งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

พอดีให้คนรู้จักกู้ยืมเงินไปจำนวน 45,000.- บาท มีสัญญาลงชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้เรียบร้อย

บทความวันที่ 13 ก.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 88202 ครั้ง


ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

          พอดีให้คนรู้จักกู้ยืมเงินไปจำนวน  45,000.-  บาท มีสัญญาลงชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้เรียบร้อย(แต่ยังขาดอากรแสตมป์)  พยายามติดต่อลูกหนี้แล้วแต่หาตัวไม่พบ  จะดำเนินการฟ้องร้อง  อยากสอบถามว่ามีวิธีการอย่างไร 

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
          1.การกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้น  ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ  จึงจะฟ้องบังคับคดีเรียกหนี้เงินได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653
          2.เมื่อผู้ยืมผิดนัดชำระหนี้กู้ยืม  ก็ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของท่านผู้ให้กู้ในการที่จะรับชำระหนี้ท่านย่อมมีสิทธิฟ้องคดีเรียกให้ผู้กู้รับผิดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 55 ประกอบ มาตรา 213
          3.โดยการฟ้องร้องคดีเรียกคดีเรียกหนี้เงินกู้  ท่านก็ต้องแต่งทนายความเข้าดำเนินคดีฟ้องร้องผู้กู้ยังศาลต่อไป  แนะนำให้ท่านนำสัญญากู้เข้ามาปรึกษากับทีมทนายความทนายคลายทุกข์ได้  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  และสอบถามค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตัวท่านเอง หรือโทร. 02-948-5700 ต่อไป

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 55
  ถ้าผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเฉพาะการอันใดไว้ ผู้จัดการทรัพย์สินจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการอันเป็นอำนาจเฉพาะการนั้นไม่ได้ แต่ถ้าปรากฏว่าการที่ตัวแทนจัดทำอยู่นั้นอาจจะเสียหายแก่ผู้ไม่อยู่ ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอให้ศาลถอดถอนตัวแทนนั้นเสียก็ได้

มาตรา 213  ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้
เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใด เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้
ส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้
อนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่

มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 146

โดนเพื่อนบ้านหลอกยืมเงินไป แกล้งว่า จะเอาไปเดินบัญชีเพื่อยื่นกู้ซื้อบ้าน แรกๆที่ทวงถาม เค้าอ้างว่า สมุดบัญชีธนาคารอยู่ในตู้เซฟของสามี ต้องรอสามีกลับมาจากทำงานต่างจังหวัด อาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่า ทวงถามไปกี่ครั้งๆก็ได้รับคำตอบเช่นเดิม บวกเหตุผลที่ว่า "พี่ก็โดนโกงเงิน ไม่มีเงินให้(แต่ไม่ได้บอกว่า จะคืนยังไง)" จนกระทั่งตัวเราเองซื้อบ้านบ้าง ต้องเอาไปจ่ายค่าโอนบ้าน เค้ารับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะคืนในวันที่เราต้องใช้จริง สรุปเงียบ เราต้องวิ่งโทรยืมญาติกันจ้าละหวั่น สุดท้ายเค้าย้ายบ้านไปอยู่บ้านหลังใหม่ และไม่ติดต่อมาอีกเลย เราโทรไปก็ไม่รับ เปลี่ยนเบอร์ให้สามีโทรไปรับครั้งเดียว แล้วบอกว่า ป้าไม่มีเงิน หลังจากนั้นก็ไม่รับอีกเลย // ผ่านไป 1 ปี ชีวิตพลิกผัน เค้ามีเหตุต้องย้ายกลับมาอยู่บ้านหลังเดิม เราไปที่บ้านเค้าล็อคกุญแจบ้านตลอด ไม่เคยเจอกัน โทรไปก็ติดต่อไม่ได้ 

(กว่าจะให้เค้าเซ็นสัญญาเงินกู้ฟอร์มเปล่าไว้ก็แสนลำบาก ในเอกสารไม่ได้ระบุจำนวนเงิน เค้าไม่ให้สำเนาบัตรปชช.)

แบบนี้เราจะฟ้องร้องได้มั้ยคะ // บอกตามตรง ทวงจนอายค่ะ

โดยคุณ กิตติยา (203.144.xxx.xxx) 17 เม.ย. 2560, 16:55

ความคิดเห็นที่ 145

มีญาติยืมเงินไป 18,000 บาท ในสัญญามีข้อความชัดเจนว่าถ้าเกิดผิดชำระหนี้ ลูกหนี้จะต้องเสียทั้งค่าฟ้องร้อง ค่าดำเนินคดีให้แก่เจ้าหนี้ พอปรึกษาทนาย ประมาณ 2-3 คนแต่คำตอบว่า คงไม่คุ้มหรอกที่จะฟ้องเนื่องจากจำนวนหนี้ไม่ได้เยอะมาก ในส่วนตัวผมจำนวนเงินนี้ถือว่าเยอะและ เห็นเป็นญาติกัน ไม่ได้เรียกดอกเบี้ยแต่อย่างใดอีกทั้งให้เวลามา จะ 1 ปีแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินคืนเลยซักบาท สัญญาสิ้นสุด ไป เดือน  มค. ผมควรทำอย่างไรดีครับ

โดยคุณ ณัฐวุฒิ (171.97.xxx.xxx) 15 เม.ย. 2560, 17:21

ความคิดเห็นที่ 144

เล่นแชร์ทางเฟสและทางไลน์คะ มีการเขียนใบกู้เงินแนบบัตรประชาชนถ่ายส่งทางเฟสและไลน์ โดนโกงเลยทำให้ไม่มีเงินจะจ่ายท้าวแชร์จะฟ้องร้องเราได้มั้ยคะ

โดยคุณ คนทัอ (223.205.xxx.xxx) 8 เม.ย. 2560, 17:35

ความคิดเห็นที่ 143

 เล่นแชรทองผ่อนมา3งวดงวดที่4ไม่มีส่งเพราะโดนท้าวบ้านอื่นโกงเเละไม่ได้ทำงานตอนนี้ช็อตมาดแต่ทำสันยาเงินกุ้ท้าวเาวบ้านอื่นโกงเเละไม่ได้ทำงานตอนนี้ช็อตมาดแต่ทำสันยาเงินกุ้ท้าวเเชรเเจ้งความไม่ทราบคดีแพ่งหรือต้องถุกตำรวจจับคะยอด10เชรเเจ้งความไม่ทราบคดีแพ่งหรือต้องถุกตำรวจจับคะยอด10000

โดยคุณ Kea (119.76.xxx.xxx) 15 มี.ค. 2560, 00:46

ความคิดเห็นที่ 142

 ลูกหนี้ไม่ยอมขึ้นศาล ไม่ยอมทำอะไรสักอย่างทำอย่างไรดีแล้วไม่มีทรัพย์สินอีก บัตรเอทีเอ็มยังเป็นชื่อของผู้อื่น ท้อมากเรยตอนนี้เงินตั้งเยอะ ทำอย่างไรดีครับ (ตอนนี้หาตัวไม่เจอครับ)

โดยคุณ Yochi (1.47.xxx.xxx) 11 มี.ค. 2560, 22:20

ความคิดเห็นที่ 141

ทำหนังสือสัญญากู้เงิน ระบุว่ามาร่วมลงทุน ได้รับผลตอบแทน 6% ต่อเดือน แต่ไม่จ่ายดอกเบี้ยมา3 เดือนแล้ว ไม่ได้ระบุวันคืนเงิน เคสนี้ทำไงดีคะ ถึงจะได้คืน ต้นก็ยังดี

โดยคุณ นรินพร นิลดวง (61.90.xxx.xxx) 10 มี.ค. 2560, 17:30

ความคิดเห็นที่ 140

กรณีของผม (คู่กรณีเป็น ชาวต่างชาติ) ถูกคู่กรณีขับรถยนต์เก๋ง กลับรถตัดหน้า ระยะกระชั้นชิด ทำให้ผมซึ่งขับขี่จักรยานยนต์มาทางด้านทางตรงในช่องที่ 1 ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน ทำให้ชนเข้าไปกลางลำตัวรถคู่กรณีอย่างจัง ผมได้รับเจ็บจากการชน "ขาหัก" รถยนต์เก๋งคู่กรณี ไม่มีประกันภัยอุบัติเหตุ มีเพียง พรบ.รถยนต์เท่านั้น ซึ่งทาง พรบ.คู้กรณีจ่ายเงินช่วยเหลือค่าผ่าตัด มาเพียง 30,000 บาท อีกจำนวน 96,759 บาท ทางประกันสังคมของผม เป็นผู้จ่าย ซึ่งตรงนี้ ทางคู่กรณีบอกเพียงว่า "ในเมื่อคุณมีประกันสังคมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว ทางเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องชดใช้ให้ตามที่ร้องขอได้ เพราะคุณก็ไม่ได้ใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าอะไรอยู่แล้ว" แบบนี้ ผมสามารถร้องขอได้จำนวนเท่าไร และ ตลอดระยะเวลาที่ผมเข้ารับการรักษา ทางคู่กรณีไม่เคยมาเยี่ยม หรือ ติดต่อพูดคุยแม้แต่ครั้งเดียว มีแต่ทางเรา ติดต่อขอพูดคุยด้วยอยู่ฝ่ายเดียว 

โดยคุณ อำพล (49.49.xxx.xxx) 7 มี.ค. 2560, 22:33

ความคิดเห็นที่ 139

เจ้าหนี้ให้ทำสัญญา400000 บาทแต่ความจิงเป็นต้นบวกดอกรวมยุเป็นดอกร้อยละ10ต่อ 5วันมีหลักฐานการจ่ายดอกมาตลอดแต่เจ้าหนี้บังคับให้เซ็นต์สัญญา อยากปรึกษาทำไงดี

โดยคุณ jeab (180.183.xxx.xxx) 24 ก.พ. 2560, 14:05

ความคิดเห็นที่ 138

 เล่นแชร์ค่ะ ต้น26000ค้างส่งยุ14100 (ไม่สามารถส่งต่อได้เพราะดอกแพง)

ส่งสันยาเงินกุ้แบบเขียนแนบบัตรประชาชนส่งทางไลน์ ท้าวแชร์ถ่ายเอกสารไปแจ้งความเข้าผิดเราได้ไหมค่ะ

 
โดยคุณ po (182.232.xxx.xxx) 18 ก.พ. 2560, 23:49

ตอบความคิดเห็นที่ 138

 ผิดสัญญากู้ยืมเงินเป็นคดีแพ่ง ไม่สามารถแจ้งความได้เพราะไม่ใช่คดีอาญา

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 16 มี.ค. 2560, 11:44

ความคิดเห็นที่ 137

 ผิดสัญญากู้ยืมเงินเป็นคดีแพ่ง ไม่สามารถแจ้งความได้เพราะไม่ใช่คดีอาญา

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 16 มี.ค. 2560, 11:44

ความคิดเห็นที่ 136

 ให้เค้ายืมเงิน 212,000 บาท ตกลงกันที่ดอก3%ต่อเดือน ยืมมาสองปีแล้วค่ะ ปัจจุบันไม่เคยได้ดอกเบี้ยและเงินต้นมา1ปีแล้วค่ะ มีสัญญาเงินกู้ไม่ด้ระบุวันที่และอัตราดอกเบี้ย ฟ้องร้องแล้วจะได้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ต่อปีค่ะ ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มบะลายแต่ความจริงมีการให้ผู้อื่นเปิดบัญชีทางการเงินรวมทั้งเป็นเจ้าของกิจการแทน จะฟ้องข้อหาอะไรได้บ้างค่ะ

#ขอบพระคุณมากๆค่ะ.

โดยคุณ (1.46.xxx.xxx) 4 ก.พ. 2560, 11:30

ความคิดเห็นที่ 135

ขอให้เป็นวันที่ดี

ผม Richard Cosmos ผู้ให้กู้เงินส่วนตัว ฉันให้ออกเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีและอยู่ในปริมาณของ $ 1,000.00 - การ $ 500,000,000.00 ด้วยการระดมทุนโครงการ 100% มีเงินให้สินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันที่มีอยู่ เรามีการรับประกันในการให้บริการทางการเงินที่ออกให้กับลูกค้าของเราจำนวนมากทั่วทุกมุมโลก กับแพคเกจการให้กู้ยืมเงินที่มีความยืดหยุ่นของเราเงินให้กู้ยืมสามารถประมวลผลและการโอนเงินให้กับผู้กู้ภายในเวลาที่สั้นที่สุด เราดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนและเข้าใจได้และเรามีเงินให้สินเชื่อทุกชนิดให้กับลูกค้าที่สนใจ บริษัท , บริษัท , และทุกชนิดขององค์กรธุรกิจภาคเอกชนและนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ติดต่อเราตอนนี้ได้ที่: ([email protected])

ข้อเสนอเงินกู้
 

โดยคุณ Mr. Richard Cosmos (105.112.xxx.xxx) 1 ก.พ. 2560, 13:53

ความคิดเห็นที่ 134

 ถ้าสัญญาเงินกู้เซ็นทุกอย่างเรียบร้อยยกเว้นจำนวนสามารถฟ้องได้ไหมค่ะและหนังสือยอมรับสภาพหนี้ก็ไม่ได้ลงจำนวนเงินค่ะ

โดยคุณ ga (49.228.xxx.xxx) 5 ธ.ค. 2559, 06:13

ความคิดเห็นที่ 133

ให้แม่ค้าในโรงเรียนรู้จักกันแต่ไม่ใช่ญาติยืมเงินไปใช้ในงานศพญาติเขาและซ่อมรถยนต์ืืจำนวนเงิน 48,000 บาท  วันที่ 28 กรกฎาคม 2558  ลูกหนี้บอกว่าจะใช้วันที่15 สิงหาคม  เจ้าหนี้ว่าไม่นานก้อเลยช่วยเพราะเขาบอกว่าปู่เขายืมเงินสหกรณ์ครูเงินออกจะแบ่งให้ลูกเอามาใช้หนี้เราก้อเลยเชื่อและช่วยไป  ณ ตอนนี้ถูกโกหกหลายรอบจนอายทวงหนี้คิดว่าจะไม่ไดคืนรอให้โอกาสถึงสิ้นเดือนพ.ย. นี้

โดยคุณ มัทนพร เพชรนก (110.77.xxx.xxx) 11 พ.ย. 2559, 11:31

ความคิดเห็นที่ 132

 ให้เจายืมเงินไป 350000 บาทยังไม่หมดสัญญาแจ้งความได้เลยไหมค่ะแล้วถ้าหมดสัญญา/เกินเวลาที่จะเขาไม่คืน จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ นิตยา (223.205.xxx.xxx) 8 พ.ย. 2559, 21:33

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก