กฏหมายแรงงาน (นายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้าง)|กฏหมายแรงงาน (นายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้าง)

กฏหมายแรงงาน (นายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้าง)

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

กฏหมายแรงงาน (นายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้าง)

ทางผมและพนักงานอีก 2 คน โดนนายจ้างหักเงิน โดยไม่แจ้งล่วงหน้าและไม่มีการคุยชี้แจง

บทความวันที่ 8 มิ.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 14601 ครั้ง


กฏหมายแรงงาน (นายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้าง)

          ทางผมและพนักงานอีก 2 คน  โดนนายจ้างหักเงิน  โดยไม่แจ้งล่วงหน้าและไม่มีการคุยชี้แจง  ผมเลยอยากถามว่าทางบริษัทฯ ทำได้หรือไม่  เพราะบริษัทฯ ก็ไม่มีสวัสดิการอะไรให้พนักงานอยู่แล้ว และทำงานไม่มีวันหยุด ไม่มี ค่าล่วงเวลา ไม่เคยมีกฏระเบียบของบริษัทฯให้อ่าน ในสลิปเงินเดือนลงไว้แค่ว่า เงินเดือน เท่าไหร่ และ หักประกันสังคมเท่าไหร่ แล้วก็ไม่อะไรเลย ลางานก็ไม่ได้ รบกวนสอบถามด้วยครับ (บริษัท ชื่อ F.K AVIATION CO.,LTD)  ชื่อบริษัท จะเปลี่ยนบ่อยมาก

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
1.  บริษัทไม่มีสิทธิที่จะหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างโดยพลการ  และโดยที่พนักงานหรือลูกจ้างไม่ยินยอมในการหักเงินด้วยนั้น
2. ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวัตถุประสงค์โดยสัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า 1 วัน  โดยวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 6 วัน  ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้ากำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์วันใดก็ได้    ตามความแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา 28  ดังนั้น  ท่านจึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานดังกล่าว  ที่จะมีสิทธิเรียกวันหยุดประจำสัปดาห์จากนายจ้างได้ตามกฎหมาย
3.  และหากท่านได้ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานให้แก่บริษัทนายจ้าง  ท่านก็ย่อมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกค่าล่วงเวลาจากบริษัทได้ในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ  ตามความแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 61
4.  ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานดังกล่าว  ได้กำหนดให้ท่านซึ่งเป็นลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  ตามมาตรา 39  แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว  ดังนั้น  ท่านย่อมมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ตามกฎหมาย  นายจ้างไม่มีสิทธิปฏิเสธบอกปัดไม่ให้ท่านลา

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541
มาตรา 28
  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน โดยวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกินหกวัน นายจ้างและลูกจ้างอาจ
ตกลงกันล่วงหน้ากำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์วันใดก็ได้
ในกรณีที่ลูกจ้างทำงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าสะสมวันหยุดประจำสัปดาห์และเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกัน

มาตรา 39 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน
(2) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
(3) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม
(4) งานที่ทำในเรือ
(5) งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 61 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 36

ผมลาป่วยมีใบรับรองแพทแต่นายจ้างไม่จ่ายเชอวิจชาร์จผมจะฟ้องอย่างไรคับ

โดยคุณ ชาติชายอุคำ 2 ต.ค. 2560, 12:21

ความคิดเห็นที่ 35

 หนูไม่สบายโทรลาป่วยแล้ว

มีใบรับรองแพทย์ แพทย์ให้หยุด2วัน

แต่บริษัทเช็คขาดงาน แล้วให้ใบเตือน 

หนูต้องทำไงต่อค่ะ  

โดยคุณ 14 ม.ค. 2560, 13:15

ความคิดเห็นที่ 34

 ผมได้ทำงานเต็มเดือนแต่ มีอุปกรณ์ในที่ทำงานหายไปซึ่งผมไม่ได้ดูแลคนเดียว

ซึ่งบริษัทไม่ยอมออกเงินเดือนให้ ผมฟ้องได้ไหมคับ

โดยคุณ มานพ 2 ธ.ค. 2559, 16:50

ความคิดเห็นที่ 33

 ยากรู้ว่าเป็นลูกน้องของผู้รับเหมาในไซงานก่อส้างแต่ผมออกครึ่งวันเขาไมจ่ายค่าแรงเขาบอกว่าหักค่าเสียเวลาจะฟ้องร้องได้ไหมคับผมยากจะรู้คับ  อีกหนึ่งคับค่าแรง300บาทแค่พนักงานรายวันแต่ถูกหักภาษีถูกไหมคับ

โดยคุณ 5 พ.ย. 2559, 00:28

ความคิดเห็นที่ 32

 ผมเป็นพนักงานรายวันอยากรุ้ว่า ไม่จ่ายค่าจ้างวันหยุด มีความผิดหรือไม โทรศัพท์ไปสอบถามแร้ว3ครั้ง

แต่ยังเพิกเสย 

โดยคุณ จัตุพล 16 ต.ค. 2559, 19:54

ความคิดเห็นที่ 31

 รบกวนถามเรื่องล่าออกจากงานแลัวโดนหักตังไปหมดแลัวจะไปเรียกร้องอะไรได้บ้างคับ

โดยคุณ Nattapong Pongudom 4 ก.ย. 2559, 15:58

ความคิดเห็นที่ 30

 กรณีที่เราออกงานแต่เปนหนี้พนักงานด้วยกันบริษัทมีสิทรหักเงินเราไปไห้พนักงานคนนั้นได้เหรอ

โดยคุณ สุภัชชา 21 มิ.ย. 2559, 07:34

ความคิดเห็นที่ 29

 งงไงครับ555+ ศึกษาเรียนรู่ก็ไม่เป้น

โดยคุณ กันสาว 9 มิ.ย. 2559, 10:00

ความคิดเห็นที่ 28

 "ปริมาณเรซูเม่เข้ามาเยอะ ทำให้มีโอกาส เลือกคนได้มากขึ้น ชอบ Super Resume ที่ให้ข้อมูลได้ละเอียด และมีการบริการที่รวดเร็วทันใจ" 

Canon Hi-Tech (Thailand) Ltd., Ayuthaya
 
 
โดยคุณ นายจ้าง 9 มิ.ย. 2559, 09:57

ความคิดเห็นที่ 27

 กฎที่ดีครับ159

โดยคุณ รานส 9 มิ.ย. 2559, 09:54

ความคิดเห็นที่ 26

 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

โดยคุณ 64354 9 มิ.ย. 2559, 09:52

ความคิดเห็นที่ 25

 ผมกับพนักงานรวม 20 กว่าคน นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง ได้ไปร้องคุ้มครองแรงงาน  คุ้มครองแรงงานได้ออกคำสั่งแล้ว แต่นายจ้างยังเพิกเฉย  คุ้มครองแรงงานจะเป็นผู้พ้องศาลแรงงานต่อใช่หรือไม่

โดยคุณ นายฐนกร สุธัมรส 22 ธ.ค. 2558, 21:11

ความคิดเห็นที่ 24

 ผมทำงานบริษัท  ซันหลุยห์ ฟูดส์ ทำได้หนึ่งเดือนกับยี่สิบห้าวัน เดือนแรกได้รับเงินเต็มจำนวน15000 บาท ค่าจ้างสูงเพราะต้องวิ่งสองสาขา เงินโอนเข้าบัญชีล่าช้าบ้างกำหนด เงินออกทุกวันที่ 1 ตอนเย็นแต่กว่าจะได้ก้อวันที่4 ไม่มีสลิปมีมีบัตรตอก...พอถึงวันที่25 บริษัทเลิกจ้างเพราะยอดขายไม่ค่อยดี ยุบสาขาเลิกขายในห้างสรรพสินค้านี้ แต่เขายังมีอีกหลายสาขา แจ้งว่าจะเคลียเงินให้ ผมโทรสอบถามรับสายแล้วตัดสายทิ้ง..คือง่ายๆไม่จ่ายเงินให้ผมมีสิทธิ์เรียกร้องเงินเดือน ได้หรือไม่ครับ

โดยคุณ ครรชิต 5 ธ.ค. 2558, 19:33

ความคิดเห็นที่ 23

 ขอรบกวนหน่อยนะคะคือดิฉันกับสามีได้ไปทำงานรับจ้อบชั่วคราวกับบริษัทซับคอนแทรคแห่งหนึ่งในชลบุรีระหว่างวันที่28ตุลาคม-7พฤศจิกายน58ได้เสร็จจ้อบไปเรียบร้อยแล้วและนัดคุยกันแต่แรกว่าจะจ่ายเงินให้วันที่9หรือ10พฤศจิกายน58แต่ณ.เวลานี้ก้อไม่มีทีท่าว่าจะจ่ายเงินดังกล่าวสอบถามแล้วก้อไม่ให้คำตอบจะทำอย่างไรเีคะคือกรณีนี้เราไม่มีสัญญาการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะเป็นงานที่ว่าจ้างทำชั่วคราวไม่ได้เซ็นสัญยาไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีคะแต่มีพนักงานของบริษัทที่ดิฉันไปทำอยู่เขารู้เห็นอยู่คะ732

โดยคุณ เพลินจิต คงมั่น 10 พ.ย. 2558, 19:39

ความคิดเห็นที่ 22

อยากทราบว่า ถ้าเราทำงานแค่ 3 , 4 วัน หรือกี่วันก็ตาม มีข้อกำหนดไหมว่า จะได้ค่าจ้างไหม ต้องทำกี่วัน หรือไม่กำหนด จะกี่วันก็ได้ มาตราไหนค่ะ อยากรู้ไว้ค่ะ

โดยคุณ ขวัญ 14 ส.ค. 2558, 17:43

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก