ปรึกษาคดีรถ จยย. ชนกัน ล่าช้ามา 3 เดือน |ปรึกษาคดีรถ จยย. ชนกัน ล่าช้ามา 3 เดือน

ปรึกษาคดีรถ จยย. ชนกัน ล่าช้ามา 3 เดือน

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ปรึกษาคดีรถ จยย. ชนกัน ล่าช้ามา 3 เดือน

คุณ cyberboy2526 ขอคำปรึกษาคดีรถ จยย. ชนกัน ล่าช้ามา 3 เดือนแล้วยังไม่จบครับ

บทความวันที่ 2 มิ.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 3809 ครั้ง


ปรึกษาคดีรถ จยย. ชนกัน ล่าช้ามา 3 เดือน

     คุณ cyberboy2526 ขอคำปรึกษาคดีรถ จยย. ชนกัน ล่าช้ามา 3 เดือนแล้วยังไม่จบครับ
เรื่องมีอยู่ว่า  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 เวลาประมาณ 23.00 น. น้องชายผมขับ จยย. ไปเส้นสุขุมวิท  ศรีราชา-บางพระ พอไปถึงที่เกิดเหตุ มีชายแก่คนหนึ่งขับ จยย. ตัดหน้า  (ซึ่งรถ จยย.ไม่มี พรบ. และมีอาการเมาสุรา) ทำให้น้องชายผมชนเข้าไปด้านท้ายรถคันดังกล่าว  ส่งผลให้น้องชายผมได้รับบาดเจ็บสาหัส  กระดูกสันหลังยุบ หมอให้หยุดงาน หนึ่งเดือนเต็มโดยที่ไม่ได้รับเงินเดือน  เนื่องจากเป็นพนักงานลูกจ้างรายปี  ไม่ใช่ลูกจ้างประจำ ดังนั้นแล้ว  ผมได้เรียกร้องให้คู่กรณีชดใช้ค่าเสียหายดังนี้

     - ให้ซ่อมรถให้อยู่ในสภาพเดิมให้ใช้ช่างศูนย์ และใช้อะไหล่ของแท้จากศูนย์
     - ให้ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้ แต่เนื่องจากผมใช้ พรบ.ของรถผม ค่ารักษาพยาบาล ประมาณ 8,500 บาท 
     - ให้ชดเชยที่ขาดรายได้ เงินเดือนที่ไม่ได้รับหนึ่งเดือน จำนวน 10,000 บาท รวมโอทีแล้ว
     - ให้ชดเชยช่วงที่รักษาอาการ 50,000 บาท เนื่องจากกระดูกสันหลังเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดถ้าได้รับความกระทบกระเทือนแล้วถึงแม้จะหายดีแล้วก็ไม่สมบูรณ์ 100 % รวมแล้วทั้งหมดที่เรียกร้องคู่กรณีตกลงให้ฟ้องศาลเอา

     ขอถามครับ คดีนี้ร้อยเวรแยกคดีเมาแล้วขับส่งศาลแขวง ครับผมว่าไม่ถูกต้องครับ ทำไมไม่รวมเป็นคดีเมาแล้วขับทำให้ผู้อื่นได้รับความบาดเจ็บสาหัสครับ  แล้วคดีอย่างนี้เป็นคดีเล็กครับผมว่า  ถ้าร้อยเวรดำเนินการให้ไม่น่าจะเกิน 1 เดือนครับ  แต่นี้เลยมา 3 เดือนกว่าแล้วเข้าใจว่าคู่กรณีผมเขามีญาติเป็นตำรวจใน สน.นี้ด้วย  ดังนี้แล้วถ้าผมจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
     แต่งตั้งทนายความฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420  ,มาตรา 437, มาตรา 438  ,มาตรา 443, มาตรา 444,มาตรา 448
 

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
 
มาตรา 437 บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะ อย่างใด ๆอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบ เพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการ เสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหาย นั้นเอง
 ความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ ตลอดถึงผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่ง ทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมาย ที่จะใช้ หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วย


มาตรา 438 ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด
     อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหาย ต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหาย อันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย
 
 มาตรา 443 ในกรณีทำให้เขาถึงตายนั้น ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ ค่าปลงศพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น ๆ อีกด้วย
      ถ้ามิได้ตายในทันที ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถ ประกอบการงานนั้นด้วย
 ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตาม กฏหมายไปด้วยไซร้ ท่านว่าบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหม ทดแทนเพื่อการนั้น
 

มาตรา 444 ในกรณีทำให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้น ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และค่า เสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่ บางส่วน ทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วย
     ถ้าในเวลาที่พิพากษาคดี เป็นพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ว่าความ เสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใด ศาลจะกล่าวในคำพิพากษาว่ายัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่ เกินสองปีก็ได้

มาตรา 448 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการ ละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับ แต่วันทำละเมิด
     แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิด มีโทษตามกฎหมาย ลักษณะอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมา นั้นไซร้ ท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.igetweb.com/www/kunphol/private_folder/t001.jpg

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11

ผมขับโมไซโดนรถกะบะชนเมื่อ11-09-2560 เวลาสี่ทุ่มแล้วหนีแจ้งความแล้วแต่ไม่ได้รับความเอื่ออำนวยความสะดวกติดติดตามรถที่ชนมารับปิดชอบ

โดยคุณ นาย บุญศิรินิ นิติรัมย์ 13 ต.ค. 2560, 16:30

ความคิดเห็นที่ 10

 ผมขับรถมอเตอร์ไซด์ชนคนเดินย้อนศรใครผิด

โดยคุณ รอผล 29 มี.ค. 2558, 16:42

ความคิดเห็นที่ 9

 เรื่องมีอยู่ว่าหนูขับจยยจะเลี้ยวขวาและเปิดไฟเลี้ยวชะลอแล้วจนรถที่มาที่หลังผ่านไปแล้วพอมองไม่มีรถจึงข้ามในระหว่างที่ข้ามจนจะถึงแล้วกลับมองเห็นรถจยยมาทางตรงและเร็วมาชนล้อหน้าจยยขอดิฉันเขาชนเอาจยยดิฉันไปด้วยแต่ตัวดิฉันบาดเจ็บมากกว่าและรถเสียหายเยอะกว่าเขาจะเรียกร้องค่าเสียหายเพราะเขาบอกว่าเขามาทางตรงดิฉันควรทำอย่างไร

โดยคุณ นุจรี 7 ธ.ค. 2557, 18:47

ตอบความคิดเห็นที่ 9

 ประเด็นอยู่ที่ว่าใครประมาทมากกว่ากันครับ

โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246 8 มิ.ย. 2559, 17:11

ความคิดเห็นที่ 8

 ประเด็นอยู่ที่ว่าใครประมาทมากกว่ากันครับ

โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246 8 มิ.ย. 2559, 17:11

ความคิดเห็นที่ 7

คือเรื่องมันเกิดตอนเดือนเมษายน ผมได้ขัย จยย. เฉี่ยวชนรถเก๋งแล้วขับรถหลบหนี   แต่ก็ไม่มีอะไรส่งมาเลยประมานเดือน พฤศจิกายน ได้มี จดหมาย ส่งมาให้ผม ไปชำระค่าเสียหมาย  แต่ผมไม่มีเงินจำนวนที่เขาบอก อยากรู้ว่่าจะขอผ่อน  เขาได้ใหมครับ

โดยคุณ ิืvebz 23 พ.ย. 2556, 12:36

ความคิดเห็นที่ 6

 คือพ่อโดนรถจยย.ชนแล้วพหนีคดีไม่คืบหน้าเลยค่ะมีกล้องวงจลเห็นรถด้วยแต่ทำไมจับไม่ได้สักทีพ่อจะตายฟรีหรือเปล่าหรือว่าตำรวจยุ่งมากเกินไปเพราะจะ1ปีแล้วแล้วคดียังไม่กระดิกเลย

โดยคุณ ณัฒตชา 20 ต.ค. 2556, 14:13

ความคิดเห็นที่ 5

จะสอบถามเกี่ยกับเรื่อง  จยย กับ จยย ค่ะ เรื่องมียุ่ว่าแฟนเค้าได้ขี่ จยย มารับที่ทำงาน ขี่คู่มากับผุ้หญิงคนนึงแระมีเดกมาด้วยอีก2คน ผุ้หญิงอยู่ด้านซ้ายแฟนอยู่ด้านขวา แระแฟนเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อจะจอดรับหนูที่ยืนรออยู่หน้าที่ทำงาน แต่ผู้หญิงที่อยู่ฝั่งซ้าย คุยหันยิ้มรึคุยกับเด็กอยู่อันนี้หนูมั่นใจมากเพื่อนที่ทำงานก้อเห็น จึงไม่เห็นรถแฟนซึ้งเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลยชนช่วง บังโคลนรึป้ายทะเบียน รถแฟนล้ม ไห้ปลาร้าหัก กับสมองบวม แล้วเค้ายังเรียกค่าทำขวัญหมื่นนึง หนูก้อไม่มีให้ หนูอยากทราบว่า ถ้าขึ้นศาลคัยผิดค่ะ  (แล้วเค้ายังบอกกับตำรวจว่าแฟนปาดหน้ากระชันชิด)

โดยคุณ jip 17 ส.ค. 2556, 09:37

ความคิดเห็นที่ 4

ของนุ้ว์คดีรถชนกัน  มอไซ กับ รถ เก๋ง คดีผ่านมา 8 เดือนเเร้ว ยังไม่มีไรคืบหน้า ตำรวจก้อเฉยมากไม่ทำเรื่องไรหั้ยเรยบอกหั้ยรอ รอ รอ  รอมา8เดือนแร้ว ยังไม่มีไรดีขึ้นมาเรย

โดยคุณ ณ๊องโซดา 26 มี.ค. 2554, 11:10

ความคิดเห็นที่ 3

เพื่อนๆ ครับ

คือผมมีปัญหาเรื่องเด็กอายุ 14 ปี ได้ขับรถมาชนรถยนต์ของผมในเวลาที่ผมเลี้ยวขวาจะเข้าไปในซอย ระหว่างที่ส่วนหัวของรถผมเข้าไปในซอยแล้ว เด็กขับมอเตอร์ไซค์ประสาอะไรไม่รู้ มาชนรถผมอย่างแรงกลางลำ ทำให้รถผมเสียหายมาก แต่ทางตำรวจว่า ผมประมาทร่วมกับเด็กด้วย ส่วนเด็กยอมรับว่าเขาประมาทแล้วก็โดนปรับไปเรียบร้อย 4 กระทง ส่วนผมปฎิเสธ เนี่องจากในความเป็นจริง ผมไม่ได้ประมาท เพราะผมเปิดสัญญานไฟเลี้ยวขาวตั้งแต่ก่อนจะถึงทางแยก 60 เมตร และก็จอดให้มอเตอร์ไซค์อีกคันที่วิ่งมาใกล้ๆ ผ่านไปก่อน แล้วผมจึงขับรถเข้าซอย

ในช่วงที่ผมจะขับรถเลี้ยวขวา ผมก็เห็นแสงไฟของรถที่เป็นคู่กรณี ยังอยู่ห่างไกลประมาณ 50-60 เมตร เพราะเหตุเกิดในหมู่บ้าน ซึ่งทุกคนไม่น่าจะขับเร็ว แต่เกิดเหตุแล้ว ผู้ปกครองเด็กยอมจ่ายค่าปรับให้ตำรวจ แต่ไม่ยอมช่วยค่าซ่อมรถผม เขาหาว่าผมขับรถประมาทร่วม หรือตัดหน้า 

ทำให้ผมต้องต่อสู้กับข้อหานี้ แล้วดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยยุติธรรมให้กับผม ทั้งๆที่ในความเป็นจริง เด็กขับมาชนรถผมจริงๆ ผมมีทั้งภาพถ่ายในเหตุการณ์ และพยานบุคคล ผมไม่รู้ว่าหากต่อสู้ในชั้นศาล ผมเป็นประชาชนธรรมดา ผมไม่มีพักพวกที่เป็นตำรวจ ไม่มีพักพวกที่เป็นทนายความ ผมสู้ข้อกล่าวหาของตำรวจแล้ว ผมจะชนะคดีหรือไม่ ?

หากใครรู้ว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไร กรุณาตอบให้ผมทราบด้วย เนี่องจากว่า ผมโดนแบบนี้แล้ว มันไม่สบายใจ และทำให้ผมนอนไม่หลับ เนี่องจากผมต้องต่อสู้กับข้อกล่าวหาของตำรวจในชั้นศาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 ขอขอบคุณ

โดยคุณ สมศักดิ์ 4 ก.พ. 2554, 15:54

ความคิดเห็นที่ 2

คือเรื่องมีอยู่ว่า น้องผมขับรถมอไซ ย่อนศร พอดีมีมอไซทางตรงเข้าชน

คู่กรณีให้จายค่าซ้อมรถ 7000 บาท ตกลงเองไม่ได้แจ้งตำรวจ ผมรู้หลังจากตกลงกันแล้ว

จึงโทรไปคุยกับคูกรณี ขอจ่าย 3500 ได้ไหมเข้าไม่ยอมเขาจะไปแจ้งตำรวจ

ผมจะทำอย่างไรดีคับแนะนำหน่อยคับ ขอบคุนคับ

โดยคุณ non 25 มิ.ย. 2553, 01:40

ความคิดเห็นที่ 1

ตามกฎหมายแรงงานไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างประเภทใด คุณก็มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงนะคะ โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ด้วย แต่ถ้าในปีหนึ่งคุณลาป่วยเกิน 30 วัน กฎหมายให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างในช่วงที่คุณลาป่วยได้ไม่น้อยกว่า 30 นั้น ถ้าจ่ายน้อยกว่า 30 วัน ถือว่าขัดต่อกฎหมายแรงงานนายจ้างมีความผิดนะคะ ลองปรึกษาข้อกฎหมายเรื่องนี้กับทนายดูได้นะคะ

โดยคุณ อรทัย 11 ก.ค. 2552, 19:53

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก