โทษของการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์|โทษของการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

โทษของการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

โทษของการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ผมขายสินค้าเสื้อผ้าที่มีลิขสิทธิ์แล้วโดนจับ ผมมีสินค้าที่ 50 ตัว ผมขายอยู่ที่ราคา 200 บาท

บทความวันที่ 4 พ.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 158929 ครั้ง


โทษของการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

         ผมขายสินค้าเสื้อผ้าที่มีลิขสิทธิ์แล้วโดนจับ ผมมีสินค้าที่ 50 ตัว ผมขายอยู่ที่ราคา 200 บาท ตามตลาดนัดกลางคืน ถ้าผมไม่ยอมจ่ายเงินพวกที่มาจับ แต่ยอมขึ้นศาสดำเนินคดี ผมจะโดนบทลงโทษ ยังไงมั้งครับ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
          กรณีที่ท่านได้ขายสินค้าเสื้อผ้าที่มีลิขสิทธิ์  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ย่อมถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  ซึ่ง ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  มาตรา 31  ได้กำหนดไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  ถ้าผู้นั้นได้ขาย  มีไว้เพื่อขาย  เสนอขาย ให้เช่า  เสนอให้เช่า  ให้เช่าซื้อ  หรือเสนอให้เช่าซื้อแก่งานนั้น  เพื่อหากำไร  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำละเมิดลิขสิทธิ์
         ซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว  ผู้กระทำต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าการกระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวนั้น  เป็นการกระทำเพื่อการค้า (ซึ่งกรณีของท่านที่ขายสินค้าเสื้อผ้าดังกล่าว  ก็เป็นการกระทำเพื่อการค้า)  ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 70
        อนึ่ง  เรื่องของท่านดังกล่าว ที่โดนจับข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าเสื้อผ้านั้น  เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้ามาปรึกษาที่สำนักงานทนายคลายทุกข์  เพราะการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวนั้น  เป็นเรื่องที่สามารถตกลงเจรจากับเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อชดใช้ค่าเสียหายได้  ซึ่งการเข้าเจรจากับทางเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมทำได้ตลอดเวลา   แต่ท่านควรให้ทนายความเข้าเจรจาแทนท่าน  เพราะขั้นตอนในการเจรจานั้นต้องใช้ผู้ที่ชำนาญการในการเจรจา  แนะนำให้ท่านจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีของท่านเข้ามาที่สำนักงานเพื่อเจรจาต่อไป

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
มาตรา 31
  ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(1)  ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
(2)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3)  แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
(4)  นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

มาตรา 70  ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 391

สอบถามค่ะ ในกรณี เจอบุหรี่ปลอดภาษีภายในบ้าน 2 กล่อง ตามกฏหมายหรือขึ้นศาล จะเสียค่าปรับเท่าไรคะ

โดยคุณ ตีน 16 ต.ค. 2560, 01:31

ความคิดเห็นที่ 390

สอบถามหน่อยครับ หากนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจำพวกอุปกรณ์กีฬาที่เป็นของแท้มาขาย โดยนำเข้าผ่าน Ebay Aliexpress หรืออื่นๆ แต่มีตัวแทนจำหน่ายแล้วในไทย เพราะตัวแทนในไทยขายแพง เราจะมีความผิดหรือไม่ครับ

โดยคุณ lektum 4 ส.ค. 2560, 07:21

ตอบความคิดเห็นที่ 390

 หากนำเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีการเสียภาษี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ไม่มีความผิดครับ


โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 29 ส.ค. 2560, 14:08

ความคิดเห็นที่ 389

ซื้อรองเท้ามือ2 มาขายงานแท้ผิดลิขสิทธิ์หรือไม่ครับจำเป็นต้องจดทะเบียนการค้าไหมครับ

โดยคุณ คำรณ 15 ก.ค. 2560, 10:19

ความคิดเห็นที่ 388

 ผมโดนจับผ้าห่มลายโดเรมอล3ผืนครับขายอยู่ผืนละ300ขึ้นศาลจะโดนปรับกี่บาทครับ

โดยคุณ 26 ก.พ. 2560, 10:23

ความคิดเห็นที่ 387

ผลิตเสื้อผ้าเด็ก มีผู้ผลิตผ้า ผลิตผ้าลายการ์ตูนย์ลิขสิทย์ ออกมา แบบนี้เราซื้อผ้าไปตัดแล้วผลิตเสื้อผ้สออกมาจะผิดไหมค่ะ

โดยคุณ วันเพ็ญ 23 ม.ค. 2560, 11:13

ความคิดเห็นที่ 386

  ขอสอบถามคะ ถ้าสมมติเราสั่งกระเป๋าanelloตามเว็บที่มีราคาถูกมาตั้งขายหน้าร้าน แต่กระเป๋าเป็นเกรดaเราจะมีความผิดมั้ยคะ

โดยคุณ opal 5 ม.ค. 2560, 18:07

ตอบความคิดเห็นที่ 386

 หากเป็นสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ แล้วนำมาขายโดยไม่ขออนุญาต อาจมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้ครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 18 ม.ค. 2560, 15:20

ความคิดเห็นที่ 385

 หากเป็นสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ แล้วนำมาขายโดยไม่ขออนุญาต อาจมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้ครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 18 ม.ค. 2560, 15:20

ความคิดเห็นที่ 384

 ซีดี ดีวีดี เถื่อนถ้านำไปขายแล้วโดนจับโทษคืออะไรครับ

ใครรู้บอกกันด้วยถือซะว่าทำเพื่ออนาคตของชาติ

จาก นักเรียนม.1

โดยคุณ จะทำการบ้าน 18 ธ.ค. 2559, 16:53

ความคิดเห็นที่ 383

 ถ้าเราไปซื้อเสื้อลายลิขสิทธิ์ที่เขาเปิดขายสต้อคตอนปีใหม่จากร.งมาขายตลาดนัดจะโดนจับมั้ยคะ

โดยคุณ 11 ธ.ค. 2559, 22:27

ตอบความคิดเห็นที่ 383

 โดนแน่นอนครับ

โดยคุณ ผู้แสดงความคิดเห็น 18 ธ.ค. 2559, 16:50

ตอบความคิดเห็นที่ 383

 กรณีตามปัญหา  ถ้าท่านซื้อเสื้อลายลิขสิทธิ์มาใช้  โดยไม่ได้ใช้ในทางการค้า ก็จะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 27  การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้

            (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
            (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
 มาตรา 31 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
            (1) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
            (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
            (3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
            (4) นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 22 ธ.ค. 2559, 14:24

ความคิดเห็นที่ 382

 โดนแน่นอนครับ

โดยคุณ ผู้แสดงความคิดเห็น 18 ธ.ค. 2559, 16:50

ความคิดเห็นที่ 381

 กรณีตามปัญหา  ถ้าท่านซื้อเสื้อลายลิขสิทธิ์มาใช้  โดยไม่ได้ใช้ในทางการค้า ก็จะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 27  การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้

            (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
            (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
 มาตรา 31 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
            (1) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
            (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
            (3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
            (4) นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 22 ธ.ค. 2559, 14:24

ความคิดเห็นที่ 380

 สวัสดีคับวันนี้ผมโดนตำรวจนอกเครื่องแบบจับข้อหาของหนีภาษี

ตอนนี้ผมขายของตลาดนัดคับสินค้าเกียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือช่าง คือยี่ห้อดังคือ มากิต้า แต่ของผมขายเป็นยี่ห้อ มาซากิ เขาบอกไม่ได้มาจับลิขสิทธ์แต่จับหนีภาษี ผมก็เลยอยากรู้ว่าผมขายของตลาดนัดนีผมต้องไปเสียภาษีตงไหนคับทำอย่างไรและมีโทษปรับอย่างไร ลบกวนผู้รู้ช่วยตอบผมหน่อยคับ ขอบคุณคับ

โดยคุณ golf 17 พ.ย. 2559, 22:57

ตอบความคิดเห็นที่ 380

 ท่านสามารถสอบถามเรื่องดังกล่าวได้ที่กรมศุลกากร

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 23 พ.ย. 2559, 11:42

ความคิดเห็นที่ 379

 ท่านสามารถสอบถามเรื่องดังกล่าวได้ที่กรมศุลกากร

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 23 พ.ย. 2559, 11:42

ความคิดเห็นที่ 378

 อยากรู้ ขายกางเกงยีนส์มือสอง....ที่มีลิขสิทธ์....ผิดหรือป่าว

โดยคุณ wichai. bangchan-ad 4 ต.ค. 2559, 16:06

ความคิดเห็นที่ 377

 ถามหน่อยค่ะ ร้านทำเบาะรถมอเตอร์ไซค์ที่มีหนังเป็นภาพลายการตูนลิขสิทธิ์ ตราสัญลักษณ์สโมสรฟุตบอล. อย่างนี้ถือว่าผิดไหมค่ะ.  ถ้าผิดทำไมยังปล่อยให้มีอยู่ค่ะ 

โดยคุณ โอริโอ 27 ก.ย. 2559, 02:10

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก