ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี|ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

  • Decha Image Slide

คุณมาโนช ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า มีหนี้บัตรเครดิต

บทความวันที่ 10 ก.พ. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 408197 ครั้ง


เครดิตบูโร

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 

            คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

 

คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

 

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

- กรณีบุคคลธรรมดา

1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

- กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

-กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

3. หนังสือมอบอำนาจ

-กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

4. หนังสือมอบอำนาจ             

 

- ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

- ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

- กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

ประเภทการบริการ

จำนวนรายงาน

ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

ส่วนลดพิเศษ

ตรวจสอบครั้งเดียว

1

200 บาท

-

ตรวจสอบรายครึ่งปี

2

400 บาท

ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

ตรวจสอบรายไตรมาส

4

700 บาท

ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

ตรวจสอบราย 2 เดือน

 

 

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2569

สวัสดีคะ ดิฉันรบกวนสอบถามหน่อยคะว่า ติดหนี้บัตรเครดิต และรถยนต์ถูกยึด ตั้งแต่ปี 2007 จะมีอายุความกี่ปีถึงจะสามารถกู้ได้อีกคะ 

ขอบคุณคะ

โดยคุณ ธัญสมร (115.87.xxx.xxx) 16 ส.ค. 2560, 21:55

ความคิดเห็นที่ 2568

สวัสดีค่ะขอปรึกษานะคะคือว่านุ๋ติดสินเชื่อรถยนคือนำรถไปคืนทางธนชาติเมื่อปี56หลังจากนั้นทางธนาคารได้ติดต่อมาให้ไปใช้หนี้ส่วยต่างเปนเงินประมาน20000บาท แต่ช่วงนั้นยังไม่ได้ไปค่ะเพราะตอนนั้นไม่มีแล้วก้มีหนังสือจาก บ.ทวงหนี้มาเรื่อยๆจนตอนนี้เปนสองแสนกว่า ควรจะทำไงดีคะ เขาจะมายึดอะไรไหมหรือต้องรอขึ้นศาล. หรือต้องหาไปจ่ายคะ ขอบคุ ขอบคุณค่ะ 

โดยคุณ พิชญาณิศา (27.55.xxx.xxx) 15 ส.ค. 2560, 13:03

ความคิดเห็นที่ 2567

ถูกปลดจากล้มละลาย21มิ.ย.57เรื่องบ้านแล้ว

ขอทำบัตรเครดิตไม่ผ่านสักราย ติดชื่อบูโรใช่ปะค่ะ ต้องติดชื่อบูโรนาน3ปีปะนับจากวันไหนค่ะ

นับจากวันปลดล้มละลายปะ21มิย.57ไปครบ20มิย.60ปะค่ะ

ทางบูโรปลดชื่อออกเองอัตโนมัติปะ ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ ศดานันท (182.232.xxx.xxx) 15 ก.ค. 2560, 15:40

ความคิดเห็นที่ 2566

ไม่ได้ส่งบ้ตร First choice มา 4 ปีแล้ว เรื่องตอนนี้ไปอยู่ที่ฝ่ายกฏหมายส่งเรื่องมาแล้วเพื่อฟ้องร้อง แต่เราก็ยังไม่ได้ไปประนีประนอม ไปทำบัตรเงินสดอื่น แจ้งมาว่าเรายังติดเครดิตบูโรอยู่เลย ไม่ทราบว่าอายุความจะอยู่กี่ปีถึงสามารถทำธุระกรรมทางการเงินได้คะ ( กดเงินสดมาให้หลานแล้วเขาไม่ส่งให้ คือมีความซวย ) ขอบคุณค่ะ 

โดยคุณ Cat (101.108.xxx.xxx) 8 ก.ค. 2560, 12:14

ความคิดเห็นที่ 2565

แฟนติดแบล็คลิคของบริษัทอีซี่บาย ผ่อนรถจักรยานยนต์แต่ผ่อนไม่หมด รวมๆเวลาผ่านมาก็น่าจะ15ปีได้นะค่ะ แล้วอยุ่มาวันนึง มีคนโทรมาทวงหนี้ที่ทำงานคือข้อมูลส่วนตัวเราเค้าไม่รุ้อะไรมากเลยค่ะนอกจากชื่อ นามสกุลก็อ่านไม่ถูกแล้วก็อายุ บอกว่าบริษัทอีซี่บายให้มาทวง รวมดอกเบี้ยก็หกหมื่นสอง

ลดเหลือ หมื่นเก้า แต่ถ้าจะจ่ายจริงๆลดให้เหลือหมื่นหนึ่งพัน คืออยากถามว่า เราควรทำยังไงค่ะต้องไปจัดการตามที่เค้าบอกหรือเปล่าค่ะ

เวลานานขนาดนี้แล้วชื่อเรายังอยุ่ในระบบอีกหรอค่ะ

ขอบพระคุณมากๆค่ะ

โดยคุณ ศิริวรรณ ระฆังทอง (58.8.xxx.xxx) 4 ก.ค. 2560, 23:14

ความคิดเห็นที่ 2564

หนูขออนุญาติสอบถามค่ะ พอดีหนูไปออกมอไซให้เพื่อน ของบริษัทไฮเวย์ แล้วเพื่อนไม่ยอมส่งค่างวดแล้วส่งคืนให้เขายึด แล้วรถได้ถูกขายทอดตลาดไปแล้ว มีส่วนต่างอยู่ที่53,900 บาท หนูจะมีวิธีไหนที่สามารถขอลดหนี้เหลือ20,000 ได้ไหมค่ะ เพราะค่าใช้จ่ายภาระหนูเยอะ แต่หนูต้องการจ่ายในส่วนที่หนูรู้เท่าไม่ถึงการ ทั้งนี้หนูมีลูก1คนกำลังศึกษา แล้วต้องส่งเงินให้ทางบ้าน มีวิธีไหนแนะนำไหมค่ะ ที่จะจ่ายตรงนี้20,000 ต้องเขียนหนังสืออะไรไหม รบกวนตอบหนูด้วยน่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบ ถือว่าสงสารเด็กตาดำๆเถอะคืะ

โดยคุณ Khvanchit (1.46.xxx.xxx) 28 มิ.ย. 2560, 23:18

ตอบความคิดเห็นที่ 2564

แนะนำให้เข้าไกล่เกลี่ยขอลดหนี้กับเจ้าหนี้ครับ หากถูกฟ้องแล้วสามารถไปไกล่เกลี่ยได้ที่ศาลตามกำหนดนัด

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 26 ก.ค. 2560, 16:07

ความคิดเห็นที่ 2563

ผมขอสอบถามและปรึกษาคุณทนายหน่อยคับ คือว่า่ผมได้ชำระหนี้ตามที่ได้ตกลงกับบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค ในจำนวนเงินที่ตกลงกันใ้วกับทางบริษัทดังกล่าวซึ่งเขาเป็นตัวแทนไกล่เกลี่ยหนี้ให้กับบริษัท อิออน และได้ชำระเงินตามจำนวนดังกล่าวทางบริษัทยังได้แจ้งให้ทางผมทราบว่าจะส่งเอกสารการยื่นยันการชำระเงินตามที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  ณ เวลานียังไม่มีการส่งเอกสารการยืนยันการจ่ายเงินมาให้ผม ผมโทรไปถามทีไรก็บอกจะส่งมาให้แต่ไม่มีเอกสารใดๆส่งมาให้เลย 

   ในกรณีแบบนี้ผมขอถามคุณทนายหน่อยคับว่า ในเมื่อผมจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่มีเอกสารหรือใบเสร็จยืนยันการจ่ายเงินของผมจากทางบริษัทดังกล่าว ผมสามารถเอาความผิดทางบริษัทดังกล่าวได้ไหมถือว่าเข้าข่ายโกหกหรือหลอกลวงการเอาทรัพสินย์ของคนอื่นหรือไหมคับ ผมจ่านเงินมาเป็นเวลา 1 ปี กว่าๆแล้วคับ และไม่ใช้ว่าผมไ่มได้ติดต่อกับทางบริษัท ผมติดต่อเขาตลอด คนที่รับเรื่องเขาชื่อคุณสมชาย ที่ทำงานในบริษัทดังกล่าวคับ สาเหตุที่ผมต้องการเอกสารเพราะว่าเพราะจะทำเรื่องกู้ซื้อบ้านกับทางธนาคาร แต่ติดอยู่จุดเดียวคือเขาไม่ยอมส่งเอกสารการยืนยันมาให้ผม ถ้ามีเอกสารการยืนยันก็สามารถกู้ได้ว่าเราไม่ได้มีหนี้ค้างชำระกับเขา ก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ผมได้ชำระเงินเพื่อไกล่เกลี่ยหนี้กับทางบริษัท พี ซี เจ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด ซึ่งเขาได้เป็นตัวแทนไกล่เกลี่ยหนี้ให้กับบริษัท อีซี่บาย แต่ทำไหมเอกสารเขาถึงส่งมาให้ผมได้คับ ภายใน 45 วันทำการ แล้วในกรณีนี้เขาไม่มีเอกสารหรือใบเสร็จให้กับผมถือว่ามีความผิดไหมคับคุณทนายช่วยตอบผมทีคับ ผมจะรอคำตอบคับหวังว่าคงไม่เงียบนะคับ

โดยคุณ ธานี (58.181.xxx.xxx) 27 มิ.ย. 2560, 09:46

ตอบความคิดเห็นที่ 2563

ของผมตั้งแต่ปี57ยังไม่ได้เลยครับกับบริษัทนี้ ตอนแรกคิดว่าส่งเรื่องปิดหนี้เหมือนให้เจ้าหนี้อื่นๆ พอมาเช็คเครดิตบุโรถึงรู้ว่าไม่ปิดให้ พอโทรไปถามก็โทรติดยากเวลามีคนรับสายก็บอกแค่ว่าจะติดต่อกลับ 

โดยคุณ ประสงค์ คุ่ยต่วน (1.46.xxx.xxx) 7 ก.ค. 2560, 02:05

ความคิดเห็นที่ 2562

เป็นหนี้บัตรเครดิต  ถูกฟ้องปี 55  ประนีประนอมตกลงผ่อนชำระ  แต่ต่อมาตกงานไม่ได้ผ่อนต่อ  ไม่มีรายได้  ชื่อยังติดเครดิตบูโรอยู่หรือไม่  ขอคำตอบหน่อยนะคะ


โดยคุณ ธนพร (182.53.xxx.xxx) 21 มิ.ย. 2560, 10:08

ความคิดเห็นที่ 2561

ผมติดค่าโทรศัพท์รายเดือน3ปีแล้ว

ถ้าผมไปออกรถกับไฟแนนช์มันจะเป็น

อะไรหรึอป่าวคัย

โดยคุณ ฤทธิ์ บุญศรี (49.237.xxx.xxx) 11 มิ.ย. 2560, 11:00

ตอบความคิดเห็นที่ 2561

กรณีตามปัญหา  การเช่าซื้อรถยนต์กับไฟแนนซ์ให้ดูเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เช่าซื้อ โดยติดต่อสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่ของไฟแนนซ์

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 18 มิ.ย. 2560, 16:51

ความคิดเห็นที่ 2560

รบกวนสอบถามค่ะ คือหนูเป็นหนี้บัตรเครดิต และได้ปิดบัญชีไปแล้วตั้งแต่ปี 51 โดยมีสำนักงานกฎหมายโทรมาทวงว่าส่งสำนวนฟ้องมา สภอ เพื่อดำเนิดคดี แต่ช่างมัน หนูจ่ายไป 8000 ประมาณนี้ ปี 59 หนูกู้ซื้อบ้านเช็คบูโร หนูเป็นหนี้ บูโรขึ้น 5 บช จากนั้นหนูไล่ปิดบัญชี จนครบ ตามข้อมูลที่บริษัทเครดิตบูโรส่งมา วันนี้จู่ๆ มีหมายศาลมาว่าหนูเป็นหนี้บัตรเครดิตของบิ๊กซี ยอดหนี้ 5717 บาท ให้ไปตามนัดศาล กค 60 นี้ หมายศาลระบุว่าติดต่อหนูไม่ได้ มีจดหมายส่งมาปี 58 แต่ในปี 59 หนูขอข้อมูล กลับไม่พบว่าเป็นหนี้ หนูควรทำอย่างไรค่ะ

โดยคุณ นันธิยา สุวรรณชีพ (124.121.xxx.xxx) 28 พ.ค. 2560, 18:12

ตอบความคิดเห็นที่ 2560

กรณีตามปัญหา แนะนำให้ท่านไปศาลในกำหนดนัดแรก เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยขอผ่อนชำระหนี้โดยอาจจะมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านมากกว่าการถูกบังคับคดี ทั้งนี้ตามปพพ.มาตรา 850 มาตรา 852 ปวิพ.มาตรา 138

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 19 มิ.ย. 2560, 16:03

ความคิดเห็นที่ 2559

สอบถามหน่อยค่ะ. พอดีว่า แฟนติดแบล๊คลีดมาตั้งแต่ปี. 58. จนปีนี้. มีกรมบังคับคดีมาให้อายัดเงินเดือน.(หักเงินเดือนและค่าคอมไปแล้ว ) ทางเราจะปิดบัตรนี้ โทรหาธนาคารของบัตรนั้น แล้วทางพนักงานบอกว่าต้องไปคุยกับอีกที่หนึ่งซึ่งทางธนาคารบอกว่าได้ส่งเรื่องไปทางนั้นแล้ว. และแฟนเราเคยคุยกับทางกรมบังคับคดีแล้วเค้าบอกว่า. ทางเค้าไม่สามารถทำอะไรได้. ต้องให้ไปคุยกับธนาคาร.  งง. ไปหมดค่ะ ตกลง เราจะไปคุยกับใครได้บ้าง และทางธนาคารบอกว่าถ้าจะปิดบัตร เค้าไม่รวมเงินที่ถูกหักไปค่ะ. งง มากเลย

โดยคุณ Pagawan (182.232.xxx.xxx) 3 พ.ค. 2560, 20:30

ตอบความคิดเห็นที่ 2559

ธนาคารอาจส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายฟ้องคดี ท่านสามารถติดต่อฝ่ายกฎหมายเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดได้ครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (180.183.xxx.xxx) 15 มิ.ย. 2560, 14:33

ความคิดเห็นที่ 2558

 จ่ายทุกเดือนแต่ไม่ถึงยอดขั้นต่ำตามที่อิออนกำหนดให้นี้ติดแบล็กลิตใหมคะ มีอยู่เดือนหนึ่งสะดุดแล้วก็มาจ่ายไม่ตามยอด

โดยคุณ จีรันันท์ (1.47.xxx.xxx) 2 เม.ย. 2560, 03:20

ความคิดเห็นที่ 2557

 ตอนนี้ภาระหนี้เยอะมากค่ะทั้งบัตรเครดิต และสินเชื่อ บ้าน รถอีก รวม แสนห้า ต่อเดือน เคยจ่ายตรงมาตลอด แต่มาเจอการค้า ขายไม่ดี เลยมีปัญหาการจ่ายล้าช้า ไม่ตรงตามนัด ผิดนัดบ้าง ตอนนี้การเงินแย่มากๆ ภาระเยอะแบบนี้ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ถ้าเรางดจ่ายบัตรเครดิต หรือจ่ายน้อยเท่าที่เราจ่ายได้ จะมีผลอย่างไรค่ะ 

และเรื่องจ่ายบ้านถ้าเราจ่ายไม่ตรงตามค่างวดมจเมีผลอย่างไรค่ะ

ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ตอนนี้ทุกข์ใจมากๆ ค่ะ

กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณร่ะ

โดยคุณ Preeya (124.122.xxx.xxx) 31 มี.ค. 2560, 12:20

ความคิดเห็นที่ 2556

 หากเราจ่ายงวดรถยนต์ช้า แต่เราก็จ่ายหมดภายในระยะเวลาที่ยื่นกู้ไว้ พอปิดบัญชีเราจะติดแบล็คลิสมั้ยคะ และต้องรอระยะเวลา 3 ปีถึงบัญชีแบล็คลิสจะหายมั้ย

โดยคุณ แก้ว (49.237.xxx.xxx) 30 มี.ค. 2560, 11:37

ความคิดเห็นที่ 2555

จ่ายค่าสมาชิกราคาปี ทรูฟิตเนต  จ่ายล่วงหน้า 3 ปี(เพราะมีส่วนลดให้)  ตอนนี้เหมือนทรุฟิตเนตจะมีปัญหา  เพราะบางสาขาไล่ปิดไป  ส่วนสาขาที่ใช้บริการก็หยุดทำการบ่อย  ให้เหตุผลว่าติดขัดระบบต่าง ๆ  เลยเปิดให้บริการไม่ได้  เลยรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม  และอีกอย่างกลัวสภาพคล่องเขาไม่ดี  เราอาจจะต้องสูญเงินค่าสมัครสมาชิกไป  อย่างงี้ถ้าเราจะฟ้องร้องขอค่าสมาชิกที่สมัครคืนต้องฟ้องร้องยังไงค่ะ  และมีทนายที่บริการให้เราไหม๊ค่ะ  รบกวนด้วยค่ะ

โดยคุณ วรรดี (สมาชิก) (101.51.xxx.xxx) 23 มี.ค. 2560, 13:26

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก