เจ้าของบัตรเสียชีวิต เจ้าหนี้จะให้ใครชำระหนี้แทน|เจ้าของบัตรเสียชีวิต เจ้าหนี้จะให้ใครชำระหนี้แทน

เจ้าของบัตรเสียชีวิต เจ้าหนี้จะให้ใครชำระหนี้แทน

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เจ้าของบัตรเสียชีวิต เจ้าหนี้จะให้ใครชำระหนี้แทน

นายก. เสียชีวิตและเป็นหนี้บัตรอิออนอยู่ นายก. มีแฟนแต่ไม่ได้จดทะเบียน

บทความวันที่ 10 พ.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 16564 ครั้ง


เจ้าของบัตรเสียชีวิต เจ้าหนี้จะให้ใครชำระหนี้แทน

           1.นายก. เสียชีวิตและเป็นหนี้บัตรอิออนอยู่ นายก. มีแฟนแต่ไม่ได้จดทะเบียน ปัจจุบันเลิกกันแล้ว  และมีลูก 1 คน อายุ 13  ปี  (พ่อของลูกเสียชีวติแล้ว) สอบถามว่าบัตรฯ จะฟ้องบังคับชำระหนี้กับใคร
           2.หากนายก. มีทรัพย์สินคือ รถยนต์อยู่ แต่ติดภาระหนี้ Finance อยู่ บริษัทบัตรฯ จะฟ้องยึดรถดังกล่าวได้หรือไม่
           3.หากไม่มีการชำระหนี้ ทางบริษัทฯจะดำเนินการอย่างไรกับนาย ก.เนื่องจากเสียชีวิตแล้ว และอายุความของคดีนี้มีอายุกี่ปี

คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
          1. ความรับผิดชำระหนี้บัตรเครดิตเป็นกองมรดกของนาย ก. ตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมคือบุตรของนาย ก. ถ้าบิดามารดานาย ก. ตายไปแล้ว แต่ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตนตาม ป.พ.พ.มาตรา 1600,1601
          2.รถที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟแนนซ์ เจ้าหนี้บัตรเครดิตไม่มีสิทธิฟ้องยึดรถชำระหนี้ได้ ยึดหรืออายัดได้แต่เฉพาะสิทธิการเช่าซื้อเท่านั้น
          3. อายุความที่เจ้าหนี้ของนาย ก. ฟ้องภายในกำหนด 1 ปี รับแต่เจ้าหนี้ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของนาย ก. ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1754 วรรคสาม,วรรคสี่

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1600
  ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ เว้นแต่ ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้

มาตรา 1601  ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน

มาตรา 1754 ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
            คดีฟ้องเรียกตามข้อกำหนดพินัยกรรม มิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม
           ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 193/27 แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
          ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาในวรรคก่อน ๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4

รบกวนสอบถามค่ะพี่เขยเสียชีวิต...แล้วพี่เขยมีหนี้บัตรเครดิตอยู่แล้วพี่เขยกับพี่สาวก็ได้จดทะเบียนกัน..หนี้บัตรเครดิตพี่สาวต้องรับผิดชอบไหมค่ะ

โดยคุณ ศศิกานต์ (223.24.xxx.xxx) 22 ส.ค. 2560, 19:29

ความคิดเห็นที่ 3

 ผมมีหนี้บัตรกดเงินสดกับธนาคารไทยพาณิชย์ประมาณ70000ผมมีภรรยาแต่ไม่มีบุตรถามว่าถ้าเกิดผมเสียชีวิตไปก่อนหนี้ก้อนนี้ภรรยาผมต้องรับชอบไหมครับแล้วมีอายุความกี่ปีครับ

โดยคุณ สุทธิพงษ์ (1.46.xxx.xxx) 21 ธ.ค. 2559, 22:51

ความคิดเห็นที่ 2

 สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ  กรณีเจ้าของบัตรเครดิตเสียชีวิต ทายาทต้องจ่ายหนี้แทนไหม ทายาทอายุ 7 ขวบ เป็นบุตรโดยชอบธรรม ส่วนภรรยาได้ หย่าขาดกันแล้วก่อนที่จะเสียชีวิต ต้องรับผิดชอบอะไรไหม  เป็นหนี้บัตรเครติตประมาณ 70000 บาท

คนเสียชีวิต มีทรัพย์สินคือรถยนต์สองคันมอเตอร์ไซด์หนึ่งคัน 
 

โดยคุณ หนี้บัตรเครดิต (125.25.xxx.xxx) 20 ก.ย. 2559, 16:41

ความคิดเห็นที่ 1

 รบกวนสอบถามนิดหนึ่งนะค่ะ พอดี หนู เป็นหนี้บัตรอิออน ประมาณ 30000-50000บาท น่าจะได้ แต่ ส่งล่าช้า มา 2เดือน ขาดส่ง1เดือน เนื่องจาก หนู ตกงาน ไม่มีรายได้ หนู จะ ถูกดำเนินคดีไหมค่ะ และหนู ต้อง ทำอย่างไรดี ค่ะ 

โดยคุณ ณัฐธิดา (49.48.xxx.xxx) 2 มี.ค. 2559, 16:10

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก