้ว แต่ชื่อเจ้าของบ้าน(คนที่ถูกฟ้อง) กลับเป็นลูกน้องของพ่อเพื่อน ตึกนี้เราลงทุนตบแต่งติดแอร์ เดินระบบไฟ อินเตอร์เน็ต และอื่นๆ ไปเป็นเงินประมาณแสนกว่าบาทได้ ของเยอะมากถ้าต้องย้ายหาเงินไม่ทันแน่ๆค่ะ  อยากรบกวนสอบถามว่า

1. ถ้ามีคนซื้อตึกแถวดังกล่าวจากการประมูลแล้วเราต้องย้ายออกภายในระยะเวลากี่เดือนคะ จะแจ้งล่วงหน้าหรือไม่
2. ค่าเช่าจ่ายทุกเดือนมีหลักฐานครบ หลังจากนี้เราต้องจ่ายให้ใครคะ หรือไม่ต้องจ่ายแล้วคะ
3. ค่าขนย้ายเราเรียกร้องได้ไหม 
4. เราเปิดร้านขายของชั้นล่าง และพักอาศัยชั้นบน ย้ายร้านทำให้เสียรายได้เป็นจำนวนมากใครจะเป็นผู้รับผิดชอบคะ
5. ถ้าพ่อของเพื่อนทราบอยู่แล้วว่าตึกจะถูกยึดขายทอดตลาดแต่ยังเอามาปล่อยเช่าโดยเก็บค่าเช่าไว้เองหรือโดยที่เจ้าของบ้าน (ที่มีชื่อถูกฟ้อง) ไม่ได้รับทราบด้วย พ่อเพื่อนมีความผิดไหมคะ สามารถเอาผิดได้หรือไม่
6. ถ้าต้องการยื่นกู้เพื่อซื้อตึกหลังนี้ต้องติดต่อใครบ้างคะ.                                            ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ

3. 
3. ค่า
 
โดยคุณ แป็ม 28 ก.ค. 2559, 07:57

ตอบความคิดเห็นที่ 194

 หากตึกแถวเป็นของลูกน้องของพ่อเพื่อนท่านซึ่งไม่ใช่ผู้ให้เช่า กรณีดังกล่าวถือว่าผู้ให้เช่าผิดสัญญา ต้องรับผิดเพราะทำให้ผู้เช่าถูกรอนสิทธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 549 แนะนำให้ท่านนำเรื่องเข้าพบทนายความเพื่อดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของท่านต่อไปครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 3 ส.ค. 2559, 11:02

ความคิดเห็นที่ 193

 หากตึกแถวเป็นของลูกน้องของพ่อเพื่อนท่านซึ่งไม่ใช่ผู้ให้เช่า กรณีดังกล่าวถือว่าผู้ให้เช่าผิดสัญญา ต้องรับผิดเพราะทำให้ผู้เช่าถูกรอนสิทธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 549 แนะนำให้ท่านนำเรื่องเข้าพบทนายความเพื่อดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของท่านต่อไปครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 3 ส.ค. 2559, 11:02

ความคิดเห็นที่ 192

 อยากทราบว่าเมื่อประมูลได้แล้วยังหาเงินได้ไม่ครบภายใน 15วันแต่ได้ขยายเวลาการชำระเงินแต่ไม่ได้ระบุว่าเมื่อไรจะขยายได้ไหมค่ะร้อนใจมากกลัวขยายไม่ได้ผู้รู้กรุณาช่วยตอบด้วยขอบคุณค่ะ

โดยคุณ จริน 19 มิ.ย. 2559, 16:32

ตอบความคิดเห็นที่ 192

 กรณีเป็นการประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด หากมีเหตุในการขอเลื่อนเวลาการชำระเงิน (เช่น อยู่ระหว่างขอสินเชื่อกับธนาคาร) ย่อมมีสิทธิขอเลื่อนระยะเวลาการชำระเงินค่าซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 22 มิ.ย. 2559, 15:44

ความคิดเห็นที่ 191

 กรณีเป็นการประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด หากมีเหตุในการขอเลื่อนเวลาการชำระเงิน (เช่น อยู่ระหว่างขอสินเชื่อกับธนาคาร) ย่อมมีสิทธิขอเลื่อนระยะเวลาการชำระเงินค่าซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 22 มิ.ย. 2559, 15:44

ความคิดเห็นที่ 190

 คืออยากจะสอบถามว่า ผมจ่ายหนี้จากธนาคาร บ.ส.ก.. เสร็จแล้ครบทวน ซึ้งทางบ.ส.ก.บอกว่าให้ผม ไปทำการไถ่ถอน โฉนดกับศาล ซึ้งที่ผมอยากรุ้คือเรา ต้องเสียเงิน ค่าไถ่ถอนอีกเท่า ไร แล้วค่าโอนบ้านอีกเท่าไร สรุปง่ายๆคือผมต้องเสียเงินให้ใครบ้าง เพิ่มเติมบ้านหลัง ที่ซื้ออยุ่ได้โดนขายถอดตลาดไปแล้ว บ.ส.ก. มาซื้อไปทำให้เราจ่ายกับ บ.ส.ก. จ่ายหมดแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจว่า เราจะได้โฉนด ตอนไหน ??  รบกวนผู้รุ้มาตอบด้วยนะคับ

โดยคุณ เอ 29 ม.ค. 2559, 21:27

ความคิดเห็นที่ 189

 ผมซื้อบ้านมาจากกรมบังคับคดีและโอนโฉนดมาเป็นระยะเวลาปีครึ่งแล้ว  เจ้าของเดิมจำเลยย้ายออกตกลงค่าขนย้ายพร้อมรับเงินและลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน   ผมเข้าครอบครอง โดยทาสีบ้าน     และในทะเบียนบ้านก็มีซื่อผมเป็นเจ้าบ้านมาหกเดือนแล้ว   ซึ่งตอนนี้ผมได้เข้าอยู่แล้ว      จำเลยอยากได้บ้านคืน   แต่ไม่ยอมซื้อกับเรา   โดยจะไปฟ้องศาล   ว่าการขายนั้นไม่ชอบ    ผมไม่สบายใจเป็นอย่างมาก  จึงขอคำตอบจากท่านด้วยครั้บ

โดยคุณ 21 ม.ค. 2559, 09:41

ตอบความคิดเห็นที่ 189

ท่านควรนำรายละเอียดคดีมาปรึกษาทนายเพื่อแก้ต่างต่อสู้คดี ตลอดทั้งการดำเนินคดีฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าของเดิมหากฝ่ายนั้นฟ้องคดีโดยใช้สิทธิไม่สุจริตตาม ป.พ.พ.มาตรา 55, 420

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 8 มี.ค. 2559, 11:07

ความคิดเห็นที่ 188

ท่านควรนำรายละเอียดคดีมาปรึกษาทนายเพื่อแก้ต่างต่อสู้คดี ตลอดทั้งการดำเนินคดีฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าของเดิมหากฝ่ายนั้นฟ้องคดีโดยใช้สิทธิไม่สุจริตตาม ป.พ.พ.มาตรา 55, 420

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 8 มี.ค. 2559, 11:07

ความคิดเห็นที่ 187

ที่ดินและบ้านที่เราเอาไปค้ำให้ผู้อื่นกับธนาคารโดยไม่ได้ส่งแต่พอถึงกำหนดไม่ได้ชำระหนีธนาคารจึงได้ขายทอดตลาดและมีผู้ซื้อมาทำการซื้อต่อโดยที่ธนาคารไม่ติดต่อหรือแจ้งเจ้าของบ้านและมาทำการยึดบ้าน แบบนี้เรารู้ทีหลังเราสามารถจะถ่ายถอนบ้านคืนได้หรือไม่อย่างไรค่ะ

โดยคุณ เสาวลักษณ์ 25 ธ.ค. 2558, 17:20

ตอบความคิดเห็นที่ 187

หากท่านซึ่งเป็นลูกหนี้หากท่านเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาเห็นว่า ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ท่านซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุดังกล่าวอาจยื่นคำร้องต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการดำเนินการบังคับคดีนั้นก็ได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 296 วรรคสอง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 4 ก.พ. 2559, 09:53

ความคิดเห็นที่ 186

หากท่านซึ่งเป็นลูกหนี้หากท่านเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาเห็นว่า ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ท่านซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุดังกล่าวอาจยื่นคำร้องต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการดำเนินการบังคับคดีนั้นก็ได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 296 วรรคสอง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 4 ก.พ. 2559, 09:53

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก