ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร|ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

วันนี้เพื่อนสมาชิก มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง

บทความวันที่ 30 พ.ย. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 100865 ครั้ง


ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

 

            วันนี้เพื่อนสมาชิก  มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า  ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง  โดยมีเงื่อนไขว่า หากผ่านการกู้ของธนาคาร  จะต้องเริ่มผ่อนงวดแรก  ซึ่งเพื่อนสมาชิกเล่าว่า  ผมได้ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด 

 

            ตกลงผ่อนงวดแรกเดือนธันวาคม 2551    ซึ่งเพื่อนสมาชิกได้ชำระเงินงวดแรกที่ตกลงไว้กับโครงการบ้านเอื้ออาทรก่อนเดือนธันวาคม  จึงติดต่อสอบถามไปที่เจ้าหน้าที่โครงการ  ได้รับคำตอบว่าเรื่องการส่งมอบกุญแจ  ยังไม่มีกำหนดที่ชัดเจน  ต้องรอไปก่อน  อ้างว่าทะเบียนบ้านยังไม่เรียบร้อย 

 

        ผลจากการที่ได้บ้านช้า  ทำให้เพื่อนสมาชิกต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น  เนื่องจากเสียค่าเช่าบ้านเดือนละประมาณ 2,500  บาทแล้ว  จะต้องผ่อนชำระบ้านเอื้ออาทรกับธนาคารอีก  เพื่อนสมาชิกจึงมีความประสงค์ต้องการเข้าไปอยู่ในบ้านให้เร็วที่สุด  เพื่อลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายออกไป

 

            คำแนะนำทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความ

            สัญญาจะซื้อจะขายข้อ 4  ระบุว่า  ก่อนส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญานี้ผู้ซื้อจะต้องยื่นคำร้องขอสินเชื่อ  จากสถาบันการเงินที่ผู้ขายจะแจ้งให้ทราบภายหลัง (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ธนาคาร)  เพื่อนำมาชำระราคา  ตามข้อ 2.2  ให้แก่ผู้ขาย  โดยคู่สัญญาตกลงกันว่าหากคุณสมบัติของผู้ซื้อไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารให้ถือว่า สัญญานี้เป็นอันยกเลิกทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว  และผู้ขายจะคืนเงินจำที่ผู้ซื้อได้ชำระให้แก่ผู้ขายทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย  กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าผู้ซื้อผิดสัญญา  และผู้ซื้อได้ปฏิบัติตามครบถ้วนแล้ว  ผู้จะขายต้องส่งมอบห้องชุดและกุญแจ  หากฝ่าฝืนถือว่าผู้จะขายผิดสัญญา

            ซึ่งผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม ป.พ.พ. มาตรา 461,462  มิฉะนั้นผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ตาม ป.พ. มาตรา 391

 

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

มาตรา 391  เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่

ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้

ส่วนที่เป็นการงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์นั้น การที่จะชดใช้คืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น

การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่

 

มาตรา 461  ผู้ขายจำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งขายนั้นให้แก่ผู้ซื้อ

 

มาตรา 462  การส่งมอบนั้นจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้สุดแต่ว่าเป็นผลให้ทรัพย์สินนั้นไปอยู่ในเงื้อมมือของผู้ซื้อ

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1031

จ่ายเงินค่าน้ำค่าส่วนกลางกับพนักงานนิติฯ ทุกเดือนแต่โดนโกงไม่คีย์ตัดในระบบทำให้มียอดค้างจ่ายหลายเดือน และต่อมาทาง ผจก. นิติฯทราบเรื่องจึงไล่พนักงานออก และมาเรียกเก็บเงินย้อนหลังค่ะซึ่งบอกว่าถ้าไม่ชำระจะทำการล็อคมิเตอร์น้ำ แต่เรามีหลักฐานในการชำระเงิน (สลิปการโอน) แต่ทางนิติฯ ปัดว่าให้ไปตามเอาเงินคืนเอง แต่เราต้องจ่ายยอดค้างอย่างนี้ต้องทำอย่างไรคะเพราะเท่ากับว่าเราต้องจ่ายเงินเพิ่มเป็น 2 เท่า 

โดยคุณ กณพัชร 20 ธ.ค. 2560, 21:08

ความคิดเห็นที่ 1030

ขออนุญาตสอบถามค่ะ อยากทราบว่าถ้าเราซื้อบ้านเอื้ออาทรที่เป็นห้องชุดค่ะ แล้วเราไม่เคยไปอยู่เลยแต่เราก็ผ่อนค่างวดทุกเดือน แต่ทางโครงการเรียกเก็บเวินค่าขยะ ค่าน้ำ ค่าส่วนกลาง ทุกเดือนเลย รวมๆแล้ว หลักหมื่นเลยค่ะ แบบนี้เราต้องจ่ายไหมค่ะทั้งที่เรายังไม่เคยไปอยู่ 

    เอื้ออาทรเฟสวัดศรีวารีน้อย กทม.

โดยคุณ ราชาวดี 23 ต.ค. 2560, 19:58

ตอบความคิดเห็นที่ 1030

กรณีตามปัญหา  ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน มาตรา 48 พ.ศ.2543  ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (3) เก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่บำรุงรักษาจากสมาชิก ดังนั้น แม้ท่านจะไม่ได้อยู่อาศัยในบ้านที่ซื้อมาดังกล่าว ก็ต้องมีหน้าที่ต้องชำระค่าส่วนกลางตามกฎหมายดังกล่าว หรือหากมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 29 พ.ย. 2560, 10:04

ความคิดเห็นที่ 1029

สวสัดีค่ะ

รบกวนขอคำปรึกษาค่ะ

ดินฉันซื้อบ้านเอื้ัออาทรที่ภูเก็ตไว้ ตอนนี้เลย 5 ปีแล้วค่ะ กำลังทำเรื่องโอน แต่ทางนิติกรของการเคหะ แจ้งว่าต้องจ่ายค่าโอน 15000+ ค่าพื่นที่ที่เกินมาด้วย อีก 15000บาท ดิฉันไม่เข้าว่าค่าพืนที่ที่เพิ่มมาคืออะไรค่ะ เพราะในสัญญาระบุขนาดไว้เรียบร้อยแล้วว่า 33 ตารางเมตร รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ


โดยคุณ มายุ 16 ต.ค. 2560, 13:53

ความคิดเห็นที่ 1028

บ้านเอื้ออาทรรังสิต คลองหนึ่ง ทำไมถึงปล่อยให้มีการทำเพลิงร้านขายของในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางได้ครับ และมีการดื่มสุรา มั่วสุม ส่งเสียงดัง

ผมว่าอีกหน่อยคงจะทำเหมือนกันหมด ไม่มีกฏระเบียบเข้มงวด ใครจะทำอะไรก็ได้โดยไม่นึกส่วนรวมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเลย ผมจะไปแจ้งหน่วยงานไหนได้ครับ 

ขอบคุณครับ

โดยคุณ อัต 1 ก.ค. 2560, 22:54

ความคิดเห็นที่ 1027

ไม่ได้จ่ายค่างวดบ้าน ติดต่อกัน1เดือน ย่างเข้าเดืนอที่2 เนื่องจากติดปัญหาด้านการเงิน โดนทางนิติ ตัดมิเตอร์น้ำไป เดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ (นี้มันบ้านเอื้อตรงไหน) พอไปถามทางนิติ ได้คำตอบว่า ทางการเคหะแจ้งมาให้ตัด ทำไงดีครับ ไม่พร้อมที่จะจ่ายจริงๆ

โดยคุณ เด็กบ้านนอก 27 ม.ค. 2560, 14:12

ความคิดเห็นที่ 1026

 ขอสอบถามข้อกฏหมายหากจะยื่นฟ้องบ.นิติบุคคลของโครงการบ้านเอื้ออาทรสี่แยกปทุมวิไล(บ้านฉาง)จ.ปทุมฯ มีการตัดไฟ ฟ้าห้องฯโดยนิติบุคคลไม่มีสิทธิ์และไม่มีในข้อสัญญาฯ เนื่องจากเป็นเจ้าของห้องแต่ไม่ได้พักอาศัยอยู่และไม่ได้ปล่อยเช่าแต่อย่างใด จึงมีการฝากค่าน้ำให้กับคนรู้จักที่อยู่ตึกเดียวกันไปจ่ายให้สองเดือนต่อครั้ง ล่าสุดคือเดือนกย.และตค.59 แต่เมื่อวันที่ 23 เดือนพย.59 ได้แวะมาดูห้อง พบว่ามีกระดาษจากนิติฯมาแปะหน้าประตูห้องแจ้งว่าห้องนี้ได้ถูกตัดยกมิเตอร์ออกแล้วเนื่องจากค้างจ่ายค่าน้ำ 3 เดือน ซึ่งได้พยายามโทรติดต่อคนที่รับฝากจ่ายค่าน้ำแล้วแต่ไม่สามารถติดต่อได้ และปกติที่เข้ามาห้องจะเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ซึ่งทางนิติฯปิดใหบ ริการชำระ ช่วงต้นเดือนจึงได้โทรไปสอบถามนิติฯถึงปัญหาการตัดมิเตอร์น้ำและช่วงหลังปีใหม่จะเข้าไปชำระให้ แต่เมื่อวันที่ 5 ม.ค.60 เวลา 22.05 ได้แวะมาห้องเพื่อรุ่งเช้าจะไปจัดการเรื่องค่าน้ำ แต่ปรากฏว่าเปิดไฟไม่ติดสักดวง จึงเดินไปดูมิเตอร์ไฟฟ้าพบว่ามีการทำที่ครอบและมีการล็อคกุญแจอย่างดี ซึ่งมิเตอร์ไฟห้องเราก็ยังอยูท แต่สภาพมิเตอร์ที่ครอบสายไฟเหมือนถูกแงะ เพราะสภาพไม่ปกติเหมือนมิเตอร์ไฟห้องอื่น และได้มีการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน เพราะบิลค่าไฟที่กฟน.แจ้งมาทุกเดือนไม่เคยได้เสียค่าไฟแต่อย่างใด เพราะจำนวนหน่วยการใช้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสีย จากกรณีนี้ไม่ทราบว่าเราต้องไปติดต่อกับทางกฟน.ก่อนไหมคะ เพื่อให้จนท.ทางกฟน.รับทราบด้วยว่า ทางกฟน.ไม่ได้เป็นผู้ตัดไฟ และฟ้องนิติฯเรื่องไม่มีสิทธิ์ตัดไฟลูกบ้านเหตุค้างชำระค่าน้ำเพราะมีการยกมิเตอร์น้ำไปแล้ว เรื่องนี้สามารถฟ้องสคบ.และหน่วยงานไหนได้อีกคะ

โดยคุณ อันอัน 5 ม.ค. 2560, 22:37

ตอบความคิดเห็นที่ 1026

 หากนิติบุคคลมีสิทธิกระทำการดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือข้อบังคับ หากฟ้องคดีอาจถูกศาลยกฟ้องครับ แนะนำให้เจรจากับนิติบุคคลเพื่อให้ติดไฟและน้ำครับ แต่หากตกลงไม่ได้แนะนำให้เข้าพบทนายความเพื่อช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไปครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 18 ม.ค. 2560, 15:19

ความคิดเห็นที่ 1025

 หากนิติบุคคลมีสิทธิกระทำการดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือข้อบังคับ หากฟ้องคดีอาจถูกศาลยกฟ้องครับ แนะนำให้เจรจากับนิติบุคคลเพื่อให้ติดไฟและน้ำครับ แต่หากตกลงไม่ได้แนะนำให้เข้าพบทนายความเพื่อช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไปครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 18 ม.ค. 2560, 15:19

ความคิดเห็นที่ 1024

 บ้านเอื้ออาทรบางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 

ประเด็นที่ 1 ลานกีฬาเอนกประสงค์ของโซน 2 (ตึก 9-16) โดน รปภ ไล่ไม่ให้เล่นกีฬา บอกว่าเสียงดังมีลูกบ้านร้องเรียนมา แต่ช่วงเวลาที่เด็กๆ และผู้ใหญ่เล่นกันนั้น อยู่ระหว่างช่วง 18.00-19.30 น. สนามนี้ไม่มีแม้แต่ไฟสปอตไลฟ์เปิดให้ ทั้งๆที่ไฟก้อมี ถ้าจะห้ามเล่นขนาดนี้สร้างไว้ทำไม  อยากทราบว่าพอจะมีวิธีการจัดการมั้ย 

ประเด็นที่ 2 ทราบกันดีอยู่แล้วว่า บ้านเอื้ออาทรนั้นจำนวนรถค่อนข้างเยอะ ทั้้งรถภายในและรถบุคคลภายนอกเข้ามาจอด นิติฯ มีมาตรการให้ติดสติ๊กเกอร์รถที่เข้ามาจอดในเอื้อเฉพาะคันที่มีสติ๊กเกอร์ เก็บเงินค่าสติ๊กรถไป แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรเลย เท่ากับลูกบ้านเสียเงินป่าวค่าสติ๊กเกอร์ 

ประเด็นที่ 3 เรื่องห้องน้ำ รปภ. ซึ่งทางนิติฯ ก็บอกว่าเป็นของส่วนรวม แม่ค้าพ่อค้าที่ขายของในระแวกนั้นสามารถเข้าได้ ลูกบ้านสามารถเข้าได้ แต่มี รปภ.บางคน ล็อคไม่ให้เข้าบอกว่าเหม็น แม่ค้าพ่อค้าบางคนเวลาปวดหนักต้องกลับมาเข้าที่บ้าน เคยร้องเรียนกับทางนิติฯไป ทางนิติฯ สั่งห้ามล็อค แต่ทาง รปภ. ก็ยังล็อค แล้วเก็บเงินค่าเข้าครั้งล่ะ 2 บาท แต่ทำแบบนี้ไปได้ไม่นานก็ล้อคอีก เลยอยากทราบว่า ห้องน้ำ รปภ. เป็นส่วนกลางมั้ย หรืออนุญาตให้เข้าได้เฉพาะ รปภ. เท่านั้น แล้วแม่ค้าพ่อค้าระแวกนั้น ต้องกลับมาเข้าที่บ้านหรือ

ประเด็นที่ 4 เรื่องของความปลอดภัยในทรัพย์สิน เอื้ออาทรทุกที่ น่าจะมีในเรื่องของหาย รถหาย ห้องโดนงัด เอื้ออาทรบางโฉลงนี้ หายเป็นประจำ ติดกล้องวงจรปิด แต่ไฟไม่สว่าง กล้องก้อมองไม่เห็น ไม่มีการแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเลย แบบนี้ลูกบ้านเสียค้าส่วนกลางไปห้องนึงเกือบ 300 แต่ความปลอดภัยไม่มีเลย  แบบนี้ ค่าส่วนกลางเก็บแพงไปมั้ย ลูกบ้านยอมเสียเงินค่าส่วนกลางก้ออยากได้ความมั่นใจ ความปลอดภัยทุกคน

ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ 13 ธ.ค. 2559, 10:00

ความคิดเห็นที่ 1023

 สวัสดีค่ะ อยากรบกวนถามค่าซ่อมแซมบ้านเอื้อาทรพิชัย ค่ะยังไม่ได้เรยค่ะอยู่มา 2 ปีแล้ว

โดยคุณ บีบี 21 พ.ย. 2559, 15:43

ความคิดเห็นที่ 1022

 ขอร้องเรียนบ้านเอื้ออาทร สุวรรณภูมิ2เรื่องกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาเช่า ได้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น เป็นอย่างมาก มีการจับกลุ่มกินเหล้า เล่นการพนัน และมั่วสุมยาเสพติด ทำเป็นประจำทุกวัน ทั้งตอนช่วงกลางวันและตอนกลางคืน จึงขอแจ้งมาให้ท่านผู้ดูแลเข้ามาจัดการให้ด่วน!!!!!! ที่สุดค่ะ เพราะทุกห้องมีความเดือดร้อนมาก

โดยคุณ 2 พ.ย. 2559, 23:00

ความคิดเห็นที่ 1021

 อยากถามว่าถ้าเราเซ็นต์สัญญากับธนาคาร(ธอส)แล้ว แล้วเราต้องรอการปรับรุงซ่อมแซมใหม่ ใช้เวลาประมาณกี่อาทิตย์ครับ ถึงจะเสร็จครับ

โดยคุณ บอม 8 ต.ค. 2559, 16:19

ความคิดเห็นที่ 1020

 น้ำที่ห้องไหลลงไปข้างล่าง ช่างเข้ามาซ่อมหลายครั้งแล้วแต่ไม่หายขาด ทางนิติจึงให้เราปูกระเบื้องใหม่ โดยให้เราเสียค่าใช้จ่ายเอง บอกตรงๆว่าไม่มีเงินค่ะ~ 8,000 เงินเดือนทั้งเดือนเลย กลุ้มใจมาก เขาบอกถ้าไม่ทำเขาจะงดจ่ายน้ำให้เรา

โดยคุณ Anong 1 ส.ค. 2559, 21:00

ความคิดเห็นที่ 1019

เบื่อเรื่องที่จอดรถมาก รถเสียจอดเยอะ บ้านเอื้กม44 แต่ไม่แก้ปัญหากันเลย ผมยู่ย้านเอื้อกบับมาม่ายมีที่จอดต้องกบับปัยจอดบริษัท  แต่ได้จ่าวมาว่าพวกที่ม่ายด้ายยู่ย้านแต่เช่ายู่ ที่นครชัย ไทธานีเอารถมาจอดกันคือรัยไม่เข้าจัย ถ้าแก้เรื่องจอดรถได้แค่นี้ก้อสุดยอดแล้ว เพราะทุกอย่างก้อม่ายด้ายเลวร้ายอะรัยนะบ้านเอื้อ กม44 

โดยคุณ Beer 19 ก.ค. 2559, 09:27

ตอบความคิดเห็นที่ 1019

 หากท่านอาศัยอยู่ในบ้านเอื้ออาทร ปกติจะมีนิติบุคคลดูแลความเรียบร้อย แนะนำให้ท่านร้องเรียนยังนิติบุคคลเพื่อแก้ปัญหาต่อไปครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 25 ก.ค. 2559, 11:29

ความคิดเห็นที่ 1018

 หากท่านอาศัยอยู่ในบ้านเอื้ออาทร ปกติจะมีนิติบุคคลดูแลความเรียบร้อย แนะนำให้ท่านร้องเรียนยังนิติบุคคลเพื่อแก้ปัญหาต่อไปครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 25 ก.ค. 2559, 11:29

ความคิดเห็นที่ 1017

 นิติบุคคลเอื้ออาทรเสมาฟ้าคราม บริหารงานไม่ดีมีการทุจริตยักยอกเงินส่วนกลาง  ตั้งแต่ประธานและคณะกรรมการหรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่การเคหะร่วมด้วย  มีคนพูดต่อกันมา  แต่เรื่องน่าจะมีมูล ไม่ทราบว่าจะมีทางแก้อย่างไรคะ  ไม่รุ้ว่าการเคหะ(หมายถึงผุ้ว่าการเคหะแห่งชาติจะรับรู้ด้วยรึป่าวกับข่าวนี้)   

โดยคุณ ปุ้ย 9 ก.ค. 2559, 22:12

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก