อบรมสัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ทางโทรศัพท์/ Learn More |อบรมสัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ทางโทรศัพท์/ Learn More

อบรมสัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ทางโทรศัพท์/ Learn More

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ทางโทรศัพท์/ Learn More

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 Learn More Training เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์

บทความวันที่ 21 พ.ย. 2560, 17:04

มีผู้อ่านทั้งหมด 65 ครั้ง


อบรมสัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ทางโทรศัพท์/ Learn More 

            เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 Learn More Training เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรม จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้รายย่อยทางโทรศัพท์ ขึ้นที่โรงแรม เดอะพาลาซโซ่ รัชดาภิเษก 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก