อบรมสัมมนา แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้/ชสอ.ภาคเหนือ|อบรมสัมมนา แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้/ชสอ.ภาคเหนือ

อบรมสัมมนา แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้/ชสอ.ภาคเหนือ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้/ชสอ.ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

บทความวันที่ 12 ก.พ. 2561, 15:51

มีผู้อ่านทั้งหมด 692 ครั้ง


อบรมสัมมนา แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้/ชสอ.ภาคเหนือ

          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เวลา 9.00-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาประมาณ 200 คน 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก