สอบถามเรื่องอายุความบัตรอิออน|สอบถามเรื่องอายุความบัตรอิออน

สอบถามเรื่องอายุความบัตรอิออน

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สอบถามเรื่องอายุความบัตรอิออน

อยากทราบว่า อายุความของบัตรเครดิตอิออน

บทความวันที่ 20 ก.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 31170 ครั้ง


สอบถามเรื่องอายุความบัตรอิออน

          1.อยากทราบว่า  อายุความของบัตรเครดิตอิออน ที่มีทั้งวงเงินที่ใช้รูดซื้อสินค้าและวงเงินในการเช่าซื้อสินค้าเป็นคนละวงเงินกันจะมีอายุความต่างกันมั้ยคะ? หากดิฉันจะหยุดจ่ายบัตรเครดิตเนื่องจากตกงานไม่มีเงินจ่าย แต่สินค้าที่ผ่อนก็จะผ่อนจ่ายทุกเดือนจนกว่าจะครบ  เพราะญาติเป็นคนซื้อและเป็นคนผ่อนในนามของดิฉันคะ
          2.บัตรเครดิตktc หากมีการชำระเงินเข้าไปเมื่อเดือนมิถุนายน(เป็นไปตามรอบบิลปกติ) แต่ต่อมาตกงานไม่มีเงินใช้จึงได้กดเงินจากบัตรเครดิตมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตอนต้นเดือนกรกฎาคม  ซึ่งจากการกดเงินครั้งนี้ตามรอบบิลเรียกเก็บเงินประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้คะ หากดิฉันจะหยุดจ่ายในรอบบิลดังกล่าวเพราะไม่มีเงิน อยากทราบว่าอายุความของบัตรเครดิตนับยังไงคะ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           1.  อายุความตามมูลหนี้บัตรเครดิต  มีกำหนดอายุความ 2 ปี  นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (7)  โดยวงเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ  จึงเป็นมูลหนี้ตามหนี้บัตรเครดิต จึงมีกำหนดอายุความ 2 ปี ไม่แยกจากกัน
           2.  หนี้ค่าผ่อนจ่ายในการซื้อสินค้า  เนื่องจากญาติเป็นผู้ซื้อ  และมีหน้าที่ต้องผ่อนชำระหนี้ ตามมูลหนี้บัตรเครดิตอันเนื่องมาจากที่ท่านใช้บัตรในการซื้อสินค้าและบริการ  จึงมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่ธนาคารเจ้าของบัตรในฐานะที่ท่านเป็นลูกหนี้  ตามรอบบิลที่ธนาคารเรียกเก็บจากท่านต่อไป
          3.  หากท่านหยุดการชำระหนี้บัตรเครดิตตามรอบบิลที่เรียกเก็บ  ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ของท่าน  ตามกฎหมายถือว่าท่านผิดนัดชำระหนี้ตามรอบบิลที่เรียกเก็บนั้น ๆ  อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของธนาคารเจ้าหนี้  เป็นเรื่องที่ธนาคารมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลให้บังคับท่านชำระหนี้บัตรเครดิตนั้น ๆ ต่อไป ตาม ป.พ.พ. มาตรา 213
          4.  หนี้บัตรเครดิต มีกำหนดอายุความ 2 ปี  นับแต่วันที่ท่านผิดนัดชำระหนี้  กล่าวคือนับแต่เมื่อพ้นกำหนดตามรอบบิลที่เรียกเก็บในเดือนกรกฎาคม เรื่อยไปจนกว่าจะครบ 2 ปี

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 193/34 สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้  ให้มีกำหนดอายุความสองปี
(7)  บุคคลซึ่งมิได้เข้าอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ใน (1) แต่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการดูแลกิจการของผู้อื่นหรือรับทำงานการต่างๆ เรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป

มาตรา 213 ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้
เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใด เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้
ส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้
อนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 23

เวลาเขาส่งฟ้องศาลเราควรทำอย่างไรครับช่วยแนะนำผมหน่อย

โดยคุณ จิรายุ 30 พ.ค. 2560, 18:25

ตอบความคิดเห็นที่ 23

แนะนำให้เข้าพบทนายความ เพื่อจะได้ช่วยเหลือทางกฎหมายครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 21 ก.ค. 2560, 11:11

ความคิดเห็นที่ 22

เห็นเค้าบอกกันว่า10ปีจะล้างข้อมูล ที่เราเป็นหนี้

จิงหรือป่าวคะ รบกวน ช่วยตอบทีคะ

โดยคุณ หอยหลอด 23 พ.ย. 2559, 10:06

ความคิดเห็นที่ 21

 สอบถามหน่อยค่ะ  ดิฉันไม่เคยใช้บัตรเครดิตของอิออนเลยแต่ทางบริษัทมีการเรียกเก็บเงินค่าบริการดิฉันจะต้องทำอย่างไรคะ

โดยคุณ พูลศรี 7 พ.ย. 2559, 17:18

ความคิดเห็นที่ 20

 อยากทราบว่าบัตรอิออนจะใช้ได้อีกเมื่อไหร่คะ

โดยคุณ วราภรณ์ ไชยวงค์ 9 ส.ค. 2559, 15:52

ความคิดเห็นที่ 19

 ในเมื่อจ่ายยอดค้างชำระหมดแล้วทั้งที่มียอดเดียว ทำไมถึงยังมีเอกสารมาตามทวงหนี้อยู่ค่ะ. ค้างอยู่หลายปีแล้ว แต่ชำระหนี้หมดแล้วยังมีใบเสร็จมาทวง. 

โดยคุณ บุษดี เผ่าพงษ์ 3 ส.ค. 2559, 11:42

ความคิดเห็นที่ 18

 เป็นหนี้อิออน ซื้อสินค้า 25,000 บาท ตั้งแต่ปี 2005  วันที่22 ก.ค59 มีสำนักงานกฎหมายโทร.มาว่าให้ชำระ  ทางสำนักงานกฎหมายจะดำเนินคดีเราได้มั้ยคะ

โดยคุณ วีร์สุดา ประทุมเขตต์ 22 ก.ค. 2559, 13:37

ความคิดเห็นที่ 17

 เป็นหนี้อิออนอยู่ค่ะ พอดีมีฝ่ายกฎหมายของอิออนโทรมาให้ ผ่อนชำระหนี้ค่ะ ตอนคุยกันขอผ่อนเดือนล่ะ 500 บาท อยากรู้ว่า ถ้าเราจ่ายไป เราจะรู้ได้งัยค่ะ ว่าเราไม่เสียเงินฟรี สามารถตรวจสอบได้ทางช่อง ทางไหนบ้างค่ะ 

โดยคุณ สุพรรณี ทองไชย 21 ก.ค. 2559, 14:32

ความคิดเห็นที่ 16

กดเงินสด 2 ครั้งไม่ได้รับเงิน เป็นจำนวน 8000 บาท ติดต่อผู้จัดการสาขา กลับไปตัดออกให้ 4000 พันบาทแล้วอีก 4000 ไม่ตัด แจ้งจำนวนยังไม่บวกค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม นะคะตัวเลขกลมๆบอกเราเข้าใจผิดแต่ยอดรวมอยู่ได้ติดต่อไปถึงผู้จัดการสาขาแล้วถามหนักเข้าหนักเข้าเงียบไม่ตอบ

โดยคุณ สุนันท์ตรี ธนถาวรวงศ์ 3 มี.ค. 2559, 09:42

ความคิดเห็นที่ 15

 เป็นอิออนอยู่70000ครับหยุดจ่ายแล้ว2งวดมีปัญหาเรืองเงินครับค่างวดรถยนต์และเป็นหนี้นอกระบบอีกจำนวนหนึ่งลูกสาว(แฝด)เรียนอยู่ม.5.ก็แย่ครับอยากถามว่าบัตรกดยัวแครชมีอายุความกี่ปี่ครับและบัตรกดวีซ่ากี่ปี่(อิออนทั้ง2ใบ)ถ้ารอศาลนัดเราจะทำตัวอย่างไงดีครับขอบคุณครับ

โดยคุณ nikoru jongkor 26 ก.พ. 2559, 14:37

ความคิดเห็นที่ 14

 ติดอิออนปี2008/3,000กว่า บาทอายุความหมดรยังครับ

โดยคุณ แดง ศรีเพ็ชงร 24 ก.พ. 2559, 12:08

ความคิดเห็นที่ 13

บัตรอิออนหมดอายุ ใช้งานไม่ได้ โทรแจ้งบริษัท ประมาณวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 บริษัทบอกไม่เกิน 2 สัปดาห์  วันนี้วันที่ 24 สิงหาคม 2558 โทรเช็คอีก สถานะ ยังไม่ส่งมาอีกค่ะ รบกวนขอด่วนๆๆๆๆ นะคะ เพราะมีความจำเป็นต้องใช้มากค่ะ ที่อยู่ก็แจ้งไปแล้วค่ะ ขอบคุรมากค่ะ

โดยคุณ คุณสุพัตรา 24 ส.ค. 2558, 15:47

ความคิดเห็นที่ 12

 เป็นหนี้บัตรอิออนและค้างจ่ายมาเป็นเวลานานแต่ได้ชำระหมดแล้วและเครดิตก็โอเคแล้วเพราะสามารถซื้อรถซื้ออะไรได้ตามปกติแล้ว แต่อยากทราบว่าบัตรจะยังใช้ไดอยู่มั้ยคะ

โดยคุณ ชลธิชา โสภา 17 ม.ค. 2558, 22:31

ความคิดเห็นที่ 11

เป็นหนี อิอ่อน 7294บาท มา 8 ปีไม่ได้จ่ายจะมีผลไรบ้างค่ะ และหมด อายุความเมื่อไรค่ะ

โดยคุณ คูณ 6 พ.ย. 2557, 10:35

ความคิดเห็นที่ 10

เป็นหนี้อิออนประมาณ8ปียังไม่ได้จ่ายมีผลยังไงบ้างค่ะ หมดอายุความเมื่อไหร

โดยคุณ 26 ก.ย. 2557, 16:26

ความคิดเห็นที่ 9

 สอบถามบัตร อิออน ว่าใช้งานได้มั้ย หรือว่าหมดอายุแล้วต้องการต่อบัตรทำงัย

โดยคุณ นิรุต กุลวงศ์ 8 ก.ย. 2557, 10:07

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก