โดนคดีขับเสพโทษเป็นอย่างไร|โดนคดีขับเสพโทษเป็นอย่างไร

โดนคดีขับเสพโทษเป็นอย่างไร

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

โดนคดีขับเสพโทษเป็นอย่างไร

ดิฉันมีเรื่องสอบถามค่ะ เนื่องจากคนงานของดิฉันโดนตำรวจจับข้อหาขับเสพ

บทความวันที่ 2 ก.พ. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 90270 ครั้ง


โดนคดีขับเสพโทษเป็นอย่างไร

 

          ดิฉันมีเรื่องสอบถามค่ะ เนื่องจากคนงานของดิฉันโดนตำรวจจับข้อหาขับเสพ (ตรวจฉี่เป็นสีม่วงแต่ไม่มียาพกติดตัว) จำนวน 3 คน ตำรวจส่งเรื่องไปที่ศาลแล้ว ตอนนี้ให้ไปรายงานตัวทุก 12 วัน จำนวน 4 ครั้ง หลังจากนั้นศาลจะตัดสินความผิด ดิฉันอยากรู้ว่าคนงานของดิฉันจะโดนลงโทษอย่างไรบ้างค่ะ

-  คนที่ 1 ไม่มีประวัติการโดนจับกุมแต่อย่างใดเลย นี่เป็นคดีครั้งแรก
-  คนที่ 2 เคยโดนจับคดีเสพยาเสพติด(ยาบ้า)มาแล้ว แต่อยู่ในช่วงรอลงอาญา 2 ปี
-  คนที่ 3 เคยติดคุกข้อหาทำร้ายร่างกายมาก่อน  ตอนเป็นวัยรุ่น จำนวน 2  ปี  จากนั้นโดนข้อหายาเสพติดพร้อมกับคนที่2 แต่ให้ไปบำบัดที่ค่ายทหารจำนวน 6 เดือน ไม่มีรอลงอาญา แต่อยู่ในช่วงติดตามผล(ต้องไปรายงานตัว 1-2 เดือนครั้ง เหลืออีก 2 ครั้งก็หมด)
          ดิฉันอยากทราบว่าพวกเค้าแต่ละคนจะโดนศาลพิพากษาอย่างไรบ้างค่ะ ต้องติดคุก หรือเสียค่าปรับเท่าไหร่ และถ้าติดคุกมีทางแก้ไขอะไรมัยค่ะ เพราะดิฉันต้องเตรียมคนงานเพื่อทำงานค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้า

คำแนะนำทนายคลายทุกข์

          คนงานของคุณทั้ง 3 คน มีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ทวิ  และมีบทลงโทษตาม มาตรา 157/1  และอาจถูกลงโทษตามกฎหมายยาเสพติดอีก

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 43 ทวิ
ห้ามมิให้ผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
           ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอำนาจจัดให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่รถบางประเภทตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าได้เสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามวรรคหนึ่งหรือไม่ และหากผลการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าผู้ขับขี่นั้นไม่ได้เสพก็ให้ผู้ขับขี่นั้นขับรถต่อไปได้
          ในกรณีที่ผู้ขับขี่ตามวรรคสองไม่ยอมให้ตรวจสอบ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีเพื่อให้การตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็วและเมื่อผู้นั้นยอมรับการตรวจสอบแล้ว หากผลการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าไม่ได้เสพ ก็ให้ปล่อยตัวไปทันที
          การตรวจสอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 157/1  ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการที่ให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา 43 ทวิ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ตรวจการที่ให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา 43 ตรี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
          ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
          ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
          ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
          ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 63

ผมเคยต้องโทษในคดีจำหน่ายแต่ผมจำคุกจนคดีสิ้นสุด​ผ่านมา4/5ปีแล้วคับ​ และตอนนี้ผมโดนจับคดีขับเสพอีก... ผมอยากทราบว่าศาลจะตัดสินอย่างไรบ้างคับ​ ขณะนี้​ผมอยู่ในช่วงประกันตัวชั่วคราวและจะต้องไปตามนัดครั้งที่1ในอีกไม่กี่วันนี้คับ... ผมอยากทราบว่าผมจะต้องโทษ​จำคุกหรือแค่เสียค่าปรับคับ

โดยคุณ Art 10 ม.ค. 2561, 22:23

ความคิดเห็นที่ 62

ถ้าโดนคดีจับเสพโดยมีรถยนต์เป็นยานพาหนะเเร้วพบสารเจือจางผู้ต้องหายอมรับสารภาพจะทีโทษอย่างไรค่ะ

โดยคุณ วีระดา 4 ม.ค. 2561, 18:24

ความคิดเห็นที่ 61

ขอสอบถามหน่อยค่ะเะื่อนเปนคนต่างจ.มาโดนจับเคยมีประวัติคดีจำหน่ายมาแล้วแต่ก็ติดคุกพ้นโทดมาได้ปีกว่าๆแล้วมาถูกจับคดีขับเสพ(รถมอเตอร์ไซด์)และตำรวจได้ควบคุมตัว จากนั้นนอนโรงพักได้2คืน จากนั้นรุ่งเช้าไปประกันตัวที่ศาลค่ะ เขาคนต่างจ.เลยต้องเอาเงินสดประกันตัว20000จากนั้นก็มารายงานตัวกับศาลทุกๆ12วัน จนครั้งที่4ศาลสั่งฟ้องแล้ว อยากทราบว่าจะติดมั้ยค่ะและถ้าติดต้องรอลงอาญา หรือตำรวจมาล็อคตัวเลยค่ะ

โดยคุณ เสาวลักษณ์ 26 ธ.ค. 2560, 00:02

ตอบความคิดเห็นที่ 61

ผมเป็นคนขับรถโดยสารถูกจับ. แต่เป็นครั่งแรกและเสพครั่งแรก


โดยคุณ ชัยวัฒน์ 5 ม.ค. 2561, 14:37

ความคิดเห็นที่ 60

สวัสดีค่ะ พอดีแฟนโดนจับขับเสพแต่ว่าเคยมีคดีเก่าเค้าหนีรายงานตัวคดีเสพ อยากทราบว่าพอจะมีทางช่วยให้แฟนประกันตัวออกมาได้มั้ยค่ะ? 

โดยคุณ สุมนัส นามสมมุติ 18 ธ.ค. 2560, 18:59

ความคิดเห็นที่ 59

ขอปรึกษาค่ะ พอดีแฟนโดนจับขับเสพ ครั้งที่2 แต่ครั้งแรกที่โดนจับก็ขับเสพ ในเมื่อ พศ.2556 เลยรอลงอาญามาแล้วค่ะ 

ครั้งที่2เพิ่งโดนปี่2560 ศาลสั่งยำคุก6เดือน ไม่รอลงอาญา พอจะมีวิธีลดหย่อนบ้างมั้ยค่ะ ลูกยังเล็กถามหาพ่อทุกวันสงสารลูกค่ะ รบกวนช่วยให้คำปรึกษาได้มั้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ ธิดาภร 10 ธ.ค. 2560, 17:49

ความคิดเห็นที่ 58

อยากจะสอบถามเพราะแฟนหนูโดนคดีขับเสพ แต่ตอนนี้เขาฝากขังอยู่ ถ้าจะประกันตัวให้ทำอย่างไง แล้วประกันตัวเท่าไร เพราะเขาบอกติดแค่ 48 วัน ช่วยหน่อยนะค่ะช่วยตอบหน่อยนะค่ะ
โดยคุณ ธิดารัตน์ ทิพย์สุวรรณ 4 ธ.ค. 2560, 18:53

ตอบความคิดเห็นที่ 58

คำร้องขอปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว หากตัวผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ก็ให้ยื่นต่อศาลนั้นได้เลย ตามมาตรา 106 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ของศาลได้เลยครับ  

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 29 ธ.ค. 2560, 16:49

ความคิดเห็นที่ 57

น้องผมโดนข้อหาตรวจพบสารเสพติดในขณะขับขี่(จยย) จะมีอัตราโทษหรือปรับเท่าไรได้ครับ

โดยคุณ อันวา 1 ธ.ค. 2560, 18:00

ตอบความคิดเห็นที่ 57

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 57  ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือประเภท 5  มาตรา 91  ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 58 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 27 ธ.ค. 2560, 14:43

ความคิดเห็นที่ 56

สวัสดีค่ะ พอดีแฟนโดนจับคดีขับเสพค่ะ

ดิฉันเปนนายกันคดีนี้อยากรู้ว่าศาลเรียกปัยรายงานตัวกีครั้งคดีถึงจะจบแล้วเงินประกันใดกลับกีวันใดค่ะ

โดยคุณ อามีนา 24 พ.ย. 2560, 22:57

ตอบความคิดเห็นที่ 56

กรณีตามปัญหา  เงินประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยจะได้คืนต่อเมื่อส่งตัวจำเลยหรือผู้ซึ่งอาจเป็นเพราะศาลมีคำพิพากษาหรือคดีถึงที่สุดหรือยกฟ้องก็ตาม  เมื่อนายประกันได้ส่งมอบตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแก่ศาลก็สามารถทำเรื่องขอเงินประกันคืนได้  ดังนั้น แนะนำให้ท่านติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาลดังกล่าว เพื่อตรวจสอบข้อมูลคดีของจำเลยที่ท่านไปทำสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาเพื่อจะได้ทราบจำนวนวันนัดรายงานของจำเลย และหลักประกัน หรือโทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 3 ธ.ค. 2560, 11:45

ความคิดเห็นที่ 55

ผมถุกจับคดี ขับเสพรถหกล้อและครอบยา 6 เมด เปนความผิดครั้งแรก. และศาลชั้นต้นตัดสิน โทษจำคุก 13เดือน แต่ผมประกันตัวออกมา และได้ยื่นอุทรณ์ไปแล่ว ด้วยเหตผลว่า ผมต้องเลี้ยงดุบุตร 3 คน และ พ่อแม่ที่ ชราแล้ว โดยที่แยกทางกับภรรยาก่อนหน้านี้นานแล้ว. อยากขอความเห็นถึงผลของอุทรณ์ ว่าน่าจะออกมาแบบใหนครับ. 

โดยคุณ นพรัตน์ สอนดี 21 พ.ย. 2560, 01:41

ความคิดเห็นที่ 54

ผมถุกจับคดีขับเสพรถหกล้อเปนความผิดครั้งแรกและถุกศาลชั้นต้นตัดสินโทษจำคุก13 เดือน  แต่ตอนนี้ได้ประกันตัวออกมาและได้ทำการยื่นอุทรณ์ไปแล้ว อยากขอความเหนว่าผลอุทรณ์น่าจะออกมาในทางใหนครับ 

โดยคุณ นพรัตน์ สอนดี 21 พ.ย. 2560, 00:01

ความคิดเห็นที่ 53

ผมพ้นโทษคดีจำหน่ายยาเสพติดมาจะถึง3ปีแล้วคับแต่ตอนนี้ถูกจับคดี ขับเสพ เสพ ครอบคองจำนวน1เม็ด และผมไม่มีใบขับขีด้วย(รถกะบะเก่าๆ)ผมจะได้ติดคุกรึป่าวคับ ถ้าติดประมารเท่าไหร่คับ ผมจะได้ทำใจยอมรับให้ได้คับ ลุกสาวพึงจะ5เดือนถ้าไม่รุ้ว่านานไม่นานพอตัดสินจำคุกกลัวทำใจไม่ได้ คับ ช่วยตอบด้วยนะคับ ขอบคุณคับ

โดยคุณ นิรุตติ์ 8 พ.ย. 2560, 21:01

ตอบความคิดเห็นที่ 53

ติดคุกครับ ส่วนจะกี่ปีทนายไม่ทราบ อยู่ที่ศาลวินิจฉัยครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 30 พ.ย. 2560, 10:51

ความคิดเห็นที่ 52

พึ่งพ้นโทษมา1ปีกว่า แล้วโดนจับคดีเสพขับตำรวจจะส่งสำนวนพุ่งนี้ จะโดดจำคุกอีกไหมค่ะ

โดยคุณ พูลสิน 15 ต.ค. 2560, 18:03

ตอบความคิดเห็นที่ 52

กรณีตามปัญหา    ความผิดฐานขับเสพต้องระวางโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 1 ปี กรรมหนึ่ง ส่วนความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 เดือน และมียาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 1 ปีเช่นกัน ซึ่งเป็นอีกกรรมหนึ่งต่างกรรมต่างวาระ ศาลมีอำนาจลงโทษทุกกรรมเรียงกระทงความผิดได้ แต่คดีนี้ศาลมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำคุก แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามความ ป.อ.มาตรา 56 นั้นก็ได้ หากศาลเห็นสมควร

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 28 พ.ย. 2560, 16:45

ความคิดเห็นที่ 51

พีชายผมถุกจับเสพคับประกันออกมาแล้ว 30000 นากทสาบว่ารถจะเอากลับบ้านได้ไม่ครับ ตรวจบอก รถต้องประกันเช่นกัน 100000 ยากทสาบ ต้องทำไง

โดยคุณ Lee 25 ก.ย. 2560, 01:43

ความคิดเห็นที่ 50

ขอรบกวนสอบถามหน่อยนะคะ พอดีพี่ชายถูกจับคดีเสพแล้วขับ เป็นคดีแรก ถูกจับที่ด่านแห่งหนึ่งในจังหวัด แล้วโดนตรวจฉี่พบเป็นสีม่วง แล้วพี่ชายถูกขัง 2 วันก่อนไปขึ้นศาล และเสียค่าประกันตัว 20,000 ถึงจะออกมาได้ แล้วศาลให้ไปรายงานตัว 4 ครั้ง ซึ่งผ่านมาแล้ว 1 ครั้งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร พอถึงครั้งที่ 2 ที่จะรายงานตัว พี่ชายถูกจับใส่กุญแจมือแล้วถูกขังอีกครั้ง เขาบอกว่าให้จ่ายค่าอะไรไม่ทราบเพราะหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แม่เป็นคนโทรมาบอกว่าเขาให้จ่ายอีก 10,000 บาท  เพื่อที่เรื่องจะได้จบ   แต่ถ้าเราไม่จ่ายเพิ่มแล้วมารายงานตัวให้ครบ 4 ครั้งนี้จะเป็นไปได้มั้ย หนูเลยอยากรู้ว่าในระหว่างขึ้นศาลนี้เขามีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ หนูพยายามหาข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับคดีนี้ แต่ก็อยากทราบข้อมูลที่เชื่อถือได้และให้รายละเอียดนะคะ เพราะครอบครัวหนูไม่ได้มีรายได้มากมายที่จะพร้อมให้เขาได้เสมอ

โดยคุณ EARN 14 ก.ย. 2560, 11:31

ตอบความคิดเห็นที่ 50

ตอนนี้คดีของท่านน่าจะอยู่ในระหว่างถูกควบคุมตัว เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน และส่งฟ้องท่านต่อศาล และในกรณีดังกล่าวท่านก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว) ซึ่งในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินห้าปีขึ้นไป การปล่อยชั่วคราวจะต้องมีประกัน ซึ่งหลักประกันอาจจะเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นมาวาง หรือมีบุคคลมาเป็นหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ ซึ่งถ้าท่านได้วางเงินสดดังกล่าวไว้แล้ว ก็เป็นอันว่าท่านได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว การเรียกเงินอย่างอื่นหลังจากนี้ ท่านก็ต้องสอบถามให้แน่ใจว่าเป็นเงินค่าอะไร หากท่านไม่แน่ใจ แนะนำให้ท่านสอบถามไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาล ซึ่งจะให้คำตอบแก่ท่านได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 28 ก.ย. 2560, 15:54

ความคิดเห็นที่ 49

สวัสดีคับ....

   ผมโดยข้อหาขับเสพคับ แต่ว่าผมไม่ได้โดนเรียกตรวจหรือว่าเจอด่านตรวจคับ คือว่าผมโดนจับที่บ้านคับ แต่คำให้การของผมกับพนักงานสอบสวนนั้น ก่อนจะขี่รถมอไซต์กลับบ้านได้มีการเสพยา ผมโดนตั้งข้อหาขับเสพได้หรอคับพี่ทนาย แต่ผลตรวจพบสารครับ ตอนนี้ได้ประกันตัวและศาลนัดรายรายตัวสามครั้งแล้วครับ ต่อไปเป็นครั้งที่4....รบกวนด้วยนะครับ
            
                                                                                                        ขอบคุณครับ...
โดยคุณ ป๋อง 12 ก.ย. 2560, 23:09

ตอบความคิดเห็นที่ 49

ถ้าเห็นว่าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาที่ไม่ตรงกับความจริง เราก็ต้องปฏิเสธข้อกล่าวหานั้น และก็สู้คดีต่อไป หากมีการส่งฟ้องต่อศาลครับ สามารถโทรมาปรึกษากับทางทนายคลายทุกข์ได้ครับ 02-948-5700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 20 ก.ย. 2560, 16:02

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก