ศาลล้มละลายกลาง/ถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย/กฎหมายล้มละลาย/ธ.ออมสิน|ศาลล้มละลายกลาง/ถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย/กฎหมายล้มละลาย/ธ.ออมสิน

ศาลล้มละลายกลาง/ถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย/กฎหมายล้มละลาย/ธ.ออมสิน

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ศาลล้มละลายกลาง/ถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย/กฎหมายล้มละลาย/ธ.ออมสิน

ทนายคลายทุกข์ขอนำตัวอย่างคำฟ้องคดีล้มละลาย/ถูกฟ้องล้มละลาย/ธ.ออมสิน

บทความวันที่ 11 มิ.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 35666 ครั้ง


ศาลล้มละลายกลาง/ถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย/กฎหมายล้มละลาย/ธ.ออมสิน

คำแนะนำและทางแก้ของลูกหนี้เมื่อถูกฟ้องล้มละลาย(ส่งขึ้นเมรุรอฌาปนกิจ)
           1.  เมื่อถูกฟ้องล้มละลายจะแก้อย่างไร(แก้ไขไม่ได้แก้ผ้า)
          2.  ต้องไปศาลหรือไม่  ถ้าไม่ไปจะถูกจับหรือไม่ (หรือต้องหนีไปอยู่ดูไบ)
           3.  ในชั้นฟ้องล้มละลาย  ลูกหนี้มีสิทธิในการเจรจาประนอมหนี้หรือไม่ (หรือต้องแผ่นอย่างเดียว)
           4.  เลวร้ายสุดสำหรับลูกหนี้คืออะไรในการถูกฟ้องล้มละลาย (ถ้าต้องติดคุกจะได้บอกชูวิทย์ให้ซื้อข้าวผัดถุงละ 5,000 รอไว้ก่อน)
คำแนะนำทนายคลายทุกข์ (เอาทุกข์ของคุณมาไว้ที่นี่ เราจะทุกข์แทนคุณ)
           1.  ปรึกษาทนายคลายทุกข์  เพื่อขอคำแนะนำที่ถูกต้องในการช่วยเหลือตัวเอง  โทร.081-912-5833,02-948-5700  หรือส่งอีเมล์มาที่ decha007 @cscoms.com  จะให้คำแนะนำในการเตรียมตัวต่อสู้คดีตามขั้นตอนของกฎหมายล้มละลาย
           2.  คดีล้มละลายเป็นคดีแพ่ง ไม่ใช่คดีอาญา จะไม่เดินทางไปศาล  เพื่อฟังการพิจารณาคดีหรือไม่  แต่ขอแต่งตั้งให้ทนายความให้ดำเนินการแทน จะเป็นประโยชน์มากกว่า  เพราะทนายความจะมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีในศาลล้มละลายกลาง
          3.  การเจรจาประนอมหนี้ในชั้นล้มละลายง่ายกว่าการเจรจาหนี้ในชั้นพิจารณาในศาลแพ่ง  เพราะเจ้าหนี้เริ่มมีความอ่อนล้า  ในการติดตามทวงถามหนี้ เนื่องจากติดตามทวงถามหนี้มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี  สืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้  ทุกวิถีทางแล้ว  ไม่พบทรัพย์สินของลูกหนี้  จึงจำเป็นต้องฟ้องล้มละลาย  ซึ่งเป็นพิธีกรรมขั้นสุดท้ายที่เจ้าหนี้ต้องทำ (เปรียบเสมือนนิมนต์พระมาสวดศพ 4 รูป  ก่อนฌาปนกิจ  ผมเปรียบเทียบแบบนี้ท่านน่าจะนึกภาพออกนะครับ
           4.  ศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด   หลังจากนั้นถ้าไม่มีทรัพย์สิน  ศาลจะพิพากษาล้มละลายต่อไป  อีกเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาล้มละลายต่อไป  อีกเป็นเวลา  3 ปี  นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา  แต่ถ้าเป็นลูกหนี้ทุจริต  จะต้องล้มละลายถึง 10 ปี
 

ตัวอย่างคำฟ้องคดีล้มละลาย/ถูกฟ้องล้มละลาย/ธ.ออมสิน

                                                                                              ศาลล้มละลายกลาง

          ธ.ออมสิน       เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์
          นาย ภ.            ลูกหนี้

เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ขอยื่นฟ้องลูกหนี้ดังจะกล่าวต่อไปนี้
ข้อ 1.  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เป็น นิติบุคล  สัญชาติไทย 
           -  ประเภทธุรกิจ  กิจการธนาคาร
           -  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  ตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489
           -  มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ...
ข้อ 2.  ลูกหนี้เป็น  บุคคลธรรมดา
           -  อาชีพ  ไม่ปรากฎชัด
           -  หมายเลขบัตรประชาชน...
            -  มีภูมิลำเนา...
ข้อ 3.  สาระสำคัญแห่งมูลหนี้ของลูกหนี้ผู้เป็นโจทก์
           -  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้จำนวน 4,803,806.26  บาท
          โดยเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เป็น นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติธนาคารออสิน พ.ศ. 2489  มีวัตถุประสงค์ในการรับฝากเงิน  ออกพันธบัตร  และสลากออมสิน  ลงทุนแสวงหาประโยชน์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาต  รวมทั้งให้กู้เงินอันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารในฐานะผู้จัดการ  มีอำนาจในการบริหารงานและกิจการต่าง ๆ ของธนาคาร  ปรากฎตามสำเนาพระราชบัญญัติ (เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 1)
          โดยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งนาย ล.  เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  ปรากฏตามสำเนาบันทึกข้อความส่วนราชการ  กระทรวงการคลัง  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข2)
          เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ โดย นาย ล.  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  ผู้มีอำนาจกระการการแทนๆได้มอบอำนาจให้ นาย พ. ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 3  เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ในกิจการเกี่ยวกับการฟ้องคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีล้มละลายกับลูกหนี้ของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์  และให้มีอำนาจให้แต่งตั้งทนายความ  หรือมอบอำนาจช่วงให้ตัวแทนดำเนินการแทนได้และให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงต่อไปได้ด้วย  ปรากฏตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจ  ลงวันที่ 30  กรกฎาคม 2551  (เอกสารท้ายคำฟ้อ
หมายเลข 3)
            ในการดำเนินคดีนี้ นาย พ. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  ภาค 3  ได้มอบอำนาจให้นางสาว ป. และ/หรือ นาย ส. เป็นผู้มีอำนาจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด  เกี่ยวกับการฟ้องคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีล้มละลาย  กับลูกหนี้ของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ในนามของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้  ปรากฏตามสำเนาคำสั่งธนาคารออมสิน  และสำเนาหนังสือมอบอำนาจ (เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 และ 5 )
           เดิมลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดธัญบุรี  คดีหมายเลขดำที่...  คดีหมายเลขแดงที่...ระหว่างธนาคารออมสิน (โจทก์)  นาย ภ. โดยศาลพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,309,780.82 บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี  ของต้นเงินจำนวน 2,000,000 บาท  นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป (ฟ้องวันที่ 19 มิถุนายน 2541)  จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์และให้จำเลยชำระค่าเบี้ยประกันภัย จำนวน 1,107 บาท ในเดือนมิถุนายนของทุกปีนับแต่ปี 2541  เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์จะสามารถนำทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดได้  หากไม่ชำระให้ยึดที่ดิน โฉนดเลขที่ ...พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์  หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยนำออกขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ครบถ้วนกับให้จำเลยชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์  โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท  ปรากฏตามสำเนาคำพิพากษา (เอสารท้ายฟ้องหมายเลข 6)
          หลังจากที่ศาลธัญบุรีได้มีคำพิพากษาแล้ว  ปรากฏว่าลูกหนี้(จำเลย)  ไม่ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาแต่อย่างใด  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์จึงได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองของลูกหนี้ (จำเลย)  และได้จัดสรรเงินชำระหนี้ให้แก่โจทก์เพียงบางส่วน  โดยเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้รับชำระหนี้เป็นเงินจำนวน 651,718 บาท  ปรากฏตามสำเนาบัญชีรายรับ-รายจ่าย (ครั้งที่ 1) (เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 7)
           เมื่อคำนวณภาระหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว ลูกหนี้ (จำเลย)  ยังคงมีภาระหนี้ต่อเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์โดยหักจากการขายทอดตลาด  คงเหลือเงินจำนวน 3,479,696.67  บาท  และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 2,000,000 บาท  นับตั้งแต่วันที่ 21  เมษายน 2551  จนถึงวันที่ 17  กันยายน 2551  เป็นเงินจำนวน 1,324,109.59 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,803,806.26 บาท  ปรากฏตามสำเนารายการคำนวณยอดหนี้ (เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 8) 
 ข้อ 4.  ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้
ลูกหนี้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะ
*ลูกหนี้มีสินทรัพย์ไม่พอกับหนี้สิน
           -ต้องข้อสันนิษฐานตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483  โดย
           -ลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินหรือสิทธิจัดการทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แห้งเจ้าหนี้ทั้งหลายของตน  ไม่ว่าได้กระทำการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
           -ลูกหนี้ได้โอนหรือส่งมอบทรัพย์สินของตนหรือก่อให้เกิดทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเหนือทรัพย์สินนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
           -ลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินของตนหรือก่อให้เกิดทรัพย์สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเหนือทรัพย์สินนั้น  ซึ่งถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้งจะต้องถือว่าเป็นการให้เปรียบ  ไม่ว่าได้กระทำการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
          - ลูกหนี้ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่นอกราชอาณาจักรเพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
          -ลูกหนี้ไปเสียจากเคหะสถานที่เคยอยู่ หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหะสถาน  หรือหลบไปหรือวิธีอื่น หรือปิดสถานที่ประกอบธุรกิจ เพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิใช้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
         -ลูกหนี้ยักย้ายทรัพย์ไปให้พ้นอำนาศาลเพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
         -ลูกหนี้ยอมตนให้ต้องคำพิพากษาซึ่งบังคับให้ชำระเงินซึ่งตนไม่ควรต้องชำระ เพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
 *ลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดีหรือไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้
           - ลูกหนี้ได้แถลงต่อศาลในคดีใด ๆ ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้
           - ลูกหนี้ได้แจ้งให้เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งของตนทราบว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้
           - ลูกหนี้ได้เสนอคำขอประนอมหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตั้งแต่สองคนขึ้นไป
           - ลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ให้ชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าสองครั้ง  ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้

          โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  หลังจากที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองของลูกหนี้แล้ว  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ดำเนินการตรวจสอบ และสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อดำเนินการอายัดและยึดทรัพย์สินอื่นแล้วนำออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์  แต่ปรากฏว่า เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ไม่พบทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้แต่อย่างใด
          ด้วยข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นลูกหนี้ต้องด้วยข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่า  เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  เป็นหนี้ที่กำหนดจำนวนได้แน่นอน  และหนี้ดังกล่าวถึงกำหนดชำระแล้ว  เกินกว่า 1,000,000 บาท   โดยลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์  คิดถึงวันฟ้อง  เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 4,803,80.26 บาท 
          ด้วยเหตุดังที่ได้กราบเรียนต่อศาลดังกล่าวข้างต้น   เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์จึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้  และพิพากษาให้บุคคลล้มละลายต่อไป

                                                                            ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

คำขอท้ายฟ้องคดีล้มละลาย
เพราฉะนั้นศาลออกหมายเรียกตัวลูกหนี้มาพิจารณาพิพากษาและบังคับลูกหนี้ตามคำขอต่อไปนี้
          1.  ขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้มาพิจารณาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายกับใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์
          ภูมิลำเนาของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ตามที่ระบุในคำฟ้องและบัญชีภูมิลำเนานั้นเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการในคดีนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดข้าพเจ้าจะแจ้งให้ศาลทราบทันที  พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าไปยื่นสำเนาคำฟ้องโดยข้อความถูกต้องตรงเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย  ...  ฉบับ  และรอฟังคำสั่งอยู่  ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว
 
      ....................................เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์

คำฟ้องฉบับนี้ข้าพเจ้า ...........................................ทนายความของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์  ปรากฏตามใบแต่งทนายความที่แนบมาพร้อมคำฟ้องนี้  เป็นผู้เรียงและพิมพ์


      ......................................ผู้เรียงและผู้พิมพ์


คำสั่งศาล  คดีหมายเลขดำที่ ล ............./25....


           รับฟ้อง ดำเนินการตามกฎหมาย  บัญชีภูมิลำเนา  ใบแต่งทนาย  ใบมอบฉันทะ  คำแถลงยืนยันภูมิลำเนา และบันทึกถ้อยคำพยาน (ถ้ามี) ให้รวมไว้  อนุญาตตามคำร้องขอส่งสำเนาเอกสารท้ายฟ้อง ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายฯ มาตรา 14 ป.วิ.แพ่ง มาตรา 90  คำร้องขอส่งบันทึกถ้อยคำแทนการสืบพยานบัญชีพยาน (ถ้ามี)
          หากประสงค์จะเสนอบัญชีถ้อยคำแทนการซักถามพยาน  ให้ยื่นต่อศาลและส่งให้แก่ลูกหนี้ก่อนวันนัดพิจารณา 7 วัน 
 นัดพิจารณา  วันที่ ...........................................เวลา .......................นาฬิกา
 อนุญาตให้ตรวจคืนเอกสารแก่ผู้ขอเมื่อคดีถึงที่สุด  ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว  อนุญาตให้คืนเงินประกันค่าใช้จ่ายที่เหลือ  เมื่อศาลมีคำสั่งปิดคดีตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย มาตรา 133
            .........................................ผู้พิพากษา

หมายเหตุ :-
ค่าขึ้นศาล                  500 บาท
ค่าใบแต่งทนาย           20 บาท
ค่าคำร้อง       .................. บาท
ค่าคำขอ          ................. บาท
ค่าอ้างเอกสาร ................. บาท
ใบเสร็จเลขที่ ..................
เงินวางประกันค่าใช้จ่าย 5,000  บาท
ใบเสร็จเลขที่ .............................................
...................................................................
                     เจ้าพนักงานศาล
วันที่ ..........................................................

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 109

สวัสดี!!!!


คุณต้องการเงินกู้หรือไม่? ฉันเป็นผู้ให้กู้ที่ลงทะเบียนและเชื่อถือได้ฉันให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่คนที่มีปัญหาทางการเงินคนพยายามที่จะชำระค่าใช้จ่ายโรงเรียนผู้ที่พยายามที่จะซื้อรถหรือเริ่มต้นขึ้นมีธุรกิจของตัวเองผู้รับเหมาและหน่วยงานภาครัฐ


* ตำแหน่งระหว่าง 5000 ถึง 50 ล้าน

* เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน

* เงื่อนไขการกู้ยืมเงินแบบยืดหยุ่น ..


บุคคลที่สนใจควรตอบกลับมาหาเราโดยมีดังต่อไปนี้: อีเมล: garyoffice7@gmail.com


ทั้งหมดนี้และอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา


ชื่อเต็ม: ..........

หมายเลขโทรศัพท์:.......

รายได้ต่อเดือน: .............

ประเทศ ...............................

วัตถุประสงค์สินเชื่อ ...........

จำนวนเงินที่ต้องการ .................

สถานะเงินกู้ ............

ระยะเวลา: ...........................


ติดต่อเราทางอีเมล: garyoffice7@gmail.com

การจัดการ

ติดต่อสินเชื่อ Speedy ตอนนี้ !!!

โดยคุณ GARY AVRIS 12 ต.ค. 2560, 05:12

ความคิดเห็นที่ 108

โดนฟ้องจากธนาคาร รับหมายว่าฟ้องล้มละลาย ช่วง50แต่ระหว่างนั้นอยูในเรือนจำ 5 ปี พ้นโทษมาแล้วจนตอนนี้ยังไม่ได้ทำงาน เป็นผู้อาศัยนบ้านที่พ่อแม่ตายหมด ทรัพย์สินเป็นของพี่สาว เราไม่มีอะไรเลย ช่วยแนะนำจะต้องทำยังไงบ้าง

โดยคุณ ญ.หญิง 9 เม.ย. 2560, 14:16

ตอบความคิดเห็นที่ 108

กรณีตามปัญหา  แนะนำให้ท่านจัดหาทนายความและวางแผนขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านมากกว่าการถูกศาลพิพากษาว่าเป็นบุคคลล้มลละลาย

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 17 พ.ค. 2560, 15:17

ความคิดเห็นที่ 107

สวัสดี !

คุณต้องใช้บริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็ว?
ขณะนี้เรากำลังนำเสนอเงินให้กู้ยืม 3% ของทุกชนิด, สินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อการเกษตร
หรือการระดมทุนโครงการ? เรานำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลทั่วโลกรวมหนี้แม้ว่าคุณมี
คะแนนเครดิตต่ำและพบว่ามันยากที่จะได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารท้องถิ่นของคุณหรือสถาบันการเงินใด ๆ และตอนนี้มี

ช่วงเวลาที่ยากจัดการกับธนาคารของคุณหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ? คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนถ้าใช่ส่งอีเมล์ถึงเรากลับมาทาง

(ryanloaninvestment001@outlook.com) เราจะให้ทุกประเภทของเงินให้สินเชื่อ

สมัครงานนี้และได้รับเงินสดของคุณอย่างเร่งด่วน!

* ยืมระหว่าง 15,000 ถึง 50,000,000
* เลือกระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
* เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและเงื่อนไข

แผนเหล่านี้ทั้งหมดและอื่น ๆ ติดต่อเราตอนนี้

ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: สำหรับ บริษัท สินเชื่อที่ช่วยฉันที่นี่คือรายละเอียดการติดต่อของพวกเขา (ryanloaninvestment001@outlook.com)


ความนับถือ
การจัดการ.
โทรหรือส่ง SMS หมายเลข: +27 (0603170517)
ติดต่อสินเชื่อ Speedy ของคุณเดี๋ยวนี้

โดยคุณ Ryan 23 ม.ค. 2560, 03:26

ความคิดเห็นที่ 106

 สอบถามข้อมูลครับว่าศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่28มิ.ย.53แต่มีการหยุดนับแล้วก็ได้ไปขึ้นศาลทุกครั้ง เคยสอบถามไปทีากรมบังคับคดีว่าปลดวันใหนเขาแจ้งว่าเป็นวันที่28มิ.ย.58อยากถามว่า

1.วันที่ปลดล้มตามแจ้งนั้นเป็นการปลดโดบอัตโนมัติหรือไม่หรือต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน

2.สามารถเปิดบัญชีธนาคารในวันรุ่งขึ้นเพื่อนำเงินเข้าบัญชีได้มั๊ย แล้วจะโดนอายัติไว่หรือไม่เพราะประกาศปลดยังไม่ออกมา

รบกวนตอบกลับด้วยครับ

โดยคุณ เจมส์ 25 มิ.ย. 2558, 21:59

ความคิดเห็นที่ 105

 
 
 

ถ้าขายทอดตลาดไม่ได้ 6 นัดแล้ว จำดำเนินการอย่างไรต้อไปครับ

โดยคุณ กาญจนา สวง 26 ก.พ. 2558, 13:30

ตอบความคิดเห็นที่ 105

เจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการประกาศขายทอดตลาดใหม่ตามคำขอเจ้าหนีของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปตาม ป.วิ.พ.มาตรา 271

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 29 มี.ค. 2558, 12:06

ความคิดเห็นที่ 104

เจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการประกาศขายทอดตลาดใหม่ตามคำขอเจ้าหนีของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปตาม ป.วิ.พ.มาตรา 271

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 29 มี.ค. 2558, 12:06

ความคิดเห็นที่ 103

 เป็นผู้ค้ำประกันในการกู้เงินโดยมีบ้านและที่ดินของเราค้ำให้ต่อมาผู้กู้ไม่ชำระต่อมาบ้านและที่ดินถูกขายทอดตลาดโดยเราไม่รู้เรืองเพราะย้ายที่อยู่ภายหลังได้รับหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่พิทักษ็ทรัพย์ให้ไปรายงานตัวเจ้าหน้าที่บอกให้รอหมายศาลรอมาหลายปีแล้วก็ไม่มีสอบถามไปยังกรมบังคับคดีเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ฟ้องให้อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรอยากทราบว่าจะหลุดพ้นจากการถูกพิทักษ์หรัพย์ได้อย่างไรเรื่องเกิดเมื่อปี52

โดยคุณ มนัสนันท์ 14 ม.ค. 2558, 12:52

ความคิดเห็นที่ 102

Hello, I am ดร. ปีเตอร์ผู้ให้กู้สินเชื่อภาคเอกชน
อย่าสินเชื่อโอกาสเวลาชีวิตที่คุณต้องกู้เงินเร่งด่วนในการล้างหนี้ของคุณหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงิน ในการปรับปรุงธุรกิจของคุณคุณจะได้รับการปฏิเสธจากธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
คุณต้องรวมเงินกู้หรือจำนอง?
ค้นหาไม่มากในขณะที่เราอยู่ที่นี่เพื่อให้ปัญหาทางการเงินของคุณทุกสิ่ง
อดีตที่ผ่านมาเรากู้เงินออกให้กับประชาชน
ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรือในความต้องการของเงิน
ที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจในอัตรา 2%
ขนาดกลางที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับผลประโยชน์และความน่าเชื่อถือ
ดังนั้นคุณจะยินดีที่จะติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์
drpeter.loanservice@yahoo.com

ผู้กู้
1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
2) ประเทศ: .............................. ................ .............
3) ที่อยู่: .............................. ............... ............
4) State: ............................
5) เพศ: .............................. ................ .............. ....
6) สถานะ: .............................. ................ ...
7) อาชีพ: .............................. ................ .......
8) หมายเลขโทรศัพท์: .............................. ............... ...
9) ตำแหน่งปัจจุบันในการทำงาน: .....................
10) รายได้รายเดือน: .............................. .. .............
11) จํานวนเงินที่ต้องใช้: .............................. .......
12) ระยะเวลาสินเชื่อ: .............................. .............. ...
13) วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม: .............................. .............
14) ศาสนา: .............................. ................ ..........
15) คุณได้ใช้ก่อน ............................. ....

ขอบคุณ (drpeter.loanservice@yahoo.com)
ดร. ปีเตอร์

โดยคุณ Dr. Peter 11 พ.ย. 2557, 16:06

ความคิดเห็นที่ 101

 อยากทราบว่า หากเรามอบอำนาจให้บุคคลล้มละลายไปประมูลงานในส่วนราชการแทน ผลคือได้งานประมูล แล้วงานประมูลนั้นๆจะกลายเป็นโมฆะหรือไม่ อย่างไร 

โดยคุณ วนิดา 24 มิ.ย. 2557, 13:45

ตอบความคิดเห็นที่ 101

ตามพฤติการณ์การดำเนินการดังกล่าวไม่ตกเป็นโมฆะตามบทกฎหมายใด

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 25 ก.ค. 2557, 10:05

ความคิดเห็นที่ 100

ตามพฤติการณ์การดำเนินการดังกล่าวไม่ตกเป็นโมฆะตามบทกฎหมายใด

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 25 ก.ค. 2557, 10:05

ความคิดเห็นที่ 99


Hello!

ผม นาย WILLIAM C HURST และฉันช่วยในการกู้เงินยืมให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการให้บริการ ที่ถูกต้องและผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในการบอกว่าชื่อที่ดีจะดีกว่ากว่าความ มั่งคั่งดังนั้นหากคุณคิดว่าฉันที่ดีสำหรับคุณคุณต้องการ บริการเงินกู้ที่ถูกต้องและรวดเร็ว

สมัครวันนี้และได้รับเงินของคุณอย่างเร่งด่วน!

* ยืมระหว่าง 5,000.00 บาทเงินบาท 50,000,000.00
* เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
* เงื่อนไขเงินกู้และเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นเพื่อให้คุณสามารถติดต่อเราคิดว่าตอน นี้อีเมล์: william.c.loanfirm01 @ gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลของผู้กู้

ของผู้กู้ชื่อเต็ม: ..........
ที่อยู่: .............
อาชีพ: ........
เพศ: ..............
อายุ ..............
หมายเลขโทรศัพท์: .......
รายได้รายเดือน: .............
ประเทศ ...............................
วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ ...........
จำนวนเงินที่จำเป็น .................


ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: william.c.loanfirm01@gmail.com


ความนับถือ
นาย WILLIAM C HURST

โดยคุณ WILLIAM C HURST 13 มิ.ย. 2557, 06:42

ความคิดเห็นที่ 98

 ขอคำปรึกษาค่ะ ได้รับจดหมายเรียกของศาลล้มละลายกลางให้ไปให้ปากคำ รายงานตัว แต่ไม่สามารถไปได้ และก็เลยเวลานัดแล้วพึ่งได้รับเอกสารช้าไปสิบวัน (นัดวันที่8พฤษภา ได้รับเอกสารวันที่18พฤษภา )เพราะว่าบ้านที่ทะเบียนบ้านอยู่เป็นบ้านเช่า ทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้ทัน และในเอกสารมีระบุว่าให้หยุดนับระยะเวลาในการปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย จะครบกำหนดปลดเดือนมีนา58 ต้องทำอย่างไรบ้าง ไม่มีเจตนาจะไม่ไปศาลตามนัดแต่เพราะมีอาชีพค้าขายตามตลาดนัด หรือจะติดต่อไปทางใดได้บ้าง ขอคำแนะนำค่ะ

โดยคุณ อารายา ชัญยาดี 14 พ.ค. 2557, 17:32

ตอบความคิดเห็นที่ 98

ท่านควรติดต่อถามรายละเอียดเกี่ยวกับคดีไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าของสำนวนโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 29 พ.ค. 2557, 10:42

ความคิดเห็นที่ 97

ท่านควรติดต่อถามรายละเอียดเกี่ยวกับคดีไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าของสำนวนโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 29 พ.ค. 2557, 10:42

ความคิดเห็นที่ 96

 รบกวนสอบถามค่ะเป็นผู้กู้ร่วมซื้อบ้านแต่บ้านโดนขายทอดตลาดไปแล้ว มีส่วนต่างจึงโดยธนาคารฟ้องล้มละลายค่ะ แต่จะครบกำหนด 3 ปี  วันที่ 2 กรกฏาคม 2556 แล้วเราจะหลุดจากการล้มละลายเลยหรือเปล่าค่ะ หรือจะต้องติดต่อใครค่ะ รบกวนให้ความรู้ด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ภา

โดยคุณ อติภา 26 มิ.ย. 2556, 14:56

ตอบความคิดเห็นที่ 96

บุคคลธรรมดาซึ่งศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ ให้ปลดบุคคลนั้นจากล้มละลายทันทีที่พ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 3 ก.ค. 2556, 14:44

ความคิดเห็นที่ 95

บุคคลธรรมดาซึ่งศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ ให้ปลดบุคคลนั้นจากล้มละลายทันทีที่พ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 3 ก.ค. 2556, 14:44

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก