ข้อควรระวัง/คำแนะนำในการจ้างนักสืบเอกชน/สืบชู้สาว โทร.081-625-2161,089-669-5026|ข้อควรระวัง/คำแนะนำในการจ้างนักสืบเอกชน/สืบชู้สาว โทร.081-625-2161,089-669-5026

ข้อควรระวัง/คำแนะนำในการจ้างนักสืบเอกชน/สืบชู้สาว โทร.081-625-2161,089-669-5026

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ข้อควรระวัง/คำแนะนำในการจ้างนักสืบเอกชน/สืบชู้สาว โทร.081-625-2161,089-669-5026

ฟังคลิปเสียงการทำงานของนักสืบ/วิธีการใช้บริการ/การว่าจ้างบริษัทนักสืบเอกชน/การคิดค่าจ้างและค่าบริการในการสืบ/พยานหลักฐานที่ได้จากการสืบ/การนำพยานหลักฐานไปฟ้องหย่า/ฟ้องชู้/เรียกค่าทดแทน/เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู สามารถคลิกฟังคลิปเสียงได้ที่ http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=4983

บทความวันที่ 10 ส.ค. 2549, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 33112 ครั้ง


ก่อนจ้างนักสืบเอกชนควรอ่านบทความดังต่อไปนี้ก่อน

ก่อนจ้างนักสืบเอกชนควรอ่านบทความดังต่อไปนี้ก่อน

 

ฟังคลิปเสียงการทำงานของนักสืบ/วิธีการใช้บริการ/การว่าจ้างบริษัทนักสืบเอกชน/การคิดค่าจ้างและค่าบริการในการสืบ/พยานหลักฐานที่ได้จากการสืบ/การนำพยานหลักฐานไปฟ้องหย่า/ฟ้องชู้/เรียกค่าทดแทน/เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู  สามารถคลิกฟังคลิปเสียงได้ที่  http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=4983 

 

ทีมงานทนายคลายทุกข์ www.decha.com ขอให้คำเตือน, คำแนะนำ และข้อควรระวังก่อนที่ท่านจะจ้างนักสืบ เพื่อป้องกันมิให้เสียค่าโง่ซ้ำสอง ถูกคนรักนอกใจ แล้วยังมาถูกนักสืบหลอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันการเสียค่าโง่ซ้ำซาก อ.เดชา ในฐานะอาจารย์อบรมนักสืบขอให้คำแนะนำก่อนจะเลือกนักสืบเอกชนเป็นข้อ ๆ ดังนี้

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

คำเตือนข้อที่ 1 . การจ้างนักสืบเอกชน จะต้องจ้างบริษัทที่มีชื่อเสียง

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

คำเตือนข้อที่ 2. ได้รับการตรวจสอบจากสังคมแล้ว

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

คำเตือนข้อที่ 3. ได้รับการตรวจสอบจากสื่อสารมวลชนแล้ว

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

คำเตือนข้อที่ 4. เป็นบริษัทที่จัดตั้งมานานแล้ว

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

คำเตือนข้อที่ 5. มีผลงานและลูกค้าที่ผ่านมาชัดเจน

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

คำเตือนข้อที่ 6. ผู้บริหารมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานสืบและด้านกฎหมายอย่างจริงจัง

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

คำเตือนข้อที่ 7. การสืบสวนทำตามหลักวิชา

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

คำเตือนข้อที่ 8.ไม่พูดจาเว่อเกินไปหรือเกินความจริง

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

คำเตือนข้อที่ 9. มีสำนักงานหรือที่ทำการเป็นหลักแหล่ง

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

คำเตือนข้อที่ 10. มีทีมงานที่มีประสบการณ์เป็นจำนวนมาก

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

คำเตือนข้อที่ 11. มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการทำงานครบถ้วน

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

คำเตือนข้อที่ 12. รายงานผลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

คำเตือนข้อที่ 13. รายงานตามความเป็นจริง

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

คำเตือนข้อที่ 14. หลักฐานที่ได้จากการสืบสวนชัดเจนตรวจสอบได้

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

คำเตือนข้อที่ 15. สามารถนำหลักฐานที่ได้จากการสืบไปใช้เป็นพยานในชั้นศาลได้

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

คำเตือนข้อที่ 16. ไม่หลอกลวงหรือแบล็คเมล์ผู้ว่าจ้าง

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

คำเตือนข้อที่ 17. รักษาความลับของผู้ว่าจ้าง

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

คำเตือนข้อที่ 18. ไม่เรียกเงินเรียกทองหรือค่าบริการนอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

คำเตือนข้อที่ 19. พบตัวเจ้าของสำนักงานได้ง่าย ไม่รับงานตามห้าง

 

นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

 

สนใจใช้บริการนักสืบของทนายคลายทุกข์ ซึ่งมีคุณสมบัติครบทุกประการไม่เคยทำให้ลูกค้าผิดหวัง บริหารงานโดย อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ 081-912-5833

 

            ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12

สืบคนดี เอาข้อมูลไปให้คนร้าย คนโกง คนมีอำนาจเงิน คุกคามสิทธิส่วนตัว คดีพลิกเพราะนักสืบเหล่านี้มานักต่อนัก นักสืบไม่รู้หรอกว่าคนจ้างวานดีไม่ดี ไม่ต่างจาก คดี ไซชะนะ จ้างตำรวจ คุ้มกัน มีรถ นำขบวน เวลาเดินทาง รับงานจากตำรวจ สืบคดี เพราะมีกองทุนสืบสวนคดีอาญา  ชี้เบาะเเส สำหรับ บุคคลผู้ชี้เบาะเเส มีค่าตอบเเทน มันถึงมีเเพะ มียัดยา ควรมีกฏหมายควบคุม เเละเอาผิด อาชืพนี้ด้วย 

โดยคุณ รู้ทัน 15 ธ.ค. 2560, 02:59

ความคิดเห็นที่ 11

30/4/52 ทนายคลายทุกข์ขอนำข่าวเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนเกียวกับหมายจับ  รวบผู้ต้องหาหนีหมายจับคาศาลเจ้าเมื่อเวลาประมาณ 12.00 น.วันที่ 27 เมษายน 2552 พ.ต.ท.เอกรัฐ สวนแสน สว.สส.สภ.หาดใหญ่ แถลงข่าวการจับกุมนายอนัต ธัชเฉลิม อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7ซอย 1 ถนนศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แจ้งข้อหาข้างต้นตามหมายจับ ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ เพื่อดำเนินคดีต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ พ.ต.ท.เอกรัฐ กล่าวว่า ผู้ต้องหาที่หลบหนีหมายจับศาลจังหวัดสงขลาเลขที่331/2552 ลงบันทึกวันที่ 21 เมษายน 2552 ข้อหาพยายามทำร้ายร่างกายผู้อื่น พาอาวุธปืนติดตัวไป ในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธติดตัว พาอาวุธปืนไปโดยเปิด เผย หรือ พาไปในชุมชนที่จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือ การอื่นใด ว่าผู้ ต้องหากำลังเดินอยู่บริเวรหน้าศาลเจ้าไฉ่ซิ่งเอี๋ย ถนนทุ่งเสา 1 ซอย 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พ.ต.ท.เอกรัฐ จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนหาดใหญ่จำนวนหนึ่งพร้อมหมายจับรีบเดินทางเข้าตรวจสอบและจับกุม เมื่อ จนท.ตำรวจชุดดังกล่าวไปถึงบริเวณหน้าศาลเจ้าดังกล่าว พบผู้ต้องหากำลังเดินอยู่ จึงเข้าทำการจับกุมตัว
ขอขอบคุณรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ปรึกษานักสืบคดีหมายจับ โทร.02-9485700

โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  30 เม.ย. 2552, 10:41

ความคิดเห็นที่ 10

22/4/52 ทนายคลายทุกข์ขอนำข่าวสารเกี่ยวกับนักสืบเอกชน

จากwww.Thaieasyjob.com  รายละเอียดรายงานคือ
 

มาเลเซียขอให้ตำรวจสากลช่วยติดตามค้นหาตัวนักสืบเอกชนที่เคยกล่าวหารองนายกรัฐมนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกา

- ตำรวจมาเลเซียขอให้ตำรวจสากลช่วยติดตามค้นหานายบาลาซูบรามาเนียม เปรูมาล นักสืบเอกชนที่สูญหายไปเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังจากที่นายบาลาซูบรามาเนียมเปิดเผยว่า นายนาจิบ ราซัค รองนายกรัฐมนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมนางอัลตันตูยา ชาอารีบู หญิงชาวมองโกเลีย วัย 28 ปี ซึ่งคดีดังกล่าวเชื่อมโยงกับความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างนายอันวาร์ อิบราฮิม ผู้นำฝ่ายค้านกับนายราซัคด้วย โดยนายบาลาซูบรามาเนียมได้แถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งมีนายอันวาร์เป็นผู้จัดขึ้นว่า นายราซัคมีเพศสัมพันธ์กับหญิงคนดังกล่าว และเขาได้ให้ข้อมูลในเรื่องนี้กับตำรวจแล้วแต่ไม่เคยมีการนำเรื่องนี้ขึ้นดำเนินการพิจารณาคดี อย่างไรก็ตามนายบาลาซูบรามาเนียม ได้กลับคำในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับเปิดเผยว่า เขาถูกข่มขู่ให้ต้องแถลงดังกล่าว

ขอขอบคุณรายงานข่าวจากwww.Thaieasyjob.com

ปรึกษานักสืบเอกชน 02-9485700

โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  22 เม.ย. 2552, 10:18

ความคิดเห็นที่ 9

21/4/52 ทนายคลายทุกข์ขอนำข่าวสารเกี่ยวกับนักสืบเอกชน

จากหนังสือพิมพ์มติชน รายละเอียดรายงานข่าวคือ

นักสืบเอกชน กับงานรับจ้าง ทดสอบความซื่อสัตย์
ความจริงก็ดูเป็นเรื่อง ธรรมดา มากที่ผู้ชายจะไปเที่ยวผับ บาร์ ตามลำพัง แต่สำหรับ ริชาร์ด มาร์ติเนซ การฉายเดี่ยวท่องราตรีแต่ละครั้งของเขามีความหมาย

และมี เป้าหมาย ด้วย เป็นผู้หญิงที่เขามีภารกิจ หมายตาต้องเข้าไปตีสนิท แต่เขาจะไม่ พยายาม รุกเร้าเธอมากจนเกินไป แต่จะปล่อยให้ทุกอย่างไหลรื่นไปตามบทสนทนามากกว่า และหากถูกอีกฝ่ายถามขอ เบอร์โทรศัพท์ เขาจึงจะให้เผื่อว่า เธออยากจะมีนัดกับเขาครั้งต่อไป!!

อ่านถึงตรงนี้ หลายคนอาจจะ งงๆ กับพฤติกรรมของริชาร์ดนักสืบเอกชนกับงานของ ฮันนี่ แทรพเปอร์ (honey trapper) แต่เขาชอบที่จะเรียกตัวเองว่า อินทีกริตี้ เทสเตอร์ (integrity tester) หรือ คนทดสอบความซื่อสัตย์ มากกว่า

งานที่นักสืบเอกชนในอังกฤษกำลังถูกว่าจ้างจากสามี-ภรรยา หรือว่า คู่รัก ให้ตามสืบหาความจริงกันมากว่า คู่ของตนยัง ซื่อสัตย์ ดีหรือไม่?

มันมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ริชาร์ดพูดถึงธุรกิจ Expedite Detective Agency (www.ex-da.com) ของเขาที่คิดค่าบริการทดสอบความซื่อสัตย์ หรือ จับโกหก ครั้งละ 300 ปอนด์ หรือประมาณ 19,200 บาท

ตามสายตาของคนอื่นอาจมองว่า นี่เป็นงานที่ยิ่งสร้าง ความร้าวฉาน ในครอบครัวทำให้ชีวิตรักพังได้ง่ายขึ้น แต่ริชาร์ดขอเถียงว่า ไม่จริง ทั้งนี้เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่เดินเข้ามาหาเขาค่อนข้างจะมีข้อมูลหรือมั่นใจว่า คู่ของตนจะไม่ซื่อสัตย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

แล้วความจริงที่เขาได้พบจากการทำงานก็คือ เป้าหมาย ของเขาถึง 80% ต่างสอบตก ไม่ผ่านการทดสอบ แต่ละคนพร้อมที่จะ นอกใจ เล่นไม่ซื่อลับหลังคู่ของตนทั้งนั้น!!

สำหรับ วิธีทำงาน ริชาร์ดเล่าว่าในทีมนักสืบของเขาซึ่งมีทั้งผู้ชาย-ผู้หญิงและมีทั้งนักสืบที่หล่อ ที่สวย กับพวกที่หล่อ (น้อย) สวย (น้อย) จะมีการ อัดเทป และบันทึกวิดีโอมาเป็นหลักฐาน เพื่อให้ ผู้ว่าจ้าง ได้เห็นการกับตา ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่นักสืบกำลังทดสอบความซื่อของเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม ในการทำงานแบบนี้ริชาร์ดเล่าว่า บริษัทเขาเองก็มี กฎ ในการทำงานด้วยว่า จะไม่เข้าไปทดสอบขณะที่เป้าหมายกำลังเมา และจะไม่มีการแตะเนื้อ ต้องตัวเป้าหมายเด็ดขาด อีกทั้งตัวแทรพเปอร์ หรือ กับดัก กับเป้าหมายต้องมีดรีกรีความหล่อ ความสวย พอๆ กัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม เราจึงอยากให้มั่นใจได้เลยว่า เราจะไม่ใช้กับดักที่หล่อ สวย มีเสน่ห์มากๆ กับเป้าหมายที่มีหน้าตาธรรมดา แล้วก็ลูกค้าจะได้คำตอบแบบตรงไปตรงมาจากเราด้วยว่า สามี ภรรยา หรือ แฟนของเขา ซื่อสัตย์หรือไม่

ริชาร์ดเล่าด้วยว่า ขณะที่ลูกค้าของเขาหลายคนเลือก ปิดฉาก ความสัมพันธ์ หลังจากพบความจริง แต่ก็มีบางรายที่ใช้เรื่องนี้ไปเผชิญหน้ากับคู่ของตน พร้อมขอให้อีกฝ่ายกลับตัวกลับใจเสียใหม่!!

ขอขอบคุณรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ มติชน

ปรึกษานักสืบเอกชน 02-9485700
 

โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  21 เม.ย. 2552, 10:47

ความคิดเห็นที่ 8

24/4/52 ทนายคลายทุกข์ขอนำข่าวสารเกี่ยวกับนักสืบเอกชนจากหนังสือ คม ชัด ลึก รายละเอียดรายงานข่าวคือ

นักสืบเอกชนมาเลย์หายตัวลึกลับหลังกล่าวหา นาจิบ ราซัค เอี่ยวฆาตกรรมหญิงมองโกเลีย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันอาทิตย์ (6 ก.ค.) ว่าตำรวจมาเลเซียกำลังควานหาตัวนายบาลาซูบรามาเนียม เปรูมาล นักสืบเอกชนที่หายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมกับภรรยาและบุตร 3 คนหลังจากที่ได้หย่อนระเบิดลูกใหญ่ทางการเมืองด้วยการเปิดโปงว่านายนาจิบ ราซัคมีส่วนพัวพันกับการฆาตกรรมนางแบบสาวชาวมองโกเลียก่อนจะถอนฟ้องกะทันหันแล้วหายตัวไป
การหายตัวไปของนักสืบเอกชนผู้นี้ทำให้การแย่งอำนาจระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่นำโดยนายอันวาร์ อิบรอฮิม อดีตรองนายกรัฐมนตรีคนดังร้อนระอุยิ่งขึ้นไปอีก โดยนายบาลาซูบรามาเนียมได้กล่าวคำสาบานระหว่างแถลงข่าวร่วมกับนายอันวาร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าได้ทราบมาจากนายอับดุล ราซัค บากินดา นักวิเคราะห์ทางการเมืองชื่อดังที่เป็นเพื่อนสนิทของนายนาจิบว่า รองนายกรัฐมนตรีผู้นี้มีเพศสัมพันธ์กับอัลตันตูยา ชารีบู นักแปลสาวชาวมองโกเลียวัย 28 ปี ผู้ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 ก่อนที่ศพจะถูกนำไประเบิดทิ้งในป่าชานกรุงกัวลาลัมเปอร์

แต่ไม่ถึง 24 ชั่วโมงต่อมา นายบาลาซูบรามาเนียมกลับถอนข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าทำไปเพราะถูกข่มขู่ นายอับดุล ราซัคไม่เคยเล่าความสัมพันธ์ระหว่างนายนาจิบกับหญิงมองโกเลียผู้นี้ให้ฟังแต่อย่างใด หลังจากนั้น หลานชายของนายบาลาซูบรามาเนียมได้เข้าแจ้งความกับตำรวจว่าไม่อาจติดต่อกับอาได้ แม้แต่ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มานานสองวันแล้ว ทำให้เกิดความวิตกเรื่องความปลอดภัยของผู้เป็นอามาก

ด้านพรรคฝ่ายค้านพากันเรียกร้องให้เปิดการไต่สวนอิสระในประเด็นนี้เพราะเชื่อว่านายบาลาซูบรามาเนียมพูดความจริงตอนแถลงข่าว ขณะที่อธิบดีกรมสืบสวนคดีฆาตกรรมมาเลเซียแถลงว่า นายบาลาซูบรามาเนียมอาจจะหนีไปซ่อนตัว หรือถูกกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งพาตัวไปซุกซ่อนเอาไว้ ทั้งยังได้เรียกร้องให้นักสืบผู้นี้ออกมาจากที่ซ่อนเพราะไม่มีอะไรต้องกลัว โดยตัวเองจะเป็นผู้รับประกันความปลอดภัยให้หากยอมมาหาตำรวจ โดยนายบาลาซูบรามาเนียมสามารถพาทนายความมาเข้าพบกับตำรวจได้ และว่าตำรวจทั้งประเทศได้รับแจ้งให้ตามหาตัว ทั้งยังได้แจ้งไปยังตำรวจสากล และตำรวจในประเทศเพื่อนบ้านแล้วด้วย

อธิบดีกรมสืบสวนคดีฆาตกรรมกล่าวด้วยว่ากำลังสืบสวนรายงานทั้งหมดที่ได้รับมา พร้อมทั้งร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนให้ช่วยกันตามหาตัวนักสืบเอกชนผู้นี้เพราะแม้แต่หลานชายคนที่เข้ามาแจ้งความกับตำรวจเองก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่

เจาะลึกหมู่บ้านนักบิณโล้นห่มเหลือหากิน

แม้จะมีความพยายามจับกุมและป้องปราม หาแนวทางฝึกอาชีพเพื่อให้เลิก ปลอมเป็นพระ แต่ดูเหมือนมาตรการต่างๆ จะไม่ได้ผล ยังมีกลุ่มคนที่วนเวียนหากินแบบนี้ โดยไม่เคยเกรงกลัวต่อบาปกรรม


ขอขอบคุณรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

ปรึกษานักสืบเอกชน 02-9485700

โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  20 เม.ย. 2552, 11:45

ความคิดเห็นที่ 7

เห็นด้วยที่เขียนบทความ เพราะเจอนักสืบที่ไม่ดีมาแล้ว แต่นักสืบทนายคลายทุกข์ดีมากคะ เพราะชื่อเสียงค้ำคออยู่ ชอบบทความมากคะเมียหลวงที่อาพับคะ
โดยคุณ ผู้ใช้บริการ 30 พ.ย. 542, 00:00

ความคิดเห็นที่ 6

โฆษณาชวนเชื่อ
โดยคุณ บี 30 พ.ย. 542, 00:00

ความคิดเห็นที่ 5

28/1/52 นักสืบเอกชนทนายคลายทุกข์ขอนำข่าวเกี่ยวกับเรื่องความรักให้เกิดเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อได้ แทงดับ"คู่หมั้นสาว" ซดพิษตาม นอนพะงาบ-กอดศพ ช่วยหนุ่มรักคุดทัน แฉพังประตูห้อง เข้าไปจ้วงฆ่าแฟน แล้วโทร.ลาญาติ ก่อนดื่มยาฆ่าแมลง ฆ่าคู่หมั้น- นายอนุ คล้ายลักษณ์ นอนกอดศพคู่หมั้นสาว หลังก่อเหตุใช้มีดแทงฝ่ายหญิงจนสิ้นใจ ก่อนจะซดยาฆ่าแมลงหวังฆ่าตัวตายตาม แต่ไม่ตายช่วยล้างท้องเอาไว้ได้ทัน สาเหตุมาจากความหึงหวง ที่อ.เมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 27 ม.ค. หนุ่มช่างไฟฟ้าหึง แทงคู่หมั้นสาวตายอนาถคาห้องนอนก่อนซดยาพิษหวังฆ่าตัวตาม เหยื่อสาวทำงานที่การไฟฟ้ากำแพงเพชร หนีเข้าไปในห้อง ฝ่ายชายพังประตูตามเข้าไปจ้วงแทง ก่อนโทร.แจ้งญาติ เจ้าหน้าที่รุดช่วยหนุ่มไว้ทัน พบนอนหัวใจรวยริน กอดศพสาว เผยหมั้นกันมานาน 2 ปี เมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 27 ม.ค. นายสมชาย เรืองคุ้ม อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 195 หมู่ที่ 6 ต.ธำมรงค์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เข้าแจ้งกับร.ต.ท.เอกรัฐ นุชเฉย ร้อยเวรสภ.เมืองกำแพงเพชร ว่า นายอนุ คล้ายลักษณ์ อายุ 24 ปี หลานตาโทรศัพท์มาบอกว่า ทำร้ายน.ส. สุกัญญา ทศศะ อายุ 24 ปี คู่หมั้นจนเสียชีวิต ที่บ้านเลขที่ 18 หมู่บ้านดารารัตน์ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร และตนเองกินยาพิษหวังฆ่าตัวตาย หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยนายสมชายเดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าว เมื่อเข้าไปในห้องนอน พบนายอนุนอนกอดน.ส.สุกัญญาอยู่ โดยนายอนุอยู่ในสภาพหมดสติหายใจรวยริน ส่วนน.ส.สุกัญญาสวมชุดนอนสีแดง เลือดไหลเต็มที่นอน จึงรีบนำนายอนุส่งร.พ.กำแพงเพชร ตรวจสอบภายในห้อง หลังตู้เย็นพบขวดเปล่ายาฆ่าแมลงยี่ห้อไวซูคานซูเปอร์ วางอยู่ 1 ขวด จากการชันสูตรพลิกศพ พบว่าน.ส.สุกัญญาถูกแทงด้วยของมีคม ที่หน้าท้องรวม 4 แผล ประตูห้องนอนถูกถีบจนพัง ห้องนอนมีร่องรอยการต่อสู้ ผ้าห่ม หมอน กระจายเต็มห้อง นอกจากนั้นยังพบกองเลือดที่พื้นหลายแห่ง นายสมชาย ให้การว่า ทั้งสองคนหมั้นกันมานานประมาณ 2 ปีแล้ว โดยฝ่ายหญิงทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.กำแพง เพชร ส่วนฝ่ายชายเป็นช่างไฟฟ้าอยู่ที่โรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร ล่าสุดนายอนุป่วยเป็นโรคกระเพาะ ไปรักษาตัวที่ร.พ.ในกรุงเทพฯ ในช่วงปีใหม่ น.ส.สุกัญญาอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวเพียงลำพัง เมื่อ 5-6 วันที่ผ่านมา นายอนุกลับมาจากร.พ.ที่กรุงเทพฯ และมานอนที่บ้านของตน ต่อมาคืนวันที่ 26 ม.ค. บอกกับตนว่าจะไปนอนค้างที่บ้านที่เกิดเหตุ เพราะเช้าวันที่ 27 ม.ค. แพทย์นัดไปตรวจที่ร.พ.กำแพงเพชร จนเช้า หลานชายจึงโทร.มาบอกว่าแทงน.ส.สุกัญญาเสียชีวิต จากการสันนิษฐานเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่า ในช่วงเย็นนายอนุมาหาคู่หมั้นสาวที่บ้าน และเกิดการทะเลาะวิวาทเรื่องความหึงหวง จึงวางแผนฆ่าแฟนสาว โดยไปซื้อยาฆ่าแมลงมาเตรียมไว้ จากนั้นใช้มีดแทงน.ส.สุกัญญาได้รับบาดเจ็บ น.ส.สุกัญญาพยายามหลบหนีเข้าไปในห้องนอน นายอนุจึงพังประตูเข้าไปแทงซ้ำจนเสียชีวิต และอุ้มศพมาไว้ห้องโถงบนที่นอน จากนั้นโทรศัพท์บอกนายสมชาย พร้อมดื่มยาฆ่าแมลง หวังฆ่าตัวตายตาม โดยกอดศพน.ส.สุกัญญาไว้ เจ้าหน้าที่จะรอให้นายอนุอาการดีขึ้นก่อนเพื่อสอบสวนรายละเอียดอีกครั้ง ขอขอบคุณรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ปรึกษานักสืบเอกชน 081-912-5833,081-616-1425
โดยคุณ ทนายคลายทุกข์ 30 พ.ย. 542, 00:00

ความคิดเห็นที่ 4

15/1/52 นักสืบเอกชนทนายคลายทุกข์ นขอนำข่าวเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน เรื่องคดีค้ามนุษย์ที่มีการสืบหาที่มาของหลักฐาน จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึดรายงานว่า สหรัฐสอบจนท.มาเลเซียพัวพัน แก๊งค์ค้ามนุษย์ -ชายแดนไทย วุฒิสภาสหรัฐฯกำลังสอบข้อกล่าวหาที่ว่าเจ้าหน้าที่มาเลย์เกี่ยวข้องขบวนการค้ามนุษย์ที่ชายแดนติดไทย (15ม.ค.) สมาชิกในคณะกรรมาธิการความสัมพันธุ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันพุธว่า กำลังสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลมาเลเซียกำลังรีดไถเงินจากผู้อพยพต่างชาติ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ โดยผู้อพยพซึ่งส่วนใหญ่มาจากพม่า แต่ก็มีจากชาติอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีเอกสารของทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR ซึ่งรับรองว่าเป็นผู้อพยพจริงหรือไม่ จะถูกเจ้าหน้าที่มาเลเซียพาออกจากศูนย์ควบคุมตัว และส่งไปที่ชายแดนด้านติดกับไทย ก่อนจะถูกรีดไถ เงิน หากให้เงิน พวกเขาจะได้กลับเข้าไปมาเลเซีย แต่หากไม่ให้เงิน จะถูกขายให้กับพวกเครือข่ายค้ามนุษย์ในภาคใต้ของไทย เจ้าหน้าที่ผู้นี้เปิดเผยด้วยว่า สมาชิกในคณกรรมาธิการฯ ได้เดินทางไปยังมาเลเซียและไทยรวมทั้งชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องนี้ อันเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่ว่าอาจมีผู้อพยพชาวพม่าหลายพันคนถูกส่งไปที่ชายแดนไทย-มาเลเซียในช่วงไม่กี่ปี มานี้ และวุฒิสภาจะส่งผลการสอบสวนที่ได้ ไปให้หน่วยงานบังคับใช้กฏหมายหลักๆของสหรัฐ และสำนักงานตำรวจสากล หรือ อินเตอร์โพล เพื่อดำเนินการต่อไป รายงานข่าวระบุด้วยว่า พม่าถูกนานาชาติรุมโจมตีมาหลายปีแล้เวเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนและชาวพม่าจำนวนมากได้หลบหนีความยากจนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ที่ซึ่งส่วนใหญ่ของพวกนี้อยู่อย่างผิดกฏหมาย หรือไม่ก็มีฐานะเป็นผู้อพยพที่ขอไปตั้งถิ่นฐานในประเทศตะวันตก ขอขอบคุณรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ปรึกษานักสืบเอกชน 081-616-1425
โดยคุณ นักสืบเอกชนทนายคลายทุกข์ 30 พ.ย. 542, 00:00

ความคิดเห็นที่ 3

นักสืบเอกชน สามารถช่วยเราได้จริงหรือเปล่า หากนักสืบเอกชน ช่วยได้จริง เราควรปรึกษา นักสืบเอกชน ที่มีประสบการณ์ และนักสืบเอกชน ที่มีความซื่อสัตย์ นักสืบเอกชน ที่มีความจริงใจ นักสืบเอกชน ที่เก่งเรื่องการหาข้อมูล
โดยคุณ tea 30 พ.ย. 542, 00:00

ความคิดเห็นที่ 2

ความคิดของกุ๊กอยากจะบอกกับนักสืบทุกๆคนว่ากุ๊กอยากเป็นนักสืบเหมือน...กันแต่มันคงเป็นไปไม่ได้กุ๊กเลยตั้งใจทําบุญแล้วตั้งจิตอธิฐานว่าก.อยากเป็นนักสืบอยากมาช่วยเหลือผุ้คนและผู้ญที่น่าสงสารที่ถูกจับไปขายตัวกุ๊กก็เลยมีข้อแนะนํากุ๊กอยากให้นักสืบทุกๆคนทําบุญกันเยอะๆ แล้วคุณก็ตั้งจิตว่าชาติหน้าคุณอยากจะเป็นอะไรคุณ ได้แน่นอนถ้าบุญคุณเยอะชาตินี้หนูได้ทําบุญเยอะแล้ว คุณนักสืบหรือคนที่ไม่ใช่นักสืบก็ดีที่จิตตรงเหมือนหนู ว่าชาติหน้าเราจะต้องมาช่วยเหลือผุ้คนแล้วต้องจับคนชั่วมา เข้าคุกให้ได้หนูต้องการมีเพื่อนเยอะๆที่จิตตรงกัน เหมือนจิตตรงกันเราก็สามารถมาเป็นเพื่อนกันได้ใน ชาติหน้าถ้าคุณอยากเป็นเพื่อนหนูคุณก็ตั้งจิตเอาว่าผมอยากจะเป็นเพือนกับคนที่แสดงความคิดเห็นในข้อความนี้ ชื่อกุ๊ก ชื่อจริงภารดี สายชนะชัยนี้หนูอยากให้คุณทําบุญ เยอะๆเพราะชาติหน้าคุณต้องเกิดอีกเพราะคุณยังมีกิเลส อยู่เพราะคุณยังไม่เข้านิพพานหนูอยากจะบอกกับพวกคุณ ว่าไม่มีใครที่จะเอาอะไรไปได้นอกเสียจากบุญกับปาป ที่ตัวเองนั้นทํามาเท่านั้น กุ๊ก(ภารดี สายชนะชัย)
โดยคุณ kook...กุ๊ก ชื่อจริง...ภารดี สายชนะชัย. 30 พ.ย. 542, 00:00

ความคิดเห็นที่ 1

นักสืบ
โดยคุณ kook 30 พ.ย. 542, 00:00

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก