ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้|ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

พอดีให้คนรู้จักกู้ยืมเงินไปจำนวน 45,000.- บาท มีสัญญาลงชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้เรียบร้อย

บทความวันที่ 13 ก.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 116066 ครั้ง


ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

          พอดีให้คนรู้จักกู้ยืมเงินไปจำนวน  45,000.-  บาท มีสัญญาลงชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้เรียบร้อย(แต่ยังขาดอากรแสตมป์)  พยายามติดต่อลูกหนี้แล้วแต่หาตัวไม่พบ  จะดำเนินการฟ้องร้อง  อยากสอบถามว่ามีวิธีการอย่างไร 

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
          1.การกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้น  ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ  จึงจะฟ้องบังคับคดีเรียกหนี้เงินได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653
          2.เมื่อผู้ยืมผิดนัดชำระหนี้กู้ยืม  ก็ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของท่านผู้ให้กู้ในการที่จะรับชำระหนี้ท่านย่อมมีสิทธิฟ้องคดีเรียกให้ผู้กู้รับผิดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 55 ประกอบ มาตรา 213
          3.โดยการฟ้องร้องคดีเรียกคดีเรียกหนี้เงินกู้  ท่านก็ต้องแต่งทนายความเข้าดำเนินคดีฟ้องร้องผู้กู้ยังศาลต่อไป  แนะนำให้ท่านนำสัญญากู้เข้ามาปรึกษากับทีมทนายความทนายคลายทุกข์ได้  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  และสอบถามค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตัวท่านเอง หรือโทร. 02-948-5700 ต่อไป

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 55
  ถ้าผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเฉพาะการอันใดไว้ ผู้จัดการทรัพย์สินจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการอันเป็นอำนาจเฉพาะการนั้นไม่ได้ แต่ถ้าปรากฏว่าการที่ตัวแทนจัดทำอยู่นั้นอาจจะเสียหายแก่ผู้ไม่อยู่ ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอให้ศาลถอดถอนตัวแทนนั้นเสียก็ได้

มาตรา 213  ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้
เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใด เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้
ส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้
อนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่

มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 177

ขอสอบถามค่ะ..ถ้ามีการฟ้องคดีเงินกู้ เจ้าหนี้ต้องไปฟ้องศาลที่ไหนคะ ที่จังหวัดที่ลุกหนี้อยู่หรือเจ้าหนี้อยู่ แล้วถ้าฟ้องลูกหนี้สามารถเอาลูกหนี้กับคนค้ำติดคุกได้มั้ยคะ ในกรณีที่เค้าขาดส่ง

โดยคุณ ปุ้ย 18 ม.ค. 2561, 22:58

ความคิดเห็นที่ 176

สวัสดีคะ จะขอสอบถามพอดีให้คนที่รู้จักแต่ไม่สนิท พอขอกู้เงินจำนวน 20000 บาทโดยเขาเสนอว่าจะส่งดอกเดือนละสองพัน มีการทำสัญญากู้ยืม แต่ไม่ได้ระบุดอกเบี้ย และไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันจากนั้นเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง เขาคืนมา5000 ยังคงค้างอีก15000 เขาส่งดอกมาเรื่อยๆ จนถึงวันนี้พอเราทวงต้นคืน เขากับหาเรื่องทะเลาะและบอกจะไม่คืนเงินให้ไปฟ้องร้องเอาเอง หนูจัด/เนืนการอน่างไรได้บ้างคะ

โดยคุณ ชลิตา พร้อมเลิศพิสุทธิ์ 2 ม.ค. 2561, 10:09

ความคิดเห็นที่ 175

สวัสดีค่ะคุณทนาย

โดยคุณ orry 19 ธ.ค. 2560, 23:54

ความคิดเห็นที่ 174

สอบถามค่าใช้จ่ายทนายความฟ้องคดีเรียกคืนหนี้ที่ผิดสัญญาด้วยครับ..เหตุเกิดที่ชลบุรี

..เราเสียค่าทนายความเองหรือให้ลูกหนี้รับผิดชอบด้วย


ขอบคุณครับ

โดยคุณ ดนุพัฒน์ กันรัมย์ 13 ธ.ค. 2560, 23:54

ตอบความคิดเห็นที่ 174

เรียกให้ลูกหนี้จ่ายไปในคำฟ้องได้ครับ แต่อยู่ที่ดุลพินิจศาลว่าจะให้เท่าไร

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 14 ม.ค. 2561, 13:42

ความคิดเห็นที่ 173

เรียน ทีมทนายคลายทุกข์ 


    เนื่องจากญาติมาติดต่อขอยืมเงิน 100,000 บาท เพื่อให้เพื่อนที่รู้จักยืม โดยทำสัญญาเงินกู้ให้เพื่อนเป็นผู้กู้ และญาติเป็นคนเซ็นต์ค้ำประกัน ปรากฏว่าเกิดการเบี้ยวหนี้ขึ้น จ่ายมาแค่ 2-3 งวดเท่านั้น โดยส่วนตัวไม่รู้จักลูกหนี้ รู้จักแต่ผู้ค้ำประกัน และผู้ค้ำบอกว่าลูกหนี้หนีไปไหนแล้วก็ไม่ทราบ 


    กรณีนี้จะแจ้งความเอาผิดยังไงดีคะ เอาผิดจากผู้ค้ำประกันได้หรือไม่คะ เรื่องราวเกิดขึ้นประมาณ 4 ปีที่แล้ว ต้องเริ่มต้นยังไงบ้าง เช่น ไปสถานีตำรวจแจ้งความก่อน หรือควรติดต่อทนายก่อน รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ วิธีการไปไม่เป็นจริง ๆ 


โดยคุณ วัลภา 13 ธ.ค. 2560, 16:49

ตอบความคิดเห็นที่ 173

ติดต่อทนายได้เลยครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 14 ม.ค. 2561, 13:42

ความคิดเห็นที่ 172

ขอสอบถามหน่อยครับ...
ให้เพื่อนยืมเงินไป 50,000 และตกลงผ่อนจ่ายเดือนล่ะ5,000 จนครบกำหนดเวลา แต่ลูกหนี้จ่ายมาได้แค่ 24,000 เหลืออีก 26,000 เลยวันเวลาที่กำหมดมา 3เดือนแล้ว.ไม่สามารถติดต่อลูกหนี้ได้เลย.มีการทำหนังสือสัญญากู้เงินตามกฎหมายใหม่ และติดอากรแสตมป์เรียบร้อยครับ
*ส่วนเงินที่เหลือผมควรทำอย่างไรถึงจะได้คืนครับและสามารถแจ้งความได้หรือป่าว...
โดยคุณ นายอิสด้าริส คนเรียน 13 ธ.ค. 2560, 02:19

ความคิดเห็นที่ 171

เรียนปรึกษาดังนี้คะ

1.ให้คนกู้เงินแบบมีสัญญา 500,000 บาท นัดชำระ 28/02/60 ยังไม่ได้คืนจะต้องดำเนินการอย่างไรคะ

2.ให้คนยืมเงินไม้มีสัญญา 100,000 บาท มีแต่หลักฐานการโอน Pay in และหน้าline ที่คุยกัน จะทำอย่างไรได้บ้างคะ นัดคืน เดือน 04/60 


   ขอบคุณคะ

                 

โดยคุณ ลักษมี 13 พ.ย. 2560, 12:51

ความคิดเห็นที่ 170

แฟนยืมเงินไม่คืน (เยอะมากค่ะ)มีปากเสียงกันหนักขึ้น ด้วยอารมณ์และคะนองว่าตนแน่ไมเคยโกงใคร จึงมาทำสัญญาเงินกู้พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเขียนข้อความว่าใช้ชำระเงินกู้กับเรา ข้อความในสัญญาลงจำนวนเงิน และจะผ่อนชำระทุกเดือน แต่ไม่มีดอกเบี้ย


แบบนี้ฟ้องบังคับได้มั้ยคะ 


หากฟ้องได้จะไปไล่เอาเงินจากตรงไหน เค้าเองหนี้รอบตัว ทั้งบัตรเครดิตของเมียเก่า หนี้นอกระบบ หนี้ใหม่อีกทุกเดือน มีเงินเดือนแสนกว่าทุกเดือน อ้อ ค่าผ่อนรถ ผ่อนบ้านที่ใช่ชื่อร่วมกับพ่อเค้า 


รบกวนถามนะคะ แบบนี้สมควรฟ้องมั้ยคะ กลัวเสียเวลา ฟ้องไปจะไปไล่เอาเงินตรงไหน และกลัวเสียค่าทนาย ค่าทำเนียมศาล คือ เงินเค้ายืมไปแล้ว และยังต้องมาเสียค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะ คุ้มกันมั้ยคะ

โดยคุณ อนุธิดา 5 พ.ย. 2560, 02:30

ความคิดเห็นที่ 169

   ญาติยืมเงิน 300000  บาทจ่ายดอกร้อยละ 2 ต่อเดือน เขียนสัญญาไว้ 2 ใบ ใบหนึ่ง  1 เเสน อีกใบ ไม่ระบุจำนวน เขาจ่ายมาเรื่อยๆ ทั้งดอกทั้งต้น  ส่วนใหญ่ผ่านบัญชี 2 ปีที่ผ่านมาเริ่มไม่จ่าย และปีนี้ไม่จ่ายมาแล้ว 10 เดือน เราทวงถาม เขานัดแต่ผิดนัด 5 ครั้ง และเงียบเลย ญาติอีกคนบอกว่าสภาพเขาแย่มาก และเขาโกหกเก่ง ทรัพย์สมบัติที่พอจะมีเขาโอนให้น้องหมด เขามีอาชีพเลี้ยงหมูฟาร์ม จะฟ้องเขาได้ไหมคะ ฟ้องแล้วเราเอาอะไรเขาคะ ตอนนี้เงินต้น เหลือ แสนเจ็ด ส่วนดอกเบี้ยดิฉันจ่ายธาคารส่วนของเขาประมาณ สองหมื่น

    ช่วยหาแนวทางให้ทีเถอะคะ


 นิด 30 ต.ค. ๖๐

โดยคุณ นิด 30 ต.ค. 2560, 18:00

ตอบความคิดเห็นที่ 169

หากมีหลักฐานเป็นหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน ฟ้องเรียกเงินกู้ได้ครับ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 653 หากเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ดอกเบี้ยเป็นโมฆะ และมีความผิดตาม พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 2560 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 30 พ.ย. 2560, 11:05

ความคิดเห็นที่ 168

สวัสดีครับ มีีคำถามว่าให้คนรู้จักแฟนเก่ายืมเงินกว่า 250,000 แต่มีมีสัญญา และฝากขายของอีกเป็นเงินกว่า 15,000 บาท 


มีหลักฐานแแค่การคุยกันในไลน์ การโอนเงินผ่านธนาคาร การตอบรับว่าผู้ยืมได้ยืมเงินและติดหนี้จริง พร้อมทั้งข้อความก็ตอบรับว่าจะผ่อนจะส่งและผู้ยืมถ่ายรูปบัตรประชาชนมาให้ผ่านไลน์ เราสามารถยื่นฟ้องได้ไหมครับ


ขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับ

โดยคุณ เดือดร้อน 25 ต.ค. 2560, 00:10

ความคิดเห็นที่ 167

สวัสดีครับ ผู้กู้ผิดชำระหนี้ เลยสัญญาที่ทำไว้แล้ว ผมมีเอกสารสัญญาเงินกู้ ลงลายเซ็นทั้งสองฝ่ายไม่มีคนค้ำ และโฉนดไว้ค้ำประกันพร้อมกับใบมอบอำนาจลงลายเซ็นผู้กู้

มีแค่นี้ครับ ผมทำอะไรไม่เป็นเลย ในกรณีนี้สามารถทำอะไรได้บ้างครับ ขอบคุณครับ

โดยคุณ Ming 16 ต.ค. 2560, 12:03

ความคิดเห็นที่ 166

สวัสดีค่ะ ดิฉันให้เขายืมเงินไป ประมาณ 3 ครั้ง  ครั้งแรก เป็นเงินสด ครั้งที่2,3  เป็นเช็คค่ะ แล้วสรุปการชำระเงินจะเป็นการหักจากการนำสินค้ามาส่งให้กับทางบริษัทฯ ค่ะ แต่ไม่มีสัญญากู้ยืม     แต่มีเอกสารการเซ็นต์รับเงิน เอกสารของผู้กู้เซ็นต์รับรอง  มีพยานหลายคนรับรู้เรื่องการยืมเงินของเขา อยากทราบว่าถ้าเราจะทำสัญญาขึ้นมาแล้วปลอมลายเซ็นต์เขาได้ไหมค่ะ เพราะเอกสารที่เรามีการครบหมด ขาดแต่สัญญา เคยทำให้เขาเซ็นต์แต่เขาไม่ยอมเซ็นต์ จะทำยังไงดีค่ะ นี่ผ่านมา 2 ปี แล้วค่ะ ยอดประมาณ 130,000.-  เขาจ่ายมาแค่ 10,000 .-  ล่าสุดจ่ายเงินสด 2,000.- เดือนกรกฎาคม 2560 ค่ะ    ***ขอบคุณค่ะ***

โดยคุณ จอย 12 ต.ค. 2560, 15:51

ตอบความคิดเห็นที่ 166

พอดีนุ้เปนเถ้าแชร์แล้วทีนี้นู้โดนลูกเถ้าโกงไม่ยอมส่ง...ทีนี่นู้ด้อเลยต้องรับผิดชอบคนที่ยังไม่ได่เปียคือการคืนเงินเปนจำนวน40000บาทให้เค้า..แต่ทีนี้มาต่อรองกันเขาให้หนูทำสันยาเปนสันยาเงินกู้นุ้ก้อทำ..เสร็จแล้วนุ้ม่มีเงินก้อนไปให้เขาๆมาทวงแล้วก้อทำร้ายร่างกายนู้แล้วเขาก้อเอาสันยาไปแจ้ฃความ.  อยากรุ้ว่าหนุต้องทำยังไงค่ะ

โดยคุณ นฤมล อนุพัตร 21 ม.ค. 2561, 22:51

ตอบความคิดเห็นที่ 166

1.การที่ท่านทำสัญญาขึ้นมาแล้วปลอมลายเซ็นของผู้กู้ ซึ่งสัญญากู้ ถือเป็นเอกสารสิทธิ การกระทำดังกล่าว ท่านอาจมีความผิดฐานปลอมเอกสาร ตามมาตรา 265

2.การฟ้องเรียกเงินที่ยืมไปนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 ไม่ได้กำหนดไว้ว่าต้องมีสัญญาเท่านั้นถึงฟ้องได้ เพียงแต่ท่านมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ ก็สามารถฟ้องบังคับได้ ซึ่งหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินนั้น อาจพิจารณาจากเอกสารหลายฉบับมาประกอบกันก็ได้ เพียงแต่ว่าต้องมีสาระสำคัญให้เห็นว่ามีการกู้ยืมเงินกัน (อย่างน้อยต้องมีข้อความว่ามีการรับเงินและจะมีการใช้คืน)

3.การจะฟ้องเรียกเงินที่ยืมไปนั้น แนะนำให้ท่านเข้าพบทนายนะครับ เพราะว่าทนายจะรู้ข้อกฎหมาย สามารถช่วยท่านได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 29 พ.ย. 2560, 09:44

ตอบความคิดเห็นที่ 166


ให้เจ้าของขับรถขนส่งบริษัทผิดนัดชะระไม่จ่ายทั้งต้นและดอกเงิน 90000 บาท


1 มียืมเป็นเงินสด

2 มีหลักฐานการโอน

3 มีสัญญาเงินกู้

เราสามารถฟ้องได้หรือไม่

โดยคุณ ศรีนวล 2 พ.ย. 2560, 21:06

ความคิดเห็นที่ 165

คือว่าเล่นแชร์ เเล้วแชร์ล้ม  โดนโกงไป 120000 บาท  แต่ว่าท้าวขอผ่อนชำระเดือนละ 5000 เดือนแรก  5000   เดือนสอง 4000 เดือนสาม เงียบไม่ตอบ เขียนในสัญญาถ้าสัญาหมดสามารต่อสัญาได้  เป็นสัญญากู้ยืมเงิน  เราสามารถฟ้องศาลเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหมค่ะ

โดยคุณ เอม 7 ต.ค. 2560, 19:42

ตอบความคิดเห็นที่ 165

หากมีการแปลงหนี้ใหม่มาเป็นการกู้ยืมเงินแทน และมีการรับมอบเงินแล้ว ก็ผูกพันตามนั้น สามารถฟ้องเรียกเงินได้ตามสัญญากู้ยืมเงิน 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 25 ต.ค. 2560, 15:18

ความคิดเห็นที่ 164

ผมให้คนยืมเงินไป  คนยืมรับราชการ  ตั้งแต่ยืมไป ผ่อนจ่ายมา 3 งวด จาก 8 งวด  ตอนนี้  คนยืม กำลังขอย้ายที่ทำงานไปอยู่ ตจว.  ซึ่งจะทำให้การติดตามทวงถาม กระทำได้ยากขึ้น  คำถามที่ผมอยากจะถามก็คือ

1.  ผมสามารถไปพบ หัวหน้างานของคนยืม  เพื่อขอความช่วยเหลือได้หรือไม่ ? 


2.  ผมสามารถติดต่อไปหาพ่อ แม่ ของคนยืม  บอกเรื่องราว  เพื่อขอให้ พ่อแม่ คนยืม ไปคุยกะลูกเขา  ให้ชำระหนี้ให้ผมหน่อย  แบบนี้กระทำได้หรือไม่ ?

โดยคุณ มานพ 1 ต.ค. 2560, 08:42

ความคิดเห็นที่ 163

เรียน สภาทนายความคลายทุกข์


       แม่ผมได้ไปกู้เงินมากับธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ้งทางแม่ผมได้โดนฟ้องเรียกค่าทนาย แต่ทางที่บ้านไม่มีหมายศาลมาติดที่บ้าน หรือ โทรมาตามให้ขึ้นศาล ผ่านเวลา 1 ปีพอจะปิดบัญชีเงินกู้ เขากลับแจ้งมาว่ามีค่าทนาย4800 ซึ่งทางผมก็ไม่ทราบว่าต้องขึ้นศาล  ไม่ทราบว่าจะหาทางแก้ปัญหายังไงครับ ผมเขาได้โทรมาทวงถามตลอด 


                                                                                 ขอบพระคุณอย่างสูง

โดยคุณ จารุวัตร หล่อเจริญ 27 ก.ย. 2560, 14:31

ตอบความคิดเห็นที่ 163

เบื้องต้น ให้สอบถามศาลที่ท่านถูกฟ้องคดี เพื่อทราบคำพิพากษาของให้แน่นอนว่าศาลพิพากษาให้เราต้องจ่ายเท่าไร ถ้าหากว่าท่านไม่ได้ถูกฟ้อง หรือคำพิพากษาของศาลไม่ได้พิพากษาให้ท่านต้องจ่าย ท่านก็ไม่ต้องจ่ายครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 17 ต.ค. 2560, 14:21

ตอบความคิดเห็นที่ 163

ประมูลงานหลวงมาจากผู้รับเหมา เป็นซ่อมแซมอบต.พ่อกับแม่ลงทุนไปก่อน โดยทำสันญาขายงาน สุดท้ายพ่อกับแม่โดนโกง เค้าจ่ายเป็นเช็คชื่อบริษัทผู้รับเหมา นัดไปรับเงินพร้อมกันสุดท้ายเค้าไม่มา ยื่นฟ้องศาลไปครั้งแรก ศาลยกฟ้องเพราะในสันยาไม่ได้ประทับตรายางชื่อบริษัท ยื่นฟ้องครั้งที่สองเป็นยื่นฟ้องตัวบุคคลศาลนัดกลางเดือนตุลา ไม่รู้ว่าจะชนะรึเปล่าสงสารพ่อกับแม่

โดยคุณ วรวิทย์ (1.10.xxx.xxx) 28 ก.ย. 2560
โดยคุณ วรวิทย์ขึงพธิ์ 28 ก.ย. 2560, 22:10

ตอบความคิดเห็นที่ 163

ประมูลงานหลวงมาจากผู้รับเหมา เป็นซ่อมแซมอบต.พ่อกับแม่ลงทุนไปก่อน โดยทำสันญาขายงาน สุดท้ายพ่อกับแม่โดนโกง เค้าจ่ายเป็นเช็คชื่อบริษัทผู้รับเหมา นัดไปรับเงินพร้อมกันสุดท้ายเค้าไม่มา ยื่นฟ้องศาลไปครั้งแรก ศาลยกฟ้องเพราะในสันยาไม่ได้ประทับตรายางชื่อบริษัท ยื่นฟ้องครั้งที่สองเป็นยื่นฟ้องตัวบุคคลศาลนัดกลางเดือนตุลา ไม่รู้ว่าจะชนะรึเปล่าสงสารพ่อกับแม่

โดยคุณ วรวิทย์ 28 ก.ย. 2560, 22:03

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก