คดีละเมิดเรียกค่าเสียหายกรณีรถชน|คดีละเมิดเรียกค่าเสียหายกรณีรถชน

คดีละเมิดเรียกค่าเสียหายกรณีรถชน

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คดีละเมิดเรียกค่าเสียหายกรณีรถชน

เมื่อประมาณ 2 เดือนที่แล้ว น้าผมขับรถวินมอเตอร์ไซร์รับจ้างแล้วเกิดเหตุ

บทความวันที่ 21 พ.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 23456 ครั้ง


คดีละเมิดเรียกค่าเสียหายกรณีรถชน

          เมื่อประมาณ 2 เดือนที่แล้ว  น้าผมขับรถวินมอเตอร์ไซร์รับจ้างแล้วเกิดเหตุชนรถเก๋งเข้า  แต่น้าผมมาทางตรง  ส่วนรถเก๋งออกรถขวางถนนหรือออกตัดหน้ามาเลย  แบบไม่ตั้งตัว  แต่รถน้าผมหักหลบชนที่ประตูหลังจนน้าผมได้รับบาดเจ็บ  กามหัก 2 ข้าง  ขาหักข้างขวา  ขนาดกระดูกรุดหักติดที่ประตูรถเก๋งประมาณนิ้วครึ่ง
          ตอนนั้นก็มีร้อยเวรมาดูเหตุการณ์  ได้ถ่ายรูปเก็บไว้เขียนบันทึกประจำวันตามปกติ  ก็รีบนำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล  ขณะที่คู่กรณีประตูรถเก๋งข้างหลังบุบไป  กระจกแตก  แต่เข้าสามารถนำรถออกมาได้เลย  ซึ่งคดียังไม่เส็จเลยเส้นใหญ่จริงๆ  ต่อมาคู่กรณีก็มาคุย  บอกว่าจะรับผิดชอบให้ค่ารักษาช่วยทุกอย่าง  รถที่พังก็จะซ่อมให้  ญาติคนเจ็บก็เลยเอาตัวคนเจ็บกลับไปรักษาที่ต่างจังหวัด  พอคนเจ็บดีขึ้นมาหน่อยก็เลยกลับมาหาคู่กรณี  แต่คู่กรณีหลบไม่ยอมรับโทรศัพท์  ก็เลยไปแจ้งตำรวจ  เพื่อให้เรียกตัวมาคุยกันแล้วไปดูที่บ้าน  เจอเมียคู่กรณีก็พูดคุยกันเขาพูดมาว่า  คดียังไม่จบอีกหรอ  เขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซร์วินผิด  พูดแบบหน้าตาเฉยอ้างอีกว่า  รองผู้ว่าก็บอกว่ามอไซร์ผิด  เบ่งอีกว่ามีเส้นใหญ่  ตอนนี้ก็รอนัดคุยกันถ้าคุยไม่รู้เรื่องไม่ยอมให้ค่าเสียหายก็ต้องขึ้นศาลแล้วต้องทำอะไรบ้าง  ซึ่งทางคนเจ็บตอนนี้ก็ยังเดินไม่ได้เลย  เงินก็ไม่ค่อยมีแล้วจะไปจ้างทนายที่ไหนมาสู้คดีคับ..ถ้าสู้กันจะมีสิทธ์ชนะบ้างไหม

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           การที่อุบัติเหตุที่รถชนกันนั้น  เป็นเรื่องที่ทางคู่กรณี  ซึ่งขับรถเก๋งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของน้าของท่านอย่างกระชั้นชิด  จึงเป็นเรื่องที่คู่กรณีที่เป็นรถเก๋งนั้นได้กระทำละเมิดต่อคุณน้า  เป็นเหตุให้เขาได้รับความเสียหายถึงแก่ร่างกายและอนามัย  คู่กรณีจึงได้ละเมิดต่อคุณน้า  จึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่คุณน้าเพื่อรักษาพยาบาล  อันเป็นค่าใช้จ่ายที่ตนต้องเสียไป  เนื่องจากการละเมิดของคู่กรณีฝ่ายรถเก๋ง  และค่าเสียหายเพื่อการที่คุณน้าต้องเสียความสามารถในการประกอบกิจการงานสิ้นเชิง  หรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันและในเวลาอนาคตนั้นด้วย  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 และมาตรา 444
          เพราะฉะนั้น  หากคู่กรณีฝ่านรถเก๋งปฏิเสธความรับผิดหรือไม่ยอมเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่คุณน้าผู้เสียหาย  จึงย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของคุณน้า  คุณน้าจึงสามารถที่จะใช้สิทธิทางศาลในอันที่จะฟ้องคดีละเมิดต่อคู่กรณีเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวได้ภายในกำหนดอายุ  1  ปี  นับแต่วันที่คุณน้ารู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือภายใน 10 ปี  นับแต่วันทำละเมิด  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 448
          อนึ่ง  เหตุละเมิดที่ได้เกิดขึ้นกับคุณน้า  หากยังไม่ได้รับความเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือคู่กรณีปฏิเสธความรับผิด   ตามกฎหมายแล้วเขาย่อมไม่อาจหลุดพ้นจากความรับผิดด้วยเหตุละเมิดที่ตนได้ก่อไว้  กรณีจึงจะมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งที่คุณน้าจะต้องเข้ามาพบและปรึกษาทนายคลายทุกข์  โดยนำเอกสารภาพถ่ายที่เกิดเหตุ  และบันทึกประจำวัน  และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดี  เพื่อพิจารณาการฟ้องร้องดำเนินคดีกับคู่กรณีต่อไป

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 420
  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

 มาตรา 444  ในกรณีทำให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้น ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน ทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วย
ถ้าในเวลาที่พิพากษาคดี เป็นพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใด ศาลจะกล่าวในคำพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีก็ได้

มาตรา 448 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด
แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้นไซร้ ท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ


 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13

โดนรถเก๋งชนรถเก๋งกลับรถในที่ห้ามกลับดิฉันขับรถจักรยานยนต์มาทางตรงชนเข้าขาซ้ายหักสามท่อนคู่กรณีไม่ดูแลเยี่ยวยาคดีถึงศาลเราเรียกค่าเสียหาย150000เขาจ่ายมา20000ก่อนเหลืออีก130000ศาลนัดจ่ายที่เหลืออีกสองเดือนพอครบวันนัดคู่กรณีหาเงินไม่ทันศาลไม่ยอมเลื่อยอ่านคำพิพากตัดวันนั้นว่ามีโทษจริงจำคุก6เดือนแล้วอย่างนี้เราจะได้ค่าเยี่ยวยาไหมละค่ะ
แล้วอย่างนี้ต้องทำอย่างไงค่ะ
โดยคุณ นพมาส 29 พ.ย. 2560, 20:07

ตอบความคิดเห็นที่ 13

ต้องฟ้องเป็นคดีแพ่ง เรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ที่ขับรถมาชนท่านครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 27 ธ.ค. 2560, 11:39

ความคิดเห็นที่ 12

อยากขอคำปรึกษาเรื่องมอไซชนกันแล้วคู่กรณีไม่ยอมช่วยเหลืออะไรเลยบอกเด็กอายุไม่เกิน 18 ไม่ผิดกฎหมายถ้าให้ไปฟ้องศาลเอา

โดยคุณ ภัทรภร. เมฆเปรียญ 22 พ.ย. 2560, 11:52

ความคิดเห็นที่ 11

กรณี ขับมอไซค์ขึ้นสะพานรัชโยธินแล้วเกิดชนรถยนต์แล้วทำให้มีรถยนต์ชนท้ายอีก2คัน แต่รถยนต์อีก2คันที่ชนเป็น แท็กซี่ กับ BMW แทกซี่ขอให้ชดใช้ค่าซ่อม 10,000บาทแบบผ่อนเดือนละ1,000ได้ BMWไม่เอาความ แต่รถยนต์คันแลกที่จะเปลี่ยนเลนบนสะพานแล้วผมชน ประกันขอเรียกเงิน10,000บาท เราไม่มีจ่ายเงินสด แต่ขอผ่อนแล้ว เค้าไม่ยอม เค้าฟ้องศาล อย่างนี้ทำไงได้บ้างคับ คนบาดเจ็บคือผมคนเดียวที่ขับมอไซค์ครับ

โดยคุณ แบงค์ 6 พ.ย. 2560, 12:30

ความคิดเห็นที่ 10

ถ้ากรณีที่เราเป็นฝ่ายถูก โดยที่ได้ตกลงกับคู่กรณีเรื่องสินไหม และจะจ่ายค่าซ่อมรถให้กลับมาสภาพเดิม เราได้รับสินไหมโดยจ่ายเงิน ณ วันที่เจรจากันที่ สน. โดยมีการเซ็นเอกสารน่าจะเป็นลงบันทึกประจำวันว่าไกล่เกลี่ยเรียบร้อยแล้ว ต่อมา คู่กรณีผิดพริ้ว บ่ายเบี่ยงการซ่อมรถ เราทำอะไรได้บ้างคะ

โดยคุณ นภาวรรณ์ ทิพย์อักษร 9 ก.ค. 2560, 11:41

ความคิดเห็นที่ 9

 อยากทราบว่า ตร.ส่งศาลวันแรกคู่กรณีรับผิดแล้ว แล้วฝ่ายเราจะได้ค่าสินใหมทดแทนหรือป่าว

โดยคุณ 18 ต.ค. 2559, 19:25

ความคิดเห็นที่ 8

 ในกรณีที่ดิฉันขับรถทางตรงไปซึ่งมีรถเก๋งและรถบัสจอดอยู่ตรงยูเทิน ซึ่งรถเก๋งจอดรอยูเทินแต่รถบัสจออยู่อีกเลน ดิฉันขับรถไปทางตรงเลนซ้ายซึ่งมีรถขับผ่านไปก่อนหน้านี้แล้ว ดิฉันจึงไม่ใด้ชะลอรถแต่จู่ๆก็มีรถปิ๊กอัพขับตัดหน้ามาด้วยความเร็วในระยะกระชั้นชิดจึง้กืดการชนค่ะ รถดิฉันชนช่วงท้ายรถของคู่กรณี เพราะพยายามเบรกและหักหลบ รถดิฉันซึ่งเป็นมอร์เตอร์ไซค์ ไฟหน้าแตกบังโคลนหน้าแตก

ส่วนดิฉันคนขับไม่ใด้เจ็บมากค่ะเจ็บข้อ

เท้าเพราะถูกรถทับ หัวแตกนิดนึง ทางเจ้าหน้าที่ประกันใด้นัดไปคุยที่โรงพัก เค้าบอดว่าตำรวจจะให้เป็นคดีประมาทร่วม ต้องจ่ายค่ะปรับและต่างคนต่างซ่อมรถเองนะ

แต่พอร้อยเวรมาคุยท่านก็บอกว่าต่างก็ประมาททั้งสองฝ่าย ถามดิฉันว่าจะเอาอย่างไร ดิฉันจึงบอกว่าไม่ต้องการอะไรมากแค่ซ่อมรถให้ก็พอค่ะแต่คู่กรณีไม่ยอม ดิฉันจึงต้องรอให้ร้อยเวรนัดใหม่อีกทีค่ะ ในกรณีฟ้องแพ่งดิฉันจะเสียเปรียบมั้ยค่ะ

โดยคุณ สาวิตรี 27 ก.ย. 2559, 20:53

ตอบความคิดเห็นที่ 8

ถ้าเราพิสูจได้ว่าเราไม่ได้ประมาทขับรถไม่เกินกำหนดที่กฎหมายมีไว้ และมาทางตรงเหมือนที่ได้เเสดงไว้ แสดงว่าเราไม่ผิดครับ สามารถฟ้องเรียกค่าซ่อมรถเเละค่ารักษาพยาบาลได้ครับ ส่วนตำรสจลงความเห็นว่าประมาทร่วมนี่ ไม่มีนะครับ เพราะไม่มีใครที่จะจงใจประมาทร่วมกัน มีเเต่ต่างคนต่างประมาทครับ


โดยคุณ teew52 28 เม.ย. 2560, 17:22

ความคิดเห็นที่ 7

 ดิฉัน ขับรถ สาย 4118 เป็นทางหลวง 2เลน ขับมา ความเร็วไม่เกินกฎหมายกำหนด (เพราะเป็นทางหลวงที่สภาพ80%) มีรถมอเตอร์ไซ ย้อนศรทางเลนขาว แล้วพยายามบิดรถข้ามมาทางเลนซ้าย (ทางเดียวกับรถของดิฉัน) แต่ไม่พ้นทำให้ชนเข้าล้อหน้าด้านขาว ทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บ 

กรณีนี้ ใครผิด 

โดยคุณ 23 ก.ค. 2559, 17:26

ความคิดเห็นที่ 6

ถ้าเค้าชนเราๆจะเรียกค่าเสียหายได้เท่าไรค่ะ

น้องสาวกระดูกขาร้าว

โดยคุณ กาฟิว 20 พ.ย. 2558, 18:55

ตอบความคิดเห็นที่ 6

 ค่ารักษาพยาบาลกับค่าขาดรายได้ครับ

โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246 6 มิ.ย. 2559, 12:18

ความคิดเห็นที่ 5

 ค่ารักษาพยาบาลกับค่าขาดรายได้ครับ

โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246 6 มิ.ย. 2559, 12:18

ความคิดเห็นที่ 4

ถ้าเค้าชนเราๆจะเรียกค่าเสียหายได้เท่าไรค่ะ

น้องสาวกระดูกขาร้าว

โดยคุณ กาฟิว 20 พ.ย. 2558, 18:50

ตอบความคิดเห็นที่ 4

 ขึ้นอยู่ว่าจะเรียกเท่าไหร่ ฟ้องศาลได้ครับ

โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246 26 มิ.ย. 2559, 15:35

ความคิดเห็นที่ 3

 ขึ้นอยู่ว่าจะเรียกเท่าไหร่ ฟ้องศาลได้ครับ

โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246 26 มิ.ย. 2559, 15:35

ความคิดเห็นที่ 2

 ค่าเสียเวลาเนื่องจากเอารถไปซ่อมจากการโดนเฉี่ยวแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ สามารถเรียกร้องค่าเสียเวลาได้หรือไม่คะ

โดยคุณ เมย์ 17 ม.ค. 2557, 01:46

ตอบความคิดเห็นที่ 2

ได้ครับ เป็นค่าที่เราไม่ได้ใช้ทรัพย์ในรถของเรานั่นเอง ถ้าเราได้ใช้เเท็กซี่เเทน หรือว่าเสียค่าใช้รถคันอื่นเเทน สามารถเรียกค่าเสียหายที่เราได้เสียไปได้ครับ ตามมาตรา420 444

โดยคุณ teew52 28 เม.ย. 2560, 17:30

ความคิดเห็นที่ 1

 ดิฉันได้ขับรถเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ทำให้คู่กรณีรถล้มทับขาข้างซ้ายกระดูกแตกต้องได้รับการผ่าตัด ในขณะเกิดเหตุดิฉันก็ได้แสดงตนว่าเป็นคนผิดและช่้วยเหลือคู่กรณี โดยการออกค่าห้องให้วันละ 1000 บาท 6 วัน ต่อจากนั้น ดิฉันได้ขอให้ทางคู่กรณีออกค่าใช้จ่ายค่าห้องเองไปก่อนและเก็บใบเสร็จไว้จนกว่าจะออกจากโรงพยาบาล เนื่องจากดิฉันไม่มีเงินที่จะออกค่าห้องให้ ทุกวัน เพระาทางโรงพยาบาลเก็บเงินเป็นเงินสด แต่ได้ไปคุยกับคู่กรณีว่าขอให้ออกไปก่อนและเก็บใบเสร็จไว้แล้วพอออกจากโรงพยาบาลให้ไปคุยกันที่โรงพัก และ ทางญาตของคู่กรณีไม่ยอม และ ได้ยื่นข้อเสนอให้กับทางดิฉันว่า ถ้าอยากให้เรื่องมันคลี่คลายและจบ โดยมีให้เลือก 2 ทางเลือก คือ 1.ขอให้นำเงิน 50000 บาท จ่ายมาให้เขาและทำบันทึกต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจและเรื่องก็จะจบ และอย่างที่สอง ให้จ่ายค่าห้อง ให้ วันละ 1000 จนกว่าคนไข้จะออกจากโรงพยาบาล และจะขอเรียกเก็บค่าเสียเวลา อีก 3 เดือน แต่ยังไม่ได้บอกจำนวนเงิน และให้ทางดิฉันเป็นเวลา 2 วัน ถ้ายังไม่ได้คำตอบ จะแจ้งความขับรถโดยประมาท ดิฉันควรทำยังไงดีค่ะ

โดยคุณ วรรณศิณี 31 ม.ค. 2556, 14:43

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก