ฟิสเนสเป็นพิษ|ฟิสเนสเป็นพิษ

ฟิสเนสเป็นพิษ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ฟิสเนสเป็นพิษ

ข้าพเจ้าชื่อนางสาวสุชาดา รหัสสมาชิก R33503 ทำอาชีพค้าขาย มีเรื่องมาร้องขอความช่วยเหลือจากทนายคลายทุกข์ โดยมีเรื่องราวดังต่อไปนี้

บทความวันที่ 23 เม.ย. 2550, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 450 ครั้ง


ฟิสเนสเป็นพิษ

ฟิสเนสเป็นพิษ

 

 ข้าพเจ้าชื่อนางสาวสุชาดา รหัสสมาชิก R33503 ทำอาชีพค้าขาย มีเรื่องมาร้องขอความช่วยเหลือจากทนายคลายทุกข์ โดยมีเรื่องราวดังต่อไปนี้

เมื่อประมาณ กลางปี 2549 เพื่อนของข้าพเจ้าหลายคนได้แนะนำและชักชวนให้มาใช้บริการของ ฟิตเนสเฟิส เนื่องจากเพื่อน ๆ ก็ไปออกกำลังกายกันหลายคน ต่อมาวันที่ 26 สิงหาคม 2549 ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจเข้าไปสอบถามรายละเอียดที่ฟิตเนสเฟิส พอไปถึงก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาคุยรายละเอียดให้ข้าพเจ้า ฟังว่า ในการสมัครครั้งแรกต้องเสียค่าธรรมเนียม 20,000 บาท แต่ช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่น จะลดให้เหลือเดือนละ 1,800 บาท และมีค่าเอกสารต่าง ๆ ที่จะส่งให้อีก 1,500 บาท

ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจสมัครเนื่องจากเห็นว่าได้รับส่วนลดเยอะมาก จากหลักหมื่นมาเป็นหลักพัน โดยชำระเงินในวันสมัครจำนวน 3,520 บาท

หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ไปใช้บริการได้ประมาณ 3 เดือน และข้าพเจ้าก็มีความประสงค์ที่จะยกเลิกเนื่องจากไม่มีเวลาไปเล่น แต่ทางเจ้าหน้าที่ฟิตเนสแจ้งว่ายังยกเลิกไม่ได้ ต้องรองให้ครบสัญญา 1 ปี ก่อน หรือหากต้องการหยุดก็สามารถหยุดไปก่อน 3 เดือนได้ แต่ในระหว่างที่หยุดก็ต้องเสียค่าบริการรายละเดือน ๆ ละ 500 บาท แต่ถ้ายกเลิกเลย ก็ต้องชำระค่าบริการส่วนที่เหลือให้ครบ 1 ปี

ปัจจุบันข้าพเจ้าหยุดได้ประมาณ 4 เดือน พอเดือนที่ 5 ข้าพเจ้าไม่ได้ไปเล่นแล้ว จึงไม่ได้ชำระเงินค่าบริการอีก หลังจากนั้น ก็มีหนังสือมาทวงหนี้ค่าบริการดังกล่าว ส่งมาที่บ้านของข้าพเจ้า   ข้าพเจ้าจึงไม่รู้จะทำอย่างไรดี

จึงมาปรึกษาอาจารย์ เพื่อถามว่า หากเจอเหตุการณ์อย่างนี้จะทำอย่างไรดี เนื่องจากจะยกเลิก ก็ยกเลิกไม่ได้

คำแนะนำทนายคลายทุกข์

กรณีดังกล่าวการที่ฟิตเนสเฟิสไม่ยอมให้ลูกค้ายกเลิกสัญญาโดยอ้างสัญญาข้อที่ 8 ซึ่งบัญญัติว่า การยกเลิก หากสมาชิกต้องการที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกด้วยเหตุผลใด ๆ ก่อนระยะเวลาขั้นต่ำ สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร และชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกเท่ากับค่าธรรมเนียมรายเดือน  สำหรับแต่ละเดือนที่ยังคงเหลืออยู่ (หรือเศษของเดือนดังกล่าวให้คิดเป็น 1 เดือน) ในวันที่ประสงค์จะยกเลิกการเป็นสมาชิก  สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและเพิ่มภาระให้กับผู้บริโภคมากเกินควร ถือว่าข้อสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ  ตามพรบ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งผู้บริโภคสามารถยื่นคำร้องต่อศาลให้สั่งว่าข้อสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ เนื่องจากผู้บริโภคยังไม่ได้ใช้บริการแต่ต้องถูกบังคับให้ต้องชำระค่าบริการรายเดือนส่วนที่เหลือ ถึง 8 เดือน

เห็นควรทำหนังสือถึงฟิตเนสเฟิส เพื่อยกเลิกสัญญา และชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่ใช้บริการเท่านั้นน่าจะเพียงพอ ใครจะใช้บริการฟิตเนสควรตรวจสอบสัญญาให้ชัดเจนก่อนนะครับ กรณีนี้ผู้บริโภคมีความประสงค์ใช้บริการเพียง 3 เดือน แต่ฟิตเนสเฟิสไปกรอกข้อความว่าผู้บริโภคมีความประสงค์ใช้บริการ 12 เดือน โดยปราศจากความยินยอมของผู้บริโภค ซึ่งฟิตเนสเฟิสอาจมีความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ์และใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม  ซึ่งมีโทษทางอาญา ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับฟิตเนสช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยครับ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

มีปัญหากับทาง fitness เหมือนกันค่ะ ( calofornia ) แต่สัญญาขั้นต่ำ 12 เดือนค่ะ

แต่ปัญหาคือ.... ตัวสำเนาสัญญาการเป็นสมาชิก มีตัวเลขที่ไม่ตรงกับตัวสัญญาต้นฉบับค่ะ มาทราบตอนหลังว่า เป็นไปได้ที่เซลล์อาจจะใส่ตัวเลข + เพิ่มเข้าไป

คือ... สมัครวันที่ 8 ค่ะ แต่รอบบิลตัดวันที่ 15  ณ วันที่สมัครก็ได้ถามกับทางเซลล์ว่า แล้วส่วนต่างล่ะ 7 วันก่อนที่ถึงวันที่ตัดรอบบิล ต้องจ่าบด้วยหรอ ( ตามสัญญาเค้าระบุไว้ด้านหลัง )  แต่ทางเซลล์ตอนกลับมากับทางดิฉันว่า "หนูจะแคร์อะไร ...เล่นฟรีไปสิ 7 วัน ... รอบบิลหนูตัดวันที่15"

ไอ่เราก็โอเคค่ะ... แล้วสรุป7วันนั้นก็ไม่ได้เข้าไปเล่นด้วยซ้ำ อีกทั้งบรรทัดด้านล่าง ที่มีเขียนว่า

"ค่าบริการตามสัดส่วน ( ซึ่งจะตัดพร้อมกับรวมกับค่าบริการครั้งแรก) ....... บาท" อ้าว !! ไม่มีการระบุแบบนี้ เป็นการสนับสนุนความเข้าใจเข้าไปอีกค่ะ ว่าไม่คิด ประกอบกับ ทาง california ยังคงมีให้เซ็นต์ในส่วนของแบบทบทวนความเข้าใจสำหรับการสมัครสมาชิกใหม่ อีกครั้งหนึ่งค่ะ

ในบรรทัดที่ระบุว่า...

"ข้าพเจ้าได้เข้าใจและรับทราบว่า ค่าบริการที่คิดตามสัดส่วนรวมกับค่าบริการรายเดือนที่จะชำระในวันที่  XXXXX นั้น เป็นจำนวนเงิน 1,379 บาท"  ...  ซึ่งราคา 1,379 นั้น เป็นค่าบริการรายเดือนจริงๆค่ะ  หมายความว่า แบบทบทวนที่เราเซ็นไป ยังคงย้ำความเข้าใจ ให้เราเข้าใจว่าไม่คิด ...ถูกต้องมั๊ยคะ

ตอนหลังมีการเรียกเก็บค่าบริการนั้นมา ทางเราไม่โอเคค่ะ เลยได้ปฏิเสธการจ่ายกับธนาคารไปค่ะว่า รายการยอดนี้ ทางเราไม่ได้ใช้.... เป็นเรื่องเลยค่ะทีนี้ !! ทางธนาคารบอกว่า ทาง california ได้ fax เอกสารซึ่งมีลายเซนเรา ก็คือทั้ง ต้นฉบับสัญญาการเป็นสมาชิก และต้นฉบับ แบบทบทวนความเข้าใจ ให้กับทาง ธนาคาร....ว่ามีการเขียนบวกยอดที่คิดตามสัดส่วนเกิดขึ้น

เช่น 1379 + 320 ** ซึ่งในสำเนาที่ทางเราได้มีเพียงแค่ตัวเลข 1379 เท่านั้น

ทางเราก็ ส่งเอกสารของเราให้ดูเหมือนกันค่ะ ว่าจากคำที่ทางฟิตเนสกล่าวอ้างมานั้น ในสำเนาของทางเราไม่ได้มีการระบุไว้ จึงได้มีการสอบถามโดยตรงกับทาง california ขึ้น ....

*** อยากทราบว่า... เหตุการณ์แบบนี้ นับว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารสัญญา รวมถึงแบบทบทวนนั้นหรือไม่คะ  แล้วสัญญานั้นจะเป็นโมฆะได้หรือไม่ ....

เพราะเซลล์พูดไม่เคยตรงกันเลยค่ะ นับตั้งแต่มีปัญหาเกิดขึ้น รวมถึง ไม่เคยติดต่อกลับมาเลย หลังจากที่เกิดเรื่องขึ้น อีกทั้งยังมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีก  เพราะก่อนที่จะเซ็นสัญญานั้น มีข้อความที่ไม่เข้าใจ จึงได้สอบถาม ซึ่งทางเซลล์ก็ได้อธิบายให้ฟัง.... แต่เมื่อลองเช็คกับทาง call center ภายหลัง ปรากฏว่ามันไม่ถูกต้อง  สรุปคือเซลล?โกหกเรา เพราะต้องการให้เราสมัคร กลัวเรารู้ความจริงแล้วจะไม่เซ็นสัญญาสมัครเป็นสมาชิกหรือคะ

แบบนี้ใครจะรับผิดชอบล่ะ .... เราจะต้องรับสภาพไปจนจบสัญญาหรือคะ

 รบกวนช่วยตอบคำถามด้วยค่ะ ***  ขอบคุณมากค่ะ ^^

โดยคุณ miiLd 20 ต.ค. 2553, 12:30

ความคิดเห็นที่ 1

ดิฉันก็มีปัญหาประมาณนี้ค่ะกับแคลิฟอร์เนีย บังคับจ่าย 14 เดือนเลยค่ะ ตอนแรกก็ไม่เข้าใจนึกว่าได้ราคานี้ 14 เดือน แต่ที่ไหนได้ต้องจ่ายทุกเดือนเป็นเวลา 14 เดือน อยากทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างคะ จดหมายขอยกเลิกเขียนอย่างไร ได้โปรดติดต่อกลับมาแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
โดยคุณ kp_ja20@yahoo.com 30 พ.ย. 542, 00:00

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก