สิทธิ์การเป็นเจ้าของ|สิทธิ์การเป็นเจ้าของ

สิทธิ์การเป็นเจ้าของ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สิทธิ์การเป็นเจ้าของ

กรณีที่ผมทำสัญญาเช่าชื้อและมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถยนต์(รถยนต์มือสอง)

บทความวันที่ 30 ก.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10163 ครั้ง


สิทธิ์การเป็นเจ้าของ


            กรณีที่ผมทำสัญญาเช่าชื้อและมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถยนต์(รถยนต์มือสอง) แต่ผมให้บุคคลอื่นเป็นผู้ส่งค่างวด กรณีนี้ใครจะเป็นเจ้าของรถยนต์ ตามกฎหมาย ทางทีมงานได้ตอบมาว่า กรรมสิทธ์ในรถยนต์นั้นยังคงเป็นของผู้เช่าซื้อ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ โดยท่านในฐานะเป็นผู้เช่าซื้อมีสิทธิเพียงเป็นผู้ใช้สอยรถยนต์ได้ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ  คำถามเพิ่มเติมถามว่า
           ผู้ที่ส่งค่างวดรถจนครบกำหนดสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้ส่งนั้นไม่ใช่เป็นผู้ซึ่งทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ผู้ที่ส่งค่างวดนั้นมีกรรมสิทธ์ที่จะเป็นเจ้าของรถหรือครอบครองหรือใช้สอยรถยนต์ดังกล่าวได้หรือไม่ (รถยนต์ดังกล่าวนั้น ได้ผ่อนชำระครบสัญญาเรียบร้อยแล้ว และบริษัทได้ทำการโอนไปให้กับผู้ทำสัญญาเช่าซื้อเรียบร้อยแล้ว)


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์

           พฤติการณ์แห่งการกระทำระหว่างท่านกับผู้ที่ส่งค่างวดรถคันที่เช่าซื้อและได้ครอบครองใช้สอย จึงเข้าลักษณะเป็นตัวการตัวแทนกัน เมื่อผู้ส่งค่างวดได้ชำระเงินค่าเช่าซื้อในนามของท่านผู้เช่าซื้อครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อแล้ว กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จึงตกแก่ท่านในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ส่งค่างวด กรณีจึงมีสิทธิ์ที่ท่านจะขวนขวายได้มาในนามของตนเอง แต่โดยฐานที่ทำการแทนผู้ส่งค่างวดซึ่งเป็นตัวการ ท่านมีหน้าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์แห่งรถยนต์นั้นให้แก่ผู้ส่งค่างวดนั้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 810 วรรคสอง, มาตรา 572

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

 ตาม ป.พ.พ.มาตรา 810 วรรคสอง, มาตรา 572 ผู้ส่งค่างวดต้องนำหลักฐานอะไรบ้างเพื่อยืนยันว่าตนเป็นผู้ส่งค่างวด

โดยคุณ วุฒิชัย จันสม 10 ก.พ. 2557, 08:14

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก