การเรียกค่าสินไหมทดแทน|การเรียกค่าสินไหมทดแทน

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

บทความวันที่ 13 ก.ย. 2550, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 164141 ครั้ง


การเรียกค่าสินไหมทดแทน

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

 

วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา  เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน  จากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย  ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน  สอบถามปัญหามาดังนี้

คำถาม            ถ้าผลสุดท้ายผู้เสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้  ผู้เสียหายจะกลับไปฟ้องเจ้าของรถคู่กรณี  อีกครั้งได้หรือไม่  และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่

 

คำตอบอาจารย์เดชา            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

 

ดังนั้นเมื่อคนขับแท็กซี่หรือเจ้าของรถคู่กรณี  ตามที่ท่านถามเป็นผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส  จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ตามมาตรา 420  แต่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10  ปี  นับแต่วันทำละเมิด

 

 แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่ง  ให้ยึดถือเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับใช้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 

            ยกตัวอย่าง  เช่น  ขับรถชนคนโดยประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300  อายุความทางอาญา  ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีก็คือ 10  ปี  เป็นต้น

 

คำถาม            ผู้เสียหายที่เป็นคนจนไม่มีเงินไปจ้างทนายความหรือวางเงินประกันที่ศาล  ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

 

คำตอบอาจารย์เดชา            ถ้าผู้เสียหายเป็นคนจน  สามารถยื่นฟ้องด้วยตนเอง  โดยขอความช่วยเหลือจากนิติกรของศาล  หรือสภาทนายความหรือทนายคลายทุกข์  โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 155  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม  และถ้าศาลเชื่อว่าจนจริงก็จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 156

 

คำถาม            ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มมากกว่าข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันที่สถานีตำรวจได้หรือไม่

 

คำตอบอาจารย์เดชา                        เมื่อผู้เสียหายจากการถูกกระทำละเมิดและผู้ละเมิดได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  ย่อมทำให้การเรียกร้อง  ซึ่งแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851  ,852  ดังนั้นถ้าตกลงยอมความกันที่ สน.  ผู้เสียหายจึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม  เนื่องจากข้อพิพาทได้ระงับไปแล้ว

รายละเอียดของคำถามอ่านได้จากหนังสือด้านล่างนี้

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 741

เหตุเกิดวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลาประมาณ15.30 - 15.50 น.
คุณเเม่ผมขับรถมาทางตรงซึ่งเป็นทางเอกผ่านสามเเยกที่สามารถขับออกไปทางโทได้ โดยคุณเเม่จักรยานยนต์ขับตรงมาผ่านทางเเยกนั้นโดยเเยกทางโทนั้นจะอยู่ทางซ้ายมือของคุณเเม่ เเล้วมีเยาว์ชนขับจักรยานยนต์มาทางเอกเหมือนกันเเล้วจะเลี้ยวตัดเข้ามาทางโทนั้น ซึ่งทำให้รถมาตัดหน้ารถของคุณเเม่ผม ทำให้รถประสานงานกันเป็นเหตุให้คุณเเม่ข้อมือทั้งสองข้างหักต้องทำงานรักษาเป็นเวลาประมาณ 1 เดือนตามคำวินิฉัยเเพทย์ เเล้วต้องกายภาพบำบัดอีกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เเละสูญเสียรายได้เเละอาชีพที่เคยทำมาไม่สามารถกลับไปทำได้อีกเเล้วต้องหาอาชีพใหม่ไปโดยปริยาย โดยเยาวชนผู้ขับขี่ไม่ใช่เจ้าของรถ โดยรถเป็นของผู้ปกครองของเยาวชน ที่ซ้อนด้านหลัง โดยทางร้อยเวรอยากให้มีการตกลงค่าทดเเทนกันก่อนโดยทางผมได้เรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้ของเเม่ ค่าสูญเสียอาชีพ ค่าคนดูเเล ค่ากายภาพบำบัด ค่าเดินทางมารักษา ค่าซ่อมรถ เป็นจำนวนเงิน 1เเสนบาทถ้วน โดยเหตุการณ์เเบบนี้สามารถเยาวชนทั้ง 3 ผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยหรือไม่ครับ เเล้วเรื่องทางคดีความทางคู่กรณีเข้าข่ายข้อไหนอะไรบ้างครับ

โดยคุณ กฤตพล อิงปัญจลาภ 10 ม.ค. 2561, 16:39

ความคิดเห็นที่ 740

รบกวนสอบถามหน่อยครับ เมื่อวันที่19พ.ย.60ผมได้รับอุบัติเหตุ. บริเวณแยกพระราม5. ซึ่งทางคู่กรณีขับรถเปลี่ยนเลนโดนกะทันหัน ทำให้เกิดการชนกัน ทำให้ตัวผมขับมอเตอร์ไซค์ได้กระเด็นไปเลนขวาสุด แล้วก็มีรถเก๋งมาทับและลากผมไปอีกที ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการฉุกเฉิน ผลคำตัดสินออกมาว่าคู่กรณีที่ขับรถเปลี่ยนเลนกะทันหัน"ผิด" หมอวินิฉัยออกมาว่า มีอาการเลือดคลั่งในปอดต้องทำการเจาะปอด มีกระดูกซีโครงซ้ายที่หัก กระดูกสันหลังแตกแล้วไปทับที่เส้นประสาท(ได้รับความเสียหาย70%)มีโอกาสพิการสูง ซึ่งตอนนี้ผมได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยกระดูกสันหลังต้องใส่เหล็ก อยู่ในช่วงพักฟื้น. แต่มีผลข้างเคียงจากอุบัติเหตุคือขาขวาชาและตึงตลอดเวลาทำให้ไม่มีแรงเดิน ผมสามารถ เรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้มั่ง และผมสามารถเรียกเป็นล้านได้ไหม เนื่องจากผมกำลังจะก้าวมาเป็นเสาหลักของครอบครัว ผมอายุ22ปี พ่อผมป่วยเส้นเลือดในสมองแตก และย่าผมอายุ83 ปี ส่งผลทำให้ผมทำงานไม่ได้ต้องขาดงาน ขาดรายได้ รบกวนช่วยตอบคอมเม้นผมด้วยครับ

โดยคุณ วันเฉลิม 21 ธ.ค. 2560, 05:45

ความคิดเห็นที่ 739

เด็กอายุ17ปี  ขับรถชนพ่อไหล่ทางถนน

บาดเจ็บคางปากจมูกแตกกระดูกร้าวฟันหัก เข้านอนรพ.สองรอบ

พรบ.คู่กรณีจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าสินไหมเรียกไป50,000บาท  คู่กรณีไม่มีให้   จะจ่ายแค่10,000

สอบถามท่าน   กรณีแบบนี้  เราเสียหายจะฟ้อง มีสิทธิ์ชนะไหมคะ

โดยคุณ อาริสา ภูมิเลิศ 7 ธ.ค. 2560, 11:19

ความคิดเห็นที่ 738

ลูกชายถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่8สิงหา2560 จับคนยิงได้เป็นเยาวชน2คนประกันตัวออกมาแล้ว ตามเรื่องตำรวจบอกรอสรุปสำนวน โทรไปอีกทีบอกรอเอกสาร จนตอนนี้เรื่องเงียบไป เราถามว่าถ้าขึ้นศาลจะเรียกเราไหม เรากลัวเค้าจะไม่เรียกเราไปรับรู้เรื่องราวเพราะเราอยู่ไกลอยู่เชียงใหม่ แต่ลูกเราถูกยิงที่กทม. เพราะที่รู้มันเป็นคดีอาญาถึงไม่มีเราเค้าก็สามารถฟ้องได้  เค้าจะเรียกเราไปรับรู้สำนวนก่อนฟ้องไหมเลยร้อนใจกลัวเค้าจะทำสำนวนอ่อนแล้วทำเรื่องกันเงียบๆวันที่15พย.นี้ครบ100วันลูกชายเสียแล้วเรื่องยังเงียบๆอยู่เลย หรือว่ามันใช้เวลานานแบบนี้เป็นปกติค่ะ เราร้อนใจไปเองหรือเปล่า

โดยคุณ รัชนีกร 8 พ.ย. 2560, 23:30

ตอบความคิดเห็นที่ 738

คุณต้องคอยติดตามที่ศาลครับว่าศาลนัดวันไหน แล้วไปติดตามดูคดีในวันนัดนั้น หากท่านไม่ใช่พยาน พนักงานอัยการจะไม่เรียกไปครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 30 พ.ย. 2560, 10:50

ความคิดเห็นที่ 737

ผมขอถามท่านผู้รู้ เรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายจากการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งคู่กรณีย์มีประกันชั้น 2 + ผู้บาดเจ็บได้รับใบแพทย์ ให้พักฟื้น2เดือน  แต่ผู้บาดเจ็บได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 500000บาท ซึ่งผลคาดว่าประกันอาจจ่ายให้ไม่ถึง ตามจำนวนเงินที่เรียกร้องแน่นอน ผู้บาดเจ็บจะหันมาฟ้องคู้กรณีย์ได้หรือไม่ครับ

โดยคุณ บุญเลิศ จั่นแก้ว 18 ก.ย. 2560, 14:52

ตอบความคิดเห็นที่ 737

1.ผู้รับประกันภัยจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อจำนวนวินาศภัยอันแท้จริง แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 877

2.เมื่อค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตามจริง มีจำนวนที่เกินกว่าจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ ผู้เสียหายย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกเอาในส่วนที่ขาดได้ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 4 ต.ค. 2560, 11:39

ความคิดเห็นที่ 736

รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ พอดีเเฟนเกิดอุบัติเหตุโดนเเท็กซี่ชนได้รับบาดเจ็บขาหัก ตอนนี้ใส่เหล็กอยู่ค่ะ

เบื้องต้นทางคู่กรณียอมรับว่าเป็นฝ่ายประมาท เบื้องต้นมีการให้ค่าชดเชยจากกรที่นอน รพ.มา5วัน รวมเป็นเงิน 1600 กว่าบาท ตอนนี้เหลือเรียกร้องค่าสินไหมทดเเทนเเละรอใบสรุปจากเเพทย์ว่าอีกนานเเค่ไหนถึงจะหายปก เลยอยากสอบถามว่าเหตุการณ์เเบบนี้จะเรียกค่าสินไหมได้ประมาณเท่าไรเเละ มีอะไรบ้าง   ข้อข้อมูลด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ สุภาดา 18 ก.ย. 2560, 12:58

ความคิดเห็นที่ 735

พ่อขับรถชนกับรถส่งน้ำแข็ง  ซึ่งรถน้ำแข็งมาจากทางเอกเรามาจากทางโท  แต่รถคันของพ่อมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งพ่อก้จะรับผิดชอบดุแล และรถเราก็จะซ่อมเอง และในเหตุการณ์รถพ่อที่มาจากทางโทถูกชนตรงประตูฝั่งผู้โดยสารรอยชนถึงกับล้อหลัง พ่อบอกว่ารถพ่อล้อหลังเลยเส้นประสีเหลืองและจะข้ามถนนไปแล้วด้วย และตอนที่จะข้ามก็ได้หยุดรถ ก็ยังเห็นรถน้ำแข็งยังอยู่ไกล  และรถน้ำแข็งก็ไม่ได้ชะลอตรงจุดทางร่วมทางแยกด้วยค่ะ และอีกอย่างรถน้ำแข็งก็ประกันหมด จึงอยากขอคำแนะนำว่าจะปล่อยให้เรื่องขึ้นศาลเลยไหม เพราะทางพ่อเองก้ไม่มีเงินจ่าย อีกอย่างรถพ่อก้หลายปีหล่ะ ถ้าปล่อยให้เข้ายึดไปเลย แทนค่าสินไหม หรือในลักษณะนี้ศาลจะตัดสินยังไง ถ้าจำเลยไม่มีเงินจ่ายค่าสินไหม อยากขอคำแนะนำ เพราะเราเองไม่ได้อยู่กับพ่อ พ่อแม่แยกทางกัน เรามาอยู่กับยาย ตอนนี้ยายก็ป่วยต้องใช้เงินรักษายายอีก ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ พรทิพย์ 8 ก.ย. 2560, 12:23

ตอบความคิดเห็นที่ 735

-หากไม่สามารถตกลงกันในชั้นนี้ได้ ให้ท่านปล่อยให้คู่กรณีฟ้องคดีต่อศาลและไปไกล่เกลี่ยกันในศาลอีกครั้งหนึ่งได้

-ในการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชำระค่าสินไหมทดแทน ศาลจะพิจารณาว่าใครเป็นฝ่ายประมาท แต่หากทั้งพ่อของท่านและรถส่งน้ำแข็งต่างฝ่ายต่างประมาท พ่อของท่านก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับคู่กรณีแต่อย่างใด

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 29 ก.ย. 2560, 15:46

ความคิดเห็นที่ 734

2 80,000 + 80,000 คู่กรณีเรียกร้องเพิ่มเติม150,000

โดยคุณ เมธาวี หิรัญโรจน์ 21 ก.ค. 2560, 15:05

ตอบความคิดเห็นที่ 734

ขับรถเก๋งผ่าไฟแดงชนคนตาย เสียชีวิตมีทางกฎหมายคือโดยคุณ วายุ แสนเมือง 6 ก.ย. 2560, 14:06

ความคิดเห็นที่ 733

2 80,000 + 80,000 คู่กรณีเรียกร้องเพิ่มเติม150,000

โดยคุณ เมธาวี หิรัญโรจน์ 21 ก.ค. 2560, 15:03

ความคิดเห็นที่ 732

ขอสอบถามคะ

คือดิฉันถูกรถมอไซส์พุ่งมาชนในเลนของดิฉัน(กรณีมอไซส์ชนกันนะคะ) ทำให้กรามขวาหัก โหนกแก้มขวาแตก คิ้วขวาแตกจนสุดคิ้ว ฟันไม่สามารถเคี้ยวข้าวได้เนื่องจากฟันเบี้ยวไปทางซ้ายทั้งฟันบนและล่างคะ คู่กรณีเป็นเยาวชนคะ ตำรวจก็ลงความเห็นว่าคู่กรณีเป็นคนผิด แต่ด้านคู่กรณีที่เป็นผู้ปกครองไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายให้กับดิฉันคะ แถมยังบอกว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอา ดิฉันควรทำอย่างไรคะ สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้จาก พรบ.ด้วยได้ไหมคะ ดิฉันไม่สามารถไปช่วยแม่ที่ขายของได้และไม่สามารถไปสมัครงานได้ ก่อนเกิดเหตุดิฉันเป็นครูอัตราจ้างมาก่อนคะ และไม่ได้ต่อสันยากับทางโรงเรียนเพราะดิฉันจะออกมาเรียนต่อโทให้จบ จนเกิดเหตุขึ้นคะทำให้ไม่สามารถไปสมัครงานได้ 

 ขณะขับขี่ดิฉันใส่หมวก มีใบขับขี่ ตามกฏหมายคะ แต่คู่กรณีไม่มีใบขับขี่และไม่ใส่หมวกคะ

ดิฉันอยากสอบถามดังนี้คะ

1.ดิฉันสามารถฟ้องแพ่งกับพ่อแม่คุ่กรณีได้ไหม

2.ดิฉันสามารถฟ้อง พรบ.ได้ไหมคะ เรียกร้องค่าเสียหาย แต่ตอนรักษาอยู่ รพ. พรบ.ได้ออกค่ารักษาพยาบาบให้แล้วนะคะ

3.มีแนวทางในการช่วยดิฉันนอกเหนือจากที่กล่าวมาไหมคะ

โดยคุณ สุภาพร ลาธุลี 11 ก.ค. 2560, 09:49

ความคิดเห็นที่ 731

แฟนขับวินส่งผู้โดยสาร อยู่แท๊กซี่เปิดประตูด้านขวาทำให้มอเตอร์ไซค์เกี่ยวล้ม ข้อมือบวม หมอให้นอนร.พ1คืนดูอาการ ใบรับรองแพทย์ให้หยุดงาน7วัน อย่างเราเรียกค่าสินไหมเพิ่มกับบ.ประกันภัยแท๊กซี่ กับค่าทำขวัญได้มั้ยค่ะ บ.ประกันภัยรับผิดชอบแค่เอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อม จะติดต่อนัดเจรจาที่โรงพัก ไม่ทราบว่าเราเรียกเพิ่มอีกได้ประมาณเท่าไหร่ แล้วแท๊กซี่ก็ไม่มีโทรมาเจรจาหรือคุยไรเรื่องเงินทำขวัญ

โดยคุณ ปราณี สุขสาคร 10 ก.ค. 2560, 19:54

ความคิดเห็นที่ 730

ขอสอบถามหน่อยค่ะ คือหนูโดนรถสิบล้อชนตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2559 แล้วนัดเจรจากับทางสิบล้อแล้วเค้าบอกไม่ว่าง หยุดงานไม่ได้ได้ หนูจะทำยังไงได้บางค่ะ วันที่เกิดเหตุทาง สน ได้แจ้งว่าเค้าได้ขับรถโดยความประมาด ทำให้มีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และมีคนได้รับบาดเจ็บอีก13คน หนูก็เป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บ ตอนนี้ทางสิบล้อได้จ่ายแต่ค่าโรงพยาบาลมาแล้วและก็หายเงียบไป หนูจะทำยังไงได้บ้างค่ะ

โดยคุณ รุ่งรัศมี 26 มิ.ย. 2560, 16:50

ตอบความคิดเห็นที่ 730

กรณีตามปัญหา  เป็นกรณีที่ท่านถูกกระทำละเมิดตามปพพ.มาตรา 420 มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา 438 เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมรถ ค่าขาดประโยชน์ ค่าขาดการงาน ถ้าหากมี หรือหากมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 20 ก.ค. 2560, 15:39

ความคิดเห็นที่ 729

ผู้เสียหายถูกรถบิ๊กไบ๊คู่กรณีชน จนได้ตัดขา 

แต่พอออกจาก รพ. ก็เข้าไปให้ปากคำทีโรงพัก

ไปมาได้โดยนั่งรถลูกสาวไปและตอนขึ้นบันไดก็อุ้มกันขึ้นไปได้ แต่พอเรื่องส่งไปศาลผู้เสียหายไม่ทราบเรื่องเลยในวันที่ยื่นฟ้อง

มารู้อีกที ศาลตัดสินแล้ว ปรับแค่3,000  

ส่วนค่าเสียหายในครั้งนี้ ไม่ได้รับไว้เอง 

คือไม่ยินยอมตั้งแต่แรก แต่เรื่องส่งฟ้องได้อย่างไร

และตัดสินได้อย่างไร มีบันทึกข้อตกลงชดใช้ค่าเสียหาย ลายมือของผู้เสียหายก็ไม่มี ส่งฟ้องได้ด้วยหรือ (ยกตัวอย่าง นาย ก. เป็นหนี้นาย ข. แต่นาย ก.บอกใช้หนี้ให้กับนาย ค.แล้ว โดยมีเอกสารยืนยัน)

เรื่องนี้ก็ผ่านมาเกือบปีแล้วครับ 

คดีอาญาตัดสินแล้ว เหลือคดีแพ่งที่ต้องฟ้องร้อง

ขึ้นศาลแพ่ง 4 รอบแล้ว ยังไม่ได้ความ

ร้อยเวร ก็ไม่ได้มาสอบปากคำที่บ้านผู้เสียหายเลย

รู้ก็รู้ว่าถูกตัดขา ให้ผู้เสียหายไปที่โรงพักเอง

แต่คนที่ขับชน ผ่านไป 16. วันค่อยมามอบตัว

อย่างนี้ก็ได้หรือ ทางญาติผู้เสียหายเดินเรื่องเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเรื่องโรงพยาบาล พรบ.           ติดต่อสอบถามทางร้อยเวร ก็ไม่คืบหน้า 

ส่วนคนชน พ่อเขาเคยเป็นลูกตำรวจที่นั้นด้วยบ้านห่างโรงพักไม่ถึงกิโล

บ้านผู้เสียหายอยู่อีกหมู่บ้านนึง ประมาณ 10กิโล

ยังมาได้ 


ยังมาติดต่อได้ ท้อครับเจอแบบนี้ 

ถ้ามีผู้ใจดีก็ติดต่อสอบถามและช่วยเหลือกันบ้างครับ 


โดยคุณ ณรงค์ 19 มิ.ย. 2560, 02:03

ตอบความคิดเห็นที่ 729

ค่าปรับเป็นโทษตามกฎหมาย จ่ายให้รัฐ เป็นคนละกรณีกับค่าเสียหายทางแพ่งที่จะจ่ายให้กับผู้เสียหาย และในส่วนของคดีแพ่งไม่ทราบว่าคดีของท่านปัจจุบันถึงขั้นตอนใดแล้ว ท่านควรโทรสอบถามที่ 029485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 27 ก.ค. 2560, 15:43

ความคิดเห็นที่ 728

สอบถามครับ 

รถขนส่ง 4 ล้อ ถูกชนท้าย ต้องซ่อม 101  วัน (เนื่องจาก หาอะไหล์ไม่ได้) และได้เรียกร้องค่าขาดผลประโยชน์ กับ บริษัท ประกันของคู่กรณี ไป ตามจำนวนวันที่ไม่มี รถใช้   แต่ทางประกันคู่กรณ๊ีเสนอ มาแค่ 20 วัน วัน ล่ะ 500.-  และได้ไปเจรจาที่ คปภ. แล้ว 3 ครั้ง ตกลงกันไม่ได้  ต้องไปฟ้อง ที่ศาลแทน 

### ต้องเตรียมเอกสาร อะไรไปฟ้องที่ศาล บ้างครับ

โดยคุณ plugkaped 17 มิ.ย. 2560, 11:49

ความคิดเห็นที่ 727

น้าขับมอไซค์โดนรถกระบะชนขาหักระหว่างรักษาได้มีการเสียเงินกันแล้วเสร้จกันแล้วค่ะ แต่ต่อมาเอาเฝียกออกขาที่หักกลับเป้แบบเห็นได้ชัด และมีใบพิการค่ะ เกตุเกิด5ตุลาคม2559ค่ะ สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้ไหมค่ะ

โดยคุณ เพ็ญพร สระ 15 มิ.ย. 2560, 16:08

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก