งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

บทความวันที่ 13 ก.ย. 2550, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 149353 ครั้ง


การเรียกค่าสินไหมทดแทน

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

 

วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา  เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน  จากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย  ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน  สอบถามปัญหามาดังนี้

คำถาม            ถ้าผลสุดท้ายผู้เสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้  ผู้เสียหายจะกลับไปฟ้องเจ้าของรถคู่กรณี  อีกครั้งได้หรือไม่  และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่

 

คำตอบอาจารย์เดชา            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

 

ดังนั้นเมื่อคนขับแท็กซี่หรือเจ้าของรถคู่กรณี  ตามที่ท่านถามเป็นผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส  จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ตามมาตรา 420  แต่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10  ปี  นับแต่วันทำละเมิด

 

 แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่ง  ให้ยึดถือเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับใช้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 

            ยกตัวอย่าง  เช่น  ขับรถชนคนโดยประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300  อายุความทางอาญา  ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีก็คือ 10  ปี  เป็นต้น

 

คำถาม            ผู้เสียหายที่เป็นคนจนไม่มีเงินไปจ้างทนายความหรือวางเงินประกันที่ศาล  ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

 

คำตอบอาจารย์เดชา            ถ้าผู้เสียหายเป็นคนจน  สามารถยื่นฟ้องด้วยตนเอง  โดยขอความช่วยเหลือจากนิติกรของศาล  หรือสภาทนายความหรือทนายคลายทุกข์  โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 155  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม  และถ้าศาลเชื่อว่าจนจริงก็จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 156

 

คำถาม            ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มมากกว่าข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันที่สถานีตำรวจได้หรือไม่

 

คำตอบอาจารย์เดชา                        เมื่อผู้เสียหายจากการถูกกระทำละเมิดและผู้ละเมิดได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  ย่อมทำให้การเรียกร้อง  ซึ่งแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851  ,852  ดังนั้นถ้าตกลงยอมความกันที่ สน.  ผู้เสียหายจึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม  เนื่องจากข้อพิพาทได้ระงับไปแล้ว

รายละเอียดของคำถามอ่านได้จากหนังสือด้านล่างนี้

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 723

 พี่ชายผมได้ขับรถชน ลูกจ้างร้านแห่งหนึ่งได้จอดรถสิบล้อไว้ข้างทาง    พี่ชายเสียชีวิต ศาลอาญาตัดสินลูกจ้างประมาทติดคุกไปเกือบ3ปี ทางพ่อแม่ผมฟ้องทางแพ่งทั้งลูกจ้างและนายจ้าง  ค่าสินไหมทดแทนหลังจากเกิดเหตุ 1ปี2เดือน ศาลจะปัดตกทางนายจ้าง ที่อายุความเกิน1ปีหรือไหม ตอนนี้ทางลูกจ้างได้เสียชีวิตไปแล้ว

โดยคุณ แบงค์ (49.228.xxx.xxx) 5 เม.ย. 2560, 00:48

ความคิดเห็นที่ 722

 คำถามคือ
1. ถ้าผมต้องจอดรถทิ้งไว้เพื่อซ่อมนานถึง 5 เดือนแล้วผมต้องมาจ่ายค่าสึกหรอตามกาลเวลาที่ผมไม่ได้ใช้รถเลยด้วยเหรอครับ
2. การที่ผมเคลมประกันหมายถึงประกันก็จะต้องเป็นตัวแทนผมในการเร่งการซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ทำไมต้องให้ผมตามเองทุกเรื่องแล้วก็ยังช้าอีก
3. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย ไมีมาตรฐานหรือระเบียบ ที่เข้ามาควบคุมระยะแล้วเสร็จของการซ่อมเลยหรือ หรือว่าซ่อมตามมีตามเกิด
4. ถ้ารถชนครั้งนึงต้องซ่อม 5 เดือน แบบนี้ผมยังควรจะใช้บริการต่อไหม
5. ด้วยความล่าช้าของประกันและอู่ ซึ่งเป็นอู่ในสัญญาโดยเจ้าหน้าที่เลือกอู่ให้เอง แต่ผมเป็นผู้เดือดร้อนไม่มีรถใช้นานถึง 5 เดือนผมเรียกร้องอะไรได้บ้าง
6. ควรจะมีมาตรการชดเชย เยียวยาผู้บริโภคในเหตุการที่เกิดขึ้นหรือไม่
7. ผมเสียโอกาสในการทำงานเนื่องจากไม่มีรถใช้เพื่อการทำงานผมจะเรียกร้องจากใครได้
8. และถึงเวลานี้ทางประกันก็ยังไม่สามารถให้คำมั่นได้ว่าผมจะได้รับรถจริงเดือนใหน

โดยคุณ ลีนา (182.52.xxx.xxx) 24 มี.ค. 2560, 16:09

ความคิดเห็นที่ 721

รบกวนสอบถามกรณี เราเป็นผู้เสียหาย คือ รถยนต์ที่ทำประกันชั้น 1 ขับมาชนเรา รถจักรยานยนต์ของเราเสียหาย แต่ทางบริษัทประกันทำการซ่อมให้ คือ ส่วนที่แตกเปลี่ยนให้ ส่วนที่เป็นรอย ไม่เปลี่ยน เหล็กที่งอก็ทำการดัดคืน ยังเห็นรอยดัดและชน  โทรไปติดต่อบริษัทประกัน ตอบว่า ที่ซ่อมได้ก็จะทำการซ่อมให้ ส่วนค่าเสื่อมสภาพรถ(ซ่อมไม่เปลี่ยน) กรณ๊รถจักรยานยนต์ไม่มีให้ อยากทราบว่าทางเราสามารถขอค่าเสื่อมสภาพรถได้หรือไม่ เมื่อบริษัทประกันไม่ยอมจ่ายควรทำอย่างไร ขอบคุณครับ

โดยคุณ Thirawat (223.205.xxx.xxx) 6 มี.ค. 2560, 17:49

ตอบความคิดเห็นที่ 721

กรณีตามปัญหา  แนะนำให้ท่านเรียกค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทำละเมิดโดยตรงได้ตามปพพ.มาตรา 420,438

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (180.183.xxx.xxx) 20 เม.ย. 2560, 11:45

ความคิดเห็นที่ 720

 แม่ผมขับรถจักรยานยนต์แล้วมีคนขับรถโดยสารเปิดประตูโดยไม่ได้มอง จนชนเข้ากับประตู ทำให้กระดูกไหปลาร้าหัก ตอนนี้ผ่านมาจะสองเดือนแล้ว ล่าสุดได้ไปขอทางโรงพยาบาลให้เขียนใบรับรองแพทย์ ซึ่งได้มาแค่2 เดือนเท่านั้น โดยให้ความเห็นว่ากระดูกเชื่อมกันแล้วแต่ก็มีการให้ทำกายภาพบำบัดต่อโดยหมอนัดไว้วันที่ 16 มีนาคม ทางประกันได้บอกมาคร่าวๆว่าจะจ่ายให้ 18,000โดยประมาณ ตามระยะเวลาใบรับรองแพทย์ ซึ่งผมเห็นว่ามันน้อยมากเมื่อเทียบกับแม่ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ ต้องจ้างคนมาช่วยทำงานที่ร้านขายของชำ+ขายน้ำปั่น1คน/ 1 เดือน
ประกอบกับแม่ยังมีอาการเจ็บที่ไหล่ ไม่สามารถยกของหนัก ขับรถได้ เพราะเจ็บมาก
ผมอยากทราบว่าแม่ผมสมควรได้รับเงินสินไหมมากกว่านี้ไหม และ คปภ สามารถไกล่เกลี่ยได้ไหม เพื่อต่อรองได้มากขึ้น หรือมีทางอื่นอีก ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ


 

โดยคุณ วรากร (171.96.xxx.xxx) 27 ก.พ. 2560, 15:29

ความคิดเห็นที่ 719

 สวัสดีค่ะหนูควรทำไงดีค่ะ..น้องหนูโดนรถชนทางบ้านมีฐานะไม่ดีค่ะไม่รู้ขอกฎหมายแล้วไม่รู้จะดำเนินการอย่างไร น้องหนูโดน ชนแล้วหนีจนถึงแก่ความตายโดยแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้แต่ผู้ต้องหาไม่มามอบตัวไม่มาติดต่อใดๆกับครอบครัวหนูเลย ตั้งแต่ชนอยู่ห้องไอซียู 4 วัน จนเสียชีวิต เขาเพียงส่งทหารมาเยี่ยมส่งครอบครัวเขามาเยี่ยมแต่ตัวผู้ต้องหาที่เป็นผู้ขับขี่ไม่มาแสดงตัว ยึดรถผู้ต้องหาได้ค่ะเนื่องจากเอารถไปซ่อมอู่มี ซากรถมอเตอร์ไซค์ของน้องติดอยู่อู่เลยขับรถมาให้ตำรวจ จนตอนนี้น้องสวดศพได้ 2 วัน เรื่องก้อยังเงียบ  มีเพียงแค่ให้เพื่อนที่เป็นทหารมียศ นำพวงรีดมาให้บอกเพื่อนให้มาแทน

เรื่องคดีก้อเงียบค่ะ ค่าเสียหายช่วยเหลือทำศพเจาก้อไม่มาตกลงไม่แสดงความมีน้ำใจตำรวจก้อเงียบหายครอบครัวหนูฐานะไม่ดีไม่มีที่ปรึกษาจะทำอย่างไรดีค่ะ

โดยคุณ เหมียว (171.5.xxx.xxx) 23 ก.พ. 2560, 09:57

ความคิดเห็นที่ 718

 ถทมคับผมขี่รถจ.จ.ย.ขอบทางด้านซ้ายในระหว่างรถติดแล้วมีรถบรรทุกสิบล้อเปิดประตูกระแทกออกมาจนทำให่เกิดอุบัติเหตุกระดูกสันหล้งแตกไหปล้ร้าหักหมอลงความเห็นให้หยุดงาน2-3เดือนผมจะเรียกค่าอะไรใด้บ้างคับ

โดยคุณ [email protected] (49.229.xxx.xxx) 10 ก.พ. 2560, 07:15

ความคิดเห็นที่ 717

 กรณีผู้ ชน พรบขาด แล้วชนคน เจ็บเข้าโรงบาล คนถูกชนจะต้องทำอย่างไร หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว

โดยคุณ วุฒิพงศ์ (27.55.xxx.xxx) 9 ก.พ. 2560, 22:16

ตอบความคิดเห็นที่ 717

 หากท่านไม่ได้เป็นฝ่ายประมาท แต่คู่กรณีเป็นฝ่ายประมาท ท่านในฐานะผู้ถูกทำละเมิดนั้นสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำละเมิด(คนชน)ได้ตามป.พ.พ. มาตรา 420,438 ส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกได้นั้นคือ ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเสียหายเพื่อการเสียความสามารถในการประกอบการงานสิ้นเชิงหรือบางส่วน (หากพิการ),ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน(ค่าทำขวัญ) ตามป.พ.พ. มาตรา 444,446 ได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 16 มี.ค. 2560, 11:14

ความคิดเห็นที่ 716

 หากท่านไม่ได้เป็นฝ่ายประมาท แต่คู่กรณีเป็นฝ่ายประมาท ท่านในฐานะผู้ถูกทำละเมิดนั้นสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำละเมิด(คนชน)ได้ตามป.พ.พ. มาตรา 420,438 ส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกได้นั้นคือ ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเสียหายเพื่อการเสียความสามารถในการประกอบการงานสิ้นเชิงหรือบางส่วน (หากพิการ),ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน(ค่าทำขวัญ) ตามป.พ.พ. มาตรา 444,446 ได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 16 มี.ค. 2560, 11:14

ความคิดเห็นที่ 715

 สอบถามหน่อยคะ น้องโดนรถแท็กซี่ชนเสียชีวิต แต่น้องขับรถสวนเลน ต้องเรียกร้องค่าสินไหมจากใครได้บ้างคะ

โดยคุณ aomjai (119.76.xxx.xxx) 6 ก.พ. 2560, 12:15

ตอบความคิดเห็นที่ 715

 หากถูกกระทำละเมิดจนเสียชีวิต ทายาทสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทำละเมิดได้ครับ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 42

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 26 ก.พ. 2560, 12:05

ความคิดเห็นที่ 714

 หากถูกกระทำละเมิดจนเสียชีวิต ทายาทสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทำละเมิดได้ครับ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 42

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 26 ก.พ. 2560, 12:05

ความคิดเห็นที่ 713

 สอบถามค่ะคือมีคนแถวบ้านขับรถไปชนท้ายรถคนอื่นแล้วตอนนี้ได้เข้าพักที่โรงพยาบาลค่ะแต่เขาเป็นคนยากจนค่ะ พรบ.รถก็ไม่มี  เหตุเกิดบนทางหลวงชนบทค่ะ จะมีส่วนไหนช่วยเขาได้ไหมค่ะ คือทางบ้านเขายากจนมาก

โดยคุณ boom (49.230.xxx.xxx) 30 ม.ค. 2560, 20:08

ความคิดเห็นที่ 712

 ขอสอบถามหน่อยค่ะ  เหตุการเกอดขึ้นเมื่อ22ธันวาคม59 คือว่าเรากะแฟนก็จะเดินทางไปทำงานปกติ  ช่วงระหว่างเดินทางก็มีรถเขาเลี้ยวมาชนเรา  คือเราเป็นทางตรงนะ ทาง2เลน  คู่กรณีเขาชะลออยู่เลนซ้าย เราขับมาทางตรงระหว่างนั้นมีรถตามกันมาสามคันคือรถเราเป็นคันสุดท้าย2คันแรกผ่านแล้วรถคู่กรณีก็จอดอยู่ พอรถเราวิ่งมาเป็นคันสุดท้ายอยู่ๆรถคู่กรณีก็หักเลี้ยวมาโดนรถเรา  กาบด้านซ้ายโดนทั้งแถบ  ดีนะที่แฟนเราไม่เป็นอะไร  พอลงรถมาคุยเขาบอกเราว่าเขามองไม่เห็นเรา  (เหตุเกิดตอน8โมง)  คือคู่กรณีเราไม่มีประกันรถ เขาบอกเราว่าเขาจะรับผิดชอบทั้งหมดเขาบอกเราว่าเขาจะเอารถเราไปซ่อมที่อู่เขาแต่เราไม่ยอม  เราเลยเคลมประกันรถเราเอง(ป1) เราลงบันทึกประจำวันไว้ด้วยนะและก็มีคลิปที่เขาชนเราด้วยเราติดกล้องหน้ารถ แล้วเราต้องเรียกค่าสินไหมยังไงค่ะ

โดยคุณ (49.229.xxx.xxx) 30 ม.ค. 2560, 14:37

ความคิดเห็นที่ 711

เมื่อวันที่22/1/60 ได้เกิดเหตุรถมอไซของผมโดยมีผมแฟนและลูกได้ลื่นน้ำมันล้มบนพหลโยธินตรงข้ามราบ11 แล้วมีกะบะตามหลังได้เบรกแต่เบรกไม่อยุ่จึงทำให้แฟนได้โดนรถเยีบยขาส่วนผมได้เข้าไปอยู่ใต้ท้องรถช่วงล้อหน้า ส่วนลูกผมปลอดภัยแต่ตกใจกลัว แล้วมีคนแจ้งรถมูลนิธิมานำตัวส่งโรงพยาบาล ค่ารถษา2คนรวมเป็นเงิน 7500 ยังไม่รวมค่าล้างแผล ทางประกันรถเป็นคนจ่าย ส่วนค่าซ่อมรถรวมเป็นเงิน7100 ต้องนี้ผมรอใบเคลมจากประกัน ตลอดเวลาที่เกิดอุบัติเหตุผมต้องเป็นคนออกค่าเดินทาง ค่ากิน ของใช้ของลูก ทั้งๆที่ผมกับแฟนไม่ได้ทำงาน ต้องอดอยากทั้งอาทิต ส่วนบริษัท เอส พี แชะคนขับเครน ก็ไม่เคยมาดูแลหรือช่วยเหลืออะไรเลย พอวันที่27/1/60 ได้นัดขึ้นโรงพัก เพื่อคุย ทางประกันของอคเน ผิดถูกต้องขออภัย ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของผมกับแฟนเป็นเงิน4200 รวมทั้งค่ารถ ค่าเดินทาง อื่นๆ ทางประกันได้ลงบันทึกประจำวันใหม่ผมจึงเรียกเป็นเงิน30000ผมไม่รู้ว่ามันมากหรือน้อยไปไหมกับชีวิตที่เกือบตายทั้งครอบครัว  ทางประกันให้รอเดินเรื่อง1อาทิต แต่ว่าทุกวันนี้เงินติดตัวจะไปล้างแผลยังไม่มีเลย ผมอยากจะทราบว่า ผมสามารถไปฟ้องศาลเลยได้ไหมระหว่างรอประกันแต่ว่าผมไม่มีเงินที่จะขึ้นศาล และสามารถเอาผิดใครได้ ขอบคุณครับ

โดยคุณ adisak buasri (223.24.xxx.xxx) 28 ม.ค. 2560, 12:54

ตอบความคิดเห็นที่ 711

 เมื่อท่านเป็นผู้ถูกทำละเมิดแล้ว เท่ากับว่าท่านถูกโต้แย้งสิทธิตามป.พ.พ. มาตรา 55 ท่านมีสิทธิที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ และหากท่านไม่มีค่าขึ้นศาลท่านสามารถยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามป.วิ.พ. มาตรา 156 ได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 12 ก.พ. 2560, 16:54

ความคิดเห็นที่ 710

 เมื่อท่านเป็นผู้ถูกทำละเมิดแล้ว เท่ากับว่าท่านถูกโต้แย้งสิทธิตามป.พ.พ. มาตรา 55 ท่านมีสิทธิที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ และหากท่านไม่มีค่าขึ้นศาลท่านสามารถยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามป.วิ.พ. มาตรา 156 ได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 12 ก.พ. 2560, 16:54

ความคิดเห็นที่ 709

 สอบถามท่านทนายผู้ผดุงความยุติธรรมครับ เรื่องมีอยู่ว่าพ่อขับรถมอไซด์ไปทุ่งนาโดนรถกระบะชนกระเด็นไปข้างทาง ซึ่งถนนในหมู่บ้านเป็นสี่แยกทางร่วม พ่อได้รับบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล ต่อมาได้มีการนัดเจรจากันที่สถานีตำรวจ แต่คู่กรณีไม่ยอมความ ผมอยากสอบถามครับว่าเราจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนอย่างไรได้บ้างไหมครับเพราะพ่อก็ประกอบอาชีพไม่ได้ต้องพักรักษาตัว

โดยคุณ (223.204.xxx.xxx) 25 ม.ค. 2560, 01:43

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก