สัญญาจ้างทำของ|สัญญาจ้างทำของ

สัญญาจ้างทำของ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สัญญาจ้างทำของ

พอดีได้ว่าจ้างให้บริษัทฯ แห่งหนึ่งทำงาน แต่ไม่ทำงานให้รับเงินไปก่อนตั้งแต่เดือน 6/54

บทความวันที่ 6 ก.ย. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 3027 ครั้ง


สัญญาจ้างทำของ


         พอดีได้ว่าจ้างให้บริษัทฯ แห่งหนึ่งทำงาน  แต่ไม่ทำงานให้รับเงินไปก่อนตั้งแต่เดือน 6/54 จนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ความคืบหน้าเลย  แถมพยายามติดต่อหลายครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จ บ่ายเบี่ยงตลอด ทั้งเบอร์เจ้าของ โทรเข้าสำนักงานก็บอกว่าเจ้าของไม่เข้า ติดต่อไม่ได้ เป็นแบบนี้มาเป็นระยะเกือบเดือนแล้ว  ทั้งทีความเป็นจริงนัดส่งของกันตั้งแต่วันที่ 31/7/54 แต่ก็ยังเพิกเฉยไม่มีการติดต่อกลับ หรือแจ้งว่าจะทำการอย่างไร  พอให้หันหน้ามาคุยกันก็ไม่มา  เหมือนไม่สนใจ  สงสัยเงินที่โอนไปจะสูญ
   

คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
         พฤติการณ์แห่งกรณีที่ท่านได้ว่าจ้างบริษัทดังกล่าวทำการงานอันใดให้แก่ท่านจนเป็นผลสำเร็จ และท่านตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น ย่อมเข้าลักษณะเป็นการทำสัญญาจ้างทำของ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 587 เมื่อบริษัทผู้รับจ้างไม่เริ่มทำการในเวลาอันสมควร หรือทำการชักช้าโดยปราศจากความผิดของท่านผู้ว่าจ้างจนคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าการนั้นจะไม่สำเร็จภายในเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างทำของนั้นเสียได้โดยไม่จำต้องรอให้คอยให้ถึงเวลากำหนดส่งมอบของนั้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 593 ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฎว่าบริษัทผู้รับจ้างได้ทำงานให้แก่ท่านแต่อย่างใด ท่านจึงมีสิทธิเรียกคืนเงินค่าว่าจ้างที่ได้ส่งมอบให้แก่ผู้รับจ้างคืนได้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยเมื่อบอกเลิกสัญญานั้น ตามนัย ป.พ.พ.มาตรา 391 วรรค 3

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก