ข้อกำหนดการอยู่อาศัยแนบท้าย สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดบ้านเอื้ออาทร|ข้อกำหนดการอยู่อาศัยแนบท้าย สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดบ้านเอื้ออาทร

ข้อกำหนดการอยู่อาศัยแนบท้าย สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดบ้านเอื้ออาทร

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ข้อกำหนดการอยู่อาศัยแนบท้าย สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดบ้านเอื้ออาทร

ขอปรึกษา ค่ะ อ้างอิงจากข้อกำหนดการอยู่อาศัยแนบท้ายสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดบ้านเอื้ออาทร

บทความวันที่ 5 เม.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 2710 ครั้ง


ข้อกำหนดการอยู่อาศัยแนบท้าย สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดบ้านเอื้ออาทร

          ขอปรึกษา ค่ะ อ้างอิงจากข้อกำหนดการอยู่อาศัยแนบท้ายสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดบ้านเอื้ออาทร
         ข้อ1.  เมื่อผู้ซื้อมีความประสงค์จะให้ผู้ขายซ่อมแซมห้องชุดที่ซื้อขายที่เกิดการชำรุดบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใด อันเนื่องมาจากความบกพร่องในการก่อสร้างเป็นเหตุให้เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญา ผู้ซื้อต้องแจ้งซ่อม ภายใน7วันนับเเต่วันทราผู้ซื้อรับมอบ ผู้ขายจะจัดการซ่อมแซมให้ภายใน 30วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ่น หากพ้นกำหนดดังกล่าว ผู้ซื้อยังไม่แจ้งซ่อมแซมมให้ถือว่าผู้ซื้อไม่ประสงค์จะให้ผู้ขายซ่อมแซม และผู้ซื้อต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ห้องชุดที่ซื้อขายเองทั้งสิ้น
          ข้อ7.  ผู้ซื้อต้องระมัดระวังรักษาทรัพย์สินที่ซื้อขาย หากเกิดความชำรุดเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่ซื้อขาย ไม่ว่าความชำรุดเสียหายเกิดจากเหตุใดก็ตามผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องจัดการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียกายทุกประการให้คงสภาพเดิมด้วยทุนทรัพย์ของผู้ซื้อเองทั้งสิ้น ทั้งนี้เว้นแต่ความเสียหายนั้นมีสาเหตุมาจากความบกพร่องในการก่อสร้าง
ในการณีที่ผู้ซื้อไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคแรก เมื่อผู้ขายบอกกล่าวแล้วยังเพิกเฉยผู้ขายมีสิทธิ์ซ่อมแซมเองโดยผู้ซื้อต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
          จากสัญญา ห้องของข้าพเจ้า เอื้ออาทรศาลายา 2 มีน้ำรั่วซึมจากห้องข้างบนลงมาบริเวณผนังห้องน้ำตลอดเเนวหลังบ้าน และผนังหน้าบ้าน(ถ้าฝนสาดเข้าระเบียงหน้าบ้านเเล้วน้ำขังนอง) จะมีรั่วบริเวณห้องโถง  อย่างนี้คือ  ปัญหาทางโครงสร้าง(สหกรณ์ดูแลส่วนกลางเเจ้งว่าเป็นที่โครงสร้าง)
          1.  อย่างนี้เเล้วทางการเคหะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบไหมค่ะ
         2.  ถ้าไม่แล้วใครจะเป็ผู้รับผิดชอบค่ะ ระหว่าง ดิฉันหรือเจ้าของห้องข้างบนค่ะ
         3.  ถ้าผู้จะต้องรับผิดชอบไม่ดำเนินการใดๆ เเล้วอะไรที่ดิฉันควรทำต่อไปค่ะ
         4.  ถ้าผู้รับผิดชอบเเจ้งว่าต้องรอ กระบวนการอันไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เเล้ว สีผนังบ้านดิฉันเสียหาย  เเล้วผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบส่วนนี้ด้วยไหมค่ะ
         ปล.เรื่องนี้เเจ้งส่วนกลางไปทั้งหมด 3 รอบ ไม่ได้รับส่งช่างจากการเคหะมาดู มีเเต่ดิฉันได้จ่ายค่าซ่อมแซมเบื้องต้นเองโดยใช้ช่างทางสหกรณ์มาเเก้ไขเบื้องต้น เเต่ไม่ได้ดีขึ้นทั้งหมด เพราะเเก้ที่ปลายเหตุ

 
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5

ก่อนหน้านี้ดิฉันคิดว่าการซื้อบ้านเอื้ออาทรจะดี ผ่อนไปแล้วก็เป็นของเราเอง แต่รู้สึกว่าดอกเบี้ยจะเยอะกว่าเงินต้น แถมการบริหารจัดการก็ไม่ค่อยจะดี โจรก็เยอะอยู่อย่างหวั่นๆ ไม่รู้จะทำยังไง

โดยคุณ จิน 7 ก.พ. 2556, 13:49

ความคิดเห็นที่ 4

 ห้องชุดเอื้ออาทรพร้อมมิตร ๑ ประดูหลัง ปิดไม่ได้ ไม่รู้เคหะ รับงานมาได้อย่างไร

แจ้งซ่อมก็เพิกเฉย ให้ตามแล้วก็ตามอีก โอนแล้ว จะเข้าอยู่ได้อย่างไร ประดูห้องปิดไม่ได้

 สุขภัณฑ์ ก็แตกร้าว  น้ำไม่ไหล ไหลเป็นช่วงเวลา ตอนนี้ำก็ยังไม่ได้ซ่อมอะไรเลย

เพิ่งได้กุญแจมิสเตอร์น้ำก็ ๓ หน่วยละ      ทูกข์ใจจัง....

โดยคุณ kowpao 13 พ.ย. 2555, 13:25

ความคิดเห็นที่ 3

5 ปี เงินต้นลด 40,000 บาท นี่อะหรอช่วยคนจนอะ

โดยคุณ ดาว 19 มิ.ย. 2553, 11:30

ความคิดเห็นที่ 2

ตอนนี้ผมทำการผ่อนชำระบ้านเอื้ออาทรกับการเคหะแห่งชาติซึ่งในสัญญาระบุว่าให้ผมผ่อนชำระเงินทั้งสิ้น 5 ปี ซึ่งแบ่งเป็นงวด ดังนี้

งวดที่ 2 - 13 ให้ผ่อนเดือนละ 2,600 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 31,200 บาท     

งวดที่ 14-25 ให้ผ่อนเดือนละ 2,650 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 31,800 บาท 

งวดที่ 26-37 ให้ผ่อนเดือนละ 2,700 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 32,400 บาท

งวดที่ 38-49 ให้ผ่อนเดือนละ 2,750 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 33,000 บาท

งวดที่ 50-61 ให้ผ่อนเดือนละ 2,800 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 33,600 บาท

รวมทั้งสิ้น 162,000 บาท  ซึ่งบ้านเอื้อาทรราคาจริง 390,000  บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่การเคหะแจ้งว่าเงินต้นจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาท ที่เหลือจะเป็นดอกเบี้ยประมาณ 122,000 บาท ผมจึงรู้สึกว่าการเคหะซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ช่วยเหลือคนจนที่อยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองไม่มีความยุติธรรมที่จะช่วยเหลือและไม่มีความจริงใจในการช่วยเหลือเลย  ผมจึงอยากทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร

โดยคุณ สุภาพ วังสอน 10 มิ.ย. 2553, 13:49

ตอบความคิดเห็นที่ 2

ท่านน่าจะทำหนังสือสอบถามกรณีดังกล่าวไปที่การเคหะแห่งชาติ  เพื่อให้ชี้แจงในกรณีดังกล่าวต่อไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 30 มิ.ย. 2553, 12:21

ความคิดเห็นที่ 1

ท่านน่าจะทำหนังสือสอบถามกรณีดังกล่าวไปที่การเคหะแห่งชาติ  เพื่อให้ชี้แจงในกรณีดังกล่าวต่อไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 30 มิ.ย. 2553, 12:21

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก