ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี|ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

คุณมาโนช ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า มีหนี้บัตรเครดิต

บทความวันที่ 10 ก.พ. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 416022 ครั้ง


เครดิตบูโร

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 

            คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

 

คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

 

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

- กรณีบุคคลธรรมดา

1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

- กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

-กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

3. หนังสือมอบอำนาจ

-กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

4. หนังสือมอบอำนาจ             

 

- ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

- ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

- กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

ประเภทการบริการ

จำนวนรายงาน

ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

ส่วนลดพิเศษ

ตรวจสอบครั้งเดียว

1

200 บาท

-

ตรวจสอบรายครึ่งปี

2

400 บาท

ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

ตรวจสอบรายไตรมาส

4

700 บาท

ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

ตรวจสอบราย 2 เดือน

 

 

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2574

คือผมได้ทำการยื่นเรื่องขอเช็คเครดิตบูโรเรียบร้อยแล้ว

เอกสารมาถึงผมเมื่อวาน มีโชว์ 2 บัญชี

1.เป็นบัญชีเปิด แต่ขึ้นโชว์ว่า สถานะบัญชีปรกติ ไม่มียอดค้าง0ตั้งแต่ปี2557จนถึงกันยา2560 

สถานะด้านล่างสุดโชว์ว่า 10-ปรกติ


2.เป็นบัญชีปิด แต่โชว์ยอดว่า ไม่มียอดค้าง0 แต่โชว์มาแค่1เดือน

สถานะด้านล่างสุดโชว์ว่า 11-ปิดบัญชี


คือแบบนี้ผมยังติดอยู่ไหมครับ แล้วสามารถลองยืนทำพวกบัตรเครดิตได้ไหมครับ


ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำนะครับ

โดยคุณ ณัฐวุฒิ 9 พ.ย. 2560, 19:47

ตอบความคิดเห็นที่ 2574

หากไม่แน่ใจแนะนำให้ลองยื่นขอสินเชื่อดูครับ หากธนาคารอนุมัติแสดงว่าท่านไม่ติดเครดิตบูโร

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 30 พ.ย. 2560, 11:20

ความคิดเห็นที่ 2573

ขอถามหน่อยค่ะอยากทราบว่าถ้าเราติดเครดิตบูโรเป็นระยะเวลา 1 ปี เราต้องการจะปิดบัตรเครดิตครั้งเดียวตอนี้เพราะเราต้องการที่จะกู้สินเชื่อ ทางธนาคารบอกว่าต้องรอ 3 เดือนก่อนหรือมากกว่านั้น เพราะต้องรอให้เขาแก้ไขเครดิตบูโรก่อน เราอยากทราบว่าถ้าเราปิดแร้ว เครดิตเราจพขึ้นโชว์ว่าปิดเรยไหมค่ะ

โดยคุณ นิตยา 8 พ.ย. 2560, 11:31

ตอบความคิดเห็นที่ 2573

ยังไม่ขึ้นครับ ส่วนใหญ่เครดิตจะกลับมาเมื่อพ้น 3 ปี หรือกรณีอื่นแล้วแต่ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 30 พ.ย. 2560, 10:56

ความคิดเห็นที่ 2572

ของผมศาลพิพากษาแล้วให้จ่ายเท่าไหร่ แต่ไมมีเงินก้อนขอทนายแก้ไขเครดิตบูโรแล้วเขาบอกทำไม่ได้ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้มีสองบัญชีปัญหาอยู่บัญชีนี้พยายามทำเรื่องขอเครดิตทุกที่ไม่เคยผ่านมีทางที่จะแก้บัญชีเครดิตให้ดูดีได้ไหมเพราะคุนยกี่ครั้งทนายบอกไม่ได้อย่างเดียวจนต้องบอกว่าฟ้องกันอีกรอบไหม ขอบคุณครับ

โดยคุณ ภัทรนันท์ 20 ก.ย. 2560, 13:57

ความคิดเห็นที่ 2571

ผมออกรถมอเตอร์ไซค์ ราคา40000กว่าบาทดาวมา8000แต่ออกรถมาได้ไม่ถึงอาทิตย์เครื่องยนต์พังส่งเครมศูนย์1อาทิตย์วันไปรับรถสรุปเฟรมด้านข้างรถแตกทางร้านไม่ยอมรับผิดชอบผมเอารถออกมาขี่ได้อีกแค่วันเดียวเครื่องพังอีกผมจึงขอทางร้านเปลี่ยนคันเพราะคันนี้มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์แต่ทางร้านไม่ยอมผมเลยคืนรถตอนนั้นเลยโดยที่ยังไม่ได้ผ่อนสักงวดเดียวพอเวลาผ่านไปประมาณปีกว่าๆมีไฟแนนโทรมาทวงค่าส่วนต่างที่ขายรถทอดตลาดไป20000บาทแต่ผมไม่ได้จ่าย สรุปผมติดแบล็คลิสทั้งที่รถมีปัญหา ติดมา9ปีละ สรุปจะมีการล้างประวัติให้ไหมครับกรณีแบบนี้ ผมทำธุรกรรมทางการเงินไม่มา 9 ปี ล่ะครับขอปรึกษาทนายหน่อยครับ ขออภัยที่เล่ายาวไปหน่อยครับ
โดยคุณ สมเกียรติ แว่นแก้ว 9 ก.ย. 2560, 16:48

ตอบความคิดเห็นที่ 2571

โดยปกติหากติดแบล็คลิส ลูกหนี้ที่ถูกลบออกจากฐานข้อมูลเครดิตในช่วง 2-3 ปีแรก 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 28 ก.ย. 2560, 15:19

ความคิดเห็นที่ 2570

มีเรื่องรบกวนสอบถามค่ะ

คือว่าเป็นหนี้บัตรเครดิต  หนี้สินเชื่อรถยนต์  และถูกฟ้องร้องอายัดเงินเดือน แต่ตอนนี้ได้ดำเนินการ

ปิดยอดหนี้ทั้งหมดไปแล้ว  สามารถกู้ซื้อบ้านได้เลยรึเปล่าค่ะ  หรือว่าต้องรอกี่ปี


โดยคุณ ณิชชาภัทร 31 ส.ค. 2560, 13:17

ความคิดเห็นที่ 2569

สวัสดีคะ ดิฉันรบกวนสอบถามหน่อยคะว่า ติดหนี้บัตรเครดิต และรถยนต์ถูกยึด ตั้งแต่ปี 2007 จะมีอายุความกี่ปีถึงจะสามารถกู้ได้อีกคะ 

ขอบคุณคะ

โดยคุณ ธัญสมร 16 ส.ค. 2560, 21:55

ตอบความคิดเห็นที่ 2569

กรณีปัญหา   อายุความบัตรเครดิตทั่วไป มีอายุความ 2 ปี  นับแต่ชำระหนี้ครั้งสุดท้าย  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (1) ส่วน อายุความสินเชื่อส่วนบุคคล  มีอายุความ 5 ปี  นับแต่ชำระหนี้ครั้งสุดท้าย  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/33 (2)

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 3 ก.ย. 2560, 15:11

ความคิดเห็นที่ 2568

สวัสดีค่ะขอปรึกษานะคะคือว่านุ๋ติดสินเชื่อรถยนคือนำรถไปคืนทางธนชาติเมื่อปี56หลังจากนั้นทางธนาคารได้ติดต่อมาให้ไปใช้หนี้ส่วยต่างเปนเงินประมาน20000บาท แต่ช่วงนั้นยังไม่ได้ไปค่ะเพราะตอนนั้นไม่มีแล้วก้มีหนังสือจาก บ.ทวงหนี้มาเรื่อยๆจนตอนนี้เปนสองแสนกว่า ควรจะทำไงดีคะ เขาจะมายึดอะไรไหมหรือต้องรอขึ้นศาล. หรือต้องหาไปจ่ายคะ ขอบคุ ขอบคุณค่ะ 

โดยคุณ พิชญาณิศา 15 ส.ค. 2560, 13:03

ตอบความคิดเห็นที่ 2568

ค่าส่วนต่างหลังจากขายทอดตลาดรถคันที่เช่าซื้อนั้นท่านต้องรับผิดชำระให้ไฟแนนซ์ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาฯ และหากท่านต้องการชำระค่าส่วนต่างคืนให้ไฟแนนซ์สามารถติดต่อไฟแนนซ์ได้ทันที โดยอาจขอผ่อนชำระหนี้ดังกล่าว หรือขอชำระก้อนเดียวและลดยอดหนี้ก็ได้ หรือหากท่านจะรอไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลก็ได้ แต่หากรอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลดอกเบี้ยของท่านก็ยังนับอยู่จนกว่าท่านจะชำระเสร็จสิ้น

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 3 ก.ย. 2560, 15:48

ความคิดเห็นที่ 2567

ถูกปลดจากล้มละลาย21มิ.ย.57เรื่องบ้านแล้ว

ขอทำบัตรเครดิตไม่ผ่านสักราย ติดชื่อบูโรใช่ปะค่ะ ต้องติดชื่อบูโรนาน3ปีปะนับจากวันไหนค่ะ

นับจากวันปลดล้มละลายปะ21มิย.57ไปครบ20มิย.60ปะค่ะ

ทางบูโรปลดชื่อออกเองอัตโนมัติปะ ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ ศดานันท 15 ก.ค. 2560, 15:40

ความคิดเห็นที่ 2566

ไม่ได้ส่งบ้ตร First choice มา 4 ปีแล้ว เรื่องตอนนี้ไปอยู่ที่ฝ่ายกฏหมายส่งเรื่องมาแล้วเพื่อฟ้องร้อง แต่เราก็ยังไม่ได้ไปประนีประนอม ไปทำบัตรเงินสดอื่น แจ้งมาว่าเรายังติดเครดิตบูโรอยู่เลย ไม่ทราบว่าอายุความจะอยู่กี่ปีถึงสามารถทำธุระกรรมทางการเงินได้คะ ( กดเงินสดมาให้หลานแล้วเขาไม่ส่งให้ คือมีความซวย ) ขอบคุณค่ะ 

โดยคุณ Cat 8 ก.ค. 2560, 12:14

ความคิดเห็นที่ 2565

แฟนติดแบล็คลิคของบริษัทอีซี่บาย ผ่อนรถจักรยานยนต์แต่ผ่อนไม่หมด รวมๆเวลาผ่านมาก็น่าจะ15ปีได้นะค่ะ แล้วอยุ่มาวันนึง มีคนโทรมาทวงหนี้ที่ทำงานคือข้อมูลส่วนตัวเราเค้าไม่รุ้อะไรมากเลยค่ะนอกจากชื่อ นามสกุลก็อ่านไม่ถูกแล้วก็อายุ บอกว่าบริษัทอีซี่บายให้มาทวง รวมดอกเบี้ยก็หกหมื่นสอง

ลดเหลือ หมื่นเก้า แต่ถ้าจะจ่ายจริงๆลดให้เหลือหมื่นหนึ่งพัน คืออยากถามว่า เราควรทำยังไงค่ะต้องไปจัดการตามที่เค้าบอกหรือเปล่าค่ะ

เวลานานขนาดนี้แล้วชื่อเรายังอยุ่ในระบบอีกหรอค่ะ

ขอบพระคุณมากๆค่ะ

โดยคุณ ศิริวรรณ ระฆังทอง 4 ก.ค. 2560, 23:14

ความคิดเห็นที่ 2564

หนูขออนุญาติสอบถามค่ะ พอดีหนูไปออกมอไซให้เพื่อน ของบริษัทไฮเวย์ แล้วเพื่อนไม่ยอมส่งค่างวดแล้วส่งคืนให้เขายึด แล้วรถได้ถูกขายทอดตลาดไปแล้ว มีส่วนต่างอยู่ที่53,900 บาท หนูจะมีวิธีไหนที่สามารถขอลดหนี้เหลือ20,000 ได้ไหมค่ะ เพราะค่าใช้จ่ายภาระหนูเยอะ แต่หนูต้องการจ่ายในส่วนที่หนูรู้เท่าไม่ถึงการ ทั้งนี้หนูมีลูก1คนกำลังศึกษา แล้วต้องส่งเงินให้ทางบ้าน มีวิธีไหนแนะนำไหมค่ะ ที่จะจ่ายตรงนี้20,000 ต้องเขียนหนังสืออะไรไหม รบกวนตอบหนูด้วยน่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบ ถือว่าสงสารเด็กตาดำๆเถอะคืะ

โดยคุณ Khvanchit 28 มิ.ย. 2560, 23:18

ตอบความคิดเห็นที่ 2564

แนะนำให้เข้าไกล่เกลี่ยขอลดหนี้กับเจ้าหนี้ครับ หากถูกฟ้องแล้วสามารถไปไกล่เกลี่ยได้ที่ศาลตามกำหนดนัด

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 26 ก.ค. 2560, 16:07

ความคิดเห็นที่ 2563

ผมขอสอบถามและปรึกษาคุณทนายหน่อยคับ คือว่า่ผมได้ชำระหนี้ตามที่ได้ตกลงกับบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค ในจำนวนเงินที่ตกลงกันใ้วกับทางบริษัทดังกล่าวซึ่งเขาเป็นตัวแทนไกล่เกลี่ยหนี้ให้กับบริษัท อิออน และได้ชำระเงินตามจำนวนดังกล่าวทางบริษัทยังได้แจ้งให้ทางผมทราบว่าจะส่งเอกสารการยื่นยันการชำระเงินตามที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  ณ เวลานียังไม่มีการส่งเอกสารการยืนยันการจ่ายเงินมาให้ผม ผมโทรไปถามทีไรก็บอกจะส่งมาให้แต่ไม่มีเอกสารใดๆส่งมาให้เลย 

   ในกรณีแบบนี้ผมขอถามคุณทนายหน่อยคับว่า ในเมื่อผมจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่มีเอกสารหรือใบเสร็จยืนยันการจ่ายเงินของผมจากทางบริษัทดังกล่าว ผมสามารถเอาความผิดทางบริษัทดังกล่าวได้ไหมถือว่าเข้าข่ายโกหกหรือหลอกลวงการเอาทรัพสินย์ของคนอื่นหรือไหมคับ ผมจ่านเงินมาเป็นเวลา 1 ปี กว่าๆแล้วคับ และไม่ใช้ว่าผมไ่มได้ติดต่อกับทางบริษัท ผมติดต่อเขาตลอด คนที่รับเรื่องเขาชื่อคุณสมชาย ที่ทำงานในบริษัทดังกล่าวคับ สาเหตุที่ผมต้องการเอกสารเพราะว่าเพราะจะทำเรื่องกู้ซื้อบ้านกับทางธนาคาร แต่ติดอยู่จุดเดียวคือเขาไม่ยอมส่งเอกสารการยืนยันมาให้ผม ถ้ามีเอกสารการยืนยันก็สามารถกู้ได้ว่าเราไม่ได้มีหนี้ค้างชำระกับเขา ก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ผมได้ชำระเงินเพื่อไกล่เกลี่ยหนี้กับทางบริษัท พี ซี เจ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด ซึ่งเขาได้เป็นตัวแทนไกล่เกลี่ยหนี้ให้กับบริษัท อีซี่บาย แต่ทำไหมเอกสารเขาถึงส่งมาให้ผมได้คับ ภายใน 45 วันทำการ แล้วในกรณีนี้เขาไม่มีเอกสารหรือใบเสร็จให้กับผมถือว่ามีความผิดไหมคับคุณทนายช่วยตอบผมทีคับ ผมจะรอคำตอบคับหวังว่าคงไม่เงียบนะคับ

โดยคุณ ธานี 27 มิ.ย. 2560, 09:46

ตอบความคิดเห็นที่ 2563

ของผมตั้งแต่ปี57ยังไม่ได้เลยครับกับบริษัทนี้ ตอนแรกคิดว่าส่งเรื่องปิดหนี้เหมือนให้เจ้าหนี้อื่นๆ พอมาเช็คเครดิตบุโรถึงรู้ว่าไม่ปิดให้ พอโทรไปถามก็โทรติดยากเวลามีคนรับสายก็บอกแค่ว่าจะติดต่อกลับ 

โดยคุณ ประสงค์ คุ่ยต่วน 7 ก.ค. 2560, 02:05

ความคิดเห็นที่ 2562

เป็นหนี้บัตรเครดิต  ถูกฟ้องปี 55  ประนีประนอมตกลงผ่อนชำระ  แต่ต่อมาตกงานไม่ได้ผ่อนต่อ  ไม่มีรายได้  ชื่อยังติดเครดิตบูโรอยู่หรือไม่  ขอคำตอบหน่อยนะคะ


โดยคุณ ธนพร 21 มิ.ย. 2560, 10:08

ความคิดเห็นที่ 2561

ผมติดค่าโทรศัพท์รายเดือน3ปีแล้ว

ถ้าผมไปออกรถกับไฟแนนช์มันจะเป็น

อะไรหรึอป่าวคัย

โดยคุณ ฤทธิ์ บุญศรี 11 มิ.ย. 2560, 11:00

ตอบความคิดเห็นที่ 2561

กรณีตามปัญหา  การเช่าซื้อรถยนต์กับไฟแนนซ์ให้ดูเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เช่าซื้อ โดยติดต่อสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่ของไฟแนนซ์

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 18 มิ.ย. 2560, 16:51

ความคิดเห็นที่ 2560

รบกวนสอบถามค่ะ คือหนูเป็นหนี้บัตรเครดิต และได้ปิดบัญชีไปแล้วตั้งแต่ปี 51 โดยมีสำนักงานกฎหมายโทรมาทวงว่าส่งสำนวนฟ้องมา สภอ เพื่อดำเนิดคดี แต่ช่างมัน หนูจ่ายไป 8000 ประมาณนี้ ปี 59 หนูกู้ซื้อบ้านเช็คบูโร หนูเป็นหนี้ บูโรขึ้น 5 บช จากนั้นหนูไล่ปิดบัญชี จนครบ ตามข้อมูลที่บริษัทเครดิตบูโรส่งมา วันนี้จู่ๆ มีหมายศาลมาว่าหนูเป็นหนี้บัตรเครดิตของบิ๊กซี ยอดหนี้ 5717 บาท ให้ไปตามนัดศาล กค 60 นี้ หมายศาลระบุว่าติดต่อหนูไม่ได้ มีจดหมายส่งมาปี 58 แต่ในปี 59 หนูขอข้อมูล กลับไม่พบว่าเป็นหนี้ หนูควรทำอย่างไรค่ะ

โดยคุณ นันธิยา สุวรรณชีพ 28 พ.ค. 2560, 18:12

ตอบความคิดเห็นที่ 2560

กรณีตามปัญหา แนะนำให้ท่านไปศาลในกำหนดนัดแรก เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยขอผ่อนชำระหนี้โดยอาจจะมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านมากกว่าการถูกบังคับคดี ทั้งนี้ตามปพพ.มาตรา 850 มาตรา 852 ปวิพ.มาตรา 138

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 19 มิ.ย. 2560, 16:03

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก