งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

คุณมาโนช ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า มีหนี้บัตรเครดิต

บทความวันที่ 10 ก.พ. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 398450 ครั้ง


เครดิตบูโร

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 

            คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

 

คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

 

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

- กรณีบุคคลธรรมดา

1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

- กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

-กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

3. หนังสือมอบอำนาจ

-กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

4. หนังสือมอบอำนาจ             

 

- ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

- ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

- กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

ประเภทการบริการ

จำนวนรายงาน

ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

ส่วนลดพิเศษ

ตรวจสอบครั้งเดียว

1

200 บาท

-

ตรวจสอบรายครึ่งปี

2

400 บาท

ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

ตรวจสอบรายไตรมาส

4

700 บาท

ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

ตรวจสอบราย 2 เดือน

 

 

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2559

สอบถามหน่อยค่ะ. พอดีว่า แฟนติดแบล๊คลีดมาตั้งแต่ปี. 58. จนปีนี้. มีกรมบังคับคดีมาให้อายัดเงินเดือน.(หักเงินเดือนและค่าคอมไปแล้ว ) ทางเราจะปิดบัตรนี้ โทรหาธนาคารของบัตรนั้น แล้วทางพนักงานบอกว่าต้องไปคุยกับอีกที่หนึ่งซึ่งทางธนาคารบอกว่าได้ส่งเรื่องไปทางนั้นแล้ว. และแฟนเราเคยคุยกับทางกรมบังคับคดีแล้วเค้าบอกว่า. ทางเค้าไม่สามารถทำอะไรได้. ต้องให้ไปคุยกับธนาคาร.  งง. ไปหมดค่ะ ตกลง เราจะไปคุยกับใครได้บ้าง และทางธนาคารบอกว่าถ้าจะปิดบัตร เค้าไม่รวมเงินที่ถูกหักไปค่ะ. งง มากเลย

โดยคุณ Pagawan (182.232.xxx.xxx) 3 พ.ค. 2560, 20:30

ความคิดเห็นที่ 2558

 จ่ายทุกเดือนแต่ไม่ถึงยอดขั้นต่ำตามที่อิออนกำหนดให้นี้ติดแบล็กลิตใหมคะ มีอยู่เดือนหนึ่งสะดุดแล้วก็มาจ่ายไม่ตามยอด

โดยคุณ จีรันันท์ (1.47.xxx.xxx) 2 เม.ย. 2560, 03:20

ความคิดเห็นที่ 2557

 ตอนนี้ภาระหนี้เยอะมากค่ะทั้งบัตรเครดิต และสินเชื่อ บ้าน รถอีก รวม แสนห้า ต่อเดือน เคยจ่ายตรงมาตลอด แต่มาเจอการค้า ขายไม่ดี เลยมีปัญหาการจ่ายล้าช้า ไม่ตรงตามนัด ผิดนัดบ้าง ตอนนี้การเงินแย่มากๆ ภาระเยอะแบบนี้ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ถ้าเรางดจ่ายบัตรเครดิต หรือจ่ายน้อยเท่าที่เราจ่ายได้ จะมีผลอย่างไรค่ะ 

และเรื่องจ่ายบ้านถ้าเราจ่ายไม่ตรงตามค่างวดมจเมีผลอย่างไรค่ะ

ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ตอนนี้ทุกข์ใจมากๆ ค่ะ

กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณร่ะ

โดยคุณ Preeya (124.122.xxx.xxx) 31 มี.ค. 2560, 12:20

ความคิดเห็นที่ 2556

 หากเราจ่ายงวดรถยนต์ช้า แต่เราก็จ่ายหมดภายในระยะเวลาที่ยื่นกู้ไว้ พอปิดบัญชีเราจะติดแบล็คลิสมั้ยคะ และต้องรอระยะเวลา 3 ปีถึงบัญชีแบล็คลิสจะหายมั้ย

โดยคุณ แก้ว (49.237.xxx.xxx) 30 มี.ค. 2560, 11:37

ความคิดเห็นที่ 2555

จ่ายค่าสมาชิกราคาปี ทรูฟิตเนต  จ่ายล่วงหน้า 3 ปี(เพราะมีส่วนลดให้)  ตอนนี้เหมือนทรุฟิตเนตจะมีปัญหา  เพราะบางสาขาไล่ปิดไป  ส่วนสาขาที่ใช้บริการก็หยุดทำการบ่อย  ให้เหตุผลว่าติดขัดระบบต่าง ๆ  เลยเปิดให้บริการไม่ได้  เลยรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม  และอีกอย่างกลัวสภาพคล่องเขาไม่ดี  เราอาจจะต้องสูญเงินค่าสมัครสมาชิกไป  อย่างงี้ถ้าเราจะฟ้องร้องขอค่าสมาชิกที่สมัครคืนต้องฟ้องร้องยังไงค่ะ  และมีทนายที่บริการให้เราไหม๊ค่ะ  รบกวนด้วยค่ะ

โดยคุณ วรรดี (สมาชิก) (101.51.xxx.xxx) 23 มี.ค. 2560, 13:26

ความคิดเห็นที่ 2554

 สอบถามว่าเป็นหนี้ ซิตี้โลน 40,000 เกิน 8 ปีแล้ว ยังไม่ลบข้อมูลเครดิตให้เลยค่ะ เพิ่งไปเช็คมา มีข้อกฏหมายไหนที่สามารถบังคับให้เขาลบข้อมูลได้บ้างค่ะ หมดอายุความแล้วด้วย เขาเลยไม่ฟ้องค่ะ

โดยคุณ พรทิพย์ (49.228.xxx.xxx) 20 มี.ค. 2560, 17:19

ความคิดเห็นที่ 2553

 ติดเครดิตอิออนมานานกว่าจะยี่สิบปีแล้วค่ะแต่ทำไมทำอะไรไม่ได้เลยค่ะมันอยู่นานแค่ไหนค่ะถึงจะทำธุรกรรมทางการเงินได้ค่ะ

โดยคุณ นางสาวกฤษณา สียางนอก (182.232.xxx.xxx) 19 มี.ค. 2560, 18:31

ความคิดเห็นที่ 2552

 เคยค่ะติดค่างวดผ่อนบ้านยอด 1 บาท แต่ได้ปิดบัญชีแล้ว จะต้องทำอย่างไรเผื่อให้ชื่อล้างออกจากระบบค่ะ เพราะไปยื่นกู้สินเชื่อ SME เค้าบอกติดเบรคลิสอยู่

โดยคุณ กาญจนา พรมที (223.24.xxx.xxx) 15 มี.ค. 2560, 16:44

ความคิดเห็นที่ 2551

 ขออณุญาตสอบถามครับ

ผมติดบัตรเครดิต 2ใบ

สินเชื่อบุคคล1เจ้า

 

ตอนนร้ผมผ่อนรถอยู่1คัน รถจะหมดปีหน้า

สอบถามว่าถ้ารถหมดแล้ว เป็นชื่อผมบริษัททวงหนี้

จะตามมาฟ้องยึดรถได้หรือไม่ครับ เพราะทั้ง3เจ้า

ยังไม่มีเจ้าไหนฟ่องมา เกรงว่าพอมีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เขาตามสืบจะมสยึดฟ้องที่หลังครับ

ขอคำปรึกษาครับ ขอบคุณมากๆครับ

 

 

 

 

 

 

 

โดยคุณ คุณณัฐ (1.46.xxx.xxx) 14 มี.ค. 2560, 11:25

ความคิดเห็นที่ 2550

รบกวนคุณทนายค่ะ  สองถึงสามวันมานี้ คนทวงหนี้บัตรเครดิตก่อกวน โทร.มาว่าคนที่รับโทรศัพท์ตลอดเวลา เราควรจะทำงัยค่ะ ให้ฟ้องก็ไม่ฟ้อง ให้เข้ามาคุยก็ไม่เข้ามาคุย แต่โทร.มาทุกวันค่ะ เหมือนจะก่อกวนให้ทำงานไม่ได้ เราควรจะทำงัยกับเรื่องนี้ดีค่ะ  รบกวนคุณทนายช่วยชี้ทางออกให้เราด้วยค่ะ  เราเดือดร้อนมากเลยค่ะ

โดยคุณ ืnoolak (119.76.xxx.xxx) 14 มี.ค. 2560, 09:49

ความคิดเห็นที่ 2549

 ปิดบัตรอิออนมาจะ4ปีล่ะตอนนี้รับราชการไปกู้TMB25เท่าไม่ผ่านบอกว่าติดเครดิต แล้วต้องทำอย่างไร

โดยคุณ หลิง (182.232.xxx.xxx) 5 มี.ค. 2560, 21:44

ความคิดเห็นที่ 2548

 เคยปล่อยรถมอเตอร์ไซค์ยึดไปประมาณ10ปีกว่าแล้ว..รถถูกขายทอดตลาดแล้วมีผลอะไรต่อการทำสินเชื่อหรือกู้ซื้อบ้านมั้ยคะ..แล้วเคยลองไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ไหนๆก้อไม่ผ่านอาจจะเป็นเพราะเราเคยติดแบล็คลิสหรือเปล่าคะ

โดยคุณ Tull1234 (182.232.xxx.xxx) 5 มี.ค. 2560, 21:17

ความคิดเห็นที่ 2547

 ชำระหนี้อิออนไปเมื่อปี46สิปัจจุบัยังตามทวงแบบนี้ยัฝติดแบ๊คลิสมั๊ยต้องทำยังงัย

โดยคุณ ธวัชชัยน้อยฉิน (182.53.xxx.xxx) 3 มี.ค. 2560, 08:29

ความคิดเห็นที่ 2546

 ด้วย ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการมีกำหนดจะจัดสัมมนาในหัวข้อ “ข้อควรปฏิบัติและแนวทางการยกร่างคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ (Best Practices in Arbitral Award Writing)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา เล่าประสบการณ์ตรงของการร่างคำชี้ขาดจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ และอธิบายถึงตัวอย่างหลักเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการกลั่นกรองคำชี้ขาด ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของการอนุญาโตตุลาการไทย (สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษมีล่ามแปลพร้อมหูฟัง) โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
1. ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล, คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. คุณวัณนินา สุจริตกุล, Senior Associate at Herbert Smith Freehills
3. Ms.Mary Thomson – Vice Chair of CIArb East Asia

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังกล่าว ในวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.30 น.) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยท่านที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ถึง ภายในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560

LINE: mind4935
Fax: +66 (0)2 044 6073
Mobile: +66 (0)90 421 9080
Email: [email protected]

โดยคุณ thac (119.76.xxx.xxx) 28 ก.พ. 2560, 15:33

ความคิดเห็นที่ 2545

 

โดยคุณ (223.24.xxx.xxx) 26 ก.พ. 2560, 18:30

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก