งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

โดนคดีขับเสพโทษเป็นอย่างไร

ดิฉันมีเรื่องสอบถามค่ะ เนื่องจากคนงานของดิฉันโดนตำรวจจับข้อหาขับเสพ

บทความวันที่ 2 ก.พ. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 61288 ครั้ง


โดนคดีขับเสพโทษเป็นอย่างไร

 

          ดิฉันมีเรื่องสอบถามค่ะ เนื่องจากคนงานของดิฉันโดนตำรวจจับข้อหาขับเสพ (ตรวจฉี่เป็นสีม่วงแต่ไม่มียาพกติดตัว) จำนวน 3 คน ตำรวจส่งเรื่องไปที่ศาลแล้ว ตอนนี้ให้ไปรายงานตัวทุก 12 วัน จำนวน 4 ครั้ง หลังจากนั้นศาลจะตัดสินความผิด ดิฉันอยากรู้ว่าคนงานของดิฉันจะโดนลงโทษอย่างไรบ้างค่ะ

-  คนที่ 1 ไม่มีประวัติการโดนจับกุมแต่อย่างใดเลย นี่เป็นคดีครั้งแรก
-  คนที่ 2 เคยโดนจับคดีเสพยาเสพติด(ยาบ้า)มาแล้ว แต่อยู่ในช่วงรอลงอาญา 2 ปี
-  คนที่ 3 เคยติดคุกข้อหาทำร้ายร่างกายมาก่อน  ตอนเป็นวัยรุ่น จำนวน 2  ปี  จากนั้นโดนข้อหายาเสพติดพร้อมกับคนที่2 แต่ให้ไปบำบัดที่ค่ายทหารจำนวน 6 เดือน ไม่มีรอลงอาญา แต่อยู่ในช่วงติดตามผล(ต้องไปรายงานตัว 1-2 เดือนครั้ง เหลืออีก 2 ครั้งก็หมด)
          ดิฉันอยากทราบว่าพวกเค้าแต่ละคนจะโดนศาลพิพากษาอย่างไรบ้างค่ะ ต้องติดคุก หรือเสียค่าปรับเท่าไหร่ และถ้าติดคุกมีทางแก้ไขอะไรมัยค่ะ เพราะดิฉันต้องเตรียมคนงานเพื่อทำงานค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้า

คำแนะนำทนายคลายทุกข์

          คนงานของคุณทั้ง 3 คน มีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ทวิ  และมีบทลงโทษตาม มาตรา 157/1  และอาจถูกลงโทษตามกฎหมายยาเสพติดอีก

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 43 ทวิ
ห้ามมิให้ผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
           ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอำนาจจัดให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่รถบางประเภทตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าได้เสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามวรรคหนึ่งหรือไม่ และหากผลการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าผู้ขับขี่นั้นไม่ได้เสพก็ให้ผู้ขับขี่นั้นขับรถต่อไปได้
          ในกรณีที่ผู้ขับขี่ตามวรรคสองไม่ยอมให้ตรวจสอบ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีเพื่อให้การตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็วและเมื่อผู้นั้นยอมรับการตรวจสอบแล้ว หากผลการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าไม่ได้เสพ ก็ให้ปล่อยตัวไปทันที
          การตรวจสอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 157/1  ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการที่ให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา 43 ทวิ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ตรวจการที่ให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา 43 ตรี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
          ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
          ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
          ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
          ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 43

อยากสอบถามว่าแฟนหนูโดนจับคดีเสพขับศาลตัดสินมา6เดือนแต่ตัดไปแร้วเดือนกว่าอยากรู้ว่าแฟนจะได้อทัยมั้ยค่ะ

โดยคุณ ศศิธร อินอ่อน (182.232.xxx.xxx) 9 เม.ย. 2560, 12:11

ความคิดเห็นที่ 42

ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับ ข้าพเจ้าเคยถูกดำเนินคดี ขับเสพ รถ4ล้อ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นครั้งแรก  และ เป็นความผิดครั่งแรง

ในอนาคต ผมมีสิทธิ์ เข้าสอบเกี่ยวกับงานทางราชการได้หรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ

โดยคุณ นาย.พงศ์สุบรรน เป่าทุ้ย (101.109.xxx.xxx) 10 มี.ค. 2560, 06:38

ความคิดเห็นที่ 41

 อยากสอบถามว่าถ้าหากโดนจับข้อหาขับเสพเเละไม่มีใบขับขี่ยอมให้จับกุมเเต่โดยดียอมรับการเสพยาเเต่ตำรวจเเจ้งข้อกล่าวหาลงในใบจับกุมว่าพยายามหลบหนีการจับกุมปฏิเสธการเสพยาทำให้มีผลต่อการตัดสินของศาลทำให้ผู้ต้องหาต้องถูกคุมขังโดยถูกกล่าวหาเกินจริงของเจ้าพนักงานศาลตัดสินไม่ยอมให้อุทรณ์จะทำอย่างไงคะ

โดยคุณ ธารารัตน์ สระ (49.230.xxx.xxx) 1 มี.ค. 2560, 10:27

ความคิดเห็นที่ 40

 ผมขอปรึกษาเรื่องคดีขับเสพหน่อยครับถ้าเราพึ่งออกจากเรือนจำมามีโทษรอลงอาญาอยู่แต่โดนจับในคดีขับเสพเราจะประกันตัวได้มั้ยครับแล้วถ้าประกันตัวแล้วเขาจะติดมั้ยครับแล้ว  แล้วในกรณีคดีแบบนี้เขาจะโดนเพิ่มโทษมั้ยครับ

โดยคุณ ออฟ (49.49.xxx.xxx) 26 ก.พ. 2560, 01:40

ความคิดเห็นที่ 39

 โดนเสพเเล้วขับแต่ผลฉี่จากศูนย์ว่าไม่มีสารเสพติด จะโดนอะไรไหมคับ

โดยคุณ เอ (182.232.xxx.xxx) 20 ม.ค. 2560, 01:14

ความคิดเห็นที่ 38

 สอบถามหน่อยค่ะแฟนหนูขี่มอไชค์โดนจับข้อหาขับเสพนัดประกันตัวที่ศาลจะเป็นแบบไหนค่ะ

โดยคุณ (182.232.xxx.xxx) 20 พ.ย. 2559, 03:46

ความคิดเห็นที่ 37

 เลื่อน ตัดสินคดีเสพขับได้ไหม

โดยคุณ [email protected] (223.24.xxx.xxx) 7 พ.ย. 2559, 02:08

ความคิดเห็นที่ 36

 อยากทราบว่า แฟนหนูเค้าโดนจับคดีเสพขับ เเต่ประกันตัวออกมาเเล้ว ตำรวจบอกว่าจะโทรนัดอีกที เเต่เวลาผ่านมา ปีครึ่งเเล้ว ทางตำรวจพึ่งโทรมา หนูอยากทราบว่า เค้าจะโดนจับไหม รึจะให้ทำยังต่อค่ะ

โดยคุณ wilaiwan (49.230.xxx.xxx) 17 ต.ค. 2559, 17:40

ความคิดเห็นที่ 35

 โดนจับขับเสพแล้วขับมีโทษอย่างไรบ้างคับ

โดยคุณ (49.230.xxx.xxx) 16 ส.ค. 2559, 07:46

ความคิดเห็นที่ 34

 โดนข้อหาขับเสพอายุ20ปีครั้งเเรกประกันตัวออกมาตำรวจนัดไปศาลอยากทราบว่าศาลจะตัดสินอย่างไรต้องเสียเงินหรือติดคุกไหม

โดยคุณ ปิยะมาศ กงสิทธิ์ (49.229.xxx.xxx) 2 ก.พ. 2559, 21:21

ตอบความคิดเห็นที่ 34

 

โดยคุณ รสริน เนินบก (49.237.xxx.xxx) 16 ส.ค. 2559, 11:26

ความคิดเห็นที่ 33

 

โดยคุณ รสริน เนินบก (49.237.xxx.xxx) 16 ส.ค. 2559, 11:26

ความคิดเห็นที่ 32

 สามีถูกตัดสินคดีเสพขับเดือนตค.58 คุมประพฤติ4ครั้งต่อปีนาน1ปีในระหว่างนี้เขากลับไปเสพยาอีกมีอาการทางประสาทหวาดระแวงคุกคามภรรยา ถ้าถูดตรวจฉี่เป็นสีม่วงจะเป็นอย่างไร

โดยคุณ จิรพรรณ (27.55.xxx.xxx) 22 ม.ค. 2559, 16:06

ความคิดเห็นที่ 31

 ขอสอบถามหน่อยค่ะแฟนหนูโดนตรวจฉี่เจอสีม่วงแต่ไม่เจอเม็ดยาค่ะ

แล้วเขามีคดีเก่าเสพเหมื่อนกันเขาไปรายงานตัวไม่ครบแล้วแบบ

นี้ศาลเขาจะตัดว่างั่ยค่ะเขาจะติดนานมั่ยค่ะ

โดยคุณ (49.229.xxx.xxx) 13 ธ.ค. 2558, 11:36

ความคิดเห็นที่ 30

 น้องชายของผมโดนจับข้อหาขับเสพรถจักรยานยนต์ มีโทษอย่างไรบ้างคับ หลังจากประกันตัวออกมาแล้ว ศาลได้ให้ไปรายงานตอนนี้ครั้งที่สองแล้ว ศาลก็ยังไม่ตัดสินเลย ถ้าไปรายงานตัวครั้งที่สาม ศาลจะตัดสินมั้ยคับ และโทษจะติดคุกมั้ยคับ แล้วศาลจะปรับเงินด้วยมั้ยคับ ต้องจ่ายค่าปรับประมาณเท่าไรคับ 

โดยคุณ บั๊ม (202.139.xxx.xxx) 11 ก.ย. 2558, 00:55

ความคิดเห็นที่ 29

 แฟนโดนข้อหาขับเสพรถสาธารณะต้องโดนกี่ปีค่ะหรือโดนค่าปรับเท่าไรค่ะแต่แฟนเคยมีข้อเสพแต่ศาลให้รอลงอาษาไว้2ปีครึ่งตั้งแต่เดือนกันยายน2555ถ้าจะหมดแร้วใช่ไหมค่ะ

โดยคุณ สุกัญญา สืบบ้าน (49.230.xxx.xxx) 19 มิ.ย. 2558, 08:16

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก