การบอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ 2541|การบอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ 2541

การบอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ 2541

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การบอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ 2541

  • Defalut Image

สำหรับสัญญาจ้างไม่มีกำหนดเวลา นายจ้างและลูกจ้างตกลงการให้มีการบอกกล่าวล่วงหน้า

บทความวันที่ 3 ก.ย. 2560, 11:30

มีผู้อ่านทั้งหมด 2755 ครั้ง


การบอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ 2541

              สำหรับสัญญาจ้างไม่มีกำหนดเวลา นายจ้างและลูกจ้างตกลงการให้มีการบอกกล่าวล่วงหน้านานกว่า 1 รอบของการกำหนดจ่ายค่าจ้างก็ได้แต่ไม่เกิน 3 เดือนก็ย่อมทำได้ ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย เมื่อนายจ้างบอกกล่าวล่วงหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย นายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างผู้เป็นเป็นโจทก์
อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 10548/2559

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ทางนายจ้างจำเปนไหมที่ต้องแจ้งวันที่เลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างและรายชื่อลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างให้ลูกจ้างได้ทราบอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 60 วัน ก่อนจะเลิกจ้างค่ะ


โดยคุณ ภาณิภัทร 14 ต.ค. 2560, 12:08

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก