สอบถามอายุความ|สอบถามอายุความ

สอบถามอายุความ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สอบถามอายุความ

สอบถามอายุความบัตรเครดิตมีอายุความกี่ปีนับจากอะไร

บทความวันที่ 24 ส.ค. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 95083 ครั้ง


สอบถามอายุความ

          สอบถามอายุความบัตรเครดิตมีอายุความกี่ปีนับจากอะไร  อายุความของสินเชื่อส่วนบุคคลมีอายุความกี่ปีนับจากอะไร

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
-  อายุความบัตรเครดิตทั่วไป มีอายุความ 2 ปี  นับแต่ชำระหนี้ครั้งสุดท้าย  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (1)
-  อายุความสินเชื่อส่วนบุคคล  มีอายุความ 5 ปี  นับแต่ชำระหนี้ครั้งสุดท้าย  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/33 (2)

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 193/33  สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้มีกำหนดอายุความห้าปี
(2)  เงินที่ต้องชำระเพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวดๆ

มาตรา 193/34  สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้  ให้มีกำหนดอายุความสองปี
(1)  ผู้ประกอบการค้าหรืออุตสาหกรรม ผู้ประกอบหัตถกรรม ผู้ประกอบศิลปอุตสาหกรรมหรือช่างฝีมือ เรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบ ค่าการงานที่ได้ทำ หรือค่าดูแลกิจการของผู้อื่น รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป เว้นแต่เป็นการที่ได้ทำเพื่อกิจการของฝ่ายลูกหนี้นั้นเอง

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 332

เราเป็นหนี้บัตรกดเงินสด / สินเชื่อส่วนบุคคล และ หนี้วงเงินเบิกเกินบัญชี  มีการผิดนัดชำระเนื่องจากมีภาระเพิ่มขึ้นและย้ายสถานที่ทำงาน ทำให้มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ แต่ก่อนหน้านั้นเป็นลูกหนี้ดีมาตลอด 

คำถามแรกคือ หากเราขาดการชำระมาระยะหนึ่ง (น่าจะเป็นปีอยู่) แต่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาให้ชำระขั้นต่ำเข้าไป ซึ่งเราก็ทำการชำระเข้าไป แต่ก็ขาดการชำระไปอีกจนถึงปัจจุบัน (น่าจะขาดชำระมาเป็นปี) อย่างนี้นับเป็นการชำระครั้งสุดท้ายมั้ยค่ะ

คำถามที่ 2  อยากทราบว่าหากผิดชำระหนี้ ต้องผิดชำระหนี้ เป็นระยะเวลากี่ปีถึงจะมีการฟ้องศาลค่ะ


รบกวนให้คำแนะนำด้วยนะค่ะ  เรากำลังศึกษาข้อมูลอยู่แต่ไม่กล้าถามกับทางเจ้าหน้าที่ของสินเชื่อโดยตรงเพราะยังไงเจ้าหน้าก็คงต้องพูดเพื่อเร่งรัดเราให้ชำระหนี้โดยเร็วที่สุด  เราอยากทราบข้อมูลที่เป็นกลางที่สุดค่ะ ปัจจุบันเรากำลังหาทางแก้ไขเพื่อนำเงินไปปิดหนี้ แต่กลัวจะไม่ทันเวลาจะมีหมายศาลมาเสียก่อน


ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ รุ่งอรุณ 24 ส.ค. 2560, 14:31

ความคิดเห็นที่ 331

เป็นหนี้ธนาคาร ศาลตัดสืนเมื่อ ต.ค.50 ให้กรมยังคับคดี อายัดเงินเดือน 30%  แต่เริ่มอายัดเมื่อปี 58 หมดหนี้ปิดบัญขีเมื่อปี 59  แต่ตอนนี้มีหมายศาลจากเจ้าหนี้ อี่ซี่บาย ให้ไปขึ้นศาล  อยากทราบว่หมดอายุความหรือยัง เจ้าหนี้สามารถฟ้องร้องได้อีกหรือไม่?

โดยคุณ ณัฏฐ์ธกร ฉัตรยาบุญวัฒน์ 28 ก.ค. 2560, 21:46

ตอบความคิดเห็นที่ 331

กรณีตามปัญหา  หากเจ้าหนี้ไม่ได้รับชำระหนี้ ก็ถือว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิเจ้าหนี้ตามปวิพ.มาตรา 55 เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 24 ส.ค. 2560, 16:02

ความคิดเห็นที่ 330

เปนหนี้อีชีบายเรืองถึงกรมบังคับแล้วชำระมาเรื่อยๆพนักงานทีกรมบังคับแจ้งว่าคดีของคุณหมดอายุความแล้วไม่ต้องชำระแล้วแต่ยังมียอดค้างชำระไม่หมดจะมีปัญหากับบริษัทที่จ่ายเงินเดือนเขาต้องการใบยกเลิกหรือใบหมดอายุความจากกรมบังคับแล้วต้องทำอย่างไรคะขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำนะคะ

โดยคุณ อัญธิษฐา 14 ก.ค. 2560, 16:03

ตอบความคิดเห็นที่ 330

หากคดีขาดอายุความแล้ว ท่านสามารถต่อสู้เจ้าหนี้ได้ครับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/29

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 22 ส.ค. 2560, 11:51

ความคิดเห็นที่ 329

คือเป็นหนี้บัตรเครดิตแต่ไม่ได้จ่ายประมาณ3ปีแล้วมีหมายศาลออกมาที่บ้านจะทำยังไงค่ะตอนนี้ยังไม่มีเงินที่จะจ่ายแล้วก้อตกงานจะต้องทำยังไงค่ะทำเป็นเงียบไปก่อนได้ป่าว

โดยคุณ ปัญฑิตตา 6 ก.ค. 2560, 19:48

ตอบความคิดเห็นที่ 329

เจ้าหนี้มีสิทธินำหนี้ที่ขาดอายุความแล้วมาฟ้องคดีต่อศาลได้หรือไม่ ?

อายุความ หมายถึง ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล

ในคดีแพ่ง หากเจ้าหนี้มิได้ฟ้องคดีต่อศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หนี้นั้นจะกลายเป็น “หนี้ที่ขาดอายุความ” ซึ่งจะทำให้ลูกหนี้มีสิทธิปฏิเสธการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ตามป.พ.พ. มาตรา 193/9 และมาตรา 193/10

อย่างไรก็ตาม หากลูกหนี้มิได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ศาลจะยกฟ้องโดยอ้างว่าหนี้ขาดอายุความแล้วไม่ได้ ตามป.พ.พ. มาตรา 193/29

ดังนั้น ปัญหาเรื่อง “อายุความ” ในคดีแพ่ง แม้จะเป็น “ปัญหาข้อกฎหมาย” แต่ก็มิใช่ “ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน” หากลูกหนี้มิได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ศาลจะยกอายุความมาเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้ ตามป.พ.พ. มาตรา 193/29 ประกอบป.วิ.แพ่ง มาตรา 142 (5)

โดยคุณ ดร 12 ส.ค. 2560, 15:35

ตอบความคิดเห็นที่ 329

ควรสู้ความโดยให้ทนายเขียนคำร้อง เป็นคดีอายุความขาด เพราะเป็นการใช้สิทธิ์ และต้องเขียนคำร้อง พูดปากเปล่าศาลไม่รับฟังครับ

ต้องให้ทนายเขียนคำร้องให้ และถ้ามี ใบแจ้งยอด หรือ ใบ แจ้งเครดิตบูโรไปยืนยันว่าว่าผิดขำระเมือไหร่ แต่จริงๆแล้วเจ้าหนี้ต้องเป็นคนหาหลักฐานมาบอกว่าเราผิดนัดเมื่อไหร่ ภาษา กม.มีแค่ถูกและผิด แต่ผิดไกล่เกลี่ยลดหนีัได้นิดหน่อย สู้คดีดีกว่าครับ รอดชัวร์

โดยคุณ ดร 12 ส.ค. 2560, 14:12

ตอบความคิดเห็นที่ 329

กรณีตามปัญหา  หากได้รับหมายเรียกของศาล ควรไปศาลตามกำหนดนัด และให้ทำการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อขอผ่อนชำระหนี้รายเดือนในยอดขั้นต่ำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านมากกว่าการถูกบังคับคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามปพพ.มาตรา 850 852 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 27 ก.ค. 2560, 14:02

ความคิดเห็นที่ 328

ดิฉันเป็นหนี้อีซี่บายอยู่35,000และได้ชำระหนี้ไปครั้งสุดท้ายเเมื่อเดือนธันวาคมปี2555 ขาดการชำระหนี้มาเกือบจะ5ปีแล้วค่ะ  แล้วอยู่ๆดีมีพนักงานติดต่อมาทางที่ทำงานว่าให้ชำระหนี้เเค่18,000ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ถ้าไม่พร้อมที่จะจ่ายหนี้ไม่เป็นไรแต่ทางอีซี่บายจะดำเนินคดี  ในกรณีนี้จะต้องทำยังไงค่ะรบกวนช่วยทีค่ะ.... ¥__¥

โดยคุณ วันทนา 22 มิ.ย. 2560, 00:42

ตอบความคิดเห็นที่ 328

เจอเหมือนเลยคะ พี่ทำยังไงคะ จ่ายไปเท่าไร

โดยคุณ พัชรดา 19 ต.ค. 2560, 14:19

ความคิดเห็นที่ 327

ดิฉันเป็นหนี้สินเชื่อค่ะ ตั้งแต่ ปี พศ.2552 แต่มาวันนี้ ดิฉันโดนอายัดเงินในบัญชีค่ะ อย่างนี้คดีหมดอายุความแล้วใช่ใหมค่ะ ดิฉันต้องทำอย่างไรค่ะ อยากให้ตอบค่ะเครียดมากเลยค่ะ

โดยคุณ อภิญญา ห่วงสุวรรณ 15 มิ.ย. 2560, 22:15

ความคิดเห็นที่ 326

ขอสอบถามครับผมเป็นนี้อิออนอยู่3086บาท

ส่งมาแล้วไม่ได้ส่งต่อตั้งแต่ปี2552จนถึงตอนนี้

2560ไปเช็คบูโรมามันขึ้นว่าสถานะ40

จำนวนเงินต้น3086บาทในใบ

ท้าผมจะไปปิดผมต้องจ่ายแค่จำนวนต้นใช่ไหมครับหรือมีค่าอื่นอีก

  อีกอยากรู้ว่าอายุความขาดหรือยัง

โดยคุณ พีระพงษ์ 12 มิ.ย. 2560, 03:29

ตอบความคิดเห็นที่ 326

code 40 อยู่ระหว่างสินเชื่อปิดบัญชี

42 โอนหนี้หรือขายหนี้

32 ศาลพิพากษายกฟ้องเนื่องจากคดีขาดอายุความ

โดยคุณ ดร 12 ส.ค. 2560, 14:17

ความคิดเห็นที่ 325

เป็นหนี้ค้างจ่ายบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่3สถาบันไม่ได้จ่ายนานแล้วน่าจะเกิน5 ปีมีนานๆจะมีจดหมายแจ้งเตือนให้ติดต่อกลับแต่เราไม่ได้ติดต่อล่าสุดมีจดหมายเตือนครั้งสุดท้ายถ้าเราไม่ติดต่ออีกจะเป็นอะไรมั่ย ปล.ทุกครั้งที่ไม่ติดต่อเพราะเราไม่สามารถที่จะชำระเงินคืนได้เนื่องจากมีภาระทางครอบครัวที่ต้องดูแลคะแล้วจะมีวิธีแก้ไขยังไงคะรบกวนขอข้อแนะนำด้วยค่ะ

โดยคุณ ใยไหม 19 พ.ค. 2560, 20:44

ความคิดเห็นที่ 324

ติดหนี้ อีชีบายประมาณ 10 ปี

แต่มาวันนี้มีบริษัทท้วงหนี้บอกว่าชื้หนี้นี้แล้ว้ว

ให้ผมจ่ายให้เขาเลยและก้อสงหนังสือมาทาง line

ว่าให้จ่ายเดินละพัน จำนวน39 งวด เขาบอกผมว่าจ่ายครั้งสุดทา้ยปี53


อยากถามว่าหมดอายุความหรือยังครับ


ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ บรรจง 29 เม.ย. 2560, 00:16

ตอบความคิดเห็นที่ 324

หากเป็นบัตรกดเงินสดจะมีอายุความ 5 ปีนับแต่วันที่ท่านผิดนัด ตามปพพ. มาตรา 193/33(2) ดังนั้น หากท่านชำระครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2553 ปัจจุบันคดีขาดอายุความแล้ว หากถูกฟ้องคดีให้ชำระหนี้ก้อนดังกล่าว ให้ท่านยกข้อต่อสู้ว่าคดีขาดอายุความ อีซี่บายไม่มีอำนาจฟ้องคดีให้ท่านชำระหนี้อีก เพื่อให้ศาลยกฟ้องท่านไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 17 พ.ค. 2560, 15:06

ความคิดเห็นที่ 323

พอดีตอดแบล็คลิตบัตรเคดิดอิออนอยู่นะค่ะ แต่ใช้หนี้หมดแล้ว ก็เลยออกรถยนต์ แต่ทำได้ แต่ไปสมัคบัตรเครดิดที่ธนาคารทุกธนาคารทำไมทำไมได้ค่ะ เพราะก็จ่ายไปหมดทั้งนานแล้วค่ะ 4ปีได้ละทำไมยังทำบัตรไม่ผ่านอยู่ค่ะ
โดยคุณ อังคณา สนธิสุวรรณ 17 เม.ย. 2560, 17:22

ตอบความคิดเห็นที่ 323

แนะนำให้ตรวจเครดิตของท่าน ที่ธนาคารหรือบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ส่วนการพิจารณาอนุมัติเงินเป็นดุลยพินิจของแต่ละธนาคารครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 27 ก.ค. 2560, 11:43

ความคิดเห็นที่ 322

 เคยดาวน์รถมอเตอร์ไซค์มา แล้วส่งไม่หมดทางไฟแนนซ์จึงยึดรถไปแล้ว ผ่านมาประมาณ10ปีแล้ว อยากทราบว่าดิฉันยังติดเครดิตอยู่หรือไม่ เพราะดิฉันอยากจะซื้อรถมือสอง

โดยคุณ ชญานุช 31 มี.ค. 2560, 20:06

ความคิดเห็นที่ 321

รอกวนสอบถามครับ บัตรกดเงินสดหยุดชำระไป10ปีแล้ว เขาก็ไม่ได้ฟ้องศาล วันนี้มีเอกสารจากบริษัทหนึ่งมาแจ้งให้เราชำระหนี้ บอกว่าเขาซื้อหนี้เรามาจากแบ็งค์ เขาเป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง

อยากสอบถามว่าถ้าเขาฟ้องศาลแล้วเราจะแพ้ไหม ในเมื่อหมดอายุความไปแล้ว

ขอบคุณครับ

โดยคุณ ชิว 31 มี.ค. 2560, 18:19

ความคิดเห็นที่ 320

 คดีเจ้าของร้านเอาเด็กอายุไม่เกินสิบแปดมาแต่ตัวโดนไปดว้ยฉันไม่รู้หนังสือฉันไม่รู้ว่าฉันโดนข้อหาอะไรขึ้นศาลแล้วฉันหนีฉันโดนจับปี50ขึ้นศาลมาฉันหนีปี53คดีจะหมดอายุเมื่อไหร่คะ

โดยคุณ 13 มี.ค. 2560, 19:03

ความคิดเห็นที่ 319

 สวัสดีนะค่ะ ตอนนั้นเคยชื้อมอไซส์มาคันแล้วไม่ได้ส่งค่างวดทางร้านเลยบอกให้เอาไปคืน

ดิชันก็เอาไปนะแล้วถามเขาว่าถ้าหากเอามาคือแล้วจะมีปัญหาอะไรตามมามัย

เขาบอกนะว่าไม่มีแต่พอสักประมาณ4-5เดือนต่อมาทางโทรมาบอกให้ดิชันเอาเงนไปจ่ายค่า

รถมอไซส์เขาบอกถ้าหากไม่จ่ายจะทำให้ติดบูโรนะจนมาถึงทุกวะนนี้ชันขอสินเชืออะไรไม่ไดีเลย

อยากทราบนะค่ะว่ากรณีนี่จะติดบูโรกี่ปีค่ะถึงจะหมดอายุความผีานมานี่ก็5ปีแล้ว

แล้วอีกกรณีของแฟนเขาเคยผ่อนมือถือแต่เขาไดปิดไปแล้ว  แล้วก้อไม่เคยมำสินเชิอ

อะไรมาก่อนเลยแต่ทำไมถึงขอสินเชื่อไม่ผ่านค่ะ  แต่เขาไปค้ำประกันให้คนอื่น

แล้วเขาส่งค่างวดล้าช้ามีผลไหม

โดยคุณ มาย์ 11 มี.ค. 2560, 00:48

ความคิดเห็นที่ 318

 มีจดหมายมาบอกว่า

ธนาคารทิปโก้ได้นำส่งข้อมูลเครดิตให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและบริษัทอื่นๆวงเงินกู้213,168บาทข้อมูลสิ้นสุด31/12/2016อยู่ในระหว่างชำระสิ้นเชื่อปิดบัญชีหมายถึงอะไรค่ะแล้วสามารถไปทำเครดิตอื่นได้ไหมค่ะหนูทำตั้งแต่18ปีออกรถตอนนี้23แล้วคาะ

โดยคุณ อวิกา 8 มี.ค. 2560, 13:45

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก